Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2017/№42
Друкувати

Люмінесцентні лампи та інше «еко»

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Одним з видів небезпечних відходів є віджилі свій вік люмінесцентні лампи, а все тому, що у їх складі містяться пари ртуті. Що з ними робити: як обліковувати, утилізувати і при цьому піти від сплати екологічного податку — читайте в статті! Також поговоримо про подання оновленої форми декларації екоподатку.
екологічний податок, люмінесцентні лампи, екозвітність, пеня

Люмінесцентні лампи: бухгалтерський облік. На початку життєвого циклу лампи (як звичайні, так і люмінесцентні) — частина запасів підприємства. Відображати їх слід на субрахунку 209 «Інші матеріали». Тому при передачі ламп в експлуатацію (установці в освітлювальні прилади) їх вартість відразу ж списують до складу витрат. Логічно, що конкретний вид витрат при цьому залежить від напряму використання будівлі (адміністративне, збутове тощо).

Лампи перетворюються… на небезпечні відходи. Що з ними робити? Після того як перестануть світити , люмінесцентні лампи стають небезпечними відходами. Не дасть збрехати абз. 3 ст. 1 Закону № 1871. Небезпечними відпрацьовані лампи роблять пари ртуті, що містяться в них.

1 Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР.

В одній компактній люмінесцентній лампі міститься приблизно 5 мг ртуті, тоді як у трубчастій — близько 50 мг.

Проводити будь-яку госпдіяльність, пов’язану з утворенням відходів, без отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до вимог Закону № 187 забороняється (згідно з п. «а» ч. 1 ст. 32 Закону). Але із застереженням з п. «с» ч. 1 ст. 17 Закону, зобов’язуючим мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, лише якщо ваша діяльність призводить до утворення відходів, для яких значення показника Пзув перевищує 1000.

Що це за показник? Його визначення надане в останньому абзаці ст. 1 Закону № 187 (ср. 025069200). Показник загального утворення відходів (саме так розшифровується Пзув) — це критерій обсягу утворення відходів, який розраховують за формулою:

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де

М1, М2, М3, М4 — маса в тоннах відходів 1, 2, 3 і 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік.

До речі, донині порядок видачі таких дозволів не визначений. Видавати їх місцеві адміністрації правових підстав не мають.

Крім того, обзавестися ліцензією на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами згідно з ч. 3 ст. 34 Закону № 187 доведеться, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи не будуть передані суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Слід звернути увагу також на ч. 2 ст. 17 Закону № 187, що ставить суб’єктам в обов’язок подавати щорічну декларацію про відходи, якщо їх діяльність призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув дорівнює від 50 до 1000.

Її форма затверджена постановою № 1182.

2 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» від 18.02.2016 р. № 118.

Для подання декларації звертайтеся до Центру надання адміністративних послуг або прямуйте на сайт: http://e-eco.gov.ua.

Але що означають ці цифри? Щоб ви розуміли, ртуть і її пари належать до найвищого — першого класу небезпеки. До цього класу небезпеки належать і «накачані» нею відпрацьовані люмінесцентні лампи3.

3 Відпрацьовані люмінесцентні лампи як відходи «закодовані» в Класифікаторові відходів ДК 005-96.

У формулі визначення Пзув маса таких відходів — це М1 (у тоннах). І біля цього показника «красується» коефіцієнт 5000 . Це означає, що на значення Пзув 50 ми виходимо, якщо М1 досягне 0,01 тонни, або 10 кг (0,01 тонни х 5000 = 50). А це, погодьтеся, не так уже й багато (адже враховуємо вагу самих ламп, а не пари ртуті). Тим більше, що у формулі можуть бути й інші складові .

Що з екоподатком? Уже достатньо давно платником екоподатку ви ризикуєте стати тільки в тому випадку, якщо здійснюватимете розміщення відходів. Під розміщенням відходів п.п. 14.1.223 ПКУ розуміє постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях або об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отриманий дозвіл уповноважених органів.

Із цього недвозначно виходить, що платниками екоподатку мають бути лише ті, хто займається остаточним захороненням відходів (тобто має відповідну ліцензію на таку діяльність).

Але спробуй переконати в цьому податківців! Довгі роки вони дотримуються думки (категорія 120.01 ЗІР), що суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, у тому числі небезпечних4, до їх передачі на утилізацію і захоронення, не є платниками екологічного податку лише за наявності в них договору на видалення й утилізацію відходів із суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо).

4 Акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо.

Якщо ж договору немає, то ласкаво просимо в ряди платників!

Вважаємо, така позиція податківців нічим не обґрунтована, водночас, щоб відбитися від їх нападок, краще все ж укласти такий договір.

ДФСУ звертає увагу на зазначення в договорі строків передачі відходів на утилізацію і захоронення.

Витрати на утилізацію. Зрозуміло, що комунальні або спеціалізовані підприємства візьмуться за ваші небезпечні відходи не за «дякую».

Так ось, витрати на утилізацію відходів, реалізація та/або використання яких у виробничому процесі не передбачається, включаються в інші операційні витрати (згідно з останнім абзацом п. 2.13 Методрекомендацій № 25).

5 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

Тому обліковувати їх необхідно на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

У частині таких витрат будь-яких коригувань з податку на прибуток не передбачено.

Тобто вони зменшують фінрезультат до оподаткування як високо-, так і малодохідних платників.

Звітність з екоподатку: за оновленою формою. Вище ми з’ясували, у яких випадках доведеться звітувати за розміщення відходів. Якщо ви потрапили в когорту «щасливчиків» (чи маєте інші підстави для подання декларації, що ймовірніше), то врахуйте, що за ІІІ квартал цього року вперше доведеться звітувати за оновленою формою6.

6 З урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 13.05.2017 р. № 495.

Це випливає з вимог п. 46.6 ПКУ і підтверджується роз’ясненнями ДФСУ (категорія 120.05 ЗІР).

Ідентифікатор форми у «Єдиному вікні» — F0302004 — для платників-фізосіб і J0302004 — для юросіб (F/J0320104 — Додаток 1, F/J0320204 — Додаток 2, F/J0320304 — Додаток 3, F/J0320404 — Додаток 4, F/J0320504 — Додаток 5, F/J0320604 — Додаток 6).

Оновлена форма декларації повинна використовуватися для складання звітності починаючи з 01.10.2017 р., у тому числі й для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди.

У чому ж суть змін? Стосуються вони виключно пені. В усіх шести «робочих» додатках7 зроблено уточнення (у примітках до рядків, у яких наводять суму пені), що таку суму розраховують згідно з п.п. 129.1.3 і абз. 2 п. 129.4 ПКУ. Нагадаємо, у чому суть.

7 Нагадаємо, є ще 3 довідкові додатки-Кодифікатори, які разом з декларацією не подаються, а лише сприяють її правильному заповненню.

По-перше, діє «пільговий» період тривалістю 90 к. дн., протягом якого є можливість уточнитися без нарахування пені.

По-друге, якщо в цей період не вклалися, пеню потрібно нараховувати лише з 91-го календарного дня з розрахунку 100 % річної облікової ставки НБУ (а не 120 %, як було передбачено раніше).

Граничний строк подання декларації екологічного податку за ІІІ квартал спливає в четвер, 9 листопада.

З додатків зникли формули для розрахунку пені, а також додаткові дані, які раніше відображали в окремих рядках, пов’язані з визначенням її розміру, а саме: граничний строк погашення погодженого грошового зобов’язання; фактичний строк погашення погодженого грошового зобов’язання; період заниження погодженого грошового зобов’язання, днів; облікова ставка Національного банку України, що діє на день заниження; кількість днів у календарному році.

При цьому нагадаємо, дискусійним є запитання, чи зобов’язані платники податків узагалі самостійно займатися розрахунком пені8.

8 Вам буде корисна стаття «Пеняй на себе»: про стягнення податкової пені» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 21).

Первинний облік відходів. Від чого вже точно не відкрутитися користувачам люмінесцентних ламп, так це від подання типової форми № 1-ВТ9. При її заповненні в графі 03 лампи відображайте за кодом 7710.3.1.26 (згідно з Класифікатором відходів ДК 005-96).

9 Затверджена наказом Мінприроди від 07.07.2008 р. № 342.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113169 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно