Отключить рекламу

Підпишіться!


Бухгалтер 911, липень, 2018/№30
Друкувати

Класифікатор професій. Вимушені познайомитися…

Ушакова Лилия, эксперт по вопросам оплаты труда
Приводом для вимушеного знайомства бухгалтерів з Класифікатором професій стала поява оновленої версії Звіту з ЄСВ. Річ у тому, що в таблиці 5 цього Звіту тепер необхідно відображати в тому числі й інформацію про професію з Класифікатора професій*. Але давайте по порядку.

* Про це ви вже могли дізнатися зі статті «Оновлений ЄСВ-звіт: перше знайомство» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 29).

Отже, як ви вже знаєте, Мінфін наказом від 15.05.2018 р. № 511 затвердив зміни до Порядку № 435**, виклавши його і форми ЄСВ-звітності в новій редакції. За традицією оновлення Звіту з ЄСВ (форма № Д4) призвело до збільшення граф, які тепер ми з вами будемо вимушені заповнювати . Цього разу «пощастило» Таблиці 5 форми № Д4. У ній додані 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник. Так, у Таблиці 5 за працівником, за яким відображається інформація, потрібно буде зазначати в графі:

** Порядок формування та подання... Звіту з ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

— 12 — професійну назву роботи;

— 13 — код Загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР);

— 14 — код класифікатора професій (код КП);

— 15 — назву посади.

Зверніть увагу: інформація, необхідна для заповнення граф 12 — 14 Таблиці 5, обирається з покажчика професійних назв робіт (Додаток А (обов’язковий) або Б (довідковий)) Класифікатора професій ДК 003:2010. Давайте поглянемо, як працювати з Класифікатором і що робити, якщо виявиться, що посада, на яку прийнятий працівник, у ньому відсутня.

Перегортаючи Класифікатор

Основні найменування професійних назв робіт (професій, посад) наведені в Додатках А і Б до Класифікатора ДК 003:2010. У Додатку А професії згруповані в 9 розділах: розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»; розділ 2 «Професіонали»; розділ 3 «Фахівці»; розділ 4 «Технічні службовці»; розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»; розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»; розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»; розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»; розділ 9 «Найпростіші професії».

Тут же наведені необхідні для заповнення Таблиці 5 Звіту з ЄСВ коди ЗКППТР і КП.

Зверніть увагу: код ЗКППТР є не в усіх професійних назв робіт, а тільки в тих, які «жили» ще при Радянському Союзі. Зовсім інша річ — код КП. Він зазначений за кожною професією, наведеною в Класифікаторі.

Так, наприклад, професійну назву роботи «бармен» має код КП 5123 і код ЗКППТР 11176. А ось «бариста» — власник тільки коду КП 5123.

Якщо вам відразу важко зорієнтуватися, в якому розділі шукати ту чи іншу професію, на допомогу прийде Додаток Б до Класифікатора професій ДК 003:2010.

У ньому всі професійні назви робіт розташовані в алфавітному порядку. А для того, щоб зрозуміти, до якого розділу ці професії належать, достатньо поглянути на першу цифру коду КП. Вона вкаже на номер розділу.

Наприклад, «бармен» — код КП 5123. Перша цифра коду «5», отже, у Додатку А ця професія наведена в розділі 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг».

Слід звернути увагу на те, що окремі професійні назви робіт у Класифікаторі професій ДК 003:2010 записані з використанням дужок, у яких може визначатися:

— складова професійної назви роботи (наприклад, «помічник керівника підприємства (установи, організації)»);

— вид економічної діяльності або напрям використання профназви роботи (наприклад, «головний інженер (промисловість)»);

— загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який може використовуватися як самостійна або альтернативна назва роботи (наприклад, «чистильник приміщень (клінер)»);

— споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися роботодавцями окремо в межах цієї класифікаційної групи (наприклад, «завідувач (начальник) секретаріату»).

Зазвичай, використання роботодавцем таких профназв робіт потребує конкретного визначення, наприклад: «помічник керівника підприємства», «клінер», «начальник секретаріату».

Є в Класифікаторі професій ДК 003:2010 ще й Додаток В (обов’язковий). У ньому наведені похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова ми можемо використовувати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій. Наприклад, від професійної назви роботи з Додатка А «головний бухгалтер» (код КП 1231) за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник» можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим же кодом КП 1231.

Крім того, відповідно до примітки 2 до Додатка В ми з вами можемо розширити назви професій термінами і словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій ДК 003:2010 або інших нормативно-правових актах.

У результаті утворену нами вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» (код КП — 1231) можна розширити уточнюючими словами, наприклад: «за витратами» або «за доходами». При цьому код КП залишиться тим самим — 1231.

А ось створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, окрім передбачених у Класифікаторі, не допускається. Саме тому буде помилкою об’єднання, наприклад, двох таких назв професій «бухгалтер» і «касир» в одну «бухгалтер-касир».

Адже Класифікатором передбачені окремі професійні назви робіт «бухгалтер (з дипломом магістра)» з кодом КП 2411.2, «бухгалтер» з кодом КП 3433 і «касир (на підприємстві, в установі, організації)» з кодом КП 4211.

Що робити, якщо не застосовували?

Скажемо відверто: не всі роботодавці при внесенні до штатного розпису посад, на які згодом приймалися працівники, зазирали до Класифікатора професій ДК 003:2010. Але навіть ті, хто й зазирав, могли не знайти в ньому необхідних професійних назв робіт. І це не дивно. Адже світ професій розвивається нестримно, а Класифікатор статичний.

Зазначимо, що Класифікатор професій ДК 003:2010 не зареєстрований у Мін’юсті, тобто не є нормативно-правовим актом. КЗпП також не згадує про нього. «Спливає» Класифікатор у підзаконному акті — в Інструкції № 58***. У ній зазначено (див. п. 2.14), що записи про найменування роботи, професію або посаду, на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторові. І вже звідси, розкручуючи пружину у зворотний бік, можна дійти висновку, що оскільки посада, на яку прийнятий працівник, повинна звучати однаково в трудовій книжці / наказі про прийняття на роботу / трудовому договорі (контракті) / штатному розписі / кадрових документах, то нікуди від Класифікатора не втекти, якщо хочеш виконати вимогу п. 2.14 Інструкції № 58.

*** Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту і Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58.

Про те, як виправити ситуацію, якщо найменування посад/професій/робіт у штатному розписі не товаришують з Класифікатором професій ДК 003:2010, ми розповімо нижче. Зараз звернемо увагу на таке. Існує думка, що якщо посада, на якій працював працівник, не відповідає Класифікатору, то в такого працівника виникнуть проблеми при оформленні пенсії. Це не зовсім так. У загальному випадку для призначення пенсії важливий страховий стаж працівника. Він формується за рахунок сплати страхових внесків незалежно від посади, яку обіймає працівник. Проблеми можуть виникнути лише у разі, якщо працівник мав право на пільгове пенсійне забезпечення, але прийняття на «неправильну посаду» позбавило його такого права. У цьому випадку однозначно потрібно виправлятися.

Тим паче, що Звіт з ЄСВ прямо до цього підштовхує.

Упорядковуємо

Крок 1. Беремо штатний розпис і Класифікатор професій. Порівнюємо. Найменування посад (професій, робіт), які не знайшли в Класифікаторі і не змогли створити за допомогою похідних слів з Додатка В (див. вище), виписуємо окремо.

Потім для таких «виняткових» професій шукаємо в Класифікаторі найвідповідніші (близькі за духом) професії.

А ось відмітні (нестандартні) особливості роботи, яку виконує працівник, що обіймає таку посаду, опишемо потім у його посадовій інструкції.

Важливо! Частиною 3 ст. 32 КЗпП зміна найменування посад працівників розцінюється як зміна істотних умов праці. Адже назва посади/професії працівника є підставою для застосування до нього норм чинного законодавства, що надають право на скорочений робочий день, додаткову відпустку, пільгове пенсійне забезпечення, отримання доплат і надбавок до посадового окладу (тарифної ставки), а також норм, що визначають наявність істотних змін умов праці при переведенні на іншу роботу, тощо.

Про такі зміни працівники мають бути повідомлені роботодавцем не пізніше ніж за два місяці. Тому навіть якщо при зміні назви посади працівника коло його посадових обов’язків не змінюється, рекомендуємо роботодавцеві все-таки убезпечити себе, ознайомивши працівника під підпис із майбутніми змінами в строк, визначений ч. 3 ст. 32 КЗпП. АЛЕ! Якщо ви не хочете возитися з повідомленнями і проходити процедуру ч. 3 ст. 32 КЗпП, попросіть працівника написати заяву з проханням привести найменування його посади у відповідність з Класифікатором професій ДК 003:2010. Заява на руках? Тоді йдемо далі.

У цьому випадку чекати два місяці не потрібно.

Крок 2. Видаємо наказ (розпорядження) про приведення найменувань посад працівників у відповідність з вимогами Класифікатора професій ДК 003:2010.

Крок 3. Готуємо і видаємо наказ (розпорядження) про внесення змін до штатного розпису або викладаємо штатний розпис у новій редакції.

Крок 4. Видаємо наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження) про прийняття/переведення, в якому неправильно зазначено найменування роботи, посади або професії працівника.

Крок 5. На підставі наказу про внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення) вносимо запис до трудової книжки працівника таким чином:

— у графі 1 — черговий номер, наступний за порядком за номером останнього запису;

— у графі 2 — дату внесення змін;

— у графі 3 зазначаємо «Запис за № таким-то недійсний» і продовжуємо коректним варіантом запису: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)», де й зазначаємо правильне найменування посади;

— у графі 4 — дату і номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця.

У такому ж порядку визнається недійсним запис про переведення на іншу роботу (якщо в ході трудової діяльності працівник був переведений на «неправильну посаду»).

І не забудьте ознайомити працівника з новим записом у трудовій книжці під підпис в Особовій картці працівника.

Крок 6. Вносимо зміни до документів, що містять найменування посади/професії працівника. Готово? Усе! Ви впоралися!

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться