Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2016/№6
Друкувати

Податкова соціальна пільга у 2016 році

Смирнова Маргарита, експерт з питань оплати праці, [email protected]
Розмір прожитмінімуму для працездатних осіб на початок цього року вже не той, що був рівно рік тому. А це, у свою чергу, зобов’язує роботодавців застосовувати нові розміри ПСП. Про те, хто має право на ПСП у 2016 році, і про інші основні «пільгові» правила розповімо в цій статті.
ПДФО, ПСП

Головне про ПСП

Податкова соціальна пільга (ПСП) — це сума, на яку може бути зменшений загальний місячний оподатковуваний дохід платника податку, отриманий від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Майте на увазі: на ПСП можна зменшити тільки зарплатний дохід. Що вважати зарплатою для цілей ПКУ? Відповідь на це запитання знайдете у  п.п. 14.1.48 Кодексу. Заробітна плата — це основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму.

Зауважимо, що з метою визначення виплат, які входять до складу зарплати, можна використати норми Інструкції № 5*, але тільки в частині, що не суперечить ПКУ.

* Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

ПКУ розглядає зарплату ширше, уключаючи до неї окремі виплати, які згідно з  Інструкцією № 5 не потрапляють до фонду оплати праці: наприклад, лікарняні як за рахунок роботодавця, так і за рахунок соцстраху.

Важливо! ПСП не застосовують до:

доходів працівника, інших, ніж заробітна плата;

заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

доходу самозайнятої особи від провадженя підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійній діяльності.

Якщо ви маєте працівника, який одночасно є підприємцем, то до його зарплати ПСП застосовуєте на загальних підставах, якщо дотримуються інші необхідні умови.

Розміри ПСП і граничного доходу

Розміри ПСП визначені п. 169.1 ПКУ. Залежно від категорії, до якої належить платник податків, він може претендувати на пільгу у звичайному, підвищеному або максимальному розмірі (див. таблицю далі).

У якому випадку до зарплати працівника може бути застосована ПСП? Якщо сума зарплати за місяць не перевищила граничний розмір доходу. Виняток з цього правила передбачений ПКУ для платників податків, які мають право на ПСП на дітей. Для одного з батьків, які претендують на ПСП на дітей, граничний розмір доходу, що надає право на застосування пільги, визначають кратно кількості дітей, а для другого — у загальному порядку ( абз. 2 п.п. 169.4.1 ПКУ).

Зверніть увагу: про вид ПСП, що застосовується до зарплати працівника, потрібно поінформувати податківців, вказавши в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ її ознаку. Для наочності інформацію про розміри ПСП, максимальний розмір доходу, що надає право на пільгу, і її ознаку, яку слід вказати при заповненні форми № 1ДФ залежно від виду ПСП, наведемо в таблиці.

Розміри ПСП і граничного доходу у 2016 році

Вид ПСП (норма ПКУ)

Максимальний розмір доходу

Розмір ПСП у 2016 році

Ознака у формі № 1ДФ

Звичайна ПСП ( п.п. 169.1.1)

1930,00 грн.

689,00 грн.

01

Звичайна ПСП на дітей ( п.п. 169.1.2)

Для одного з батьків — 1930,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років; для другого — 1930,00 грн.

689,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років

04

Підвищена ПСП на дітей ( пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3)

1033,50 грн. х к-ть дітей віком до 18 років

02

Підвищена ПСП ( пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3)

1930,00 грн.

1033,50 грн.

02

Максимальна ПСП

( п.п. «а» — «ґ» п.п. 169.1.4)

1930,00 грн.

1378,00 грн.

03

 

Право на застосування ПСП на дітей мають обидва з батьків при виконанні умов, визначених у  ст. 169 ПКУ. Але граничний розмір доходу для кожного з них розраховуватиметься по-різному. Хто скористається правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей, батьки вирішують самостійно.

Якщо платник податків має право на застосування ПСП за двома та більше підставами, то до його заробітної плати застосовується одна ПСП за підставою, що передбачає її найбільший розмір. Виняток встановлений тільки для осіб, які утримують, двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) ( п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ). У цьому випадку ПСП підсумовуються: на дитину-інваліда (дітей-інвалідів) надається підвищена ПСП, на дитину, яка не є інвалідом (дітей, які не є інвалідами), — звичайна.

Правила застосування ПСП

ПСП можна застосовувати тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати ( п.п. 169.2.1 ПКУ). Платник податків його обирає самостійно, подаючи заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП у довільній формі (далі — заява про застосування ПСП).

Якщо працівник претендує на отримання ПСП на дітей або на ПСП у підвищеному чи максимальному розмірі, то разом із заявою про застосування ПСП він повинен надати роботодавцю підтвердні документи, перелік і порядок подання яких встановлені Порядком № 1227** (див. таблицю наприкінці статті).

** Порядок надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

Зверніть увагу: щорічне подання заяви про застосування ПСП, якщо підстава для її застосування залишається незмінною, ПКУ не передбачено.

ПСП застосовують до суми заробітної плати, нарахованої за місяць. Тому суму авансу при обкладенні ПДФО не зменшують на ПСП.

І ще одно правило. Якщо працівнику у звітному місяці нараховані «перехідні» виплати (відпускні та лікарняні), то їх суми слід віднести до місяців, за які вони нараховані ( абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ). Далі такі розподілені виплати порівнюють з граничним розміром доходу, що надає право на ПСП, і визначають право працівника зменшити його суму зарплати на ПСП.

Строки дії ПСП

ПСП застосовують починаючи з місяця, в якому від працівника отримані заява про застосування ПСП і підтвердні документи (у разі потреби їх надання) ( абз. 2 п.п. 169.2.2 ПКУ).

Не застосовується пільга до зарплати за місяць, в якому:

— працівник подає заяву про відмову від застосування ПСП;

сума нарахованої працівнику заробітної плати перевищує граничний розмір, що надає право на застосування ПСП.

Надається пільга з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому працівник ( п.п. 169.3.4 ПКУ) помер, оголошений судом померлим, визнається судом безвісно відсутнім, втрачає статус резидента, був звільнений з місця роботи.

ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому працівник був звільнений з місця роботи.

Працівники, які користуються ПСП згідно з  пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ, втрачають право на пільгу за цими підставами з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому вони втрачають свій статус, визначений у цих підпунктах.

Право на отримання ПСП на дітей втрачається з податкового місяця, на який припадає одна з таких подій:

— платника податків позбавляють батьківських прав;

— він відмовляється від дитини або передає її на державне утримання, у тому числі до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, береться плата за таке утримання або ні;

— дитина стає курсантом на умовах її повного утримання.

Розміри окремих видів ПСП на 2016 рік і перелік документів, необхідних для їх отримання

№ з/п

Категорія платників податку

Граничний розмір доходу, що надає право на ПСП

Розмір ПСП

Документи, необхідні

для надання ПСП

1

Будь-який платник податків, який одержує дохід у вигляді заробітної плати ( п.п. 169.1.1 ПКУ)

1930,00 грн.

689,00 грн.

Заява про застосування ПСП

2

Платник податку, який утримує двох або більше за дітей віком до 18 років ( п.п. 169.1.2 ПКУ)*

1930,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років — для одного з батьків

689,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податків постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

1930,00 грн. — для другого батька

* Згідно з  п.п. 169.3.1 ПКУ ця ПСП застосовується одночасно з пільгою, передбаченою п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, якщо особа утримує у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (див. п. 4 цієї таблиці). Отже, на кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, надається звичайна ПСП, на кожну дитину-інваліда — підвищена.

3

Одинока матір (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник*, які мають дитину (дітей) віком до 18 років ( п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років — для одного з батьків

1033,50 грн. х

кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

4) копія свідоцтва про шлюб і свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

5) копія паспорта**

1930,00 грн. — для другого батька

* Під одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником розуміються особи, які на момент застосування ПСП, маючи дитину віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону.

** Зверніть увагу: у паспорті може бути відсутня відмітка про розірвання шлюбу, оскільки згідно з чинними правилами реєстрації актів цивільного стану таку відмітку ставити необов’язково (ч. 8 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 р. № 2398-VI). У такому разі як документ, що підтверджує розірвання шлюбу, працівник повинен надати копію рішення суду про розірвання шлюбу.

4

Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років ( п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930,00 грн. х кількість дітей-інвалідів віком до 18 років — для одного з батьків

1033,50 грн. х

кількість дітей-інвалідів віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;

2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

4) копія пенсійного посвідчення дитини* або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, виданого закладами та установами МОЗ

1930,00 грн. — для другого батька

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

5

Особа, віднесена до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

( п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930,00 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:

— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б;

3) копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для осіб, нагороджених такою грамотою)

6

Особа, яке є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом ( п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)*

1930,00 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) довідка з навчального закладу про те, що така особа дійсно навчається в цьому навчальному закладі та не отримує стипендію з бюджету

* Важливо! ПСП не застосовується до заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачуються з бюджету ( п.п. 169.2.3 ПКУ).

7

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким надана п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930,00 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія пенсійного посвідчення* або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

8

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551*, крім осіб, визначених п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1930,00 грн.

1033,50 грн.

1) заява про застосування ПСП;

2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

* Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

[email protected]

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам