Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, грудень, 2015/№51
Друкувати

Інвентаризація резерву відпусток: вже час настає

Богданова Анастасія, експерт з питань оплати праці, [email protected]
Про забезпечення на оплату відпусток ви могли прочитати у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 23, с. 24. Однак рік добігає кінця, і час поговорити про інвентаризацію резерву відпусток. Коли її необхідно проводити? З якою періодичністю це потрібно робити та в якому порядку? Розбираємося разом!
бухоблік, податок на прибуток

Протягом року підприємство виходить з передбачуваних, а не фактичних витрат на оплату відпусток працівникам. Тому залишок резерву відпусток потрібно періодично переглядати (інвентаризувати) і за необхідності коригувати (збільшувати чи зменшувати). Для чого? Щоб перевірити правильність розрахунку резерву, обґрунтованість зарезервованих сум і наблизити їх до реальних цифр.

Робити цю процедуру п. 18 П(С)БО 11* приписує на кожну дату балансу. Водночас п. 8.2 розд. III Положення № 879** зобов’язує перераховувати (інвентаризувати) залишок резерву відпусток станом на кінець звітного року, тобто на 31 грудня. На якому ж варіанті зупинитися? На нашу думку, переглядати залишок «відпускного» резерву достатньо один раз на рік (на кінець звітного року). Хоча якщо ви маєте час і бажання, то займатися цією справою можете запросто раз на квартал (на кожну дату балансу).

* П(С)БО 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20.

** Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Зверніть увагу: при інвентаризації резерву на 31.12.2015 р. ми з вами повинні застосовувати ставку ЄСВ, яка діятиме у 2016 році. Чому? Тому що ми використовуватимемо його вже за нових умов.

Процес коригування залишку резерву відпусток складається з декількох кроків. Зараз розглянемо кожний з них.

Крок перший. Визначаємо залишок резерву відпусток (з урахуванням нарахувань ЄСВ) на кінець року. Для його розрахунку нам потрібно буде знати щодо кожного працівника кількість невикористаних днів щорічної та «дитячої» (за наявності права на неї) відпусток, а також середньоденну зарплату. Це випливає з  п. 8.2 розд. III Положення № 879.

Середньоденний заробіток розраховуємо відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Тобто так само, як і для розрахунку відпускних.

Формула розрахунку залишку резерву відпусток (Рзал) стосовно кожного працівника виглядає так:

Рзал = ЗП : (Дк - Дс - Ч) х Двід х Кєсв,

де ЗП — фактично нарахована заробітна плата за попередні 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований період (з 1-го до 1-го числа), якщо працівник пропрацював менше року;

Дк — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

Дс — кількість святкових і неробочих днів (див. ст. 73 КЗпП) у розрахунковому періоді;

Ч — час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді;

Двід — кількість невикористаних днів відпусток;

Кєсв — коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму нарахувань ЄСВ.

Крок другий. Порівнюємо отриману величину із сальдо за кредитом субрахунку 471.

Крок третій. Якщо залишок «відпускного» резерву виявився більшим, ніж сальдо за кредитом субрахунку 471, на різницю донараховуємо резерв, тобто збільшуємо його. Робимо це тією самою проводкою, що й у разі стандартного нарахування резерву: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 471.

У зворотній ситуації, коли сальдо за кредитом субрахунку 471 виявилося більше розрахованої суми резерву, на різницю зменшуємо суму «відпускного» резерву. Надлишок:

— або сторнуємо проводкою (методом «червоне сторно»): Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 471, як пропонує п. 18 П(С)БО 11,

— або включаємо до складу доходу звітного періоду (Дт 471 — Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності»), як установлює п. 5 цього самого стандарту.

Ви не зробите помилку, якщо оберете будь-який з цих двох варіантів. Якщо величина доходу для вас не є критичною (наприклад, вам далеко від позначки у 20 млн), можна порекомендувати використати підхід, при якому надміру нараховану суму резерву відпусток включають до доходу.

Давайте порядок коригування резерву відпусток на кінець року розглянемо на прикладі.

На щастя, і Мінфін, і Комітет ВР з питань податкової та митної політики пропонують у своїх проектах податкової реформи встановити на 2016 рік ставку ЄСВ у частині нарахувань 20 %. Тому і ми, без зайвого мудрування, використаємо цю ставку у своєму прикладі.

Приклад. У підприємства сума забезпечення на оплату відпусток (тобто сума резерву, накопичена на субрахунку 471) за 2015 рік становила 39093,07 грн.

Протягом року за рахунок резерву відпусток нараховані:

— суми відпускних — 21761,32 грн.;

— суми нарахованого ЄСВ — 8008,17 грн.

Сальдо за кредитом субрахунку 471 на 31.12.2015 р. — 9323,58 грн.

На цю дату невикористані дні відпустки залишилися у трьох працівників служби збуту. Серед них немає ЄСВ-пільговиків (тобто таких, до зарплати яких застосовується ставка ЄСВ 8,41 %).

Дані про кількість днів невикористаної відпустки, зарплату, кількість днів розрахункового періоду щодо цих працівників наведемо у таблиці «Дані для коригування резерву відпусток».

Розрахуємо суму забезпечення на кінець 2015 року (на дату балансу), тобто суму, яку можна перенести на наступний 2016 рік. Для цього:

1) множимо загальну суму, що враховується в резерві відпусток, з гр. 8 табл. 1 (5947,56 грн.) на коефіцієнт, який збільшує цю суму на суму нарахувань ЄСВ ((1 + 20 %) : 100 % = 1,2)). Отримуємо:

5947,56 грн. х 1,2 = 7137,07 грн.;

2) визначаємо різницю між розрахованою на кінець року сумою резерву і сальдо за кредитом субрахунку 471:

7137,07 - 9323,58 = -2186,51 (грн.).

Оскільки сальдо за кредитом субрахунку 471 виявилося більше розрахованої суми резерву, виходить, що на різницю потрібно зменшити резерв до 7137,07 грн., тобто на суму 2186,51 грн.

Дані для коригування резерву відпусток

№ з/п

П. І. Б.

Кількість невикористаних днів відпустки

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді

Кількість святкових днів у розрахунковому періоді

Нарахована заробітна плата за розрахунковий період, грн.

Середньоденна заробітна плата, грн. (гр. 6: (гр. 4 - гр. 5))

Сума, що враховується в резерві відпусток, грн. (гр. 7 х гр. 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вернигора А. П.

8

365

11

41800

118,08

944,64

2

Сологуб В. І.

14

365

11

47300

133,62

1870,68

3

Ременяк Т. С.

24

365

11

46200

130,51

3132,24

Разом:

5947,56

 

Погляньте, як підприємство відображає у своєму обліку створення, використання та коригування резерву відпусток.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

Створення резерву відпусток (2015 рік)

1

Нараховано забезпечення на оплату відпусток (у частині витрат на оплату праці):

— адмінперсоналу

92

471

8164,80

— працівникам служби збуту

93

471

20412

2

Нараховано забезпечення на оплату відпусток (у частині ЄСВ, що нараховується на суму відпускних):

— адмінперсоналу

92

471

3004,65*

— працівникам служби збуту

93

471

7511,62*

* Підприємство у 2015 році відносилося до 5 класу профризику виробництва (ставка ЄСВ — 36,8 %).

Використання резерву відпусток (2015 рік)

1

Нараховано за рахунок резерву відпусток:

— суми відпускних

471

661

21761,32

— суми нарахованого ЄСВ

471

651

8008,17

Зменшення резерву відпусток за результатами коригування*

1

Відображено у складі доходів надміру нараховану суму резерву відпусток за підсумками його коригування

471

719

2186,51

* Якби залишок «відпускного» резерву виявився більшим, ніж сальдо за кредитом субрахунку 471, підприємство на різницю донарахувало б резерв на суму 2186,51 грн. проводками: Дт 92, 93 — Кт 471.

 

Крок четвертий. Суми резерву відпусток на початок і кінець звітного періоду покажіть у ряд. 1660 «Поточні забезпечення» Балансу (Звіту про фінансові результати) за формою № 1 за 2015 рік. Також інформацію про суми резерву впишіть до ряд. 710 «Забезпечення на виплату відпусток працівникам» розділу VII Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5). Малі підприємства суми «відпускного» резерву показують у ряд. 1595 «Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення» форми № 1-м або № 1-мс, якщо, звичайно, вони створювали резерв.

Ці суми візьмуть участь у формуванні фінрезультату, на підставі якого ви обчислите об’єкт обкладення податком на прибуток.

Витрати на створення резерву включіть до Звіту про фінрезультати (ф. № 2, № 2-м, № 2-мс) у розрізі відповідних видів витрат.

[email protected]

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам