Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2015/№28
Друкувати

Експорт: важливі прибуткові питання

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт, y.tovstopyat@buhgalter911.com
На податкову реформу, що привнесла бухгалтерські правила визначення об’єкта обкладення податком на прибуток, наклалося ще й те, що НБУ відцурався від установлення курсів інвалют посеред дня. У пропонованій статті з’ясуємо, як у зв’язку з цим слід вести облік експортних операцій і які проблеми при цьому можуть виникнути.
облік ЗЕД, податок на прибуток

Спецправила податкового обліку операцій з розрахунками в інвалюті з п. 153.1 ПКУ (у старій редакції) з початку нового року — вже історія. Що ж прийшло їм на зміну? А… нічого. У тому сенсі, що жодних різниць згідно зі ст. 138 — 141 ПКУ розраховувати за такими операціями не доведеться. Тому для всіх платників податку на прибуток (незалежно від обсягу доходу) в цьому аспекті бухоблік — усьому голова. З його основними постулатами далі й розбиратимемося. І вас запрошуємо!

Розподільчий чи поточний?

Надходження коштів на який рахунок є визначальним для відображення суми доходу від експортних операцій в обліку? Одразу зауважте: це питання актуальне тільки для випадку з отриманням передоплати за товари, які в майбутньому будуть експортовані. І тільки для визначення курсу НБУ, за яким відображається дохід. У свою чергу, при розрахунках на умовах подальшої оплати суму доходу від реалізації відображають за курсом, що склався на момент передачі товару (якщо точніше, за курсом на дату визнання доходів). Надалі ж курсові різниці відображають за дебіторською заборгованістю (а не за доходом від реалізації).

При цьому пов’язати суму доходів при експорті, на нашу думку, слід з курсом інвалюти, що склався на момент надходження коштів на розподільчий рахунок. Чому?

Розподільчі рахунки є тільки «проміжною зупинкою» при русі коштів на ваші поточні рахунки. Поки такі кошти перебувають на розподільчому рахунку, вони не є доступними для вас.

З  абз. 2 п. 6 П(С)БО 21 випливає, що суму авансу (попередньої оплати) в інвалюті, отриману від інших осіб, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховують у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату отримання авансу*. Перш за все тому, що саме на цей рахунок вам надходить сума інвалютного авансу. У свою чергу, на поточний інвалютний рахунок ви отримуєте тільки його частину (після обов’язкового продажу).

* Якщо бути точним, то в цьому пункті йдеться про «початок дня дати одержання авансу», але така обмовка не є актуальною відтоді, як НБУ відмовився від установлення офіційних курсів валют двічі на день.

Хоча не здивуємося, якщо податківці наполягатимуть на своєму старому підході. Нагадаємо, раніше в цьому питанні вони орієнтувалися на поточний інвалютний рахунок.

Дохід при отриманні передоплати

Ситуацію регулює вже згадуваний абз. 2 п. 6 П(С)БО 21. Суму авансу (попередньої оплати) в інвалюті, одержану від інших осіб у рахунок платежів для постачання готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду слід перерахувати в гривні із застосуванням курсу НБУ на дату одержання авансу. Як ми з вами домовилися, її слід визначати під час надходження інвалюти на розподільчий рахунок.

Зверніть увагу. Коли кошти зарахували на розподільчий рахунок, доходи в обліку відображати зарано! Потрібно просто зафіксувати курс інвалюти на цю дату. Далі (при нарахуванні доходу за загальними правилами) гривневий еквівалент суми доходу потрібно показати саме за цим курсом.

Тому якщо отримуєте передоплату за товари (роботи, послуги), то (1) фіксуєте курс інвалюти при отриманні коштів на розподільчий рахунок, (2) виходячи саме з цього курсу показуєте суму доходу (у гривнях) на дату його визнання згідно із загальними правилами бухобліку.

Важливий нюанс: при списанні коштів з розподільчого рахунка доведеться розраховувати курсову різницю (якщо офіційні курси інвалюти на дату надходження коштів на такий рахунок і на дату їх списання відрізняються). Тепер розглянемо іншу ситуацію.

Дохід при подальшій оплаті

Здавалося б, усе банально просто: у такій ситуації доходи, нараховані в інвалюті, відповідно до вимог п. 5 П(С)БО 21 потрібно відображати у гривнях шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції.

Ось тільки в цьому випадку є свої нюанси. За той час, що проходить від передання ризиків/вигод, пов’язаних з правом власності на товар, до отримання оплати від покупця, курс НБУ може змінитися.

У такому разі ви повинні розрахувати доходи/витрати від курсових різниць. Робити це слід відповідно до п8 П(С)БО 21. Зводяться такі правила до того, що для визначення курсових різниць:

на дату балансу застосовують валютний курс на дату балансу;

на дату здійснення господарської операції (зокрема, на дату зарахування інвалюти на розподільчий рахунок) — валютний курс на дату здійснення такої операції.

До речі, при списанні коштів з розподільчого рахунка доведеться також розраховувати курсові різниці.

В усіх інших аспектах порядок обліку не відрізнятиметься від варіанта отримання авансу.

Бухгалтерський облік експортних операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

При попередній оплаті

1

Отримано передоплату на розподільчий рахунок (офіційний курс НБУ — 23,50 грн./€)

  10000 €  

235000,00

314

681

2

Відображено курсову різницю за валютою на дату її списання з розподільчого рахунка (офіційний курс НБУ на дату списання — 23,75 грн./€)

2500,001)

314

714

3

Отримано кошти на поточний рахунок в іноземній валюті

  2500 €  

59375,00

312

314

4

Перераховано 75 % валюти з розподільчого рахунка для продажу

  7500 €  

178125,00

334

314

5

Зараховано кошти на поточний рахунок підприємства в національній валюті (за мінусом комісії банку) (курс продажу валюти на МВРУ — 24,25 грн./€)

181693,12

311

377

6

Уключено до витрат комісійну винагороду банку (0,1 % отриманих від продажу гривень)

181,88

92

377

7

Відображено дохід від продажу інвалюти

3750,002)

377

711

8

Проведено залік зобов’язань з продажу інвалюти

178125,00

377

334

9

Передано товар покупцю

  10000 €  

235000,00

362

702

10

Списано собівартість реалізації товарів (сума умовна)

150000,00

902

28

11

Проведено взаємозалік заборгованості

  10000 €  

235000,00

681

362

1) (23,75 грн./€ - 23,50 грн./€) х 10000 €.

2) Це різниця між курсом валюти на МВРУ та офіційним курсом НБУ в перерахунку на суму реалізованої валюти: ((24,25 грн./€ - 23,75 грн./€) х 7500 €).

При подальшій оплаті

1

Передано товар покупцю (офіційний курс НБУ — 23,50 грн./€)

  10000 €  

235000,00

362

702

2

Списано собівартість реалізованих товарів (сума умовна)

150000,00

902

28

3

Відображено надходження коштів на розподільчий рахунок (офіційний курс НБУ — 23,75 грн./€)

  10000 €  

237500,00

314

362

4

Відображено курсову різницю за дебіторською заборгованістю

2500,003)

362

714

5

Відображено курсову різницю за інвалютою на дату її списання з розподільчого рахунку (курс НБУ на дату списання — 24,00 грн./€)

2500,004)

314

714

6

Отримано кошти на поточний рахунок в іноземній валюті

  2500 €  

60000,00

312

314

7

Перераховано 75 % валюти з розподільчого рахунка для продажу

  7500 €  

180000,00

334

314

8

Зараховано кошти на поточний рахунок у національній валюті (за мінусом комісії банку) (курс продажу валюти на МВРУ — 24,50 грн./€)

183566,25

311

377

9

Уключено до витрат комісійну винагороду банку (0,1 % від суми отриманих від продажу інвалюти гривень))

183,75

92

377

10

Відображено дохід від продажу інвалюти

3750,005)

377

711

11

Проведено залік зобов’язань з продажу інвалюти

180000,00

377

334

3) (23,75 грн./€ - 23,50 грн./€) х 10000 €.

4) (24,00 грн./€ - 23,75 грн./€) х 10000 €.

5) Тобто різниця між курсом валюти на МВРУ та офіційним курсом НБУ в перерахунку на суму реалізованої валюти: ((24,50 грн./€ - 24,00 грн./€) х 7500 €).

y.tovstopyat@buhgalter911.com

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113160 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно