Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2015/№40
Друкувати

Додаток Д5 до ПДВ-деки в запитаннях і відповідях

Марина Казанова • податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
З додатком Д5 платники ПДВ знайомі багато років. Однак запитання, пов’язані з його заповненням, все одно залишаються. Сприяють цьому й постійні «вдосконалення» податкового законодавства. Чого лише варті оновлені правила відображення ПК. Тому в сьогоднішній статті наводимо відповіді на найпопулярніші запитання, пов’язані з додатком Д5.
ПДВ-звітність

Коли подається Д5?

Додаток Д5 подається в таких випадках:

1. Коли в декларації заповнені рядки, які потребують розшифровки в Д5, тобто:

— ряд. 1 розділу I «Податкові зобов’язання»;

— ряд. 10.1 розділу II «Податковий кредит». Форма декларації вимагає розшифровки в Д5 і ряд. 14.1 та 15. Однак у зв’язку з новими правилами відображення ПК ці рядки не заповнюються ( лист № 29168*). Відповідно й розділи в Д5, призначені для розшифровки цих рядків, тепер є зайвими. Усе, що придбано з ПДВ за ставкою 20 % або 7 %, тепер потрапляє до ряд. 10.1 декларації з ПДВ незалежно від подальшого призначення використання товарів/послуг.

* Лист ДФСУ від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17.

2. Коли в УР заповнена гр. 6 до ряд. 1.1, 1.2 або 10.1.

3. Коли помилки припустилися в самому додатку Д5.

У додатку Д5 наводиться розшифровка ПЗ і ПК у розрізі контрагентів (а не операцій). Тому в загальному випадку кожний контрагент (його ІПН) буде відображений у розділі I або II тільки один раз.

У гривнях чи у гривнях з копійками заповнюють показники в Д5?

Декларація з ПДВ заповнюється у гривнях без копійок ( п. 4 Порядку № 966**). Але в Д5 обсяги поставок і суми ПДВ за рядками в розрізі контрагентів (гр. 4, 5 і 6) наводяться у гривнях з копійками (робиться це з метою мінімізації відхилень). А при заповненні «загального» рядка «Усього за звітний період» показники наводяться у гривнях без копійок з округленням за загальновстановленими правилами.

** Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 23.09.2014 р. № 966 (у редакції наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. № 13).

Як у Д5 показати продаж неплатнику: за рядком «Інші» або з умовним ІПН 100000000000?

У Д5 розшифровка такої операції проводиться за рядком «Інші». За ІПН податківці проводять звіряння розшифровок контрагентів. Тому в Д5 розшифровуємо тільки покупців з реальними ІПН. У деяких випадках при умовних постачаннях (наприклад, при складанні ПН на суму перевищення собівартості виготовлених товарів над фактичною ціною їх реалізації) у ПН продавець як ІПН покупця наводить свій ІПН. Але в Д5 ПЗ, нараховані за такою ПН, усе одно потрапляють до рядка «Інші». А ось ПЗ за першою ПН (складеною на договірну вартість), якщо постачання здійснене покупцю — платнику ПДВ, розшифровуються в ряд. 1.

Умовні постачання, ПЗ за якими включені до ряд. 1 декларації, відображаються за рядком «Інші».

Чи потрапляють до Д5 коригування до ПН?

Коригування ПЗ і ПК в Д5 не відображаються. Адже дані про них наводяться в ряд. 8 (у разі коригування ПЗ) або в ряд. 16 (у разі коригування ПК) декларації. А ці рядки не потребують розшифровки в додатку Д5 — вони розшифровуються в додатку Д1.

Які постачання відображаються в рядку «Постачання необоротних активів» розділу 1 Д5?

Цей рядок є довідковим та уточнює, скільки з усього обсягу поставок припадає на постачання необоротних активів. При цьому зверніть увагу, що до необоротних активів належать не лише основні засоби, а й, наприклад, нематеріальні активи.

У цьому рядку також відображаються і умовні постачання, пов’язані з основними засобами, наприклад, самостійна ліквідація основних засобів, що вимагає нарахування ПЗ.

Чи відображається в Д5 купівля послуг у нерезидента з місцем постачання на митній території України?

За такими купівлями, нагадаємо ( ст. 208 ПКУ):

1) нараховуються ПЗ (за датою першої події). Вони відображаються за ряд. 7 декларації, який не потребує розшифровки в додатку Д5. Тому в розділі 1 Д5 операції з отримання послуг від нерезидента не показуємо;

2) відображається ПК (у періоді нарахування ПЗ). Вказується такий ПК у ряд. 12.4. Він також не потребує розшифровки в Д5.

А ось якщо послуги або товари поставляються нерезиденту з місцем постачання на території України (тобто вимагають нарахування ПЗ), їхнє місце в ряд. 1. У Д5 показуємо обсяги цих операцій за рядком «Інші».

Чи відображаються в Д5 покупки, придбані за ставкою 0 %?

Ні, не відображаються. Адже такі придбані товари/послуги податківці пропонують відображати в ряд. 11.1 декларації (див. у тому числі лист № 29168). А він не потребує розшифровки в додатку Д5.

Від одного постачальника отримано товари, які оподатковуються за ставкою 20 % і 7 %. Як відображати такого контрагента в Д5?

У цьому випадку на такого контрагента доведеться заповнити два рядки (навіть попри те, що для кожної ставки є своя графа). Адже обсяг постачання потрібно вказати окремо для ставки 20 % і окремо — для 7 %.

ПН зареєстрована постачальником із запізненням в наступному місяці після її складання. Який період вказувати у гр. 3 Д5?

Проставляється період складання ПН. Адже саме його вимагає вказувати додаток Д5.

Якщо ви отримали від контрагента, крім «запізнілої» ПН, ще й ПН поточного періоду, то на такого контрагента потрібно заповнити два рядки.

Як в Д5 показувати покупки на підставі чеків?

Нагадаємо, що право на ПК надають тільки чеки, які відповідають умовам п.п. «б» п. 201.11 ПКУ:

— сума за чеками за день не повинна перевищувати 240 грн. (у тому числі ПДВ);

— на чеку мають бути фіскальний номер і податковий номер постачальника;

— чек повинен відображати загальну суму купівлі та суму ПДВ.

Якщо чек «вписується» в ці умови, то за ним відображається ПК. У гр. 2 розділу II «Податковий кредит» Д5 при цьому необхідно вказати ІПН продавця, наведений в чеку РРО (категорія 101.27 ЗІР).

Чеки на суму понад 240 грн. не надають права на ПК. Тому в ряд. 10.1 їм немає місця (нове правило «все ставимо до ПК, а зайве компенсуємо нарахуванням ПЗ» у цьому випадку не працює). Відповідно, ні в декларації, ні в додатку Д5 вони не відображаються.

Що вказується в рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» Д5?

Рядок є довідковим. У ньому показується, який обсяг із загальної суми придбань (за якими відображається ПК) припадає на необоротні активи. При цьому, оскільки йдеться про необоротні активи, у цьому рядку потрібно показувати придбання не лише основних засобів, а й малоцінки та нематеріальних активів.

Оскільки в назві рядка згадуються слова «будівництво, спорудження, створення», то при придбанні, наприклад, будматеріалів (чи запчастин) для будівництва об’єкта основних засобів необхідно включати суму такого придбання до цього рядка.

Як виправити помилки в Д5?

Якщо помилки припустилися безпосередньо в самій декларації з ПДВ (наприклад, не відображені ПЗ або ПК). У цьому випадку (1) подаємо УР і (2) уточнюємо ряд. 1 або 10.1. А в Д5 вказуємо тільки суму уточнень!

Приклад. Підприємство в липневій декларації не показало умовне постачання за ряд. 1 декларації. Внаслідок чого занизило показник колонки А ряд. 1.1 на 25000 грн., а показник колонки Б ряд. 1.1 — на 5000 грн.

Фрагмент УР

Рядок

Колонка

Гр. 4

Гр. 5

Гр. 6

1.1

А

18000

43000

25000

Б

3600

8600

5000

Фрагмент Д5

Розділ I. Податкові зобов’язання

1

2

3

4

5

6

1

Інші

07.2015

25000

5000

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

25000

5000

 

Якщо помилки не стосуються вартісних показників декларації (допущені в самому Д5). Механізм виправлення такий (лист № 14/7/15-3417-04***, роз’яснення в категорії 101.23 ЗІР):

*** Лист ДПСУ від 09.09.2011 р. № 14/7/15-3417-04.

1. Подаємо УР. Заповнюється він так:

— до гр. 4 переносимо всі показники з декларації з ПДВ;

— у гр. 5 дублюємо значення гр. 4 (тобто гр. 5 збігатиметься з гр. 4);

— гр. 6 не заповнюємо.

2. Заповнюємо додаток Д5 з відміткою «уточнюючий». Помилки в уточнюючому Д5 виправляються шляхом коригувань, тобто зазначаються тільки зміни. Спочатку повторюється помилковий запис із зазначенням вартісних показників зі знаком «-» (сторнуються), а рядком нижче вказується правильний запис (включаючи правильні вартісні показники). Підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

В «уточнюючому» Д5 вказуються тільки рядки, які уточнюються.

Розглянемо на прикладах порядок виправлення помилок.

Приклад 1. Помилки припустилися в ІПН контрагента (постачальника, покупця). При постачанні товару вартістю 3600 грн. (у тому числі ПДВ — 600 грн.) щодо покупця з ІПН 111111111111 в Д5 помилково вказали неправильний ІПН 222222222222.

Фрагмент Д5

Розділ I. Податкові зобов’язання

1

2

3

4

5

6

1

222222222222

06.2015

-3000

-600

2

111111111111

06.2015

3000

600

Інші

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

 

Приклад 2. Поставка покупцю — платнику ПДВ помилково потрапила до рядка «Інші». При заповненні Д5 операції з поставки товару покупцю — платнику ПДВ (ІПН 121212121212) помилково були показані в рядку «Інші» розділу I «Податкові зобов’язання» на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.).

Фрагмент Д5

Розділ I. Податкові зобов’язання

1

2

3

4

5

6

1

121212121212

06.2015

10000

200

Інші

06.2015

-10000

-200

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

m.kazanova@buhgalter911.com

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам