Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2015/№35
Друкувати

«Дресирувальники без ананасів», або Оплачуємо роботу у відрядженні

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Сьогодні ми з вами поговоримо про порядок оплати днів роботи у відрядженні. Здавалося б, що там складного?! Але повірте, «родзинок» у ньому вистачає. Розбираємося!
денний заробіток, середньоденна зарплата

Почнемо з головного. Розмір оплати праці працівника у відрядженні не може бути нижче середнього заробітку такого працівника. Це закріплено на законодавчому рівні (див. ст. 121 КЗпП). Як оплатити дні роботи у відрядженні, ми показали на схемі:

Оплата праці за період перебування працівника у відрядженні

Отже, щоб правильно оплатити дні роботи у відрядженні, необхідно не помилитися в розрахунку двох показників: середньоденної зарплати та денного заробітку працівника (див. схему).

А отже, час поговорити про премудрості їх розрахунку.

Денний заробіток: крокуємо разом

Денний заробіток розраховуємо в місяці, в якому працівник перебував у відрядженні, виходячи з повністю відпрацьованого місяця.

Це важливо пам’ятати, якщо в місяці перебування у відрядженні робочі дні працівником відпрацьовано не повністю (наприклад, працівник частину місяця перебував у відпустці або на лікарняному).

Для розрахунку денного заробітку можна використовувати такий алгоритм.

Крок 1. Визначаєте загальну суму заробітної плати, що була б нарахована працівнику за повністю відпрацьований місяць. При розрахунку денного заробітку враховуєте всі елементи заробітної плати, які працівник отримає згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, в якому він перебуває у відрядженні: оклад, доплати, надбавки, премії, що не мають разового характеру, суми індексації тощо (див. лист № 1126*).

* Лист Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14.

Якщо працівнику встановлено годинну тарифну ставку, то її необхідно перевести в місячну. Для цього годинну тарифну ставку множите на норму робочого часу в місяці, в якому працівник перебував у відрядженні.

Якщо відряджали відрядника, для розрахунку денної виплати визначаєте, скільки він заробив би в місяці, в якому перебував у відрядженні, при виконанні норми виробітку.

Разові премії, матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, нараховані в місяці перебування у відрядженні, при розрахунку денного заробітку враховувати не потрібно!

Крок 2. Визначаєте кількість робочих днів за нормою робочого часу в місяці перебування у відрядженні.

Крок 3. Розраховуєте денний заробіток, розділивши зарплату (крок 1) на кількість робочих днів за нормою робочого часу (крок 2) у місяці перебування у відрядженні.

Причому, якщо відрядження «перехідне» (початок в одному місяці, а закінчення — в іншому), то денний заробіток визначають окремо для кожного місяця, в якому було відрядження. А ось середньоденну зарплату розраховують один раз. Цей розрахунок буде загальним для всього періоду відрядження. Переходимо до нього.

Середньоденна зарплата: просто про складне

Розрахунок середньоденної заробітної плати для оплати періоду відрядження здійснюєте відповідно до Порядку № 100**. Для зручності можете використовувати наш алгоритм.

** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Крок 1. Визначаєте період, за який необхідно обчислити середньоденну заробітну плату (розрахунковий період).

У загальному випадку — це останні 2 календарні місяці роботи (з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю від’їзду у відрядження ( абз. 3 п. 2 Порядку № 100). При цьому час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключайте з розрахункового періоду.

Наприклад, працівник працює на підприємстві з 2011 року. З 25 по 28 серпня 2015 року він перебував у відрядженні. Розрахунковий період: червень — липень 2015 року. З 1 по 15 липня він перебував у відпустці за свій рахунок. У такій ситуації розрахунок середньої зарплати здійснюємо виходячи з виплат за фактично відпрацьовані дні червня і липня 2015 року, тобто за період з 1 по 30 червня і з 16 по 31 липня 2015 року.

Працівник упродовж останніх двох місяців не працював (наприклад, хворів)? Тоді середньоденну зарплату обчислюйте виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Якщо ж і впродовж цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, розрахунок середньої заробітної плати здійснюєте виходячи з установлених йому у трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

А ось новоприйнятим працівникам, яким випало поїхати у відрядження до того, як вони відпрацювали два календарні місяці, середньоденну зарплату обчислюйте виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Припустимо, що працівник прийнятий на роботу 20 липня 2015 року. З 27 по 30 серпня він перебував у відрядженні. У цьому випадку розрахунок середньої зарплати здійснюємо виходячи з виплат за фактично відпрацьований час, тобто за період з 20 липня по 26 серпня 2015 року включно.

Крок 2. Визначаєте кількість робочих днів, фактично відпрацьованих працівником у розрахунковому періоді.

Крок 3. Визначаєте виплати, що нараховані в розрахунковому періоді та братимуть участь у розрахунку середньоденної заробітної плати.

Перелік виплат, які можна включати до розрахунку середньоденної заробітної плати, наведено в  п. 3 Порядку № 100. Не беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати виплати:

— перелічені в  п. 4 Порядку № 100;

— нараховані за час, протягом якого зберігався середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної та додаткової відпустки, відрядження тощо), і у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю ( абз. 2 п. 4 Порядку № 100).

Зверніть увагу: усі виплати включають до розрахунку середньоденної заробітної плати в тому розмірі, в якому їх було нараховано. Виняток — нараховані в розрахунковому періоді (див. абз. 1 і 2 п. 3 Порядку № 100):

— квартальні премії, а також премії, нараховані за триваліший проміжок часу. Їх уключають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді;

Припустимо, що працівник перебував у відрядженні з 31 серпня по 2 вересня 2015 року. Розрахунковий період: червень — липень 2015 року. У червні 2015 року йому було нараховано квартальну премію в розмірі 1200,00 грн. Місяці, що увійшли до розрахункового періоду, відпрацьовані працівником повністю. У цьому випадку загальна сума квартальної премії, що братиме участь у розрахунку середньої зарплати, — 800,00 грн. (1200,00 грн. : 3 х 2).

— одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років, нарахована в поточному році за попередній календарний рік***. Її суму розподіляють, додаючи до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди;

*** Зауважте: якщо одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років була нарахована в поточному році за поточний календарний рік, то вона не бере участі в розрахунку середньоденної зарплати.

— премії (місячні, квартальні тощо), винагороди та інші заохочувальні виплати, якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю. У цьому випадку такі виплати враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Проте якщо місячні премії виплачують місяць у місяць і вони вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то їх суми включають до заробітку у фактично нарахованому розмірі (див. листи Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 і Мінпраці від 13.09.2010 р. № 804/13/84-10).

Візьміть на замітку! Тільки премії включають до зарплати того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю із заробітної плати (див. лист № 1126). Усі інші виплати враховують у тих місяцях, за які їх нараховано (див. лист Мінсоцполітики від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11).

Який висновок можна зробити з цього? При розрахунку середньої зарплати для визначення суми коштів на відрядження суми донарахованої або сторнованої зарплати відносите до тих місяців, за які проводилося коригування (в яких було допущено помилку).

Урахуйте, при обчисленні середнього заробітку в усіх випадках його збереження необхідно дотримуватися вимоги п. 10 Порядку № 100. Цією нормою встановлено обов’язок роботодавця проводити коригування середньої заробітної плати, якщо в розрахунковому періоді або в періоді відрядження підвищувалися тарифні ставки (оклади).

Крок 4. Розраховуємо середньоденну зарплату для оплати періоду відрядження, використовуючи таку формулу:

ЗПдн = ЗПф : РДф,

де ЗПдн — середньоденна заробітна плата;

ЗПф — сума заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом розрахункового періоду робочі дні;

РДф — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих у розрахунковому періоді.

Порядок розрахунку денної виплати і середньоденної зарплати для оплати періоду відрядження розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад. Працівник був прийнятий на роботу у 2009 році. З 31 серпня по 4 вересня 2015 року він перебував у відрядженні. Оклад працівника — 3000,00 грн.

Заробітна плата (з урахуванням суми індексації (базовий місяць — лютий 2014 року)) за червень — 3850,16 грн., за липень — 3896,45 грн. Кількість фактично відпрацьованих робочих днів у червні — 20, у липні — 23.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату працівника:

(3850,16 + 3896,45) : (20 + 23) = 180,15 (грн.).

Розрахуємо денний заробіток у серпні 2015 року. Припустимо, що працівник хворів з 3 по 7 серпня. Незважаючи на те що місяць відпрацьований не повністю, денний заробіток розраховуємо виходячи з повністю відпрацьованого місяця (20 робочих днів). Таким чином, у розрахунку серпневого денного заробітку візьмуть участь оклад працівника — 3000,00 грн. і сума індексації, розрахована виходячи з повністю відпрацьованого місяця, — 896,45 грн.

Важливо! Для розрахунку серпневого денного заробітку ми використовували суму індексації, розраховану за повністю відпрацьований місяць. Проте в бухобліку щодо працівника сума індексації за цей місяць має бути нарахована пропорційно фактично відпрацьованим дням (без урахування днів хвороби). Адже виплати, які обчислюють виходячи з середньої заробітної плати, індексації не підлягають.

Денний заробіток у серпні 2015 року дорівнював:

(3000,00 + 896,45) : 20 = 194,82 (грн.).

Сума середньоденної зарплати (180,15 грн.) нижче денного заробітку в серпні (194,82 грн.). Отже, день відрядження в серпні (31-ше число) оплачуватимемо як звичайний робочий день.

Розрахуємо денний заробіток у вересні 2015 року. Припустимо, що цей місяць працівник відпрацював повністю. У розрахунку вересневого денного заробітку візьмуть участь оклад працівника — 3000,00 грн. і сума індексації — 896,45 грн.

Денний заробіток у вересні 2015 року дорівнює:

(3000,00 + 896,45) : 22 = 177,11 (грн.).

Сума середньоденної зарплати (180,15 грн.) вище денного заробітку у вересні (177,11 грн.). А отже, оплату днів відрядження у вересні здійснюватимемо виходячи з середньоденної зарплати. Сума такої оплати становитиме:

180,15 х 4 = 720,60 (грн.).

Дні відрядження у вересні оплачено за середньою зарплатою. Тому в бухобліку має бути нарахована сума індексації, розрахована пропорційно відпрацьованому часу, без урахування днів відрядження у вересні 2015 року.

buhgalter911@mail.ua

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам