Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, грудень, 2015/№51
Друкувати

Ремонти та поліпшення малоцінки: обліковуємо правильно

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт, y.tovstopyat@buhgalter911.com
Малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА) — активи досить-таки специфічні. Усе тому, що від інших ОЗ (маємо на увазі у бухобліку) їх відрізняє тільки низька вартість. Але це дає можливість амортизувати такі активи прискореними методами і, як наслідок, неможливість їх переоцінювати. А як же обліковувати ремонти та поліпшення МНМА? Давайте розбиратися разом.
податок на прибуток & бухоблік, облік необоротних активів

Ремонти МНМА

З точки зору бухобліку, МНМА — це складова інших необоротних матеріальних активів. Ті, у свою чергу, — одна з класифікаційних груп ОЗ (згідно з  п. 5.2 П(С)БО 7, п.п. 2 п. 7 Методрекомендацій № 561*). Тому при вирішенні бухоблікових питань слід виходити з правил обліку ОЗ.

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

Ті витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (у тому числі й при проведенні ремонту) і отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, веліли включати до поточних витрат. Залежно від напрямку використання об’єкта МНМА це можуть бути виробничі (рахунок 23), загальновиробничі (рахунок 91), адміністративні (рахунок 92), збутові (рахунок 93) або інші операційні витрати (рахунок 94) (Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 66, 65, 631, 685).

Тепер що стосується обліку податкового. Нагадаємо: якщо ви є малодохідником (дохід за 2015 рік не перевищує 20 млн грн.), то для вас об’єкт обкладення податком на прибуток — фінрезультат за даними бухобліку (без «податкових» коригувань, крім збитків минулих років). Але навіть якщо ви високодохідник, то формально тут підстав для проведення будь-яких коригувань саме щодо МНМА ми не бачимо. Адже у  ст. 138 ПКУ йдеться тільки про різниці щодо ОЗ. А МНМА з податкового визначення ОЗ ( п.п. 14.1.138 ПКУ) сьогодні випадають за умови, що їх вартість не перевищує 6000 грн. (для активів, введених в експлуатацію після 01.09.2015 р.**, хоча, судячи з усього, для всього 2015 року законодавці мають намір «закріпити» ОЗ-ліміт на рівні 2500 грн.).

** Детальніше про це ви могли довідатися з публікацій «Поділ» ОЗ/МНМА по-новому: як «настроїти» облік?» ( «Бухгалтер 911», 2015, № 34) і «Нова межа для ОЗ: чи обов’язково змінювати облікову політику?» («Бухгалтер 911», 2015, № 36).

Таким чином, щодо МНМА різниці розраховувати не потрібно. Водночас не можна не помітити, що з нової форми декларації з податку на прибуток випливає, що в підрахунку амортрізниць беруть участь (!) і МНМА. Але навіть при такому підході різниці як такої МНМА не дадуть. Хіба що якщо маємо справу з невиробничими МНМА.

Згідно з  п.п. 138.3.2 ПКУ в податковому обліку не підлягають амортизації витрати на придбання / самостійне виготовлення і ремонт невиробничих (тих, які не використовуються в госпдіяльності платника) ОЗ.

Хоча знову ж таки — формально можна говорити, що МНМА тут ні до чого! Адже йдеться про невиробничі ОЗ.

Поліпшення МНМА

Питання їх обліку вирішує п. 14 П(С)БО 7. Витратам, пов’язаним з поліпшенням об’єкта***, яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, шлях на збільшення первісної вартості МНМА (вартість поліпшень капіталізується, тобто підлягає віднесенню на рахунок 15 «Капітальні інвестиції», після чого збільшує первісну вартість МНМА: Дт 153 — Кт 20, 66, 65, 631, 685; Дт 112 — Кт 153).

*** Серед видів поліпшень цей пункт називає модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо. Однак очевидно, що в частині МНМА не усі вони можуть бути доречними.

Керівник підприємства сам вирішує, спрямовані витрати на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта, що в майбутньому призведе до збільшення економічних вигод, чи ж здійснюються для підтримання об’єкта у придатному для використання стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання.

Найпринциповіше запитання тут: що робити, якщо внаслідок проведених заходів щодо поліпшення об’єкта МНМА його первісна вартість перевищить установлений підприємством вартісний критерій для розмежування МНМА та ОЗ?

Чи потрібно в цьому випадку переводити МНМА до складу ОЗ?

Вважаємо, нічого такого робити не потрібно. Адже з таким критерієм порівнюють первісну вартість матактиву саме в момент його первісного визнання. Про будь-яку подальшу перекласифікацію у  П(С)БО 7, як і в Методрекомендаціях № 561, не йдеться (!).

Отже, і в бухгалтерському, і в податковому обліку, як і раніше, матимемо справу з МНМА. При цьому нагадаємо, що жодних спеціальних податкових правил обліку витрат на ремонт/модернізацію ОЗ/МНМА (з якими ми були знайомі у минулих роках) немає (хіба що заборона на податкову амортизацію невиробничих ОЗ). Орієнтація на бухоблік плюс різниці, про які ми говорили вище.

Що стосується амортизації суми поліпшення, на яку збільшена первісна вартість об’єкта МНМА, то тут, вважаємо, усе залежить від методу нарахування амортизації стосовно МНМА, який застосовує підприємство.

Водночас не зовсім зрозумілим є механізм амортизації таких поліпшень, якщо підприємство використовує «прискорені» методи амортизації МНМА, передбачені п. 27 П(С)БО 7. Річ у тім, що цей пункт говорить про списання 50 або 100 % вартості МНМА, які амортизуються, «у першому місяці використання об’єкта». Отже, не зовсім зрозуміло, коли амортизувати додаткову частину вартості об’єкта, якщо внаслідок проведених поліпшень вартість МНМА збільшилася.

У ситуації обрання методу «100 %», на нашу думку, логічно суму поліпшень списати на витрати в періоді їх понесення. Якщо ж установлений метод «50/50 %», тоді першу половину вартості поліпшень віднесемо на витрати в місяці їх проведення, а ту, що залишилася, — у місяці списання активу з балансу.

Довідково! Проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту та поліпшення до будь-яких особливостей у ПДВ-обліку не призводить. Підприємство матиме право на податковий кредит з цього податку за наявності ПН, зареєстрованої в ЄРПН. Водночас якщо МНМА не передбачається використати в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності, доведеться нарахувати «компенсуючі» ПЗ.

y.tovstopyat@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам