Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2016/№28
Друкувати

Практиканти на підприємстві, або Майбутнє — у руках молодих

Білова Наталя, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Ваше підприємство готове допомогти студентам ВНЗ або учням ПТНЗ1 отримати перші професійні навички і стати базою для проходження ними практики? Тоді вам, шановні друзі, корисно буде знати, як правильно оформити відносини з такими молодими кадрами та як оплатити їх працю. Почуватися в цьому питанні немов риба у воді вам допоможе наша стаття.
трудове законодавство, практиканти

1 Вищий навчальний заклад і професійно-технічний навчальний заклад відповідно.

Практикант ВНЗ ≠ практикант ПТНЗ

Практика є невід’ємним елементом навчального процесу студентів ВНЗ і учнів ПТНЗ. Забезпечувати проходження практики студентів ВНЗ і учнів ПТНЗ — обов’язок навчальних закладів. Хоча, якщо студенти навчаються у ВНЗ за власні кошти або, наприклад, за кошти батьків, то обирати, де проходити практику, вони можуть самі, або це може робити ВНЗ — залежно від умов договору про навчання (п. 2.1 Положення № 932).

2 Положення про проведення практики студентів ВНЗ України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.

У будь-якому разі для проходження практики навчальні заклади укладають з підприємствами відповідні договори про проходження практики. Але знайте: практиканти — учні ПТНЗ і практиканти — студенти ВНЗ — це зовсім не одне й те саме. Між ними існує безліч відмінностей — починаючи з нормативки, що регулює порядок проходження практики, і закінчуючи оплатою виконаної роботи, а також правилами її оподаткування.

Таблиця 1. Практиканти з ПТНЗ і ВНЗ: важливі відмінності

Показник

Практикант

студент ВНЗ

учень, слухач ПТНЗ

Нормативні документи

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII і Положення № 93

Закон про профтехосвіту3 і Порядок № 992

Оформлення практики

1. ВНЗ і база практики завчасно укладають між собою договір на проведення практики студентів ВНЗ за формою, наведеною в додатку № 1 до Положення № 93.

2. Після укладення договору ВНЗ за два місяці до початку практики надає базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень до початку практики — список студентів-практикантів.

3. Прийняття студентів на практику оформляють наказом (розпорядженням) керівника підприємства

1. ПТНЗ і база практики не пізніше ніж за два тижні до початку виробничої практики укладають між собою договір про навчально-виробничу практику на основі типового договору, форму якого наведено в додатку до Порядку № 9924.

2. ПТНЗ не пізніше ніж за один тиждень до початку практики передає базі практики списки учнів-практикантів із зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних груп — керівників професійно-практичної підготовки від навчальних закладів, навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики.

3. Прийняття учнів на практику оформляють наказом (розпорядженням) керівника підприємства

Матзабезпечення практики

Усі витрати, пов’язані з проведенням практики студентів, підприємствам — базам практики відшкодовують ВНЗ. Розмір витрат визначають у кошторисі-калькуляції. Її розробляє ВНЗ і погоджує з базою практики з розрахунку вартості проходження практики одним студентом за тиждень (п. 5.2 Положення № 93)

Обов’язок ПТНЗ відшкодовувати підприємствам — базам практики понесені ними витрати на проведення виробничої практики законодавством не передбачений.

А тому всі ці витрати підприємства оплачують з власної кишені (пп. 11 і 16 Порядку № 992)

Оплата за керівництво практикою

Працю керівника практики від бази практики оплачує ВНЗ. Робить він це на умовах погодинної оплати з розрахунку 0,5 години на одного студента на тиждень (п. 5.3 Положення № 93).

Можливі два варіанти виплати сум за керівництво практикою. Так, належні керівнику практики суми:

1) нараховує та виплачує база практики у межах витрат за договором на проведення практики, а ВНЗ згодом просто компенсує їй ці витрати. Така виплата є зарплатою, тому її обкладають ПДФО і військовим збором, а також справляють з неї ЄСВ;

2) нараховує та виплачує сам ВНЗ як винагороду за цивільно-правовим договором, укладеним з керівником практики. Форма такого договору наведена в додатку № 2 до Положення № 93. З цієї виплати також необхідно утримати ПДФО та військовий збір, а на неї нарахувати ЄСВ

За керівництво практикою її керівнику підприємство може щомісяця протягом періоду практики нараховувати доплату залежно від суми основної зарплати, яку він отримує за основним місцем роботи.

Розміри доплати такі:

— 5 % — за 1 — 2 учня;

— 10 % — за 3 — 4 учнів;

— 20 % — за 5 — 7 учнів;

— 30 % — за 8 — 10 учнів.

Таку оплату підприємство здійснює за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, тобто за рахунок власних коштів (п. 19 Порядку № 992). Цю виплату обкладайте ПДФО, військовим збором та ЄСВ у загальному порядку у складі заробітної плати

Взаємовідносини підприємства з практикантами

Студенти-практиканти не є найманими працівниками і відповідних трудових функцій щодо підприємства не виконують.

Але (!) за наявності вакантних посад, які відповідають вимогам програми практики, підприємство може зарахувати студентів до свого штату за строковим трудовим договором. Єдина умова — студенти повинні витрачати не менше 50 % часу на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики (абз. 2 п. 3.7 Положення № 93)

Практикантів — учнів, слухачів ПТНЗ на час виробничої практики не включають до складу працівників і до штатного розпису підприємства (п. 7 Порядку № 992).

Під час практики вони виконують роботи не згідно з положеннями трудового договору, а згідно з навчальними планами та програмами (ч. 3 ст. 29 Закону про профтехосвіту).

Тому відносини між підприємством і практикантами у плані виконання ними робіт не є трудовими. Однак ДФСУ з цього приводу має іншу думку (див. нижче)

3 Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

4 Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Як оплачувати роботу практикантів-«ВНЗевців»?

За загальним правилом підприємство — база практики не здійснює жодних виплат студентам ВНЗ під час проходження ними практики.

Причина проста — студенти, які прийняті для проходження практики на підставі договору з ВНЗ, не є найманими працівниками та не виконують трудових функцій в інтересах підприємства. Практика для студентів — продовження навчального процесу. Тому про жодну оплату виконаної роботи тут не йдеться.

Інша річ, якщо ви зараховуєте студента до свого штату на вакантну посаду, робота на якій відповідає вимогам програми практики, і укладаєте з ним строковий трудовий договір. Тоді це місце роботи для такого працівника буде його основним місцем роботи (зрозуміло, якщо він більше ніде не працює, а тільки навчається у ВНЗ) (див. лист Мінсоцполітики від 20.01.2012 р. № 21/13/116).

Студенти-практиканти не є найманими працівниками, тому період практики їм не оплачується. Однак зі студентом можна укласти строковий трудовий договір.

Укладення строкового трудового договору зі студентом-практикантом означає, що ваші відносини з ним, крім «практикантських», набувають ще і статусу трудових. Тільки цей працівник працюватиме на умовах неповного робочого часу, оскільки половину свого часу він повинен присвячувати навчальному процесу.

Студент працюватиме на умовах неповного робочого часу (адже половина його часу буде присвячена навчальному процесу).

Не відкриємо Америки — відносини згідно з умовами такого договору зобов’язують вас:

— повідомляти податківців про укладення трудового договору, перш ніж допускати працівника до роботи ( ст. 24 КЗпП);

— дотримуватися «молодіжних» трудових гарантій, установлених гл. XIII КЗпП, якщо студенту менше 18 років;

нараховувати та виплачувати студенту-працівнику заробітну плату.

Як обкладати виплати практикантам-«ВНЗевцям»?

Якщо студента-практиканта ви прийняли на вакантну посаду за строковим трудовим договором і під час практики нараховуєте йому зарплату, то будьте готові:

1) утримати з такої виплати: (1) ПДФО в розмірі 18 %, (2) військовий збір у розмірі 1,5 %;

2) нарахувати на таку виплату ЄСВ у розмірі 22 % (а якщо студент є інвалідом, то в розмірі 8,41 %).

Враховуючи, що практикант працює у вас на умовах неповного робочого часу та його зарплата, найімовірніше, не така вже й велика, ви:

1) маєте право застосувати до його зарплати податкову соціальну пільгу в підвищеному розмірі — 150 % звичайної соцпільги, якщо цей студент не отримує стипендію з бюджету ( п.п. «г» п.п. 169.1.3, п.п. 169.2.3 ПКУ). У 2016 році розмір такої підвищеної соцпільги становить 1033,50 грн. Користуватися податковою соціальною пільгою чи ні — працівник-студент вирішує сам;

2) зобов’язані дотримуватися вимоги щодо сплати ЄСВ з мінзарплати5, якщо місце роботи на вашому підприємстві є для студента основним місцем роботи (він прийнятий з трудовою книжкою).

5 Розмір МЗП, установлений на травень — листопад 2016 року, — 1450 грн., на грудень — 1600 грн.

Якщо база стягування ЄСВ щодо вашого студента виявиться менше мінзарплати, ЄСВ сплачуйте саме з мінзарплати.

Як оплачувати роботу практикантів-«ПТНЗівців»?

Учням, слухачам ПТНЗ практику оплачує підприємство — база практики. Причому така оплата здійснюється відповідно до встановлених систем оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок за фактично виконаний обсяг робіт (абзац перший п. 17 Порядку № 992).

Подальша доля цих сум має бути врегульована в договорі про навчально-виробничу практику. І тут можливі два варіанти розвитку подій (абз. 2 п. 17 Порядку № 992). Розглянемо їх.

Спосіб розподілу нарахованих сум підприємство та ПТНЗ погоджують між собою і прописують у договорі про навчально-виробничу практику як додаткове зобов’язання підприємства.

Перший варіант. Зароблені практикантами суми підприємство повністю перераховує ПТНЗ. У бухобліку цю суму воно відображає як розрахунки з ПТНЗ.

ПТНЗ же отримані кошти розподіляє так (п. 18 Порядку № 992, п. 3.10 Положення № 4196):

6 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, затверджене наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419.

— 50 % суми виплачує учням, слухачам;

— інші 50 % використовує для провадження своєї статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

Другий варіант. Зароблені практикантами суми підприємство саме розподіляє так (ч. 9 ст. 50 Закону про профтехосвіту, абзац третій ч. 4 ст. 53 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII, п. 18 Порядку № 992):

— 50 % суми перераховує ПТНЗ. У бухобліку цю суму воно відображає як розрахунки з ПТНЗ;

— інші 50 % виплачує безпосередньо практикантам.

Зазначені кошти підприємство перераховує (виплачує) не пізніше 5 днів після виплати заробітної плати своїм працівникам.

На жаль, ані КЗпП, ані Порядок № 992, ані Положення № 419 не дають чіткої відповіді на запитання щодо суті відносин, які виникають в період практики між підприємством — базою практики і практикантами — учнями, слухачами ПТНЗ.

На нашу думку, такі відносини не є трудовими. Потрібні аргументи? Будь ласка:

1) підприємство надає практикантам з ПТНЗ робочі місця або навчально-виробничі дільниці для проходження виробничого навчання або виробничої практики на підставі договору про навчально-виробничу практику, укладеного з ПТНЗ (ч. 1 ст. 29 Закону про профтехосвіту, п. 8 Порядку № 992), а не на підставі трудового договору, укладеного безпосередньо із самими учнями;

2) практиканти не входять до складу (списку) працівників і до штатного розпису підприємства (п. 7 Порядку № 992);

3) під час виробничої практики практиканти виконують роботи не згідно з положеннями трудового договору, а відповідно до навчальних планів і програм (ч. 3 ст. 29 Закону про профтехосвіту). Таким чином, у період практики вони продовжують навчання.

З тим, що відносини з учнями, слухачами ПТНЗ у період практики не є трудовими, а вважаються навчально-виробничим процесом і тому не потребують укладення з такими особами строкових трудових договорів, погоджувалися також Пенсійний фонд (див. лист від 14.08.2012 р. № 18973/03-20) і Мінсоцполітики (лист від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12).

Однак ДФСУ, судячи з листа від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15 і консультацій у категоріях 103.02 і 301.01 ЗІР, дотримується іншої думки. Податківці розглядають такі відносини як трудові, що відповідно впливає на порядок оподаткування «практикантських» виплат. При цьому вони наводять такі аргументи:

— з моменту розподілу практикантів на робочі місця на них поширюються права та обов’язки щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві (п. 10 Порядку № 992);

— виконана практикантами робота підлягає оплаті. Причому і в Законі про профтехосвіту, і в Порядку № 992 винагорода за виконану в період практики роботу називається заробітною платою.

І незважаючи на те що в роз’ясненні в категорії 301.01 ЗІР фіскали змішали в одну купу і практикантів-«ПТНЗівців», і стажерів, висновок є невтішним: на місцях вони чітко дотримуються роз’яснень своїх вищих за рівнем колег.

Ви розумієте, що фіскали перебирають міру, але не хочете робити їм наперекір? Тоді:

1) вводьте до штатного розпису посади, на які будуть прийняті практиканти;

2) укладайте з ними строкові трудові договори на час практики;

Якщо ваші практиканти є неповнолітніми, з ними необхідно укласти трудові договори у письмовій формі ( ст. 24 КЗпП).

3) повідомте податківців про укладення з такими особами трудових договорів, перш ніж допустити їх до роботи.

Важливо! Якщо практиканти, з якими будуть укладені трудові договори, ніде більше не працюють, а тільки вчаться, то вони мають бути прийняті на ваше підприємство за основним місцем роботи (тобто з трудовою книжкою).

Також майте на увазі, що на таких практикантів-працівників повною мірою поширюватиметься дія законодавства про працю, законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Наприклад, вони матимуть право на оплачувану відпустку (компенсацію за невикористану відпустку при звільненні), виплату лікарняних у разі настання тимчасової непрацездатності в період роботи.

Як обкладати виплати практикантам-«ПТНЗівцям»?

Розпочнемо з ситуації, коли підприємство повністю перераховує всі кошти (100 %) за виконані практикантами роботи на рахунок ПТНЗ на підставі договору про навчально-виробничу практику.

У цьому випадку підприємство не нараховує та не виплачує дохід практикантам — учням ПТНЗ. Тому, на нашу думку, нараховувати і сплачувати ПДФО, військовий збір та ЄСВ з таких сум воно не повинне.

А якщо відбувається виплата 50 %/50 %? Тоді порядок оподаткування виплат таким практикантам залежатиме від того, як ви вирішите оформити відносини з ними — як трудові чи як нетрудові. Розглянемо обидві версії.

Перша версія — відносини є трудовими. Якщо ви уклали з практикантом на період практики строковий трудовий договір, то нарахована винагорода за виконану роботу є для такого практиканта зарплатою. А отже, така винагорода в повному обсязі (з урахуванням суми, яка буде перерахована ПТНЗ) обкладається ПДФО, військовим збором та ЄСВ.

Важливо! Оскільки 50 % від винагороди ви перераховуєте ПТНЗ, то:

— застережіть у трудовому договорі, укладеному з працівником-практикантом, особливий порядок проведення виплати винагороди за виконану ним роботу. Тобто чітко пропишіть, що 50 % від суми, яка дорівнює розміру нарахованої винагороди, буде перераховано ПТНЗ, залишок — працівнику,

— або отримайте від працівника заяву з проханням перераховувати 50 % від нарахованої йому заробітної плати на рахунок ПТНЗ.

Друга версія — відносини є нетрудовими. Ця версія для сміливих бухгалтерів, готових відстоювати свою точку зору. Якщо дотримуватися її, то:

— 50 % від грошових коштів, перерахованих на рахунок ПТНЗ, не є для практикантів доходом. У бухобліку цю суму відображайте як розрахунки з ПТНЗ;

— решта 50 % суми ввійде до оподатковуваного доходу такого практиканта у складі інших доходів ( п.п. 164.2.20 ПКУ).

Також з неї необхідно буде утримати військовий збір. У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ цю суму відображаємо з ознакою доходу «127», а також не забуваємо її вписати до розділу II за рядком «Військовий збір».

Що стосується ЄСВ, то, на нашу думку, підстав для його нарахування немає. Адже відносини у практиканта з підприємством є нетрудовими. Також не можна сказати, що це є роботою за договором підряду, оскільки вона не відповідає загальним положенням про договір підряду, установленим гл. 61 Цивільного кодексу України.

Ви — обережний бухгалтер і не хочете сперечатися з податківцями? Тоді саме для вас — приклад.

Приклад. Підприємство на період проходження виробничої практики прийняло на роботу трьох учнів ПТНЗ за строковими трудовими договорами. Під час практики учні виробляють продукцію в одному з цехів підприємства.

За місяць практики кожному працівнику-практиканту нарахована зарплата в розмірі 1500 грн. Усього — 4500 грн. (1500 грн. х 3). Податковою соціальною пільгою практиканти не користуються.

За умовою, прописаною у трудових договорах, 50 % нарахованої суми підприємство виплачує працівникам-практикантам, а решту 50 % — перераховує ПТНЗ.

Таблиця 2. Порядок обліку виплат практикантам — учням ПТНЗ

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

грн.

Дт

Кт

1

Нараховано заробітну плату практикантам

231

661

4500

2

Утримано з виплачуваної практикантам суми:

— ПДФО (4500 грн. х 18 % : 100 %)

661

641/ПДФО

810

— військовий збір (4500 грн. х 1,5 % : 100 %)

661

642/військовий збір

67,50

3

Нараховано на суму зарплати ЄСВ

(4500 грн. х 22 % : 100 %)

231

651

990

4

Перераховано до бюджету:

— ПДФО

641/ПДФО

311

810

— військовий збір

642/військовий збір

311

67,50

— ЄСВ

651

311

990

5

Виплачено практикантам зарплату

(4500 грн. - 810 грн. - 67,50 грн. - 2250 грн.)

661/працівники

311

1372,50

6

Перераховано ПТНЗ 50 % від нарахованої практикантам суми

661/ПТНЗ

311

2250

От такі справи з практикантами. Бажаємо вам терпіння та витримки з молодими кадрами! Можливо, з вашою допомогою з них виростуть майбутні Сікорські. ☺

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам