Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2017/№10
Друкувати

50 тисяч готівкою. Хто у справі?

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Радше, не хто, а що (у сенсі, які розрахунки) підпадає під готівкові обмеження, встановлені п. 1 постанови № 2101? Адже у зв’язку з останніми змінами2 це питання «заграло новими кольорами». Поринемо ж у подробиці!
готівкові розрахунки, обмеження

1 Постанова Правління НБУ «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. № 210.

2 Про які ви могли дізнатися в тому числі завдяки статті «Потрійне урізування, або Як НБУ «покроїв» готівкові обмеження» в журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 3.

Нагадаємо: окрім власне зміни граничних сум розрахунків (зі 150 тис. до 50 тис. грн.) (1) між фізособою і підприємством (підприємцем) протягом одного дня і (2) фізособами між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, в першому з указаних випадків сталася ще одна зміна. Офіційно3 відреклися від того, що обмеження діє лише при розрахунках за товари (роботи, послуги). А це вже зовсім інша історія.

3 Неофіційно НБУ з податківцями почали «дуже розширено» трактувати фразу «за товари (роботи, послуги)» вже не один рік тому (див. у тому числі лист НБУ від 24.01.2014 р. № 11-116/3159).

Тому далі розглянемо поширені виплати, які тепер теж під ковпаком 50-тисячного готівкового обмеження.

Вичерпний перелік винятків, які «випадають» з-під дії абз. 2 і 3 п. 1 постанови № 210, приведений у п. 2.3 Положення № 6374.

4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Заробітна плата. Ви ще не перевели зарплатні виплати на платіжні картки?! Тоді, можливо, пора про це замислитися . Формально виходить, що якщо під виняток з правил така виплата не підпадає, то на неї також поширюється готівкове обмеження!

Тому поки НБУ не надав додаткових роз’яснень із цього приводу, безпечніше уникати виплати готівкою зарплати в розмірі більше 50 тис. грн.

Зрозуміло, при цьому враховується не загальна сума проведених підприємством (підприємцем) розрахунків зі своїми співробітниками, а виплата на користь однієї конкретної фізичної особи.

А як щодо зворотної ситуації? Тобто коли фізична особа сплачує підприємству гроші з тих або інших причин (відшкодовує завданий раніше збиток, повертає отриману фіндопомогу і т. п.). У такому разі обмеження теж застосовуються!

Врахуйте також: суми готівкових виплат на користь фізичної особи і суми готівки, сплаченої тією ж фізичною особою на користь підприємства, плюсуються (тобто готівка, що «входить» від фізичної особи, для цілей порівняння з 50-тисячним обмеженням підсумовується з готівкою, виданою цій же фізичній особі того ж дня).

Див. консультацію в категорії 109.13 ЗІР.

Підзвітні суми на господарські потреби. Їх видача, як і повернення (у разі неповного витрачання), підзвітним особам формально також «підкоряється» готівковим обмеженням. Крім того, під їх дію підпадає і компенсація працівникові витрачених ним власних коштів на потреби підприємства (підприємця) за авансовим звітом.

Важливо! Той же Вищий адміністративний суд України (ВАСУ), коли йшлося про видачу коштів під звіт, наполягав на тому, що видача готівки працівникам під звіт не є (1) платежем підприємства, (2) готівковим розрахунком у розумінні Положення № 637.

Див. його ухвалу від 21.06.2016 р. № К/800/44326/15 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58463663).

Це, в принципі, вселяє деякий оптимізм. Проте ми рекомендуємо для підстраховування утриматися від видачі/повернення більше 50 тис. грн. і в цьому випадку.

Готівка на відрядження: усе не так просто . Ви знаєте, що п. 2.3 Положення № 637 «виводить» з-під готівкових обмежень «використання коштів, виданих на відрядження». Але саме використання!

Тож тоді справедливий висновок, що видача готівки на відрядження повинна підпадати під дію обмеження ? У чому тоді логіка?

Радше, навпаки, це «+» до позиції ВАСУ. У тому плані, що видача готівки на відрядження взагалі не готівковий розрахунок. Відповідно і спеціально його «пільгувати» немає сенсу.

Але знову ж таки, поки немає роз’яснень із цього приводу, обережним краще перестрахуватися.

Придбання працівником товарів за свої гроші для підприємства з подальшим відшкодуванням витраченої готівки також викликає дискусії. Так, у листі від 21.06.2016 р. № 50-0004/51974 (див. друге питання) НБУ звертав увагу більше на 10-тисячне обмеження, яке діє при придбанні товарів в іншого підприємства/підприємця.

Застосовують його тому, що працівник діє не як фізична особа, а від імені свого підприємства/підприємця.

А ось про те, що відбувається при компенсації працівникові витрачених коштів, НБУ в цьому випадку скромно умовчав .

Але рекомендуємо і в цьому випадку не виходити за 50-тисячні рамки.

Розрахунки готівкою через РРО також у «зоні дії» готівкового обмеження! Само собою зрозуміло, що стосується це лише ситуацій, коли із застосуванням РРО розраховуються саме готівкою.

Розрахунки платіжними картками через термінали, що працюють у комплекті з РРО, готівкою не є, а тому під дію обмеження не підпадають5.

5 Див. роз’яснення в категорії 109.13 ЗІР, а також запитання 1 Актуальних запитань і відповідей зі зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art id=42053190&cat id=3127220).

Серед заборонених також «понадлімітні» виплати за цивільно-правовими договорами, грошові внески до статутного капіталу, дивіденди, фіндопомога (за винятком благодійної допомоги або добровільних пожертвувань), компенсація збитку і не тільки...

Тому будьте гранично пильні! Штраф (у цьому випадку йдеться про адміністративний штраф за ст. 16315 КпАП) за порушення готівкових лімітів відчутний (від 1700 до 3400 грн.).

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
106144 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам