Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2018/№26
Друкувати

«Житлові» субсидії по-новому

Бондаренко Ксения, эксперт по социальным вопросам
Порядок надання субсидій був змінений так, щоб державну підтримку отримували ті, хто «дійсно її потребує». Про які новації тепер потрібно знати і на що звертати увагу, щоб випадково не втратити право на отримання субсидії? Відповіді — у статті.

Перш ніж перейти до справи, зазначимо: порядок надання субсидії на оплату ЖКП, як і раніше, регулюється Положенням № 848*. Проте викладене воно в новій редакції, яка запрацювала з 01.05.2018 р. Саме на цих нововведеннях у механізмі оформлення і надання субсидії ми й зосередимося далі.

* Затверджено постановою КМУ від 21.10.1995 р. № 848 у редакції постанови КМУ від 27.04.2018 р. № 329.

Кого торкнулися зміни соціальних норм

Передусім скасовано соціальну норму житла в розмірі 75 м2 для домогосподарств, у яких є одна або дві непрацездатні особи.

З 01.05.2018 р. введені єдині для всіх категорій соціальні норми житла в розмірі:

13,65 м2 загальної площі на одну особу і додатково 35,22 м2 на домогосподарство для оплати житлової послуги (послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком);

13,65 м2 опалюваної площі і додатково 35,22 м2 на домогосподарство — для оплати комунальних послуг (теплової енергії для централізованого опалювання, природного газу або електричної енергії, які використовуються для індивідуального опалювання).

Водночас передбачено, що непрацездатним непрацюючим особам, які мешкають самі, в окремих випадках за рішенням комісії субсидія може призначатися на норму, що перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла, але не більше ніж на 30 % (п. 5 Положення № 848). До таких осіб належать:

— особи, які не досягли повноліття (18 років);

— громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;

— громадяни, які отримують державну соціальну допомогу для особи, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю;

— громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Особи, старші 60 років, яким у зв’язку з недостатнім страховим стажем не призначена пенсія або один із зазначених видів державної соціальної допомоги, не можуть претендувати на призначення субсидії на площу житла понад норму.

Приклад 1. У будинку загальною площею 73 м2 зареєстрована і мешкає одна непрацююча особа з інвалідністю. Соціальна норма житла для однієї особи становить 48,87 м2 (13,65 м2 загальної площі на одну особу + додатково 35,22 м2 на домогосподарство). Якщо комісія прийме рішення призначити субсидію на наднормативну площу, то в такому разі субсидія буде надана на 63,53 м2 (48,87 м2 соціальна норма житла для однієї особи + 30 % цієї норми, що становить: 48,87 x 30 : 100 = 14,66 м2).

Крім того, зменшено соціальні нормативи:

— у разі використання природного газу для індивідуального опалювання — з 5,0 м3 до 4,5 м3 на 1 м2 опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

електроенергії — з 51 кВт·год до 30 кВт·год на 1 м2 опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

Хто втратив право на отримання субсидії

Пунктом 6 Положення № 848 визначений перелік випадків, коли субсидія не призначається:

1) на житла, загальна площа яких перевищує 120 м2 для квартири і 200 м2 для індивідуального будинку;

2) за наявності в особи, що перебуває у складі домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства у володінні транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого пройшло менше п’яти років (окрім мопеда);

Не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно або придбані на пільгових умовах через органи соцзахисту населення.

3) якщо особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, в цьому періоді:

— не мали доходів; або

— їх середньомісячний сукупний дохід був менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

— не сплатили ЄСВ у розмірі не менше, ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Увага! Ці правила не застосовуються, якщо такі особи (що досягли 18-річного віку):

— навчалися на денній формі навчання в закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти;

— зареєстровані в службі зайнятості як такі, які шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;

— отримували хоча б один з таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога по безробіттю або інші види державної допомоги;

4) якщо протягом 12 місяців перед місяцем, з якого призначається субсидія, хтось з претендентів на субсидію набув або іншим законним способом отримав право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будматеріали, інші товари довгострокового споживання або оплатив (одноразово) будь-які послуги (окрім медичних, освітніх і житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм і нормативів) на суму, яка перевищує 50 тис. грн.;

5) за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує на день звернення за призначенням житлової субсидії 340 грн.;

Ця норма застосовується для осіб, які вперше звернулися за отриманням субсидії.

6) за наявності в домогосподарства, яке отримувало житлову субсидію в попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості зі сплати обов’язкової частини платежу, загальна сума якої перевищує 340 грн.

Субсидія — тим, хто мешкає, а не зареєстрований

Важливо! Якщо раніше до уваги бралися тільки особи, зареєстровані в домогосподарстві, на яке призначається субсидія, то з 1 травня введені нові правила, що радикально відрізняються від попередніх. Відтепер право на субсидію визначається виходячи з майнового стану і доходів усіх членів сім’ї осіб, які зареєстровані в домогосподарстві. При цьому для визначення осіб, які належать до членів сім’ї, слід орієнтуватися на правила ст. 3 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III (ср. 025069200).

Так, сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не мешкають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Приклад 2. У домогосподарстві зареєстровані батько (власник будинку), його дружина, їх повнолітня донька (має цивільного чоловіка, зареєстрованого за іншою адресою, з яким вона мешкає і має спільну дитину) і внучка. Цивільний чоловік повнолітньої доньки має у володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло три роки.

У цьому випадку до складу сім’ї повнолітньої доньки належить її цивільний чоловік, оскільки вона з ним спільно проживає, веде спільний побут, має взаємні права й обов’язки щодо утримання і виховання дитини. Тому майновий стан цивільного чоловіка повнолітньої доньки буде врахований при визначенні права сім’ї на отримання субсидії. Субсидія в цьому випадку не буде призначена у зв’язку з наявністю у володінні члена сім’ї особи, зареєстрованої в домогосподарстві, транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (п. 6 Положення № 848).

Враховуємо доходи для призначення субсидії

Період для обліку доходів. До 01.05.2018 р. в загальному випадку субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначалася виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за попередні два квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія. Починаючи із зазначеної дати субсидія на оплату ЖКП призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб:

за III — IV квартали попереднього календарного року — у разі, якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (з травня по вересень);

за I — II квартали поточного календарного року — у разі, якщо житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, якщо житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону (п. 11 Положення № 848).

Для непрацюючих пенсіонерів, які не мають інших доходів, ніж пенсія, в сукупному доході враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, який передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Звертаємо увагу, що при призначенні субсидії на придбання зрідженого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, як і раніше, враховуються доходи за попередній календарний рік.

Визначення доходів окремих категорій громадян (див. табл. 1). Пунктом 12 Положення № 848 визначено нові правила врахування доходів осіб, у яких відсутні доходи або їх доходи менше мінімальної заробітної плати, та/або вони не сплачують ЄСВ.

У таких випадках дохід визначається на визначеному рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО), розмір якого береться станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, або в розмірах мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії на оплату ЖКП.

Таблиця 1. Як враховують доходи для призначення субсидій

Категорія осіб (або ситуація, яка стосується особи)

Дохід, що враховується

Особи, що перебували протягом періоду, за який враховуються доходи, на строковій військовій службі

0,5 ПМПО

Особи, які навчалися на денній формі навчання в закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти

1 ПМПО

Особи, зареєстровані в службі зайнятості як такі, які шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості

1 ПМПО

Особи, що перебувають у складних життєвих обставинах (тільки за рішенням Комісії)

1 ПМПО

Особи, які отримували хоча б один з таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога по безробіттю або інші державні допомоги

фактично отримані доходи

Особи, що мали дохід (навіть менше, ніж МЗП) і станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, не досягли 18-річного віку

фактично отримані доходи

Особи (у яких відсутні доходи або доходи менше, ніж МЗП, та/або вони не платять ЄСВ), яким призначається субсидія на тверде паливо

2 ПМПО

В усіх інших випадках

3 ПМПО

Для ФОП — платників єдиного податку (ЄП) першої групи

1 МЗП

Для ФОПплатників ЄП другої групи

2 МЗП

Для ФОП — платників ЄП третьої групи

3 МЗП

Непрацюючі пенсіонери, у яких відсутні інші доходи, окрім пенсії

розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія

Документи для призначення субсидії

Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання) такі документи (п. 13 Положення № 848):

1) заяву;

2) декларацію;

3) довідки про доходи — у разі, якщо інформація про доходи, зазначені в декларації, відсутня у відповідних органах (ДФС, ПФУ, фондах соцстрахування тощо) і не може бути отримана за запитом органу соцзахисту населення;

За новими правилами в разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою вони відображаються в декларації і подається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

4) договір найму (оренди) житла (у разі наявності).

Нові форми заяви і декларації. Відтепер для отримання субсидій необхідно надавати заяву про призначення житлової субсидії і декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за новими формами, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 02.05.2018 р. № 604.

Способи подання документів для призначення субсидії наведемо в таблиці.

Таблиця 2. Як подати документи для призначення субсидії

1

Особисто (за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу) до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання)

2

Поштою

3

Через уповноважену особу виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради

Примітка. Застосовується для жителів сільської місцевості і територіальних громад.

4

В електронній формі з використанням засобів телекомунікаційних систем

Увага! Подання заяви і декларації в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) повинне супроводжуватися накладенням ЕЦП або ідентифікацією особи через національну систему BankID.

Отримані таким чином заява і декларація, в яких відсутній ЕЦП громадянина, обробляються органом соцзахисту населення тільки після їх підписання протягом місяця.

У разі непідписання заяви і декларації в зазначений строк подаються нова заява і декларація.

Хто може подати повторно нову заяву і декларацію? З одного боку, залишилася діючою норма, за якою субсидія на наступний період призначається органом соцзахисту автоматично без звернення громадян. З іншого, визначене коло осіб (у тому числі з тих, хто отримував субсидію), які для отримання субсидії з 01.05.2018 р. повинні подати нову заяву і декларацію. Це:

1) сім’ї, у складі яких є повнолітні особи, що не мають доходів або середньомісячний сукупний дохід яких був менше, ніж розмір МЗП, та/або які не сплатили ЄСВ у розмірі не менше, ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

2) внутрішньо переміщені особи;

3) особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

4) особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

5) особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Строк призначення субсидії

До 01.05.2018 р. за загальним правилом субсидія на оплату ЖКП призначалася з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців. За новими правилами, субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення до дати закінчення відповідного сезону: опалювального або неопалювального.

Для орендарів враховується строк дії договору оренди житла (п. 15 Положення № 848).

Розраховується субсидія на оплату ЖКП:

— на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

— на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня. Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалювання, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону. В інших випадках — з місяця звернення.

Після закінчення строку отримання житлової субсидії органи соцзахисту самостійно здійснюють розрахунок субсидії ЖКП на наступний сезон для домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому сезоні (окрім орендарів, внутрішньо переміщених осіб і осіб, що звертаються за призначенням субсидії на тверде паливо, а також домогосподарств, у яких кількість зареєстрованих осіб, що фактично мешкають, менша, ніж кількість зареєстрованих осіб).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
42863 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти