Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2016/№26
Друкувати

Субсидії: оформляємо з урахуванням останніх змін

Бондаренко Ксенія, експерт з соціальних питань, buhgalter911@mail.ua
Програма надання субсидій сьогодні є однією з найбільш затребуваних у державі. Це й зрозуміло, адже тарифи на житлово-комунальні послуги (ЖКП) постійно зростають. Урядовці вже не вперше змінювали механізм надання та оформлення субсидії. Основна мета: спростити та удосконалити процедуру їх надання. Чого чекати від квітневої «порції» правок і чи наблизять вони нас до задекларованої мети?
субсидії

Субсидія на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком

Тепер субсидія призначатиметься і для відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним будинком, а також, як і раніше, — на оплату користування житлом або його утримання (див. п. 1 Положення № 848*).

* Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП..., затверджене постановою КМУ від 21.10.95 р. № 848.

Але власникам, які вже сьогодні мають відповідні договори та оплачують послуги з управління багатоквартирним будинком, доведеться почекати з оформленням субсидії для відшкодування витрат на оплату такої послуги. За інформацією органу соцзахисту населення, таке право ви зможете реалізувати лише після затвердження нормативно-правових документів щодо граничного розміру витрат на оплату управління багатоквартирним будинком, який покриватиметься субсидією.

Соцнормативи споживання ЖКП: затягніть пояси

Нагадаємо: субсидія покриває лише ті витрати на оплату ЖКП, які використані споживачем у межах так званих соціальних норм житла та соціальних нормативів користування комунальними послугами.

ЖКП, спожиті понад встановлені соціальні норми/нормативи, оплачуватимуться за повною вартістю без нарахування субсидії.

Показники цих соціальних норм і нормативів споживання ЖКП затверджені постановою № 409**, яка вже кілька разів піддавалася правкам. І ось вона відкоригована у черговий раз.

** Постанова КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 р. № 409 (знайдете її за адресою http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-2014- %D0 %BF).

Останні правки здебільшого стосуються зменшення соціальних нормативів користування деякими видами послуг. Тому доведеться ще більше скоротити споживання ЖКП, для того щоб заощадити не лише ресурси, а й власні кошти.

Доходи для призначення субсидії

Період, за який враховуються доходи. Як і раніше, у загальному випадку субсидія на оплату ЖКП призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб, а субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — виходячи з річного доходу осіб за попередній календарний рік.

Наприклад, особа звернулася за призначенням субсидії на оплату ЖКП у червні 2016 року. У такому разі розрахунок субсидії на оплату ЖКП їй здійснюватимуть на підставі доходу за січень — грудень 2015 року.

Виняток зроблений лише для випадків, коли субсидія на оплату ЖКП призначається в I кварталі року. У такому разі середньомісячний сукупний дохід визначається на підставі доходу осіб за перші три квартали попереднього календарного року. Якщо особа, наприклад, звернулася за призначенням субсидії у березні 2016 року, то до уваги візьмуть доходи за січень — вересень 2015 року.

Увага! Виключена норма про можливість призначення субсидії на підставі середньомісячного сукупного доходу за 3 місяці, що передують місяцю, з якого вона призначається. Крім того, зникла і та норма, згідно з якою в середньомісячному сукупному доході пенсіонера враховувався розмір пенсійної виплати за місяць, що передував місяцю, з якого призначалася субсидія.

Доходи, що не враховуються при призначенні субсидії. Перелік доходів, які не враховують при призначенні субсидії, містить п. 8 Положення № 848 (ср. ). Він поповнився новими видами доходів. Так, тепер не враховують при визначенні права на субсидію та її розміру: державну соціальну допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату ЖКП.

Особливі випадки обліку доходів окремих категорій громадян. Про такі випадки йдеться в п. 12 Положення № 848, який в цій частині зазнав істотних змін (див. табл. 1).

Таблиця 1. Як враховують доходи окремим категоріям громадян

з/п

Категорія громадян

У розрахунку враховуються:

Примітка

1

Працездатні особи (крім тих, які навчаються на денній формі навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками або іншими членами сім’ї; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких у періоді, що береться до уваги при призначенні субсидії, менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цьому періоді

місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму*, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді**

В окремих випадках (для сімей, що потрапили в складні життєві обставини) за рішенням відповідних комісій до розрахунку може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді

* До внесення останніх змін — на рівні одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

** При призначенні субсидії протягом 2016 року до уваги береться дохід осіб за 2015 рік (тобто попередній календарний рік). Нагадаємо, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб протягом 2015 року становив: з 1 січня — 1218 грн., з 1 вересня — 1378 грн.

2

Громадяни, які отримують (отримували) стипендію, соціальні виплати, а саме: допомогу при народженні (усиновленні) дитини; до досягнення дитиною трирічного віку; для догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років; для догляду за інвалідом I або II групи в результаті психічного розладу; допомогу по безробіттю

фактичні розміри стипендій і соціальних виплат

З цього переліку виключені особи, які отримують допомогу для догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Для цих осіб застосовується норма, вказана у позиції 1 цієї таблиці, якщо вони відповідають критеріям, наведеним у цій позиції

3

Студенти, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) одні і навчаються на денній формі навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не отримують стипендію*

місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді

Раніше такого припису не було. Увага! Цей припис застосовується у тому випадку, якщо середньомісячний дохід особи в періоді, який береться до уваги при призначенні субсидії, менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цьому періоді

4

Особи, які перебувають на обліку як безробітні в службі зайнятості та не отримують допомогу по безробіттю

* Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, які зареєстровані та проживають в гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) одні (тобто без повнолітніх осіб, незважаючи на їх ступінь споріднення з дитиною).

Водночас слід пам’ятати: у разі коли в житлових приміщеннях зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьків, субсидія щодо цього житлу призначається за заявою опікуна (піклувальника) і обчислюється виходячи з розміру виплат (пенсії у зв’язку з втратою годувальника, інших соціальних виплат), що отримуються опікуном (опікуном) на підопічних дітей. При призначенні субсидії опікуну (піклувальнику) за місцем його реєстрації вищезгадані виплати на підопічних дітей не враховуються в сукупному доході опікуна (п. 6 Положення № 848).

5

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку:

Незалежно від отриманих (неотриманих) доходів від підприємницької діяльності**

5.1

першої групи

місячний дохід на рівні двох* розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, і дохід від підприємницької діяльності, інформація про які надана ДФС за запитом. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються на початок місяця, з якого призначається субсидія

5.2

другої групи

місячний дохід на рівні трьох* розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5.3

третьої групи

місячний дохід на рівні чотирьох* розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

* У новій редакції п. 12 Положення № 848 рівень розрахункового доходу для підприємців-єдиноподатників підвищили на один прожитмінімум для кожної з груп.

** Окрім підприємницького доходу, фізособа-підприємець може отримувати ще й інші доходи, наприклад зарплату (якщо вона працює за трудовим договором), стипендію, пенсію та інші соцвиплати. Ці виплати враховуються в загальному порядку. Детальніше — у статті «Субсидія + ФОП = welcome!» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 24).

Призначення субсидій для «бувалих» і «новачків»

«Довгострокове» надання субсидії. Відразу заспокоїмо: сім’ям (обособам), які з року в рік отримують субсидію на ЖКП, перейматися не слід. Пояснимо: якщо особа (сім’я) вже подавала документи для оформлення субсидії на оплату ЖКП і її було призначено, то після закінчення періоду призначення субсидії знову подавати документи для її оформлення не потрібно. Річ у тім, що орган соцзахисту населення автоматично (без участі особи, що претендує на отримання субсидії) розраховує субсидію на оплату ЖКП і направляє повідомлення про призначення субсидії на оплату ЖКП або відмову в її призначенні.

Розраховується субсидія окремо на опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня) і на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня).

Увага! Громадянам, які подавали заяву про призначення субсидії на оплату ЖКП на опалювальний період, проте субсидія їм не належить за розрахунком (а саме: розмір плати за ЖКП у межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування ЖКП не перевищує обсягу обов’язкового відсотка платежу сім’ї протягом опалювального сезону), слід звернутися до органу соцзахисту населення та подати нові документи для отримання субсидії на оплату ЖКП у наступному періоді.

Призначення субсидії для орендарів і домогосподарств, які використовують скраплений газ і побутове паливо. Змінилися умови надання субсидії орендарям і громадянам, які претендують на отримання субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Орендарю (тобто особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла) субсидія на оплату ЖКП відтепер призначається тільки за особистим зверненням з місяця звернення (у межах дії договору оренди) до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди). Підкреслимо: орендарям субсидія на оплату ЖКП на наступний період призначається виключно при повторному наданні орендарем документів для оформлення субсидії.

Річ у тім, що орган соцзахисту населення не наділено повноваженнями автоматично розраховувати субсидію для таких категорій громадян на наступний період.

Зверніть увагу: орендарю субсидія надається за умови, що він має діючий договір найму (оренди) житла та йому нараховується плата за ЖКП. При цьому особовий рахунок з оплати ЖКП може бути відкритий на іншу особу.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива також надається тільки за особистим зверненням громадян. Надається така субсидія один раз на календарний рік. Для отримання цієї субсидії наступного року громадянин знову повинен подати пакет документів (заява + декларація) до органу соцзахисту населення. Корисна інформація! Вона згодиться домогосподарствам, які отримували субсидію для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у 2015 році. Якщо до 30.04.2016 р. вам не призначений вказаний вид субсидії на 2016 рік, подавайте нову заяву і декларацію для призначення цієї субсидії в поточному році.

Причому частина субсидії, що надається для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, розраховується на календарний рік (незалежно від місяця звернення), а частина субсидії, що надається на оплату ЖКП, розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року. Щоб зрозуміти, як це виглядає на практиці, наведемо приклад.

Приклад 1. Звернення за субсидією надійшло в червні 2016 року. Домогосподарство використовує вугілля для опалення, скраплений газ (у балонах) для приготування їжі, електричну енергію для освітлення.

У такому разі субсидія на вугілля та скраплений газ буде надана на весь календарний рік (із січня по грудень 2016 року включно), а субсидія на електричну енергію буде призначена на 7 місяців: з 01.06.2016 р. по 31.12.2016 р.

Призначення субсидії «новачкам». Тут поговоримо про тих, хто вперше звертається для оформлення субсидії на оплату ЖКП (або після перерви в її призначенні). Відразу зауважимо, що для них все залишилося без змін. За загальним правилом субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням. Водночас зверніть увагу на два цікаві аспекти (п. 14 Положення № 848):

— у разі звернення за призначенням субсидії на оплату ЖКП протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія буде призначена з початку такого сезону;

— якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за її призначенням. Рішення у такому разі приймається відповідною комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Нагадаємо: щоб справа потрапила на розгляд комісії, необхідно зробити позначку про це в заяві про призначення субсидії. Також радимо таке питання обговорити з фахівцем органу соцзахисту населення.

Документи для оформлення субсидії

Пакет документів. У загальному випадку для отримання субсидії особа подає два документи: 1) заяву про призначення житлової субсидії; 2) декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Їх форми затверджено постановою КМУ від 28.02.2015 р. № 106. Причому форму заяви та декларації нещодавно оновили.

Також в окремих ситуаціях доведеться подати додаткові документи (п. 13 Положення № 848):

довідку про доходи. Зауважимо, що з 30.04.2016 р. цю довідку подають тільки в одному випадку: якщо в декларації вказані доходи, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ, фондах соцстрахування і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

Останнє ноу-хау: якщо такі доходи неможливо підтвердити довідками, то потрібно подати письмове пояснення довільної форми, в якому вказати причину неподання довідок і розмір таких доходів.

договір оренди житла (для орендарів, які бажають отримувати субсидію).

Способи подання документів. З 30.04.2016 р. існують такі способи подання документів для призначення субсидії:

— особисто;

— поштою;

— через уповноважену особу, визначену виконавчим органом сільської (селищної) ради (для жителів сільської місцевості);

— у електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем.

Якщо ви не маєте ЕЦП, ви можете відправити документи електронною поштою без підпису, проте протягом місяця вам необхідно відвідати орган соцзахисту населення та власноруч підписати заяву та декларацію.

Більше того, сьогодні громадяни можуть подати заяву та декларацію за допомогою онлайн-сервісу, розміщеного за посиланням https://subsidii.mlsp.gov.ua.

Або субсидія, або пільга на оплату ЖКП

Ця новація полягає в такому: якщо особам, які користуються пільгами на оплату ЖКП, призначені субсидії, то пільги з оплати ЖКП, а також для придбання твердого палива та скрапленого газу, не нараховуються. Пільговики повинні визначитися: оформляти субсидію чи продовжувати користуватися пільгами. Отримати і те, і інше тепер не вдасться. Але не переймайтеся. Насправді для громадян все повинно залишитися на своїх місцях, що ми й покажемо на прикладі.

Приклад 2. Сім’я складається з двох пенсіонерів, кожен з яких має право на 50 %-пільгу з оплати ЖКП. При цьому сім’я користується субсидією. Для них визначені такі показники:

— середньомісячний дохід з розрахунку на одну особу — 1150 грн.;

— плата за ЖКП на місяць (нараховується комунальними підприємствами) — 462 грн.;

— пільга на оплату ЖКП (50 % вартості нарахування) — 231 грн. (462 грн. х 50 %);

— обов’язковий платіж сім’ї (визначений при оформленні субсидії) — 141,80 грн. (чи 6,17 % середньомісячного сукупного доходу сім’ї).

Зауважимо, що розмір обов’язкового платежу за ЖКП для сім’ї становить 141,80 грн. Тоді як розмір субсидії в цьому випадку (з урахуванням пільги на оплату ЖКП) становить 89,20 грн. (462,00 грн. (нарахування) - 231,00 грн. (пільга) - 141,80 грн. (обов’язковий платіж)).

Розглянемо, чи зміниться фінансове становище сім’ї після того, як їй нараховуватиметься тільки субсидія (без урахування пільги на оплату ЖКП). За умови, що усі наведені вище показники не змінюються, маємо, що обов’язковий платіж сім’ї не змінюється та становить, як і раніше, 141,80 грн. Але збільшується розмір субсидії, який без урахування пільги на оплату ЖКП тепер становитиме 320,20 грн. (462,00 грн. (нарахування) - 141,80 грн. (обов’язковий платіж)).

Як бачимо, розмір плати сім’ї не змінився. Змінилися лише взаємовідносини житлово-комунального підприємства та органу соцзахисту населення, але це громадян не зачепить.

Констатуємо: якщо сім’я отримує субсидію та пільги на оплату ЖКП, то сьогодні їй автоматично (без будь-яких додаткових звернень) нараховуватиметься тільки субсидія. При цьому в результаті витрати сім’ї збільшитися не повинні.

Увага! Якщо особі, яка має право на пільги з оплати ЖКП, призначена субсидія у розмірі 0,00 грн. (така ситуація насамперед є характерною для неопалювального періоду), то такій особі пільги продовжують надаватися.

Також зауважимо: у випадках, коли особа реалізує своє право на пільгу та не оформляла субсидію, їй і надалі надаватиметься пільга на оплату ЖКП. А ось якщо пільговик вирішить оформити субсидію, то вона (при сумі доходу, що дозволяє її оформити) буде йому призначена, але пільги на оплату ЖКП уже не надаватимуться.

Що буде з надлишком «субсідіарних» коштів

Економимо ресурси — накопичуємо «субсідіарні» кошти для наступних платежів. Таким принципом керувалися досить багато сімей. Пояснимо чому. Річ у тому, що п. 15 Положення № 848 (до внесення останніх змін) передбачав: сума невикористаної субсидії зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі як обов’язкова частина платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

Віднедавна ця ситуація повністю змінилася. З 30.04.2016 р. запроваджено повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидії, призначеної на оплату послуг з опалення.

Причому що стосується централізованого опалення (теплопостачання), то до бюджету повертається вся сума невикористаної субсидії. А у разі використання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення не підлягає поверненню також частина невикористаної суми субсидії, еквівалентна вартості 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт·год електричної енергії. Ця сума зараховується надавачем послуг як плата за ці послуги, у тому числі як обов’язкова частина платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Інша частина невикористаної суми субсидії повертається до державного бюджету.

Щодо решти послуг заощаджені кошти залишаться на ваших особових рахунках і будуть зараховані як плата за ці послуги, у тому числі як обов’язкова частина платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

Обставини, за яких субсидії переглядають

Відразу до справи: перелік випадків, коли рішення комісії про призначення субсидії переглядається, поповнився новими обставинами.

У табл. 2 наведемо діючий перелік. Підкреслимо, що йдеться про випадки, коли субсидія підлягає саме перегляду. Тому за наявності обставин, наведених у таблиці, комісія може прийняти рішення про продовження нарахування субсидії або відмову в її наданні.

Таблиця 2. Коли субсидію переглядають

з/п

Випадки, коли переглядається рішення комісії про призначення субсидії

Нормативний супровід

1

При зміні складу осіб, зареєстрованих (які фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку)

П. 14 Положення

№ 848

2

Якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за ЖКП, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового споживання або оплатив послуги (разово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (у тому числі мобільною) зв’язку (крім ЖКП у межах соціальних норм і нормативів і медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності) на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.

3

Якщо непрацездатні особи (пенсіонери, інваліди), які проживають одні та яким субсидія призначена на наднормативну площу житла за рішенням комісії, працевлаштувалися, у них виникли інші джерела доходів або в їх житловому приміщенні змінився склад зареєстрованих осіб

П. 4 Положення

№ 848

Субсидіант зобов’язаний протягом місяця поінформувати (шляхом подання відповідних документів) орган соцзахисту населення про усі зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, а саме: зміну складу зареєстрованих осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних ЖКП, умови їх надання, виконавців ЖКП, купівлю товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

Якщо згаданих змін немає, то субсидія на наступний період надається на раніше визначених умовах, тобто повторне рішення комісії про призначення субсидії не потрібне.

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам