Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2018/№1-2
Друкувати

Важливі цифри 2018 року: оподаткування доходів фізосіб і соцстрахування

Прожитковий мінімум у 2018 році

Соціальні та демографічні групи населення

Прожитковий мінімум, грн.

з 1 січня

з 1 липня

з 1 грудня

Працездатні особи

1762,00

1841,00

1921,00

Мінімальна зарплата у 2018 році

Період 2018 року

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

місячний

погодинний

Січень — грудень

3723,00

22,41

Ставки ПДФО і військового збору, використовувані податковими агентами у 2018 році до окремих видів доходів

Вид доходу

Розмір ставки

ПДФО

ВЗ

1. Зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами та інші доходи (окрім випадків, визначених у пп. 167.2 — 167.5 ПКУ)

18 %

1,5 %

2. «Звичайні» дивіденди від:

— платника податку на прибуток;

— неплатника податку на прибуток, нерезидента, інституту спільного інвестування

5 %

9 %

3. Пасивні доходи, окрім указаних у п. 2 цієї таблиці

18 %

4. Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, та/або мопеда

5. Дохід від продажу протягом звітного податкового року об’єкта рухомого майна, окрім випадку, вказаного в п. 4 цієї таблиці

5 %

1,5 %

6. Дохід від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, переліченого в п. 172.1 ПКУ, яке перебувало у власності більше 3 років або було успадковане

7. Дохід від продажу протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, вказаних у п. 6 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва

5 %

1,5 %

Розміри ПСП у 2018 році

Вид ПСП (норма ПКУ)

Граничний розмір ЗП для ПСП, грн.

Розмір ПСП,

грн.

Звичайна (п.п. 169.1.1 ПКУ)

2470,00 грн.

881,00 грн.

Звичайна «на дітей» (п.п. 169.1.2 ПКУ)

Для одного з батьків — 2470,00 грн. х к-ть дітей віком до 18 років; для іншого — 2470,00 грн.

881,00 грн. х к-ть дітей віком до 18 років

Підвищена «на дітей»

(пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3)

1321,50 грн. х к-ть дітей віком до 18 років

Підвищена (п.п. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

2470,00 грн.

1321,50 грн.

Максимальна (п.п. 169.1.4 ПКУ)

2470,00 грн.

1762,00 грн.

Ставки ЄСВ у 2018 році

Категорія платників

Вид доходу

зарплата, лікарняні, декретні(1)

винагороди за цивільно-правовими договорами

1. Підприємства (окрім указаних у пп. 3 і 4 цієї таблиці), самозайняті особи на доходи звичайних працівників

22 %

22 %

2. Підприємства (окрім указаних у пп. 3 і 4 цієї таблиці) на доходи працівників-інвалідів

8,41 %

22 %

3. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС(2)

5,3 %

5,3 %

4. Підприємства й організації громадських організацій інвалідів(2)

5,5 % — на доходи працівників-інвалідів,

22 % — на доходи інших працівників

22 %

(1) Тут і далі під декретними розуміємо допомогу по вагітності та пологах.

(2) Якщо в них кількість працівників-інвалідів складає не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2018 році

Період 2018 року

Максимальний розмір доходу, з якого стягують ЄСВ, грн.

Січень — грудень

55845,00 (15 мінзарплат)

Мінімальний страховий внесок у 2018 році

Категорія

Розмір мінімального страхового внеску з розрахунку на місяць, грн.

Роботодавці на базу нарахування ЄСВ, визначену за основним працівникові, з якої стягується внесок за ставкою 22 %

819,06

Фізособи-підприємці (як загальносистемники, так і єдиноподатники), незалежні професіонали, а також члени фермерських господарств (див. у кінці публікації)

Ставки ПДФО, ВЗ і ЄСВ для окремих видів доходів у 2018 році

Вид виплати

Звичайні працівники

Працівники-інваліди юросіб(1)

нарахування

утримання

нарахування

утримання

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

Зарплата

22 %

18 %

1,5 %

8,41 %

18 %

1,5 %

Лікарняні

Декретні

22 %

х

х

8,41 %

х

х

(1) Роботодавці-підприємці ЄСВ на зарплату, лікарняні та допомогу по вагітності та пологах працівників-інвалідів нараховують за загальною ставкою 22 %.

Винагорода за роботи/послуги за цивільно-правовими договорами у 2018 році

Податковий агент / платник ЄСВ

Утримання

Нарахування

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

1. Підприємства (окрім указаних у п. 2 цієї таблиці), самозайняті особи

18 %

1,5 %

22 %

2. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС(1)

18 %

1,5 %

5,3 %

(1) Якщо в них кількість працівників-інвалідів складає не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

Розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ

Територія відрядження

Максимальний неоподатковуваний розмір добових (п.п. 170.9.1 ПКУ)

У межах України

Не більше 372,30 грн.

Для відряджень за кордон

Не більше 80 євро(1)

(1) За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

Строки сплати ПДФО, ВЗ і ЄСВ у 2018 році

Строк виплати

ПДФО, ВЗ

ЄСВ

Виплата заробітної плати за першу (аванс) і другу половину місяця

Гроші отримані з банківського рахунку

Одночасно з отриманням грошей у банку

У день виплати заробітної плати, на яку нарахований ЄСВ

Гроші перераховані в безготівковій формі на рахунок працівника

Одночасно з перерахуванням грошей на рахунок

Виплата готівкою з каси(1)

Протягом трьох банківських днів з дня, наступного за днем виплати

Виплата в натуральній формі

Несвоєчасна виплата заробітної плати

Зарплата нарахована, але не виплачена

Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому нарахована заробітна плата

Не пізніше за 20-те число наступного місяця (для гірських підприємств — не пізніше за 28-ме число наступного місяця)

(1) За рахунок грошових коштів, які не були отримані в банку на вказані цілі, а надійшли в касу підприємства, наприклад, як виручка.

«Межі» лікарняних і декретних для основних працівників

Вид обмеження(1)

Початок тимчасової непрацездатності

Мінімальна середньоденна зарплата, грн.

Максимальна середньоденна зарплата, грн.

Лікарняні

Спеціальне

Січень — грудень 2018 року

122,31

Загальне

Січень 2018 року

1447,11(2)

Лютий — грудень 2018 року

1834,59(2)

Допомога по вагітності та пологах

Спеціальне

Січень — грудень 2018 року

122,31

244,61

Загальне

Січень 2018 року

122,31

1447,11(2)

Лютий — грудень 2018 року

122,31

1834,59(2)

(1) Спеціальне обмеження передбачене для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку складає менше 6 місяців. Для інших застрахованих осіб — загальні обмеження.

(2) Крім того, сума лікарняних/декретних з розрахунку на місяць не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався єдиний внесок.

ЄСВ у підприємців, незалежних професіоналів, фермерів у 2018 році*

* Звільняються від сплати єдиного внеску «за себе» підприємці (єдиний податок, загальна система) та члени фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Категорія платника

Строк сплати

Мінімальний страховий внесок

Звітний період

за місяць, грн.

за квартал, грн.

Підприємець на єдиному податку груп

1 — 3

До 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)

819,06

2 457,18

Календарний рік (до 10 лютого, наступного за звітним періодом). Звіт за формою № Д5

Підприємець на загальній системі

До 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року

819,06

2 457,18

Календарний рік (до 10 лютого, наступного за звітним періодом). Звіт за формою № Д5

Особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність

До 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня). Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 травня року, наступного за звітним

819,06

2 457,18

Календарний рік (до 1 травня, наступного за звітним періодом). Звіт за формою № Д5

Члени фермерського господарства

До 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)

819,06

2 457,18

Звіт за формою № Д5

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам