Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2019/№40
Друкувати

Бухгалтер: межі відповідальності

Казанова Марина, налоговый эксперт
«Служба» бухгалтера не лише важка, але й дуже штрафонебезпечна. У цій статті поговоримо про відповідальність бухгалтера — його особисту відповідальність. Чи може, наприклад, керівник підприємства стягнути з бухгалтера штраф, який застосували до підприємства за помилки, пов’язані з бухгалтерським і податковим обліком? Чи відповідає новий бухгалтер за помилки попереднього бухгалтера тощо.

Розпочнемо з того, що бухгалтер може бути притягнений:

— як працівник — до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

— як посадова особа підприємства (а такою може бути головний бухгалтер / єдиний бухгалтер на підприємстві) — до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність. До бухгалтера, як і до будь-якого іншого працівника, можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення: догана або звільнення.

Дисциплінарна відповідальність може бути застосована за невиконання або неналежне виконання працівником з його (!) вини покладених на нього трудових обов’язків. Наприклад, у посадовій інструкції бухгалтера зазначено, що на нього покладається обов’язок своєчасно подавати звітність / реєструвати ПН тощо. З його вини звітність вчасно не подана / ПН вчасно не зареєстрована. Отже — до нього можуть застосувати такий захід дисциплінарного стягнення, як догана.

Якщо ж бухгалтер систематично без поважних причин не виконує обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (і до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення), то роботодавець має право його звільнити — на підставі п. 3 ст. 40 КЗпП.

А якщо бухгалтер працює без посадової інструкції? Чи можуть його, наприклад, притягнути до дисциплінарної відповідальності за «невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків»?

Якщо в штаті декілька бухгалтерів, «рядового» (не головного) бухгалтера, якщо з ним не укладався письмовий трудовий договір, у якому чітко прописано трудові обов’язки, за відсутності посадової інструкції буде достатньо важко притягнути до такої відповідальності. Якщо на підприємстві лише один бухгалтер або йдеться про головного бухгалтера, то «прикритися» лише відсутністю посадової інструкції не вийде. Адже обов’язки головного бухгалтера / особи, яка забезпечує ведення бухобліку на підприємстві, прямо закріплені в ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік.

Зверніть увагу! Щодо головбуха / його заступника п. 1 ст. 41 КЗпП установлює додаткову підставу для розірвання трудового договору. Так, головбуха можуть звільнити в разі одноразового грубого порушення трудових обов’язків.

При вирішенні питання про «грубість» виходять з характеру проступку, обставин, за яких його вчинено, розміру заподіяної (або ризику заподіяння) шкоди.

Дисциплінарне стягнення застосовують не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, але не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку (ст. 148 КЗпП). При цьому не враховують час відсутності працівника у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та відпусткою.

Матеріальна відповідальність. Бухгалтер у загальному випадку не є матеріально відповідальною особою. Його посада не передбачає виконання робіт, безпосередньо пов’язаних зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей. До того ж цієї посади немає в списку посад працівників, з якими можна укладати договори про повну матеріальну відповідальність (Перелік № 447/24*). А раз так, то договір про повну матеріальну відповідальність із бухгалтером (зокрема, й із головним бухгалтером) не укладають.

* Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва (Додаток № 1 до постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. № 447/24).

Якщо навіть й укладуть такий договір — то він не матиме юридичної сили (лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2015 р.).

Винятковий випадок — коли бухгалтер (головний бухгалтер) суміщає функції касира. Тоді з ним укладають договір про повну матеріальну відповідальність. Але! Повну матеріальну відповідальність головний бухгалтер (чи просто бухгалтер) нестиме тільки за обов’язками касира.

А чи можуть із бухгалтера стягнути штраф, накладений на підприємство, наприклад, за несвоєчасне подання звітності або несвоєчасну реєстрацію ПН? Так, це можливо. Але в розмірі не більше середньомісячного заробітку та за умови, що:

(1) виконання такого обов’язку входило до трудової функції бухгалтера (див. вище розділ про дисциплінарну відповідальність). Так, наприклад, якщо на підприємстві працюють декілька бухгалтерів, то за відсутності посадової інструкції на підприємстві «повісити» цю відповідальність на «рядового», а не головного бухгалтера (навіть якщо фактично реєстрація ПН — це його робота) не вийде;

(2) є вина бухгалтера.

Якщо ж несвоєчасна реєстрація ПН відбулася з причини того, що в підприємства немає грошей, щоб поповнити регліміт, то вини бухгалтера в несвоєчасній реєстрації ПН явно немає.

Тут спрацьовує ст. 132 КЗпП — за шкоду, заподіяну підприємству при виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно таку шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Те, що до бухгалтера застосовується саме відповідальність за цією статтею, підтверджує судова практика (див., наприклад, рішення Хмельницького міськрайонного суду від 13.03.2018 р. № 686/18662/17), а також Мін’юст (лист від 23.02.17 р. № 6508/105-0-2-17/7).

Більше середньомісячного заробітку за шкоду, заподіяну підприємству, роботодавець може стягнути з бухгалтера тільки через суд. І лише тоді, коли буде доведено, що бухгалтер скоїв злочин (наприклад, на нього відкрита кримінальна справа за ст. 212 або 367 ККУ).

Адміністративна відповідальність. Застосовується вона тільки до посадових осіб підприємства.

Мін’юст у листі від 22.03.2013 р. № 1332-0-26-13/11, а також фіскали в листі від 11.09.2015 р. № 33814/7/99-99-17-03-01-17) зазначали, що головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Тому головний бухгалтер вважається посадовою особою підприємства.

Крім того, у ч. 3 ст. 65 ГКУ прямо зазначено, що головний бухгалтер є посадовою особою підприємства.

А що коли в штаті підприємства є тільки один бухгалтер? У цьому випадку його посада не повинна називатися «головний бухгалтер». Чи впливає цей факт на межі відповідальності такого працівника? Якщо ведення податкового і бухгалтерського обліку покладено на єдиного бухгалтера підприємства, то в цій ситуації він фактично виступає в статусі головного бухгалтера, а це, зокрема, означає, що його можна визнати посадовою особою підприємства і притягнути за наявності відповідних обставин до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Строки давності для притягнення до адміністративної відповідальності визначені ст. 38 КпАП.

Трохи про кримінальну відповідальність. Знову ж таки кримінальна відповідальність загрожує саме службовим особам підприємства, під якими ККУ розуміє все тих же осіб, які наділені організаційно-розпорядчими обов’язками. Тобто це директор і головний бухгалтер (єдиний бухгалтер).

Зауважте: доки ваша вина не доведена в законному порядку і не встановлена обвинувальним вироком суду, ви вважаєтеся не винними у вчиненні злочину й не можете бути піддані кримінальному покаранню (ст. 62 Конституції, ст. 2 ККУ).

Тут хочемо звернути увагу на такі моменти:

1. Нерідко бухгалтера змушують виконати незаконну дію. У цьому випадку вберегтися від кримінальної відповідальності головний бухгалтер може у двох випадках:

— якщо відмовиться виконувати злочинний наказ або розпорядження;

— якщо головбух не усвідомлював і не міг усвідомлювати злочинного характеру наказу або розпорядження.

При цьому варто врахувати, що навіть якщо бухгалтер відмовився виконувати незаконні вимоги керівника, проте, знаючи про їх здійснення без його участі, не повідомив про це правоохоронні органи, то бухгалтер може бути притягнений до кримінальної відповідальності за приховання злочину (ст. 396 ККУ).

2. Як показує судова практика, щодо головних бухгалтерів кримінальна відповідальність найчастіше застосовується за такими статтями:

— «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного соціального внеску» (ст. 212 і ст. 2121 ККУ) якщо буде доведено фактичне ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів у значних/великих та особливо великих розмірах. Зверніть увагу: така відповідальність застосовується тільки в разі саме умисного ухилення від сплати податкових платежів. Наприклад, якщо підприємство застосовувало «схеми» з мінімізації податків.

Якщо ж «недоплата» податку в істотному розмірі стала наслідком помилки бухгалтера, то тоді головний бухгалтер може бути притягнений до відповідальності за ст. 367 ККУ «Службова недбалість».

При цьому з 25 вересня 2019 року були підвищені штрафи, а також суми недоплат до бюджету або держцільових фондів для кваліфікації злочину за ст. 212 ККУ, про що детальніше — в окремій статті номера**;

** Стаття номера «Ухилення від сплати податків & фіктивні юрособи: менше тиску».

«Службова недбалість» (ст. 367 ККУ) — невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне до них ставлення, що завдало ІСТОТНОЇ (розмір, що перевищує податкову соціальну пільгу у 100 і більше разів) шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, що охороняються законом;

— «Шахрайство з фінансовими ресурсами» (ст. 222 ККУ). Головбуха можуть притягнути до відповідальності за цією статтею, якщо він надасть завідомо неправдиві відомості з метою отримання податкових пільг. Тобто сам факт надання неправдивої інформації вже вважають злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність;

— «Службове підроблення» (ст. 366 ККУ). Найчастіше це умисне внесення неправдивих відомостей до податкової, фінансової звітності або до звітності з єдиного соціального внеску, через яке відбулося фактичне недонадходження до бюджету або державних цільових фондів засобів в ІСТОТНИХ розмірах (що перевищують розмір податкової соціальної пільги у 100 і більше разів).

Відповідальність за помилки попереднього бухгалтера. Щодо будь-якої відповідальності (дисциплінарної, матеріальної, адміністративної, кримінальної) діє принцип особистої відповідальності.

Для того щоб притягнути до будь-якого виду відповідальності ту чи іншу особу, потрібно, щоб саме у її діях був склад правопорушення.

Ба більше, зокрема, у ч. 8 ст. 9 Закону про бухоблік зазначено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів обліку, а також недостовірність відображених у них даних несуть особи, що склали та підписали ці документи.

Тому за помилки бухгалтера-попередника новий бухгалтер не відповідає.

У частині адміністративної відповідальності в ст. 280 КУпАП чітко зазначено, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення з’ясовується, зокрема, чи винна дана особа у його вчиненні та чи підлягає вона адміністративній відповідальності. Але при цьому адміністративний штраф новому бухгалтерові може загрожувати, якщо правопорушення є триваючим (розпочалося при старому бухгалтерові й продовжує тривати при новому). Наприклад, бухгалтер-попередник «забув» подати декларацію, а новий цього не помітив.

Насправді не все так і «гладко» з огляду на те, що за помилки попереднього бухгалтера новий не відповідає.

Може скластися й така ситуація, що помилка допущена старим бухгалтером, але «тягнеться» і впливає на показники тієї звітності, яка вже складається новим бухгалтером. У такій ситуації донарахування можуть бути вже за період роботи нового бухгалтера, тобто це вже вважатиметься помилкою нового бухгалтера. А отже, якщо за таке порушення до підприємства застосують штраф, то вже з нового бухгалтера можуть вимагати відшкодувати заподіяну підприємству шкоду (у розмірі не більше середньомісячного заробітку) або притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Тому навіть фіскали (див. лист від 21.11.2016 р. № 20011/5/99-99-10-01-16) говорять про те, що «для уникнення випадків покладення вини на працюючого головного бухгалтера йому необхідно перевірити бухгалтерську документацію, яка залишилась після звільненого попередника та яка буде підставою для складання податкової звітності в період виконання ним посадових обов’язків».

Ще краще, звісно, — якщо буде проведена аудиторська перевірка.

Ба більше, як показує практика, якщо порушення «попередника» «тягнуть» на кримінальну справу, то фіскали намагаються зробити крайнім нового головного бухгалтера, інкримінуючи йому службову недбалість при прийнятті справ за ст. 367 ККУ (ср. ). Мовляв, він не перевірив стару документацію.

Але! Варто врахувати, що обов’язок нового бухгалтера проводити перевірку бухгалтерської документації, складеної попереднім бухгалтером, НЕ передбачений жодним нормативним документом. Тому новий головбух повинен відповідати за помилки (допущену недбалість), які вже допущені в процесі виконання ним своїх трудових обов’язків.

Гірше, якщо обов’язок здійснити перевірку бухдокументації за старим бухгалтером прямо закріплений посадовою інструкцією головного бухгалтера.

Тому варто звертати увагу на те, які обов’язки закріплені в посадовій інструкції за головним бухгалтером.

Але навіть у цьому випадку притягнути нового бухгалтера за ст. 367 ККУ за службову недбалість навряд чи вийде. Адже істотна шкода державі (підстава — для застосування кримінальної відповідальності за службову недбалість) була заподіяна саме діями попереднього бухгалтера, а не новим, який просто не перевірив звітності. А ось дисциплінарна відповідальність (у вигляді догани) або матеріальна відповідальність (у розмірі не більше середньомісячного заробітку) новому бухгалтерові за неперевірку «діяльності» старого бухгалтера, якщо такий обов’язок прямо закріплений у його посадовій інструкції, може загрожувати. Але не більше того.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам