Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2019/№12
Друкувати

Декларація про доходи «фізика» — 2018: На старт! Увага! Руш!

Савченко Елена, податковий експерт
Святкувати Пасху та травневі свята краще з почуттям виконаного обов’язку. Тому варто заздалегідь подбати про подання декларації про доходи фізособи. А щоб розібратися, чи повинні ви подавати цю форму звітності, у які строки потрібно встигнути укластися і що потрібно врахувати при її заповненні, читайте цю статтю.

Спочатку визначимося з категоріями осіб, які НЕ зобов’язані подавати декларацію про майновий стан та доходи за підсумками 2018 року (далі — декларація про доходи).

Хто може НЕ подавати декларацію

Перша категорія. До неї належать платники податків, чий обов’язок з подання декларації про доходи вважається виконаним згідно з п. 179.2 ПКУ. Це особи, які протягом звітного 2018 року отримували доходи:

— які не підлягають оподаткуванню, від податкових агентів;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПКУ (див. нижче). Так, наприклад, вам не потрібно подавати декларацію про доходи, якщо ви протягом 2018 року отримували від підприємства (ФОП) зарплату, винагороду за виконані роботи (надані послуги) та орендні доходи;

— від операцій продажу (обміну) майна, дарування, за якими при нотаріальному посвідченні договорів були сплачені ПДФО і ВЗ. Обов’язок подання декларації не виникає й у разі отримання доходу від продажу (обміну) майна, звільненого від оподаткування;

Наприклад, квартири, яка перебувала у власності більше 3 років, або машини не частіше за один раз на рік (див. 103.24 ЗІР)

— у вигляді об’єктів спадщини (дарунків), що оподатковуються за нульовою ставкою (п.п. 174.2.1 ПКУ) (зокрема, від родичів першого та другого ступеня споріднення) та/або об’єктів спадщини, з яких сплачені ПДФО і ВЗ до нотаріального оформлення об’єктів спадкоємства.

Члени сім’ї фізособи першого ступеня споріднення — батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені, другого ступеня споріднення — рідні брати та сестри, баба і дід з боку матері та з боку батька, онуки (п.п. 14.1.263 ПКУ).

Друга категорія. Вона об’єднує в собі платників, які звільнені п. 179.2 ПКУ від обов’язку подавати декларацію. Це:

— малолітні/неповнолітні або недієздатні особи, які перебували на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець 2018 року. За цих осіб заповнити та подати декларацію про доходи, а також сплатити ПДФО і ВЗ повинні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники (пп. 99.2, 99.3, 179.6 ПКУ);

— особи, які перебували під арештом або були затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебували у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— особи, які перебували в розшуку станом на кінець 2018 року;

— особи, які перебували на строковій військовій службі станом на кінець 2018 року.

Зобов’язані подати декларацію, якщо…

Громадяни зобов’язані подати декларацію про доходи за 2018 рік, якщо в такому році вони отримали хоча б один з таких видів доходів:

1. Доходи (прибуток), які не підлягають оподаткуванню при нарахуванні або виплаті, але включаються до оподатковуваного доходу платника податку (п.п. 168.1.3 ПКУ), наприклад:

благодійна допомога, отримана особами, переліченими в п.п. «б» п.п. 165.1.54 ПКУ, на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, визначеним постановою КМУ від 26.11.2014 р. № 653, якщо її сума перевищила сукупно за 2018 рік 1861500 грн. (п.п. «б» п.п. 170.7.8 ПКУ);

грошова цільова благодійна допомога, якщо вона не була використана протягом 12 (а у випадку отримання допомоги на лікування — 24) календарних місяців, що настають за місяцем отримання, і не повернена благодійникові до закінчення цього строку, за винятком отриманої благодійної допомоги у вигляді ендавменту (п.п. 170.7.5 ПКУ);

— прибуток від операцій з інвестиційними активами, за винятком випадків, зазначених у п.п. 170.2.8 ПКУ (п. 170.2 ПКУ);

нецільова благодійна допомога, сума якої перевищує неоподатковувану межу, що дорівнює у 2018 році 2470 грн. Зверніть увагу: з неоподатковуваною межею порівнюємо загальну суму нецільової благодійної допомоги, отриману у 2018 році (п.п. 170.7.3 ПКУ);

— сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, що перевищила у 2018 році 881 грн., за якою сплив строк позовної давності (п.п. 164.2.7 ПКУ);

У загальному випадку строк позовної давності становить 3 роки (ст. 257 ЦКУ).

— дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує у 2018 році 930,75 грн. (п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ).

Фізособа зобов’язана задекларувати прощений борг та самостійно сплатити з нього ПДФО і ВЗ, якщо кредитор відповідним способом повідомив її про прощення боргу.

— дохід від відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника і перехід права власності на таке майно (п.п. «б» п. 172.5 ПКУ);

— дохід від відчуження об’єкта рухомого майна за рішенням суду, третейського суду про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п. 173.4 ПКУ).

2. Доходи не від податкових агентів (тобто від нерезидентів або звичайних фізосіб-непідприємців) (п.п. 168.2.1 ПКУ), зокрема:

— дохід у вигляді вартості успадкованого майна (грошові кошти, майно, майнові чи немайнові права), який оподатковується ПДФО за ставкою, відмінною від нульової, якщо з нього з будь-яких причин не були сплачені ПДФО і ВЗ відповідно до п. 174.3 ПКУ;

— негрошові подарунки, вартість яких з розрахунку на місяць перевищує 930,75 грн., а також грошові подарунки в будь-якій сумі, крім оподатковуваних ПДФО за нульовою ставкою (п.п. 165.1.39, п. 174.6 ПКУ);

— доходи від продажу об’єктів рухомого майна без участі податкових агентів, крім випадків, коли правочин посвідчувався нотаріально і ПДФО з ВЗ сплачені напередодні (за потреби) (п.п. 168.2.1 ПКУ);

Якщо правочин з продажу рухомого майна без участі податкових агентів не був посвідчений нотаріально (наприклад, оформляли в сервісному центрі МВС або через товарну біржу), декларацію подавати потрібно (див. 103.24 ЗІР).

— доходи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), якщо орендар — звичайна фізособа (п.п. «а» п.п. 170.1.5 ПКУ);

— дохід від надання в оренду (суборенду) рухомого майна, якщо орендар — звичайна фізособа (п.п. 164.2.2 ПКУ);

— доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції та власної продукції тваринництва в обсягах, оподатковуваних ПДФО і ВЗ (п.п. 165.1.24 ПКУ);

— винагорода за виконані роботи (надані послуги) від звичайних фізосіб.

3. Іноземні доходи (пп. 168.2.1, 170.11.1 ПКУ). Увага: декларуванню підлягають фактично отримані доходи (103.13 БЗ). Якщо, наприклад, було вчинено правочин з продажу, але при цьому дохід від цього правочину у звітному 2018 року ще не отриманий, то такі доходи не декларуємо.

4. Кошти або майно (нематеріальні активи), отримані як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, який не був зданий державі згідно із законом (п.п. 164.2.12 ПКУ).

Крім того, незалежно від виду отриманих доходів подати декларацію про доходи зобов’язані фізособи, які у 2018 році набули статусу резидента України (п.п. 170.10.4 ПКУ).

Також необхідно подати декларацію про доходи, якщо є непогашені суми недоплати з ПДФО (пп. 169.2.4, 169.4.4, 170.9.1 ПКУ). Зазначимо, що недоплата може виникнути внаслідок:

— неправомірного застосування податкової соціальної пільги;

— у зв’язку з недостатністю суми доходу, нарахованої при звільненні, для утримання ПДФО з несвоєчасно повернених грошових коштів, отриманих на відрядження або під звіт.

Громадяни, які отримують іноземні доходи, зокрема від фірм-нерезидентів, також зобов’язані самостійно подати декларацію і сплатити ПДФО.

Є ще дві категорії осіб, які не зобов’язані, але можуть добровільно подати декларацію про доходи. Це особи, які хочуть:

— повернути надміру сплачені протягом звітного року ПДФО і ВЗ. Через що могла виникнути така переплата? Наприклад, через те, що ви, збираючись продати фізособі (обміняти) об’єкт нерухомості, самостійно сплатили ПДФО і ВЗ до бюджету до нотаріального посвідчення договору, як того вимагає п. 172.5 ПКУ, але нотаріальні дії не були здійснені (правочин не відбувся);

— скористатися правом на податкову знижку.

Коли, куди і за якою формою

За 2018 рік потрібно подавати декларацію, затверджену наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859, до контролюючого органу за своєю податковою адресою (тобто за місцем реєстрації згідно з паспортом). Якщо ви зняті з реєстрації за однією податковою адресою і не зареєструвалися за іншою, то подавайте декларацію до податкового органу за старою податковою адресою.

Фізособи, які прописані у ВЕЗ «Крим», але не проживають там, подають декларацію до Генічеської ДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл., АРК і м. Севастополі. Переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей подають декларацію до податкового органу за місцем реєстрації як тимчасового переселенця за умови подання заяви за формою № 5ДР і довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Без заяви та довідки декларацію про доходи подають за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщений з тимчасово окупованої території.

Декларацію можна подати: особисто або через уповноважену на це особу; поштою (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку її подання) з повідомленням про вручення та описом вкладення; в електронній формі.

Подати декларацію в електронній формі можна, тільки якщо у вас є особистий ключ ЕЦП.

У загальному випадку подати декларацію за підсумками 2018 року потрібно не пізніше за 2 травня 2019 року.

Суму погоджених податкових зобов’язань слід сплатити не пізніше за 31.07.2019 р. (абзац перший п. 179.7 ПКУ). Але! Якщо суму податкових зобов’язань донарахували податківці після перевірки достовірності даних, зазначених у декларації про доходи, чекати на граничний строк сплати не потрібно. Сплатіть ПДФО протягом 10 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення (п. 57.3, абзац другий п. 179.7 ПКУ).

Цікавий момент для осіб, які отримують іноземні доходи. Вони можуть зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном з таких доходів, якщо між країною отримання доходів і Україною укладено договір про уникнення подвійного оподаткування (п.п. 170.11.2 ПКУ). Для цього будуть потрібні документи, що підтверджують суму отриманого за кордоном доходу і суму сплаченого з нього податку, оформлені відповідно до ст. 13 ПКУ. Так ось. Якщо ці документи відсутні, до податкового органу можна подати заяву про перенесення строку подання декларації про доходи до 31.12.2019 р. Відповідно, зсунеться й строк сплати задекларованого зобов’язання.

Актуальну інформацію про реквізити банківських рахунків для сплати податків можна знайти на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Бюджетні рахунки» (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).

Суми задекларованих ПДФО і ВЗ сплачують з кодами платежу 11010500 та 11011001 відповідно.

Зверніть увагу: якщо громадянин не зобов’язаний подавати декларацію, але хоче подати її добровільно, щоб скористатися податковою знижкою, то зробити це він може по 31 грудня включно.

А як щодо повернення з бюджету сум ПДФО і ВЗ, надміру сплачених у 2018 році? Ці суми повернуть (за вашим вибором або на ваш банківський рахунок, або поштовим переказом за адресою, зазначеною в декларації) протягом 60 календарних днів після отримання від вас декларації про доходи (п. 179.8 ПКУ).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам