Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2016/№25
Друкувати

Компенсація за невикористані дні відпустки: якщо немає лікарняного листа

Синько Неля, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики
Ситуація. Працівник звільняється 17.06.2016 р. З 27.04.2016 р. по 25.05.2016 р. він хворів. Однак листок непрацездатності не надав через відсутність бланків у закладі охорони здоров’я. Період хвороби підтверджений довідкою та буде оплачений після того, як довідку буде обміняно на лікарняний лист.
Чи включаються дні хвороби, не підтверджені листком непрацездатності та відповідно не оплачені, до стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку? Чи беруть участь вони в розрахунку середньоденної зарплати для визначення суми компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні?
середня зарплата, хвороба працівника, довідка замість лікарняного листа

Порядок обчислення стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку, встановлений у ст. 82 КЗпП і п. 3 ст. 9 Закону про відпустки*. З них випливає, що період тимчасової непрацездатності працівника включається до стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку, як період, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося робоче місце (посада) і йому виплачувалася допомога за державним соціальним страхуванням.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

У цій ситуації період хвороби працівника не оплачувався. Причина — підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності, а у разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, посвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи ( п. 1 ст. 31 Закону № 1105**). Однак працівник надав довідку із закладу охорони здоров’я, яка хоча й посвідчує тимчасову непрацездатність, але оплаті не підлягає.

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Таким чином, при обчисленні «відпускного» стажу для визначення кількості невикористаних днів щорічної відпустки дні хвороби, підтверджені довідкою закладу охорони здоров’я, не враховують.

Але після обміну довідки на належним чином оформлений лікарняний лист і надання його роботодавцю «відпускний» стаж і кількість календарних днів щорічної відпустки, що підлягають компенсації, слід перерахувати.

Дні щорічної відпустки, що «додалися», які підлягають компенсації, оплачуйте за середньоденною заробітною платою, розрахованою виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді, що дорівнює в загальному випадку 12 календарним місяцям, які передують місяцю звільнення.

Зверніть увагу: у цьому випадку до роботодавця відповідальність згідно зі ст. 117 КЗпП за невиплату всіх сум, належних працівнику при звільненні, не застосовуватиметься. Підстава — відсутня провина роботодавця.

Щодо другого запитання зауважимо таке. Розрахунок сум відпускних при виплаті компенсації за невикористану відпустку провадиться відповідно до Порядку № 100***.

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Нарахування компенсації за невикористану відпустку здійснюється виходячи з розміру середньоденної зарплати. Її суму визначають діленням сумарного заробітку за останні перед початком відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду. Отриманий результат множиться на число календарних днів, що підлягають компенсації.

Важливо! Нараховані в розрахунковому періоді лікарняні та календарні дні, на які припадає тимчасова непрацездатність, беруть участь у розрахунку середньоденної заробітної плати.

У ситуації, наведеній у запитанні, на момент проведення остаточного розрахунку з працівником і визначення суми середньоденної зарплати період тимчасової непрацездатності, що входить до розрахункового періоду, не оплачений. Однак «викидати» з розрахункового періоду дні, на які припадає така тимчасова непрацездатність, роботодавець не має права. Вони візьмуть участь у розрахунку середньоденної зарплати незважаючи на те, що за ці дні не нараховані лікарняні.

Після обміну працівником довідки на належним чином оформлений листок непрацездатності та надання його роботодавцю останній буде зобов’язаний:

— по-перше, нарахувати лікарняні;

Адже тимчасова непрацездатність настала в період, коли працівник перебував у трудових відносинах з роботодавцем.

— по-друге, віднести їх суму до періодів, за які вони нараховані;

— по-третє, перерахувати суму компенсації за невикористану відпустку з урахуванням суми донарахованих лікарняних за дні тимчасової непрацездатності, що увійшли до розрахункового періоду, і виплатити її працівнику.

Приклад. Використовуючи умови запитання, припустимо, що в розрахунковому періоді (червень 2015 року — травень 2016 року) працівнику були нараховані виплати, що беруть участь у розрахунку «компенсаційної» середньоденної зарплати, у сумі 43579,13 грн. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді з урахуванням неоплачених днів тимчасової непрацездатності і без урахування святкових і неробочих днів — 357.

Кількість календарних днів щорічної відпустки, що підлягають компенсації, — 10. При їх визначенні не враховувався неоплачений період тимчасової непрацездатності.

Середньоденна зарплата дорівнює: 43579,13 : 357 = 122,07 (грн.).

Сума компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, яка буде виплачена працівнику при проведенні остаточного розрахунку: 122,07 х 10 = 1220,70 (грн.).

У липні 2016 року вже колишній працівник надає на підприємство належним чином оформлений листок непрацездатності, який був виданий замість довідки про тимчасову непрацездатність. На його підставі нараховані лікарняні в сумі 4459,02 грн. Крім того, перерахована кількість календарних днів щорічної відпустки, що підлягають компенсації з урахуванням оплаченого періоду хвороби. Визначено, що роботодавець повинен був нарахувати компенсацію не за 10, а за 12 невикористаних календарних днів щорічної відпустки.

Розрахуємо середньоденну зарплату з урахуванням суми лікарняних, нарахованих за дні тимчасової непрацездатності, що увійшли до розрахункового періоду: (43579,13 + 4459,02) : 357 = 134,56 (грн.).

Визначимо суму компенсації, яку підприємство зобов’язане доплатити працівнику: 134,56 х 12 - 1220,70 = 394,02 (грн.).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам