Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2016/№34
Друкувати

Плата за землю: виправляємо помилку, допущену при уточненні

Сергій Децюра • податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Іноді помилок припускаються навіть тоді, коли їх виправляють. Так, останнім часом, як свідчить практика, помилок в уточнюючих розрахунках почали припускатися платники плати за землю. Якщо у вас трапилася така неприємність — ми допоможемо з неї виплутатися.
уточнююча декларація з плати за землю

Алгоритм виправлення помилки

Більшість платників плати за землю (платники як земельного податку, так і орендної плати) подають одну річну податкову декларацію. Вони можуть подавати і щомісячну декларацію. Але оскільки таким способом користуються досить рідко, у цій статті його не розглядатимемо.

Подають земельну звітність не пізніше 20 лютого поточного року до органу ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки. У цій декларації нараховується податок на поточний рік ( п. 286.2 ПКУ). Тобто декларують зобов’язання наперед. А тому, якщо ви помилилися, розраховуючи податок на початку року (зазначили неправильний розмір нормативно-грошової оцінки землі або ставку податку), а виявили помилку тільки в середині року, то вона вплинула на розрахунок податку за всі періоди року (як минулі, так і майбутні).

У цьому випадку розмежування на минулі та майбутні періоди відбувається за таким принципом:

— якщо граничний строк для сплати податкових зобов’язань за певний місяць закінчився (30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця), то вважаємо такий період «минулим»;

— якщо термін сплати земподатку за такий місяць ще не закінчився, то вважаємо, що це «майбутній» звітний період.

Річ у тім, що під час подання річної декларації з плати за землю податкові зобов’язання стають узгодженими у місячні строки (після граничної дати сплати місячної суми податку), а не після закінчення граничного строку подання річної декларації (категорія 112.05 ЗІР ДФСУ).

Тобто з декларації, поданої на початку року, суми розрахованого податку переносяться до особового рахунка платника податку не одразу в повному обсязі, а щомісячно після закінчення строків сплати податку за відповідний місяць року.

Виходячи зі сказаного вище розробники Уточнюючої декларації з плати за землю виділили окремі рядки для виправлення занижених/завищених податкових зобов’язань за минулі та майбутні періоди. Так, якщо ви подивитеся на розділ 3 Уточнюючої декларації з плати за землю, то побачите, що:

— у рядках 5 та 6 розділу 3 виправляють дані за періоди, щодо яких не настав строк сплати, тобто майбутні періоди поточного року;

— у рядках 7 та 8 розділу 3 виправляють показники минулих податкових періодів (років) або періодів поточного року, щодо яких сплинув строк сплати.

Припустимо, підприємство помилилося, подаючи річну декларацію (неправильно зазначило розмір нормативно-грошової оцінки землі), і виправило її 15 серпня 2016 року. У такому разі під час заповнення Уточнюючої декларації місяці січень — червень 2016 року є минулими. Щодо них заповнюємо рядок 7 або 8. А місяці липень (граничний строк сплати за липень — 30 серпня на дату подання Уточнюючої декларації не настав) — грудень є майбутніми. Щодо них заповнюємо рядок 5 або 6.

Усі помилки (як за минулі, так і за майбутні місяці) можна виправляти в одній декларації. Головне, щоб усі вони стосувалися одного звітного року. Річ у тім, що за кожний звітний рік, у якому допущено помилку, слід подавати окрему Уточнюючу декларацію.

До відома! Виправляючи помилки, пам’ятайте: нараховувати штраф і пеню слід тільки у разі допущення помилок у минулих періодах, які призвели до заниження податкових зобов’язань (заповнено рядок 7). Якщо ви помилилися в майбутніх періодах і ця помилка так само призвела до заниження податкових зобов’язань (заповнено рядок 5), то ви просто її виправляєте і жодних штрафів не сплачуєте. Річ у тім, що штраф нараховується лише за періоди, в яких зобов’язання були узгоджені (строк сплати закінчився) і така помилка призвела до недоплати податку до бюджету. Отже, нараховувати штрафні санкції ви будете тільки за суми, що потрапили до рядка 7 розділу 3. Відображають їх у рядках 9 (самоштраф) та 10 (пеню).

Де закралася помилка

На перший погляд усе ясно і зрозуміло. Але на практиці таке розмежування минулих і майбутніх періодів стало каменем спотикання для деяких платників земподатку. Річ у тім, що в попередніх версіях Уточнюючих декларацій з плати за землю такого розподілу не було. Нагадаємо, що на сьогодні діє форма, затверджена наказом Мінфіну від 16.06.2015 р. № 560. Почали застосовувати її зі звіту за 2016 рік.

Так от, платники, які не вникли в новації заповнення нової Уточнюючої декларації та виправляли помилки по-старому, вскочили в халепу. Про те, що це за халепа, — далі.

Спочатку усі платники правильно заповнюють розділ I (земельний податок) або розділ II (орендна плата) та переносять річну суму податку до рядка 3 розділу III (розрахунок податкового зобов’язання) з розбиттям її за місяцями. Потім переносять до рядка 4 розділу III Уточнюючої декларації дані з рядка 3 розділу III помилкової річної декларації — розмір неправильно визначеного податку.

А наступні кроки, які робили платники, спираючись на минулий досвід, призводять до помилки.

Ті платники, які не дочитали, що у рядках 5 і 6 мають зазначатися дані тільки щодо майбутніх періодів (строк сплати щодо яких ще не настав), керуючись старим алгоритмом, просто визначали різницю між даними рядків 3 та 4 по всіх місяцях року. Отриманий результат переносили до рядка 5 (заниження) або до рядка 6 (завищення) Уточнюючої декларації.

До того, що робити слід саме так, підштовхує й сама декларація, де алгоритм розрахунку (різниця між рядками 3 й 4) прописано тільки у рядках 5 і 6.

Після цих дій платники плати просто визначали, за які періоди було фактично допущено заниження або завищення зобов’язань (минулі періоди). І потім за цими періодами помилкові зобов’язання переносили з рядка 5 до рядка 7 або з рядка 6 до рядка 8.

Але ж нині все інакше! До особового рахунка платника потраплять суми не лише з рядків 5 і 6, а й з рядків 7 та 8.

Тому, коли платник у рядках 5 і 6 зазначає суми не лише за періоди, строк сплати за які не настав (майбутні періоди), а й за минулі, фактично він подвоює суму нарахованого податку, оскільки донараховані суми потраплять до особового рахунка з рядків 5, 6, 7 і 8.

Отже, з помилками розібралися. Як їх виправити?

Виправляємо помилку після уточнення

Щоб виправити таку помилку, слід подати ще одну Уточнюючу декларацію. Відкликати раніше подану Уточнюючу декларацію вам навряд чи вдасться. Хоча, як свідчить практика, в окремих податкових дозволяють провести таке відкликання. А саме: контролери в усних консультаціях стверджують: якщо ви до закінчення 5-го дня з дня подання такої Уточнюючої декларації звернетеся до них, то вони зможуть анулювати таку декларацію.

На підставі якої законодавчої норми вони це роблять, нам невідомо. Тим часом можете спробувати: можливо, вам вдасться так зробити.

Щоб виправити помилку в раніше поданій Уточнюючій декларації, вам слід виконати такі дії:

1) правильно заповнити розділ I або II та рядок 3 розділу III Уточнюючої декларації. Для цього просто візьміть раніше подану Уточнюючу декларацію і перенесіть дані з цих розділів помилкової Уточнюючої декларації до Уточнюючої декларації, яку складаєте;

2) визначити розмір податку, який рахується у вас за особовим рахунком, і проставити його у рядку 4 розділу III Уточнюючої декларації. Обрахувати таку суму можна, якщо:

— до даних рядка 3 розділу III цієї декларації додати дані, показані вами у рядку 5 розділу III помилкової Уточнюючої декларації за періоди, за які сплив строк сплати (ці ж дані стоять у рядку 7);

— від даних рядка 3 розділу III цієї декларації відняти показники рядка 6 розділу III помилкової Уточнюючої декларації за періоди, за які сплив строк сплати (ці ж дані стоять у рядку 8);

3) після цього різницю, що виникає згідно з алгоритмом, зазначеним у декларації, вам потрібно показати у рядку 7 або 8 (дивлячись на те, який у вас був заповнений рядок у помилковій Уточнюючій декларації. Якщо це був рядок 5, то дані відображаєте у рядку 8, якщо 6 — у рядку 7).

Місцеві податківці рекомендують заповнювати декларацію інакше. Вони стверджують, що оскільки в Уточнюючій декларації ви припустилися помилки у рядку 5 або 6, коли зазначили дані за періоди, за якими сплинув строк сплати, то і виправляти помилку слід через рядок 5 або 6. Тобто, коли в помилковій Уточнюючій декларації ви неправильно зазначили дані у рядку 5, то зазначаєте виправлення (різниця між даними рядків 3 і 4) у рядку 6, якщо ж навпаки — помилку допущено у рядку 6, то виправляєте її через рядок 5.

Підстав діяти саме так ми не вбачаємо.

Але краще все-таки уточнити у своїх контролерів. Алгоритм рознесення даних з Уточнюючої декларації відомий тільки їм. Тому їх рекомендації будуть незайві.
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
66564 233
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам