Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2016/№16/1
Друкувати

Відповідальність єдиноподатника

10.1. Порушили умови перебування на єдиному податку: наслідки

Порушення правил роботи на ЄП бувають випадковими, навмисними або через незнання. У будь-якому разі вони тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафів або позбавлення права працювати на спрощенці. Тому надзвичайно важливо ознайомити наших шанованих читачів з видами порушень, які можуть допустити єдиноподатники, і з санкціями, що накладаються на них у таких випадках.

Платникам ЄП слід постійно стежити за дотриманням критеріїв, установлених для спрощенки відповідної групи, насамперед в частині:

— граничного рівня доходу;

— видів діяльності, що провадяться;

— форми розрахунків, що застосовується.

Усі порушення умовно можна поділити на дві групи:

1) перевищення граничного доходу;

2) інші порушення, до яких, у свою чергу, належать:

а) перевищення максимальної чисельності найманих працівників (для груп 1 і 2);

б) негрошові розрахунки;

в) провадження діяльності, не сумісної зі сплатою ЄП;

г) провадження діяльності, не зазначеної в Реєстрі платників ЄП.

Суб’єкт господарювання самостійно виявив порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування

У табл. 10.1 і 10.2 (на с. 104 і 105) розглянуто випадки, коли єдиноподатник самостійно виявив порушення умов перебування на спрощенці, а також розписано, які дії він повинен при цьому вчинити залежно від групи, на якій перебуває на момент такого порушення.

Таблиця 10.1. Самостійні дії суб’єкта господарювання при порушенні граничного єдиноподатного доходу

Група

єдиноподатників

Наслідки порушення граничного доходу

Група 1

Підприємцю потрібно:

1) прийняти одне з двох рішень:

а) перейти до групи 2 або групи 3. Для цього необхідно не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому відбулося перевищення, подати до податкової відповідну Заяву*

або

б) перейти на загальну систему (з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому виникло перевищення).

У цьому випадку також слід за необхідності зареєструватися платником ПДВ;

2) подати декларацію у строки, установлені для квартального звітного періоду. Річну декларацію при цьому подавати не потрібно;

3) обкласти суму перевищення за ставкою 15 % і сплатити її протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал;

4) сплатити суму ЄП (авансового внеску), установленого для групи 1, у кварталі перевищення не пізніше 20-го числа поточного місяця

* Мається на увазі Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, форма якої затверджена наказом № 1675 [18], де необхідно заповнити рядок 5.2 (про зміну групи).

Група 2

Підприємцю необхідно:

1) прийняти одне з двох рішень:

а) перейти до групи 3 платників ЄП. Для цього слід не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому відбулося перевищення, подати до податкової відповідну Заяву

або

б) перейти на загальну систему (з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому утворилося перевищення). У цьому випадку також необхідно:

здати Свідоцтво ЄП (за його наявності);

за необхідності зареєструватися платником ПДВ;

2) подати декларацію у строки, установлені для квартального звітного періоду;

3) обкласти суму перевищення за ставкою ЄП 15 % і сплатити її протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал;

4) сплатити суму ЄП (авансового внеску), установленого для групи 2, у кварталі перевищення не пізніше 20-го числа поточного місяця

Група 3

Підприємцю (підприємству) необхідно:

1) перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому утворилося перевищення. У цьому випадку також слід:

здати Свідоцтво ЄП (за його наявності);

— для єдиноподатників за ставкою 5 % — за необхідності зареєструватися платником ПДВ;

— для єдиноподатників за ставкою 3 %, які застосовують квартальний звітний період з ПДВ, — самостійно перейти на місячний період з місяця, в якому здійснюється перехід на загальну систему;

2) суму доходу в межах 5 млн грн. обкласти за загальною ставкою (3 % або 5 %), а суму перевищення — за ставкою 15 % (для ФОП) або за подвійною ставкою (6 % чи 10 %) — для юросіб;

3) подати декларацію в установлені строки;

4) сплатити суму ЄП протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал

Таблиця 10.2. Самостійні дії суб’єкта господарювання в разі порушення інших єдиноподатних умов

Група

єдиноподатників

Наслідки порушення інших умов

Група 1

Підприємцю потрібно:

1) перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом*;

2) здати Свідоцтво ЄП (за його наявності);

3) подати декларацію за період, в якому відбулося порушення;

4) обкласти суму доходу, отриману у зв’язку з порушеннями, за ставкою 15 % і сплатити її протягом 10 днів після закінчення граничних строків подання декларації за звітний період, про який див. вище (не стосується перевищення максимальної чисельності найманих працівників);

5) сплатити суму єдиного податку (авансового внеску), установленого для групи 1 єдиноподатників, у кварталі перевищення не пізніше 20-го числа поточного місяця

Група 2

Підприємцю необхідно:

1) перейти на загальну систему оподаткування (з 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом);

2) здати Свідоцтво ЄП (за його наявності);

3) подати декларацію за період, в якому відбулося порушення*;

4) обкласти суму доходу, отриманого у зв’язку з порушеннями, за ставкою 15 % і сплатити її протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за звітний період (не стосується перевищення максимальної чисельності найманих працівників);

5) сплатити не пізніше 20-го числа поточного місяця суму ЄП (авансового внеску), установленого для групи 2, у кварталі перевищення;

6) за необхідності зареєструватися платником ПДВ

Група 3

Єдиноподатнику потрібно:

1) перейти на загальну систему (з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому було допущено порушення);

2) обкласти суму доходу, отриманого без порушень єдиноподатних умов, за загальною ставкою (3 % або 5 %), а суму доходу, отриманого у зв’язку з порушеннями, — за ставкою 15 % (для ФОП) або за подвійною ставкою

(6 % чи 10 %) — для юросіб;

3) подати декларацію в установлені строки;

4) сплатити суму ЄП протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал;

5) здати Свідоцтво ЄП (за його наявності);

6) для єдиноподатників за ставкою 5 % — за необхідності зареєструватися платником ПДВ;

7) для єдиноподатників за ставкою 3 %, які застосовують квартальний звітний період з ПДВ, — самостійно перейти на місячний період з місяця, в якому здійснюється перехід на загальну систему

* У п.п. 298.2.3 ПКУ [1] законодавець оперує терміном «звітний період», що у випадку з єдиноподатниками груп 1 і 2 має особливе значення. Річ у тім, що в п. 294.1 ПКУ [1] встановлено: для таких платників звітний період дорівнює календарному року. Крім того, у п.п. 296.5.1 ПКУ [1] зазначено, що єдиноподатники груп 1 і 2 подають квартальну декларацію лише в разі перевищення граничного доходу та/або при самостійному переході до іншої групи єдиноподатників — як бачите, про інші порушення тут не йдеться. Таким чином, формальний підхід до прочитання ПКУ [1] дозволяє говорити, що при порушенні інших умов перебування на спрощенці єдиноподатники груп 1 і 2 можуть продовжувати сплачувати єдиний податок аж до кінця календарного року.

І все ж таки податківці на місцях можуть наполягати на тому, що і в разі порушення інших критеріїв перебування на спрощенці перейти на загальну систему необхідно з наступного кварталу. Тому обережним підприємцям, які не готові сперечатися з податківцями, ми рекомендуємо отримати письмове підтвердження у своїй податковій на право сплачувати ЄП до кінця року, в якому сталося інше порушення.

Отже, у цьому підрозділі розглянуто випадки, коли єдиноподатник самостійно та своєчасно вчиняє необхідні дії в разі порушення умов перебування на ЄП. Слід зазначити, що в цих випадках проблем у нього буде значно менше. А тепер розглянемо ситуації, коли порушення критеріїв перебування на спрощенці виявляють податківці.

Податківці під час перевірки виявили порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування

Спочатку повторимо, що при порушенні критеріїв перебування на спрощенці підприємець повинен з 1-го числа наступного кварталу прийняти одне з двох рішень: перейти або до «старшої» групи єдиноподатників, або на загальну систему. Від чого може залежати рішення підприємця, ми розповідали вище. Якщо податківці прийдуть на перевірку до кінця кварталу, в якому сталося таке порушення, то єдиноподатнику не загрожують ніякі санкції, про які йтиметься далі.

Якщо ж порушення критеріїв перебування на спрощенці податківці виявлять після 1-го числа наступного кварталу, то вони знімуть єдиноподатника зі спрощенки за актом перевірки в тому періоді, в якому він був зобов’язаний зробити це сам (фактично заднім числом).

Після цього податківці донарахують:

— відповідні податкові зобов’язання (оскільки з моменту анулювання ЄП-реєстрації платник податків вважатиметься загальносистемником);

— штрафи;

— пеню.

На відміну від єдиноподатників, загальносистемники зобов’язані:

— вести більш складний облік доходів і витрат;

— застосовувати РРО (якщо їх види діяльності і форми розрахунків того вимагають);

— сплачувати деякі додаткові податки (збори).

З того моменту, коли єдиноподатник вважається таким, що перебуває на загальній системі, на нього покладаються всі ці зобов’язання. Він же, продовжуючи вважати, що перебуває на єдиному податку, їх не виконує.

Таблиця 10.3. Якщо порушення умов перебування на спрощенці виявили податківці

Вид порушення

Наслідки

Непроведення розрахункових операцій через РРО

Якщо підприємець приймає платежі готівковими коштами, то з 1-го числа кварталу, коли він повинен був перейти на загальну систему, підприємець також був зобов’язаний проводити їх через РРО. Інакше йому загрожує:

5-кратний штраф за неоприбуткування готівки (п. 1.2 Положення № 637 [19], ст. 1 Указу № 436/95 [6]);

штраф за непроведення розрахункових операцій через РРО і за нероздрукування відповідних розрахункових документів. При цьому якщо порушення допущено:

уперше — штраф становить 1 грн.;

за кожне наступне порушення — 100 % вартості товарів (послуг), проданих з порушенням (ст. 17 Закону про РРО [10])

Ведення не тих

книг обліку

Підприємець, який порушив умови перебування на спрощенці, однак, як і раніше, вважає себе єдиноподатником, продовжує записувати свої доходи (доходи і витрати) до КОД (КОДВ).

Щодо того, що податківці вважатимуть записи про доходи і витрати у книгах, передбачених для єдиноподатників, допустимими для загальносистемників, є сумніви. При цьому підприємцю може загрожувати штраф за неправильне ведення обліку доходів і витрат (куди цілком вписується не та форма Книги) у розмірі від 51 до 136 грн. (ст. 1641 КпАП [3])

Сплата інших податків і зборів

Перебування на загальній системі також тягне за собою обов’язок ПДВ-реєстрації за наявності підстав для цього.

Також після переходу на загальну систему підприємець стає платником ПДФО

Назад повернутися на спрощенку після проведеного «рейду» і зняття з реєстрації платником єдиного податку суб’єкт господарювання зможе після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення про анулювання такої реєстрації (п. 299.11 ПКУ [1]).

10.2. «Напартачили» при нарахуванні/сплаті єдиного податку: якими будуть штрафи

Для єдиноподатника відповідальність за порушення порядку подання звітності, нарахування або сплати ЄП передбачена ПКУ [1] (див. табл. 10.4).

Таблиця 10.4. Відповідальність єдиноподатників при порушенні порядку нарахування або сплати єдиного податку

Порушення

Норма ПКУ [1]

Відповідальність

За неподання звітності

Неподання або несвоєчасне подання декларації єдиноподатником

п. 120.1

Штраф у розмірі 170 грн. — за кожне неподання або несвоєчасне подання.

Штраф у розмірі 1020 грн. за кожне неподання або несвоєчасне подання — при повторному порушенні платником, до якого протягом року вже було застосовано штраф за таке порушення

За неправильне заповнення звітності (податкове зобов’язання не змінюється)

Помилки в обов’язкових реквізитах декларації єдиноподатника

п. 48.7

Декларацію визнають недійсною: вважатиметься, що декларація не подана — відповідальність настане як за неподання декларації

Інші помилки в декларації, коли не змінюється податкове зобов’язання

Відповідальність не передбачена

За несплату єдиного податку:

для єдиноподатників груп 1 і 2

Несплата (неперерахування) фізичними особами — платниками ЄП груп 1 і 2 (пп. 1 і 2 п. 291.4 ПКУ [1]) авансових

внесків ЄП у порядку та у строки, визначені ПКУ [1]

п. 122.1

Штраф у розмірі 50 % ставки ЄП, обраної платником ЄП відповідно до ПКУ [1]

для єдиноподатників групи 3

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного податку, заявленого в декларації, у разі затримки сплати:

— до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

п. 126.1

Штраф у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу

— більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

Штраф у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу

Пеня за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов’язань

ст. 129

Пеня, що нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ

За заниження податкових зобов’язань з ЄП у декларації.

Донарахування здійснює податковий орган

Заниження суми податкових зобов’язань, виявлене контролюючими органами

п. 123.1

Штраф у розмірі 25 % суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом.

Штраф у розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання — при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку

Пеня за заниження податкових зобов’язань

ст. 129

Пеня, що нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ

Самостійне виправлення помилок

Заниження податкового зобов’язання з єдиного податку підприємцями:

— груп 1 і 2 (коли в результаті виправлення нараховується єдиний податок за ставкою 15 %);

— групи 3

п. 50.1

Штраф 5 % — якщо помилка виправляється в поточній декларації.

Штраф 3 % — якщо помилка виправляється в уточнюючій декларації

ст. 129

Пеня (у разі виправлення помилки і через поточну, і через уточнюючу декларацію), що нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ.

Уникнути нарахування пені можна, якщо встигнути самовиправитися протягом 90 календарних днів після закінчення граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного в помилковій декларації

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам