Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2015/№29
Друкувати

Інвалютний купи-продай: облік-2015

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Курси долара і євро, що б’ють усі рекорди, начебто позаду. Так, 24 грн./$ — це, звичайно ж, не 8, але, з іншого боку, вже й не 30. Хоча, ще й не те буде... Але ця стаття трохи не про це. У ній ви зможете прочитати, як у післяреформених реаліях правильно купити й продати інвалюту. Точніше, як усе це облікувати.
оподаткування валютних операцій

Купуємо

Почнемо з того, що нормативний документ, який найбільше обговорюють від початку цього року, — Закон № 71*:

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII.

— скасував обов’язок юросіб щодо нарахування та сплати пенсійного збору під час купівлі інвалюти;

— «зблизив» податковий облік з бухгалтерським до такої міри, що з 01.01.2015 р. в податковому обліку об’єктом оподаткування став фінрезультат, визначений за правилами бухобліку. У великих платників (з річним доходом понад 20 млн грн.) з проведенням коригувань цього фінрезультату на різниці ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Але, що важливо, для операцій з валютою ПКУ не передбачає будь-яких окремих коригувань на різниці (маються на увазі саме різниці, на які згідно з  п.п. 134.1.1 цього Кодексу коригують фінрезультат).

Тому облік купівлі/продажу валюти ведемо лише в бухобліку за правилами П(С)БО 21.

Різниця між курсом на МВРУ та офіційним курсом валют. Звернути увагу на неї потрібно хоча б тому, що на початку року суми, які потрапляли до витрат платників у зв’язку з такою різницею, були зовсім не «копійчаними». «Амплітуда» коливань валютних курсів на МВРУ протягом одного дня могла досягати кількох гривень.

Якщо офіційний курс інвалюти, встановлений НБУ, нижче фактичного курсу купівлі інвалюти на МВРУ, то маємо додаткові витрати. Пояснюється це тим, що придбану валюту на виконання вимог п5 П(С)БО 21 повинні оприбутковувати на баланс за офіційним курсом валют шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Тобто із застосуванням курсу НБУ, що діє протягом дня купівлі валюти** (у загальному випадку це курс, установлений НБУ в кінці попереднього робочого дня).

** Про те, що з 31.03.2015 р. НБУ розпрощався з практикою встановлення офіційного курсу валют серед дня, ви могли прочитати в статті «Два курси НБУ за день, до побачення! (Новий порядок встановлення курсу валют)» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 14. Утім, у  П(С)БО 21 поки що залишилися згадки щодо початку та кінця дня дати здійснення операції, які вже недоречні.

Як же правильно обліковувати суми, які «вилізуть» унаслідок різниці між курсами? З точки зору бухобліку, а саме він зараз усьому голова, це — не що інше, як витрати на купівлю інвалюти. А отже, місце їм — на субрахунку 942.

Теоретично можуть виникнути і доходи від купівлі інвалюти, які потрібно обліковувати на субрахунку 711. Це якщо офіційний курс валюти на день купівлі перевищуватиме той, за яким уповноважений банк придбає її на МВРУ.

Комерційна винагорода банку. Її суми ви можете відобразити у складі адмінвидатків на підставі абз. 10 п. 18 П(С)БО 16.

І ще одне: вирішити купити валюту — ще зовсім не означає її отримати. Для цього доведеться трохи почекати. Обмеження встановлені постановою НБУ № 354***. Уповноважені банки, на рахунки яких клієнти перераховують кошти для купівлі інвалюти, мають право пускати їх на відповідні цілі не раніше четвертого операційного дня від дати такого зарахування. Якщо грошей у результаті не вистачило, можна або додати коштів, або дати команду банку купити менше валюти. А тепер — облік купівлі інвалюти.

*** Постанова Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 03.06.2015 р. № 354.

Облік купівлі інвалюти

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

1

Перерахували кошти банку для придбання 1000 € (така сама проводка використовується, якщо грошей не вистачило і їх перераховують додатково)

25000,00

333

311

2

Зарахували придбану інвалюту на поточний рахунок в іноземній валюті (офіційний курс НБУ на день купівлі — 24 грн./€)

  1000 €  

24000,00

312

333

3

Показали різницю між курсом на МВРУ (24,30 грн./€) та офіційним курсом валюти ((24,30 грн./€ - 24 грн./€) х 1000 €)

300,00

942

333

4

Відобразили комерційну винагороду банку (0,2 % від суми витрачених на купівлю інвалюти гривень)

48,60

92

685

685

333

5

Отримали не використаний залишок коштів на поточний рахунок у національній валюті

651,40

311

333

 

Курсові різниці щодо інвалюти. Будьте уважні: різниця, про яку йшлося на початку статті (між курсом НБУ та комерційним курсом), — НЕ курсова! Курсові ж різниці щодо валюти доведеться розраховувати:

на дату здійснення операції — коли ви витратите інвалюту на розрахунки з іноземними контрагентами, продасте її тощо. У такому разі оцінити валюту доведеться за офіційним курсом на дату здійснення операції;

на дату балансу — якщо валюта до неї «долежить». У такому разі інвалюту доведеться оцінити, беручи до уваги валютний курс на дату балансу (згідно з  п7 П(С)БО 21).

В обох випадках різниця між такою оцінкою і тією, за якою валюту раніше обліковували на балансі, — це і є курсова різниця. Залежно від того, «підросла» валюта у вазі чи «впала», за нею доведеться відобразити втрати (субрахунок 945) або доходи (субрахунок 714) від курсових різниць.

Продаємо

Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Це ж стосується й обов’язку щодо продажу частини отриманої інвалюти. На сьогодні частина інвалютних надходжень, на продаж яких уповноваженим банкам не потрібна згода клієнтів, становить 75 %.

Таку вимогу зараз установлено постановою НБУ № 354.

Нагадаємо: спершу кошти приходять на розподільчий рахунок банку, на другий день після чого частину коштів банк від вашого імені продає, решту — перераховує на ваш поточний рахунок в інвалюті.

Не «зациклюючись» на обов’язковому продажу інвалюти, розглянемо загальний порядок обліку.

Різниця між курсом на МВРУ та офіційним курсом валют. З природою такої різниці ви вже розібралися. Але при продажу валюти існує висока ймовірність того, що вона принесе вам дохід. Звичайно, якщо курс продажу валюти на МВРУ перевищить офіційний курс НБУ. Розцінювати додатну різницю між ціною продажу інвалюти та її балансовою вартістю, яка утворюється таким чином, слід як дохід від продажу інвалюти. Він є складовою інших операційних доходів, а отже, місце йому — на субрахунку 711.

Можлива ситуація, коли при продажу валюти у вас виникне від’ємна різниця між ціною продажу та її балансовою вартістю. Витрати (як складову інших операційних витрат) при цьому слід обліковувати на субрахунку 942. Така ситуація є можливою тоді, коли курс продажу валюти на МВРУ нижчий від офіційного курсу, встановленого НБУ на дату продажу інвалюти.

Курсова різниця щодо валюти. Уважний читач уже помітив, що для визначення доходів/витрат при продажу інвалюти доведеться порівнювати курс на МВРУ з офіційним курсом валюти на цю ж дату. Але на балансі інвалюта значиться за вартістю, визначеною за іншим курсом! Саме тому продаж валюти супроводжуватиме ще одна різниця — цього разу курсова.

Як її визначити? Елементарно: ту кількість валюти, яку ви продаєте, потрібно помножити на різницю між курсом валюти, за яким вона оцінена на балансі (оприбуткована або переоцінена на дату балансу), та офіційним курсом НБУ на дату продажу інвалюти.

Якщо внаслідок таких дій отримали додатне значення — показуєте втрати від курсових різниць; а якщо значення від’ємне — дохід від курсових різниць.

Подивіться, як це може виглядати:

Облік продажу інвалюти

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

1

Надійшла на розподільчий рахунок експортна виручка

(курс НБУ на день надходження — 25 грн./€)

  1000 €  

25000,00

334

362

2

Зараховано на поточний рахунок підприємства експортну виручку в іноземній валюті (у розмірі 25 %)

(курс НБУ на день зарахування — 25,20 грн./€)

  250 €  

6300,00

312

334

3

Визнали дохід від продажу 75 % інвалютної виручки (різницю між сумою, вирученою від продажу валюти, визначеної за курсом МВРУ, та її балансовою вартістю, визначеною за офіційним курсом НБУ на день продажу)

(курс МВРУ — 25,70 грн./€; курс НБУ — 25,20 грн./€)

375,00

334

711

4

Відобразили курсову різницю щодо валюти (курс на дату зарахування на розподільчий рахунок — 25 грн./€; на день продажу 75 % виручки та зарахування на поточний рахунок 25 % валюти — 25,20 грн./€; 1000 € х 0,2 грн.)

200,00

334

714

5

Відобразили комерційну винагороду банку (0,2 % суми виручених від продажу інвалюти гривень)

38,55

92

685

685

334

6

Отримали кошти на поточний рахунок (курс продажу валюти на МВРУ — 25,70 грн./€)

19236,45

311

334

 

Комісійна винагорода банку. Як бачите, вона має місце і при продажу валюти. Зверніть увагу: на поточний рахунок клієнта в національній валюті зараховують суму виручених від продажу інвалюти гривень за мінусом такої винагороди.

Конвертуємо

Якщо розібралися з купівлею та продажем інвалюти, то й тут на вас не чекають труднощі, адже це — така собі «сума» вже розглянутих операцій.

Обмін (конвертація) інвалюти — це операція з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу ( абз. 17 п. 4 розд. I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281).

У дореформеній практиці (див. за питання 4 УПК № 574****, підкатегорію 502.13 ЗІР) фіскали розглядали конвертацію валют як дві окремі операції: продаж однієї валюти за гривні та купівлю за них іншої. У них і зараз немає підстав для того, щоб змінювати свою позицію, хоча досі жодних роз’яснень на цю тему податківці не видали. По-хорошому, в такому разі, крім курсової різниці щодо валюти на дату здійснення її продажу, повинні були б виникати дві некурсові різниці: з продажу і з купівлі. Утім, таке твердження справедливе, лише якщо застосовуються курси на МВРУ валют, що беруть участь в операції, до гривні. Якщо ж маємо справу з крос-курсом, то вдасться розрахувати лише одну різницю. З її допомогою у вашому обліку і буде відображено результат конвертації: дохід або витрати. Як їх відображати — ви вже знаєте з попередніх розділів статті.

**** Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, затверджена наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 574.

От який це може мати вигляд у системі рахунків бухгалтерського обліку:

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

1

Перерахували кошти (у євро) для придбання 1100 $ (офіційний курс на день дати конвертації — 25 грн./€)

  1100 €  

27500,00

334

312/€

2

Показали втрату від курсової різниці (валюта значилася на балансі за курсом 26 грн./ €)

1100,00

945

312/€

3

Відобразили нарахування і списання з поточного рахунка в національній валюті комерційної винагороди банку

48,40

92

685

685

311

4

Зарахували на поточний рахунок придбані долари (офіційний курс на день дати конвертації — 22 грн./$)

  1100 $  

24200,00

312/$

334

5

Повернули на поточний рахунок в євро невикористану суму (реальний крос-курс склав 1,10 $/€)

  100 €  

2500,00

312/€

334

6

Показали втрати від конвертації валюти (1100 $ х 22 грн./$ - (1100 € - 100 €) х 25 грн./ €)

800,00

942

334

m.shevchuk@buhgalter911.com

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам