Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2015/№20
Друкувати

Розрахувати лікарняні? Та запросто!

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, l.ushakova@buhgalter911.com
Працівник приніс листок непрацездатності. Комісія із соцстрахування підприємства дала зелене світло — можна розраховувати лікарняні. Як розрахувати середню зарплату для оплати періоду хвороби? За який період? Які виплати беруть участь у розрахунку? Відповісти на ці запитання — мета цієї статті.
лікарняні, середня зарплата, страховий стаж

Сума лікарняних — це розрахункова величина, яку в загальному випадку визначаємо за формулою (див. Порядок № 1266*):

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Л = ДВ х К,

де Л — сума лікарняних;

ДВ — денна виплата;

К — кількість пропущених через хворобу робочих днів (годин) за графіком роботи, що підлягають оплаті.

У свою чергу, денну виплату знаходимо як:

ДВ = ЗПсеред х С : 100,

де ЗПсеред — розмір середньоденної (ссередньогодинної) заробітної плати;

С — відсоток виплати.

Розглянемо, як знайти кожен з показників, що беруть участь у розрахунку лікарняних.

Середньоденна (середньогодинна) зарплата

Спершу визначимося, в яких випадках розраховують середньоденну, а в яких — середньогодинну зарплату.

Середньогодинну зарплату розраховуйте, якщо за хворим працівником:

1) ведете підсумований облік робочого часу;

2) ведете облік робочого часу в годинах;

3) у місяцях розрахункового періоду, за який обчислюєте середню зарплату, або в періоді, за який виплачуєте лікарняні, установлювали неповний робочий день ( п. 15 Порядку № 1266).

В усіх інших випадках розраховуйте середньоденну зарплату.

Як її знайти? За формулою:

ЗПсеред = ЗП : РП,

де ЗП — нарахована в розрахунковому періоді зарплата, що бере участь у розрахунку лікарняних;

РП — кількість відпрацьованих у розрахунковому періоді днів (годин).

Для осіб, робочий час яких не піддається точному обліку, і для тих, хто робочий час розподіляє на власний розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), розраховуйте середньоденну зарплату за один календарний день.

Так, щоб розрахувати середньоденну (середньогодинну) зарплату, необхідно знати:

— розрахунковий період, за який обчислюється середня зарплата для оплати періоду тимчасової непрацездатності працівника;

— кількість відпрацьованих днів (годин) у розрахунковому періоді;

— виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати.

Розрахована середньоденна (середньогодинна) зарплата для оплати лікарняних не може перевищувати максимальну величину бази справляння ЄСВ з розрахунку на один день (годину).

Визначаємо період, підраховуємо дні

Розрахунковий період — це період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням тимчасової непрацездатності, протягом якого працівник працював і сплачував страхові внески або за нього сплачувалися страхові внески ( п. 3 Порядку № 1266).

Розрахунковий період залежить від стажу роботи на підприємстві непрацездатного працівника (див. нижче в таблиці).

Стаж роботи на підприємстві

Розрахунковий період

Більше 6 календарних місяців

6 повних календарних місяців роботи (з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю хвороби ( п. 4 Порядку № 1266)

Приклад 1. Співробітник працює з серпня 2011 року. З 12 по 15 травня 2015 року він хворів.

Розрахунковий період — з 1 листопада 2014 року по 30 квітня 2015 року

Менше 6 календарних місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців (з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю хвороби ( п. 5 Порядку № 1266)

Приклад 2. Співробітник прийнятий на роботу з 16 лютого 2015 року. З 5 по 13 травня 2015 року він хворів. Розрахунковий період з 1 березня по 30 квітня 2015 року

Менше одного календарного місяця

Фактично відпрацьований час перед настанням тимчасової непрацездатності ( п. 6 Порядку № 1266)

Приклад 3. Співробітник прийнятий на роботу з 27 квітня 2015 року. З 13 по 18 травня 2015 року він хворів. Розрахунковий період — з 27 квітня по 12 травня 2015 року

 

Лікарняні працівникам, зайнятим на роботах, перелічених у  Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженому постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, які працюють на сезонних підприємствах круглий рік, розраховуйте за 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Місяці розрахункового періоду, повністю не відпрацьовані працівником з поважних причин (з 1-го по 1-ше число), виключайте з розрахункового періоду. Таких поважних причин усього три:

1) тимчасова непрацездатність;

2) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустка для догляду за дитиною до 3 років або до 6 років за медичним висновком.

При підрахунку кількості днів, відпрацьованих працівником у розрахунковому періоді, не враховуйте:

— дні, упродовж яких працівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток (наприклад, дні щорічної відпустки);

— дні хвороби, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 років або до 6 років за медичним висновком;

— будь-який невідпрацьований час, що не оплачується працівнику (наприклад, прогули, дні відпустки без збереження заробітної плати);

— святкові, неробочі та вихідні дні, що припадають на розрахунковий період, якщо працівник не працював у ці дні.

Виплати в розрахунку середньої зарплати

У розрахунок середньої заробітної плати включайте виплати, нараховані в розрахунковому періоді, що відповідають одночасно таким вимогам:

1) нараховані за відпрацьований час;

Виплати за невідпрацьований час (відпускні, компенсація за невикористану відпустку, середня зарплата за період мобілізації тощо), розраховані згідно з  Порядком № 100**, не включаєте до розрахунку середньої зарплати для лікарняних, незважаючи на те що з них справляється ЄСВ. А ось оплату днів відрядження працівника, у тому числі за середнім заробітком, слід ураховувати. Адже в цей період працівник виконував свою роботу.

** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

2) уключаються до фонду оплати праці згідно з  Інструкцією № 5***;

*** Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

3) уключаються до бази справляння ЄСВ.

Якщо будь-який місяць повністю не був відпрацьований з поважних причин і вилучений з розрахункового періоду, виплати, нараховані в такому місяці, також вилучайте з розрахунку.

Важливо! Якщо працівник з поважних причин не працював частину місяця, то нараховані в такому місяці заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, виплати, не передбачені актами законодавства, і «наднормативні» виплати враховуйте пропорційно відпрацьованому часу ( абз. 2 п. 9 Порядку № 1266). Решту виплат, нарахованих за фактично відпрацьований у такому місяці час, ураховуйте в сумі нарахування.

До заохочувальних і компенсаційних виплат, що мають разовий характер, належать, наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення, винагорода за підсумками роботи за рік, щорічна винагорода за вислугу років, премії за виконання важливих та особливо важливих завдань).

Зверніть увагу! До розрахунку середньої зарплати нараховані виплати включаються в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ. Максимальна величина в січні 2014 — листопаді 2015 року — 20706 грн., у грудні 2015 року — 23426 грн.

А як бути, якщо працівник захворів у перший день роботи або в розрахунковому періоді перед настанням тимчасової непрацездатності він не мав заробітку з поважних причин (див. вище)? У цьому випадку середню зарплату за один робочий день (годину) розраховуйте виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), установленої працівнику на момент настання страхового випадку ( абз. 1 п. 10 Порядку № 1266).

Денна виплата: визначаємо відсоток

Лікарняні виплачують залежно від страхового стажу у відсотках від середньої зарплати (див. ч. 1 ст. 24 Закону № 1105****). З 01.01.2015 р. змінився відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фонду соцстрахування (далі — ФСС).

**** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Фахівці Мінсоцполітики роз’яснюють: нову процентовку застосовуйте для страхових випадків, які настали починаючи з 1 січня 2015 року.

Для оплати перших п’яти днів хвороби за рахунок коштів роботодавця поки що продовжуємо використовувати стару процентовку, установлену в  п. 5 Порядку № 439***** (див. лист Мінсоцполітики від 12.03.2015 р. № 170/18/99-15).

***** Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439.

Процентовку оплати днів тимчасової непрацездатності для наочності наведемо в таблиці нижче.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця ( п. 5 Порядку № 439)

Допомога по тимчасовій непрацездатності
( ч. 1 ст. 24 Закону № 1105)

страховий стаж

% середньої зарплати

страховий стаж

% середньої зарплати

До 5 років

60

До 3 років

50

Від 3 до 5 років

60

Від 5 до 8 років

80

Від 5 до 8 років

70

Понад 8 років

100

Понад 8 років

100

Пільгові* категорії працівників незалежно від страхового стажу

Пільгові* категорії працівників незалежно від страхового стажу

* Особи, віднесені до 1 — 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно зі ст. 14 Закону України від 28.02.91 р. № 796-XIІ; один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом України від 23.03.2000 р. № 1584-III; донори, які мають право на пільгу, на підставі ст. 10 Закону України від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

 

Приклад 4. Працівник хворів з 14 квітня по 8 травня 2015 року включно. Розрахунковий період — жовтень 2014 року — березень 2015 року. У лютому 2015 року працівнику нарахували: зарплату за 5 відпрацьованих днів — 1000,00 грн., лікарняні за 5 робочих днів — 937,50 грн. і матеріальну допомогу на оздоровлення — 2000,00 грн. (перебував у відпустці з 16.02.2015 р. по 01.03.2015 р., відпускні — 1892,96 грн.). Загальна сума заробітної плати за жовтень 2014 року — січень 2015 року і березень 2015 року, що увійде до розрахунку середньоденної зарплати, — 20000,00 грн.

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді — 112. Страховий стаж працівника — 6 років 3 місяці.

Працівник відпрацював лютий 2015 року не повністю з поважної причини (хвороба). Отже, нараховану йому цього місяця матеріальну допомогу в розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняного враховуватимемо пропорційно відпрацьованому часу.

Число робочих днів у лютому 2015 року — 20. Фактично працівником відпрацьовано 5 робочих днів. Сума матеріальної допомоги, що братиме участь у розрахунку лікарняних: 2000,00 : 20 х 5 = 500,00 (грн.).

Середньоденна заробітна плата становитиме:

(20000,00 + 1000,00 + 500,00) : 112 = 191,96 (грн.).

Сума денної виплати за рахунок роботодавця з урахуванням страхового стажу працівника дорівнює: 191,96 х 80 : 100 = 153,57 (грн.),

де 80 % — відсоток оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, якщо страховий стаж — від 5 до 8 років.

Сума оплати днів хвороби за рахунок роботодавця становитиме:

153,57 х 4 = 614,28 (грн.).

Сума денної виплати за рахунок ФСС з урахуванням страхового стажу працівника дорівнює 191,96 х 70 : 100 = 134,37 (грн.),

де 70 % — відсоток оплати днів хвороби за рахунок коштів ФСС, якщо страховий стаж — від 5 до 8 років.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме:

134,37 х 13 = 1746,81 (грн.).

Упевнені, що тепер ви легко і правильно зможете все розрахувати!

l.ushakova@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам