Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2018/№15
Друкувати

Форма № 1ДФ: про що ви ще хотіли запитати

Савченко Олена, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Ось уже і стартувала кампанія з подання звіту за формою № 1ДФ за I квартал. Якщо все йде за «стандартною схемою» — проблем немає. Але ось виникає нестандартний випадок з виплатою доходу фізособі, і відразу ж з’являються запитання. «Гаряча» добірка таких запитань — у сьогоднішній статті.

Запитання

Відповідь

Як правильно відобразити у формі № 1ДФ надання нецільової благодійної допомоги працівникові?

Дивіться: якщо сума такої допомоги, наданої роботодавцем (резидентом), не перевищить сукупно за звітний рік величину, що дорівнює граничному розміру доходу, визначеному згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2018 році — 2470 грн.), то вона не обкладатиметься ПДФО (п.п. 170.7.3 ПКУ) і військовим збором (далі — ВЗ) (пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Якщо сума вища, з’явиться оподатковуваний дохід (п.п. 164.2.20 ПКУ) у сумі такого перевищення, який обкладатиметься і ПДФО, і ВЗ. У розділі I форми № 1ДФ зазначені виплати показують таким чином:

— не оподатковувану на підставі п.п. 170.7.3 ПКУ нецільову благодійну допомогу — з ознакою доходу «169»;

— нецільову благодійну допомогу, що перевищує неоподатковувану межу, — з ознакою доходу «127» (див. лист ДФСУ від 24.06.2016 р. № 14009/6/99-99-13-02-03-15).

У розділі II за рядком «Військовий збір» у будь-якому випадку потрібно відобразити як оподатковувані, так і не оподатковувані ВЗ доходи, які були нараховані (виплачені, надані) фізособам у звітному кварталі

З 01.01.2018 р. на підприємстві прийнято рішення щодо виплати добових понад установлений норматив (450 грн. по Україні). Як правильно відобразити їх виплату у формі № 1ДФ?

Неоподатковуваний ПДФО і ВЗ розмір добових у 2018 році — не вище 372,30 грн. для відряджень по Україні. Усе, що перевищує цей розмір, наднормативні добові, які для цілей обкладення ПДФО є доходом працівника у вигляді додаткового блага. Це означає, що з частини суми добових, яка перевищує неоподатковувану межу, потрібно утримати ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ за ставкою 1,5 %. Зазвичай, у документі, що встановлює розмір добових витрат, роботодавець зазначає «чисту» суму добових, яку слід виплатити працівникові на руки. У такому разі, щоб знайти суму доходу, що підлягає нарахуванню, потрібно «накрутити» ПДФО і ВЗ на оподатковувану частину добових.

Для цього рекомендуємо використати коефіцієнт (К), розрахований за формулою: К = 100 : (100 - 18 - 1,5), де 18 — ставка ПДФО (18 %); 1,5 — ставка ВЗ (1,5 %). При зазначених ставках ПДФО і ВЗ отримуємо коефіцієнт 1,242236. Застосувавши його до «чистої» суми оподатковуваних добових, ми отримаємо суму доходу у вигляді додаткового блага, що підлягає нарахуванню.

У розділі І форми № 1ДФ нараховану суму оподаткованих добових відображаємо з ознакою доходу «126» — додаткове благо. Водночас податківці в консультації з підкатегорії 103.02 БЗ, називаючи оподатковувану частину добових додатковим благом, пропонують при цьому показувати її у формі № 1ДФ з ознакою доходу «118» (як надміру видані і своєчасно не повернені кошти). На наш погляд, це технічна помилка.

У розділі ІІ форми № 1ДФ суму наднормативних добових показуйте в загальній сумі доходів, оподатковуваних ВЗ за рядком «Військовий збір».

Добові, що виплачуються в неоподатковуваних межах, у формі № 1ДФ відображати не потрібно

Як відображати у формі № 1ДФ лікарняні?

Згідно з нормами ПКУ лікарняні належать до заробітної плати. Тому їх суми відображаємо у формі № 1ДФ у загальній сумі заробітної плати, нарахованої в розрахунковому періоді, з ознакою доходу «101»

Працівниця звільнилася, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років. Чи потрібно відображати дані про неї у формі № 1ДФ без сумових показників (дохід у звітному кварталі не нараховувався), але з датою звільнення в графі 7?

У п. 3.7 Порядку № 4* зазначено, що графу 7 «Дата звільнення з роботи» розділу I форми № 1ДФ заповнюють тільки за тими платниками податків, які:

— були звільнені у звітному періоді з місця роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або

— звільнені до початку звітного періоду, але отримували зарплату у звітному періоді.

Тобто головна умова для того, щоб дані про платника податків потрапили у Звіт за формою № 1ДФ, — це наявність нарахованого/виплаченого йому у звітному кварталі доходу та/або нарахованого/сплаченого до бюджету податку. Оскільки зарплата працівниці в I кварталі 2018 року не нараховувалася, то, незважаючи на те, що дата її звільнення припадає на цей квартал, заповнювати на неї рядок без сумових показників, але з датою звільнення в графі 7 розділу I форми № 1ДФ не потрібно

У поточному кварталі у зв’язку з розірванням договору підприємству був повернений аванс, виплачений фізособі-підприємцеві в IV кварталі 2017 року. Чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок № 1ДФ?

Ні, не потрібно. Уточнюючий розрахунок подають, якщо хочуть виправити помилку у вже поданому розрахунку після закінчення граничного строку його подання (див. розд. 4 Порядку № 4). У нашому випадку про помилку не йдеться. Повернення передоплати у зв’язку з розірванням договору не є помилкою. Адже в IV кварталі підприємство дійсно виплатило підприємцеві дохід у вигляді авансу. Тобто зобов’язане було відобразити таку виплату у формі № 1ДФ. Так що ж робити з поверненням? Передоплата була повернена в I кварталі 2018 року, тому підприємство повинне зазначити суму «повернення» в графі 3 «Сума виплаченого доходу» форми № 1ДФ за I квартал 2018 року з від’ємним значенням (див. також роз’яснення в категорії 103.25 БЗ)

У I кварталі 2015 року підприємство виплатило фізособі (не підприємцеві) аванс за цивільно-правовим договором. У встановлений строк фізособа роботу не виконала і грошові кошти не повернула. Зараз прийнято рішення списати прострочену дебіторку. Чи потрібно суму прощеного фізособі боргу зазначати у формі № 1ДФ? Чи потрібно коригувати форму № 1ДФ за I квартал 2015 року (рядок з виплаченою сумою авансу) у зв’язку зі списанням простроченої дебіторки?

Отже, що у нас виходить. У I кварталі 2018 року сплив 3-річний строк позовної давності за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД). Сума авансу залишилася не повернена фізособою. Підприємство списує прострочену дебіторку. У результаті така фізособа отримує «додатковий» дохід у вигляді списаної заборгованості за ЦПД, за якою сплив строк позовної давності. Такий дохід у сумі, що дорівнює у 2018 році 881 грн. (50 % місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року), не обкладається ні ПДФО, ні ВЗ. Якщо ж сума списаної заборгованості перевищує неоподатковувану межу (881 грн.), то сума перевищення ввійде до бази обкладення ПДФО і ВЗ. Причому зверніть увагу: сплатити ПДФО і ВЗ з такого доходу зобов’язана фізособа самостійно за підсумками річного декларування (п.п. 164.2.7 ПКУ).

Підприємству в такому разі потрібно буде виконати функції податкового агента тільки в частині відображення такого доходу у формі № 1ДФ. Неоподатковувану частину списаної заборгованості зі строком позовної давності, що сплив (у 2018 році — 881 грн.), показуємо з ознакою доходу «127», а оподатковувану — з ознакою «107» (див. роз’яснення в категорії 103.25 ЗІР ДФСУ). Графи 4 і 4а не заповнюються. «Уточненку» форми № 1ДФ за I квартал 2015 року подавати не потрібно (див. запитання вище)

Підприємство купило легковий автомобіль у фізичної особи. У неї це перший продаж автомобіля в поточному році, ПДФО і ВЗ не утримували. З яким кодом показувати дохід фізособи у формі № 1ДФ?

При купівлі легкового автомобіля у фізособи підприємство є податковим агентом за цією операцією (п. 173.3 ПКУ). Дохід фізособи від продажу автомобіля у формі № 1ДФ потрібно показати з ознакою доходу «105». Оскільки дохід неоподатковуваний (у звітному році перший продаж легкового автомобіля), графи 4а і 4 не заповнюють (у паперовому варіанті форми № 1ДФ ставлять прочерки). Не забудьте показати дохід і в розділі II форми № 1ДФ

На підприємстві в січні пройшла вакцинація працівників коштом підприємства. Як правильно відобразити цю операцію у формі № 1ДФ?

У п.п. 165.1.19 ПКУ сказано, що в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податків не включаються, зокрема, витрати, понесені роботодавцем на вакцинацію працівника, направлену на профілактику захворювань у період загрози епідемій. При цьому одночасно мають бути дотримані такі умови:

1) вакцинація працівника є обов’язковою і проводиться відповідно до Закону № 4004** і Календаря щеплень***;

2) у роботодавця є в наявності відповідні підтвердні документи. У формі № 1ДФ вартість обов’язкової вакцинації працівників відображають з ознакою доходу «143». А якщо вакцинація рекомендована? У цьому випадку обґрунтувати відсутність об’єкта обкладення ПДФО можна за допомогою положень усе того ж п.п. 165.1.19 ПКУ, оформивши проведення вакцинації як надання працівникові допомоги на лікування. Якщо вимоги п.п. 165.1.19 ПКУ не дотримані (наприклад, працівник не надав підтвердних документів), допомогу на лікування обкладають ПДФО за ставкою 18 % і відображають у формі № 1ДФ як додаткове благо з ознакою доходу «126».

ВЗ у цій ситуації повністю «солідарний» з ПДФО. АЛЕ! І оподатковувану, і неоподатковувану допомогу на лікування потрібно відобразити в розділі II форми № 1ДФ

* Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

** Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХII.

*** Календар профілактичних щеплень в Україні, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 р. № 595.

Насамкінець зазначимо, що на додаток до цієї статті вам може стати в пригоді наша торішня стаття «Форма № 1ДФ. Запитували? Отримайте відповіді» в «Бухгалтер 911», 2017, № 17. Там ви теж знайдете відповіді на деякі ситуації з формою № 1ДФ.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
57388 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти