Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2015/№41
Друкувати

Аптечка на підприємстві: що покласти і як облікувати?

Жиленко Катерина, податковий експерт, e.zhylenko@buhgalter911.com
Звичайно, добре, коли співробітники жваві духом і тілом. Але від невеликих неприємностей і виробничих травм ніхто не застрахований. У такому разі допоможе аптечка з елементарним набором медикаментів. Що в ній повинно бути? Як списати прострочені ліки? Як правильно відобразити в обліку придбання аптечки та її поповнення? На ці запитання ви знайдете відповіді в нашій статті.
Охорона праці

Чи потрібна взагалі аптечка?

У листі Виконавчої дирекції Фонду «нещасного випадку» від 16.08.2005 р. № 261-05-3 зазначено, що на сьогодні немає єдиного нормативно-правового акта з охорони праці, який би зобов’язував підприємства мати медаптечки. Відтоді ситуація не змінилася.

Водночас з інших актів законодавства випливає необхідність забезпечення робочих місць аптечками.

Роботодавець зобов’язаний створити на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці ( ст. 13 Закону про охорону праці*).

* Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, зокрема вживає термінових заходів для допомоги потерпілим. За порушення цих вимог він несе безпосередню відповідальність.

Також при настанні нещасного випадку безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов’язаний, зокрема, терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому (п. 8 Порядку № 1232**). Саме тут і стане в нагоді аптечка.

** Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.

Звідси висновок: аптечка на підприємстві все ж таки потрібна!

Автомобільна аптечка

До експлуатації транспортних засобів висувають певні вимоги. Так, зокрема, в автомобілі обов’язково має знаходитися аптечка першої медичної допомоги: забороняється експлуатація ТЗ без медичної аптечки (з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена, на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж) (п.п. «є» п.п. 31.4.7 ПДР).

Аптечка, що відповідає вимогам держстандарту ДСТУ 3961-2000 «Аптечка медична автомобільна», повинна розташовуватися в закріпленому стані в місці, визначеному підприємством-виробником. Якщо конструкцією ТЗ такого місця не передбачено, аптечка має перебувати в досяжному місці.

Інспектори ДАІ наполягають на тому, що автомобільна аптечка — це частина комплектності ТЗ. Відповідно вони мають право перевіряти її згідно з п.п. «б» п. 2.4 ПДР (ср. ). При цьому за відсутність аптечки (про її склад — далі) вони погрожують штрафом за водіння ТЗ, що мають технічні несправності, з якими експлуатація заборонена, — 340 грн. ( ч. 1 ст. 121 КпАП), а якщо йдеться про ТЗ, що надає послуги з перевезення пасажирів, — від 680 грн. ( ч. 2 ст. 121 КпАП). Водночас можна посперечатися: відсутність або неправильна комплектація аптечки не є технічною несправністю. Тому максимальний штраф — попередження згідно зі ст. 125 КпАП.

Що покласти в аптечку?

Точного переліку медпрепаратів, засобів і приладів, які повинні знаходитися в аптечці на підприємстві, немає. Водночас деякі галузеві нормативні документи, які вимагають наявності аптечки, розписують її вміст.

Це, наприклад, додаток 5 до Правил безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення (НПАОП 64.2-1.07-96), додаток 10 (частина 4) до Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98), Інструкція з надання першої допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку, що стався під час обслуговування енергетичного обладнання (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.702:2005).

Також перелік ліків, що мають бути в автомобільній аптечці, затверджено наказом МОЗ від 07.07.98 р. № 187. Причому тут наведено переліки для двох видів аптечок, залежно від кількості пасажирів:

аптечка № 1*** (для пасажирських легкових транспортних засобів з кількістю пасажирів до 9 осіб і вантажного транспорту) — складається з 16 найменувань медпрепаратів і виробів медичного призначення, а також інструкції, що додається до них, з користування засобами автомобільної аптечки;

аптечка № 2**** (для пасажирських транспортних засобів з кількістю пасажирів більше 9 осіб) — складається з 24 найменувань медичних препаратів і виробів медичного призначення, а також інструкції з їх застосування.

*** Перелік лікарських засобів, які повинні бути в медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських легкових з кількістю пасажирів до 9 осіб та вантажних транспортних засобів (автомобільна аптечка — 1), затверджений наказом МОЗ України від 07.07.98 р. № 187.

**** Перелік лікарських засобів, які повинні бути в медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських транспортних засобів з кількістю пасажирів понад 9 осіб (автомобільна аптечка — 2), затверджений наказом МОЗ України від 07.07.98 р. № 187.

Ми узагальнили зазначені рекомендації та наводимо примірний перелік вмісту аптечки підприємства (див. схему далі). Фонд «нещасного випадку» у зазначеному вище листі зазначає: перелік необхідних ліків, якими повинні комплектуватися медичні аптечки, визначається характером шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які можуть виникнути на робочому місці.

Важливо: потрібно визначити відповідального, який закуповуватиме медикаменти і стежитиме за строком їх придатності. Розумно, якщо такою особою буде член служби охорони праці підприємства.

Як викинути старі ліки?

Ліки, у яких закінчився строк придатності, у жодному разі не можна використовувати. Але просто так викинути їх у сміття теж заборонено. Їх потрібно утилізувати в порядку, прописаному Правилами утилізації*****. Наявність ліків, що не підлягають подальшому використанню, визначають органи держконтролю та/або посадові (уповноважені) особи госпсуб’єктів у сфері обігу ліків і оформляють актом, форму якого наведено в додатку 1 до Правил утилізації.

***** Правила утилізації та знищення лікарських засобів, затверджені наказом МОЗ України від 24.04.2015 р. № 242.

Примірний перелік ліків і предметів, які повинні міститися в аптечці

Неліквідні ліки потрібно передати підприємствам, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами (прямо або через постачальників, якщо є така можливість). Також органам держконтролю за місцем здійснення діяльності потрібно подати інформацію про передачу ліків, що не підлягають подальшому використанню, на утилізацію або знешкодження (додаток 2 до Правил утилізації).

Важливо: списання прострочених ліків потрібно документально оформити — актом списання. До цього самого акта можна включити перелік використаних медпрепаратів. Такі акти доцільно складати періодично (наприклад, раз на місяць або на квартал).

Облік купівлі та поповнення аптечки

Ви чудово знаєте, що використання активів у господарській діяльності з 01.01.2015 р. більше не є яблуком розбрату у питанні податкових витрат. З початку 2015 року облік податку на прибуток орієнтується на бухгалтерський облік.

Але господарність все ще потрібна для цілей ПДВ, а також для «податкової» амортизації високодохідних платників податку на прибуток, які використовують податкові різниці.

Ми підкажемо вам аргумент «за»: вище ми зазначали, що аптечка на підприємстві необхідна в межах охорони праці, а наявність аптечки при експлуатації ТЗ є обов’язковою згідно з ПДР.

Важливий нюанс: не всі ліки та/або медвироби можуть обкладатися ПДВ за пільговою ставкою 7 %. Тому, заповнюючи декларацію з ПДВ, уважно розносьте суми ПК у ряд. 10.1.1 і 10.1.2.

Що стосується відображення такої купівлі в обліку, то для підприємства, яке придбаває укомплектовану аптечку вперше, вона виявиться об’єктом МНМА. Для зближення бухобліку з податковим вартісну межу для віднесення активів до складу МНМА краще встановити на рівні 6000 грн..****** (орієнтир на визначення ОЗ з  п.п. 14.1.138 ПКУ).

****** Див. статті «Поділ» ОЗ/МНМА по-новому: як «налагодити» облік?» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 34; «Нова межа для ОЗ: чи обов’язково змінювати облікову політику?» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 36.

Зарахувавши придбану аптечку на субрахунок 112, можете скористатися вигідними методами амортизації: «50 % на 50 %» або ж «100 %» ( п. 27 П(С)БО 7).

Подальше поповнення аптечки лікарськими засобами і виробами медпризначения слід відображати по дебету субрахунку 209 «Інші матеріали».

Як обрати правильні статті витрат для нарахування амортизації аптечки та списання куплених ліків? Якщо йдеться про автомобільну аптечку, то все залежить від напряму використання автотранспорту (автомобіль, що обслуговує адмінперсонал, — адміністративні витрати і рахунок 92, а такий, що доставляє продукцію споживачам, — витрати на збут і рахунок 93).

Якщо ж говоримо про аптечку, що зберігається на підприємстві, то за основу можна взяти те, для працівників якого підрозділу вона призначена (наприклад, витрати на придбання аптечки для виробничого цеху потраплять до загальновиробничих витрат на рахунок 91).

Приклад. Придбано «універсальну» аптечку для офісу вартістю 150,00 грн. (у тому числі ПДВ — 9,81 грн. за ставкою 7 %). Потім запаси аптечки поповнили новими ліками.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Отримали аптечку

153

631

140,19

631

311

150,00

2. Відобразили ПК з ПДВ на підставі ПН

641

631

9,81*

3. Аптечку передали в експлуатацію (видана відповідальній особі, передана для автомобіля)

112

153

140,19

4. При передачі аптечки в експлуатацію нарахували амортизацію

92

(91, 93, 949)

132

140,19**

5. Придбали нові медпрепарати для поповнення аптечки

209

631

81,31

631

311

87,00

6. Відображено ПК на підставі ПН

641

631

5,69

7. Закуплені медпрепарати передали для аптечки

92 (91, 93, 949)

209

81,31

* Вважаємо, що сама аптечка та її вміст оподатковуються за ставкою ПДВ 7 %. Для того, щоб «вийняти» суму ПДВ із загальної суми купівлі: 150,00 х 7 : 107 = 9,81 (грн.). Щоб знайти суму купівлі без 7-відсоткового ПДВ: 150,00 : 1,07 = 140,19 (грн.).

** Підприємство нараховує амортизацію за МНМА методом «100 %».

e.zhylenko@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам