Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


Бухгалтер 911, вересень, 2018/№40
Друкувати

Як заповнити Заяву-розрахунок: детальний приклад

Огай Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Оновлена форма Заяви-розрахунку наведена в додатку 1 до Порядку № 12*. Ця форма тепер складається безпосередньо із самої Заяви-розрахунку (титульна сторінка) і п’яти додатків до неї за видами матеріального забезпечення (Додатки 1.1 — 1.5). Давайте розглянемо її заповнення детальніше.

* Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12.

Титульний аркуш Заяви-розрахунку можна умовно розбити на дві частини: текстову і табличну. Наведемо порядок заповнення реквізитів текстової частини в табл. 1.

Таблиця 1. Заява-розрахунок. Титульна сторінка. Текстова частина

Реквізит

Порядок заповнення

Найменування страхувальника

Для юридичних осіб зазначаємо коротке найменування страхувальника відповідно до реєстраційних документів. Для ФОП — П. І. Б.

Місцезнаходження

Зазначаємо адресу відповідно до реєстраційних документів

Код за ЄДРПОУ

Для юридичних осіб — код ЄДРПОУ. Для ФОП — ідентифікаційний код (реєстраційний номер картки платника податків) або серія та номер паспорта для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера картки платника податків за релігійними поглядами, про що є відповідна відмітка в паспорті

Окремий поточний рахунок у банку або…

Вписуємо номер поточного рахунку в банку, спеціально відкритого для отримання коштів від ФСС (далі — спецрахунок). Тут же зазначаємо скорочену назву банку, в якому цей рахунок відкритий

МФО

Зазначаємо МФО банку, в якому відкритий спецрахунок

Переходимо до табличної частини титульної сторінки. Вона містить узагальнену інформацію про всі заповнені додатки форми Заяви-розрахунку. Тобто якщо заповнюємо відповідний додаток до Заяви-розрахунку, то в табличній частині титульної сторінки наводимо узагальнені дані за цим додатком (графи 3 і 4), а в графі 5 проставляємо відмітку про його заповнення.

Важливо! Подавати із заявою-розрахунком усі додатки не потрібно. Заповнюємо і подаємо додатки тільки за тими видами виплат, за якими хочемо отримати фінансування у Фонді.

Ми з вами сьогодні розглянемо порядок заповнення додатків 1.1 «I. Матеріальне забезпечення» і 1.2 «II. Допомога на поховання». Інші додатки присвячені «нещасним» виплатам.

Розпочинаємо з додатка 1.1, в якому ми з вами відображатимемо інформацію щодо лікарняних і допомоги по вагітності та пологах (див. табл. 2 і табл. 3).

Таблиця 2. Заява-розрахунок. Додаток 1.1

Номер графи

Найменування графи

Пояснення щодо заповнення графи

2 — 4

Прізвище

Ім’я

По батькові

Зазначаємо повністю П. І. Б. застрахованої особи відповідно до україномовної сторінки паспорта.

Для застрахованих осіб-іноземців — згідно з посвідченим у встановленому законодавством України порядку перекладом українською мовою паспортного документа

5

№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта

Зазначаємо номер страхового свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — страхове свідоцтво) застрахованої особи.

Якщо в нього немає такого свідоцтва, до цієї графи вписуємо реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) фізичної особи.

Зазначимо, що згідно з п. 7 Порядку № 1306** номер страхового свідоцтва також повинен збігатися з ідентифікаційним номером фізичної особи.

Для застрахованих осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, вписуємо:

— якщо паспорт у вигляді книжечки (на папері) — серію і номер паспорта у вигляді БКNNXXXXXX, де БК — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр), а XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями);

— якщо паспорт у формі пластикової картки — ПXXXXXXXXX, де П — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, а XXXXXXXXX — дев’ять цифр номера.

Важливо! Відсутність страхового свідоцтва не позбавляє працівника права на отримання допомоги за рахунок коштів ФСС (див. лист ФСС з ТВП від 01.03.2011 р. № 01-16-345)

6

Основне місце роботи — 1;

сумісництво — 2;

ФОП — 3;

ЦПХ — 4

Проставляємо вид відносин, у яких перебуває страхувальник із застрахованою особою. Так, якщо допомогу призначено:

— за основним місцем роботи, проставляємо «1»;

— за місцем роботи за сумісництвом (у тому числі внутрішнім) — «2».

Якщо на допомога претендує фізособа-підприємець, зазначаємо тут «3».

Якщо допомогу призначено особі, з якою був укладений цивільно-правовий договір (далі — ЦПД) на виконання робіт (надання послуг), проставляємо «4».

Зауважте, для внутрішніх сумісників і осіб, якими ЦПД укладено з тими ж підприємствами, на яких вони працевлаштовані за основним місцем роботи або за сумісництвом, у Заяві-розрахунку заповнюємо окремі рядки. Адже їм матзабезпечення призначається і нараховується теж окремо

7 — 9

Дані листка непрацездатності: серія, номер, первинний (1), продовження (2)

Зазначаємо серію та номер листка непрацездатності (його дубліката). Якщо в лікарняному листі підкреслено «Первинний» до графи 9 проставляється «1», «Продовження листка № » — «2»

10

Причина непрацездатності

Проставляємо причину непрацездатності (має бути позначена (підкреслена) в лікарняному листі у відповідній графі бланка):

1 — загальне захворювання;

3 — захворювання в результаті аварії на ЧАЕС;

5 — невиробничі травми;

6 — контакт з хворими на інфекційні захворювання і бактеріоносійство;

7 — санаторно-курортне лікування;

8 — вагітність та пологи;

9 — ортопедичне протезування;

10 — догляд

11 — 12

Період непрацездатності

Зазначаємо, з якої по яку дату включно був непрацездатний працівник (з урахуванням днів хвороби, оплачуваних за рахунок коштів роботодавця).

Важливо! Якщо лікарняний лист оплачується повністю за рахунок коштів роботодавця (наприклад, працівник був непрацездатний 5 календарних днів або менше), то дані про такий лікарняний лист до Заяви-розрахунку потрапити не повинні

13 — 14

Кількість днів, що підлягають оплаті

У графі 13 відображаємо загальну кількість календарних днів:

— тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті, як за рахунок коштів ФСС, так і за рахунок коштів роботодавця;

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У графі 14 проставляємо кількість календарних днів:

— хвороби, що підлягають оплаті за рахунок коштів ФСС;

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

15 — 16

Сума (у гривнях з копійками)

У графі 15 зазначаємо загальну суму лікарняних (декретних), нарахованих застрахованій особі з урахуванням оплати перших п’яти днів хвороби за рахунок роботодавця. А ось у графі 16 — тільки для допомоги, що фінансується ФСС

17 — 18

У тому числі за пільгою постраждалим на ЧАЕС за рахунок коштів Фонду

У графі 17 зазначаємо кількість днів, за які допомогу нараховано на пільгових умовах особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Наприклад, маються на увазі пільги, передбачені:

п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105*** — допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої зарплати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює і доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи;

ч. 1 ст. 25 Закону № 1105 — жінкам, віднесеним до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів і 90 — після пологів);

ч. 2 ст. 25 Закону № 1105 — допомога по вагітності та пологах виплачується особі, віднесеній до 1 — 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що всиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 90 календарних днів.

У графі 18 ставляться суми таких витрат.

Що стосується зазначення в цих графах днів і сум, нарахованих на інших пільгових умовах особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, чекаємо на додаткові роз’яснення від ФСС

19

Номер посвідчення (ЧАЕС)

Проставляємо номер посвідчення особи, яка має статус потерпілої від наслідків аварії на ЧАЕС

20

Дата направлення на МСЕК (за наявності)

Цю графу заповнюємо за застрахованими особами, чиї документи згідно з листком непрацездатності були направлені до медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) для встановлення інвалідності.

Уся річ у тому, що день направлення документів на МСЕК не оплачується. Швидше за все, саме із цих міркувань у додатку 1.1 до Заяви-розрахунку і з’явилася ця графа.

До речі, у лікарняному листі «Дата направлення на МСЕК» виділена окремою графою

21

Страховий стаж (у повних місяцях)

Загальний

Зазначаємо загальний страховий стаж застрахованої особи в повних місяцях. Цю графу заповнюємо і за особами, яким нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності, і за особами, які одержують допомогу по вагітності та пологах. Проте, фактично, потрібна вона буде тільки для перевірки застосування так званої «процентовки» виплат по тимчасовій непрацездатності залежно від загального страхового стажу особи, передбачених ст. 24 Закону № 1105.

Причому, зауважимо, у Законі № 1105 «процентовка» оплати «прив’язана» до стажу в роках. У роках ми зазначаємо стаж і в листку непрацездатності. Але ось у додатку 1.1 Заяви-розрахунку потрібно зазначати страховий стаж саме в місяцях! Тож зверніть увагу на цей момент, щоб не помилитися при заповненні.

Правильно визначити цей стаж (на момент настання страхового випадку) повинен роботодавець. Його обчислюють:

1) за періоди роботи застрахованої особи до 01.01.2011 р. за трудовою книжкою працівника;

2) з 01.01.2011 р. таким чином:

— якщо працівник після 01.01.2011 р. працював тільки в одного роботодавця, а саме в того, який зараз оплачує йому лікарняний, то страховий стаж такого працівника можна визначити на підставі даних персоніфікованого обліку, а саме — ЄСВ-звіту або довідки за формою ОК-7 (роботодавець у такій ситуації може отримати її самостійно або попросити отримати працівника);

— якщо працівник після 01.01.2011 р. працював ще й в інших роботодавців, то для підтвердження страхового стажу йому потрібно надати довідку з Пенсійного фонду за формою ОК-7

22

Страховий стаж (у повних місяцях) За останні 12 місяців

Зазначаємо страховий стаж за останні 12 місяців (у повних місяцях). Інформація потрібна для обліку застосування обмежень (при розрахунку лікарняних та декретних), передбачених ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, коли

страховий стаж особи за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку не перевищує 6 місяців.

Для визначення цього стажу потрібно використовувати:

— дані довідки ОК-7: за період роботи в цього ж роботодавця він (як страхувальник) може отримати її самостійно (не через працівника); за періоди роботи в іншого роботодавця (роботодавців) довідку бере працівник;

— дані поданих звітів з ЄСВ за період, який працівник працював у вас

** Порядок видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабміну від 22.08.2000 р. № 1306.

*** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Таблиця 3. Заява-розрахунок. Додаток 1.2

Номер графи

Найменування графи

Пояснення щодо заповнення графи

2 — 4

Прізвище

Ім’я

По батькові

Зазначаємо П. І. Б. фактичного одержувача допомоги на поховання. Нагадаємо, що на підставі ст. 20, 27 Закону № 1105 допомога на поховання за рахунок коштів ФСС видається членам сім’ї померлої застрахованої особи або іншим юридичним або фізичним особам, які здійснюють поховання (крім випадків поховання пенсіонерів, безробітних і осіб, які померли від нещасних випадків на виробництві).

Важливо! Графи 2 — 4 не заповнюємо, якщо поховання здійснювала юридична особа

5

№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта

Зазначаємо номер страхового свідоцтва, а якщо його немає, то реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) одержувача допомоги на поховання. Якщо одержувач має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, то цю графу заповнюємо так само, як і графу 5 додатка 1.1 Заяви-розрахунку

6 — 8

Прізвище

Ім’я

По батькові

Вписуємо П. І. Б. померлого

9 — 10

Свідоцтво про смерть

Вносимо інформацію про серію і номер свідоцтва про смерть

11

Витрати Фонду (сума в гривнях з копійками

Проставляємо суму допомоги на поховання застрахованої особи. У 2018 році ця сума становить 4100 грн.

(див. постанову № 17****)

**** Постанова правління Фонду соціального страхування України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 08.02.2017 р. № 17.

Кожен заповнений додаток до Заяви-розрахунку підписує відповідальна особа страхувальника і проставляє найменування своєї посади, прізвище та ініціали. Заяву-розрахунок (титульний аркуш) підписує керівник, головний бухгалтер, проставляє печатку (за наявності) і дату складання Заяви-розрахунку. У разі потреби додаткового фінансування за лікарняним листом, фінансування за яким уже було заявлене й отримане, потрібно скласти «додаткову» Заяву-розрахунок із зазначенням суми, яку необхідно доотримати. При цьому дані застрахованої особи й інформацію про лікарняний лист потрібно буде повторити.

фото автора У фокусі
Винокуров Дмитро ФОП: як не платити ЄСВ за 1 квартал 2021 року?...
71965 50
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам