Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, грудень, 2015/№51
Друкувати

Нові правила індексації: грудневі «подаруночки під ялинку» від Кабміну

Трохименко Людмила, експерт з питань оплати праці, l.trokhimenko@id.factor.ua
Прагнучи досконалості, КМУ вирішив у черговий раз перекроїти «індексаційні» правила, видавши на-гора постанову № 1013*. Вона набула чинності з 15.12.2015 р., але фокус у тому, що застосовувати її норми необхідно з 1 грудня 2015 року. Це прямо вказано в п. 6 цієї постанови. Що ж нам приготував КМУ: «гостинець» або щось інше на букву «г»? Знайомимося з документом разом.
індексація зарплати працівників

* Постанова КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013.

Не те щоб зовсім «революційні», але кардинальні зміни до індексаційних норм усе ж таки внесли. Усі перетворення тут — під девізом «Удосконалення та забезпечення єдиного підходу до нарахування індексації»! І застосовувати їх слід, як ми вже сказали, з 1 грудня 2015 року.

Якщо говорити стисло, то новинки передбачають:

— обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації не індивідуально для кожного працівника залежно від прийняття його на роботу та зростання його доплат і надбавок, а з моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник. Отже, змінюється механізм визначення індексації у разі підвищення зарплати, при цьому виключається застосування терміна «базовий місяць»;

— зменшення розміру індексації зарплати в разі підвищення тарифних ставок (окладів), якщо розмір підвищення окладу не перевищує величину індексації. Старий механізм передбачав зменшення індексації не лише при підвищенні тарифних ставок (окладів), а й у разі збільшення доплат і надбавок, що призводило до нарахування різних сум індексації для працівників, які обіймають однакові посади;

— визначення механізму перегляду тарифних ставок (окладів), що забезпечить недопущення значних сум індексації. Зокрема, передбачено, що КМУ повинен приймати рішення про перегляд тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, якщо ІСЦ для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищить 10 %. При цьому працівникам госпрозрахункових підприємств підвищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції здійснюється в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII і положеннями Порядку № 1078**;

** Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Працівникам госпрозрахункових підприємств підвищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції здійснюється в порядку, визначеному в колективних договорах.

— уточнення прикладів розрахунку індексації в разі підвищення грошового доходу (нова редакція додатка 4 до Порядку № 1078). Оновили приклад обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції (див. додаток 5 до Порядку № 1078).

Не зачепили зміни такі важливі критерії, як:

— об’єкти індексації ( п. 2 Порядку № 1078). Уточнили тільки складові пенсії, що підлягають індексації;

— не індексовані об’єкти ( п. 3 Порядку № 1078);

— межі для нарахування індексації доходів: для зарплати та стипендії — як і раніше, прожитмінімум на працездатну особу;

Не змінилися: межа для нарахування індексації, обчислення ІСЦ наростаючим підсумком, поріг для проведення індексації (101 %).

— обчислення ІСЦ наростаючим підсумком так званого коефіцієнта індексації (приклад розрахунку наведений у  додатку 1 до Порядку № 1078). Не змінився і поріг для проведення індексації — 101 %. Тому, як і раніше, можете користуватися нашими готовими індексаційними таблицями з коефіцієнтами індексації. «Базовий місяць» замінюється на «місяць, в якому відбулося останнє підвищення окладів за займаною посадою».

Тепер конкретніше про головні «індексаційно-зарплатні» зміни. Для зручності та наочності наведемо їх у таблиці.

№ з/п

Показник, що змінився

(норма Порядку № 1078)

Зміст (що саме змінилося)

1

Розрахунок ІСЦ для проведення індексації (абз. 1 і 2 п. 5)*

У місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються згідно із законодавством про соцстрахування, значення ІСЦ береться в розмірі 1 або 100 %.

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації розпочинається з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Приклад 1. Посадові оклади підвищуються з 1 грудня, отже, обчислення нового ІСЦ наростаючим підсумком (коефіцієнта індексації) розпочинається з січня 2016 року

* Для зарплати розрахунок ІСЦ для проведення індексації залежить від місяця останнього перегляду окладів за посадою, яку обіймає працівник.

Термін «базовий місяць» виключається та починаючи з грудня 2015 року не використовується!

2

Розрахунок ІСЦ у разі прийняття на роботу (новоприйнятих працівників), переведення до іншої організації (установи), на іншу роботу у тій самій організації, виходу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років і після відпустки без збереження заробітної

плати (до 6 років та інші види, передбачені законодавством про відпустки)

(п. 102)

Обчислення ІСЦ для проведення індексації проводиться з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник.

Приклад 2. Працівниця виходить з відпустки для догляду за дитиною до 3 років у лютому 2016 року. До виходу в таку відпустку базовим місяцем для неї був січень 2013 року.

Останнє підвищення посадового окладу для цієї посади відбулося у грудні 2015 року. Для такої працівниці обчислення ІСЦ розпочнеться з січня 2016 року — місяця, наступного за місяцем підвищення окладу за цією посадою на законодавчому рівні.

Єдиний підхід буде і для «новачків», і для «переведених» — для всіх орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою

3

Проведення індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються згідно із законодавством про соцстрахування

(абз. 3 і 4 п. 5)

Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються згідно із законодавством про соцстрахування, не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення доходу*.

Якщо розмір підвищення доходу не перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення, то сума індексації в такому місяці визначається як різниця між сумою індексації цього місяця і розміром підвищення доходу**

* Дохід працівника = Заробітна плата з урахуванням підвищення.

** Дохід працівника = Заробітна плата з урахуванням підвищення + ∑ індексації в місяці підвищення - ∑ підвищення доходу.

4

Підвищення доходу працівника, не пов’язане зі збільшенням тарифних ставок (окладів), за рахунок інших складових зарплати* (абз. 5 п. 5)

Сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати, а продовжує виплачуватися в колишньому розмірі

* Наприклад, підвищення за рахунок доплат, надбавок, премії, внутрішнього сумісництва тощо.

5

Визначення розміру підвищення доходу в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) (абз. 5 п. 5)

У такому місяці до розрахунку підвищення доходу включаються усі складові заробітної плати, що не мають разового характеру*

* З цим висновком ми вже познайомилися в листі Мінсоцполітики від 07.10.2015 р. № 263/10/136-15.

6

Індексація в періоді до чергового підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються згідно із законодавством про соцстрахування

(абз. 6 п. 5)

При виникненні права на індексацію після місяця підвищення тарифних ставок (окладів) до суми індексації, яка була визначена в місяці підвищення (окладів тощо), додається сума індексації, на яку у працівника виникло право в цьому періоді* (сума індексації, що склалася в результаті перевищення величиною приросту ІСЦ порога індексації, встановленого п. 11 Порядку № 1078).

Приклад 3. Умовно у травні 2016 року працівнику був підвищений посадовий оклад. При цьому розрахована сума індексації (індексація мінус сума підвищення доходу) становила 50 грн. У працівника виникло право на індексацію з червня 2016 року: у вересні — 30 грн., жовтні — 35 грн., листопаді — 40 грн. Працівник в цих місяцях отримає індексацію відповідно (50 + 30), (50 + 35), (50 + 40). Чергове підвищення окладів відбудеться у грудні 2016 року

* Простежуємо аналогію з фіксованою сумою індексації та поточною індексацією, хоча терміна «фіксована сума індексації» немає!

l.trokhimenko@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам