Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2020/№7
Друкувати

Обов’язкова доплата до мінзарплати: секрети застосування

Кравченко Дарья, эксперт по вопросам оплаты труда
У попередній статті ми розповіли про основні правила застосування та визначення доплати до МЗП. Тепер розберемо, як застосувати вимогу про виплату зарплати не нижче за МЗП в особливих випадках і що надалі робити з такою доплатою.

Нюанси сумісництва/суміщення

Сумісництво. Сумісництво буває внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній сумісник працює за основним місцем роботи і за сумісництвом в одного роботодавця, а зовнішній — у різних. При цьому із сумісником (як зовнішнім, так і внутрішнім) обов’язково укладається окремий трудовий договір, який не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. Тому й вимогу про оплату праці в розмірі не нижче за МЗП доведеться виконувати за кожним місцем роботи.

Приклад 1. Внутрішньому сумісникові за відпрацьований у січні 2020 року час нараховано: оклад за основною посадою з урахуванням зайнятості — 2585,25 грн (3447 грн х 0,75); за сумісництвом — 667,50 грн (2670 грн х 0,25 ставки). У січні 2020 року працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи за основним місцем роботи і за сумісництвом.

Розрахуємо доплату до МЗП за кожним місцем роботи окремо.

Основне місце роботи. Визначимо рівень МЗП з урахуванням зайнятості працівника:

4723 грн х 0,75 = 3542,25 грн

Розрахуємо суму доплати до рівня МЗП:

3542,25 - 2585,25 = 957 (грн)

Загальний розмір зарплати за основним місцем роботи, нарахованої в січні 2020 року, становить 3542,25 грн (2585,25оклад + 957доплата до МЗП).

Внутрішнє сумісництво. Визначимо рівень МЗП з урахуванням зайнятості працівника:

4723 грн х 0,25 = 1180,75 грн

Сума доплати до рівня МЗП становить:

1180,75 - 667,50 = 513,25 (грн)

Загальний розмір зарплати, нарахованої працівникові за внутрішнім сумісництвом у січні 2020 року, дорівнює 1180,75 грн (667,50оклад + 513,25доплата до МЗП).

Суміщення. Суміщення професій (посад) — це виконання працівником разом зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).

Така додаткова робота здійснюється в межах робочого часу за основним місцем роботи. За її виконання нараховується доплата в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою.

Приклад 2. Працівник, який обіймає посаду електрика (оклад — 2859 грн), погодився суміщати професію робітника з обслуговування будівель (оклад — 2480 грн) з установленням доплати за суміщення професій у розмірі 25 % за суміщуваною професією. Інших доплат і надбавок немає. Січень 2020 року відпрацьований повністю.

Зарплата працівника за відпрацьований час у січні становить:

2859 грн + (2480 грн х 0,25) = 3479 грн

Доплата за суміщення посад включається в суму зарплати за відпрацьований час для її порівняння з МЗП. Тому отриману суму порівнюємо з МЗП. Зарплата, нарахована працівникові за січень 2020 року, менша за МЗП (3479

4723 - 3479 = 1244 (грн)

Загальний розмір зарплати, нарахованої працівникові в січні, дорівнює 4723 грн (2859оклад + 620доплата за суміщ + 1244доплата до МЗП).

Підсумований облік і МЗП-вимога

Для цілей виконання МЗП-вимоги щодо працівників з підсумованим обліком робочого часу потрібно:

1) орієнтуватися на індивідуальну норму робочого часу, встановлену графіком виходу на роботу (графіком змінності) (лист Мінсоцполітики від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282). Так, якщо працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому графіком виходу на роботу (графіком змінності), йому має бути нарахована зарплата в розмірі не нижче за мінімальну. Навіть якщо за графіком роботи (змінності) у працівника кількість годин не дотягує до законодавчої норми;

2) пам’ятати про виплати, характерні для застосування підсумованого обліку робочого часу, а саме: доплату за роботу в нічний і надурочний час — її нараховуємо понад МЗП (ст. 31 Закону про оплату праці); доплату за роботу у святкові та неробочі дні, у вихідні дні — її включаємо в зарплату для порівняння з МЗП (лист Мінсоцполітики від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17).

При цьому не важливо, була робота у святковий (неробочий) день передбачена графіком роботи чи ні.

Приклад 3. Сторож (місячний оклад — 2102 грн) у січні 2020 року відпрацював 192 години, у тому числі в нічний час — 56 годин. Місячна норма робочого часу в січні 2020 року — 167 годин. Норма робочого часу за обліковий період визначена з розрахунку 5-денного робочого тижня (з вихідними днями в суботу і неділю). Працівникові встановлений підсумований облік робочого часу. Обліковий період — місяць. Доплата за роботу в нічний час передбачена в розмірі 40 % посадового окладу (годинної ставки).

Сторож у січні 2020 року відпрацював усі години, передбачені його графіком роботи. Йому буде нарахований оклад у розмірі 2102 грн Враховуючи, що він працював ще й у нічний час, йому належить доплата. Її сума становить:

(2102 грн : 167 год) х 56 год х 40 % = 281,94 грн,

де 2102 — оклад сторожа в січні 2020 року.

Крім того, у працівника є відпрацьовані надурочні години. Їх кількість становить:

192 - 167 = 25 (год),

де 192 — кількість фактично відпрацьованих годин у січні 2020 року;

167 — кількість годин за нормою робочого часу в січні 2020 року.

При погодинній оплаті праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки (ст. 106 КЗпП). Тому оплата за роботу в надурочний час становитиме:

25 год х (2102 грн : 167 год) х 2 = 629,34 грн

При цьому оплати за роботу в нічний (282,02 грн) і надурочний час (629,50 грн) порівняно з МЗП брати участі не будуть. Доплата до МЗП становитиме:

4723 - 2102 = 2621 (грн)

Загальна сума зарплати за січень 2020 року дорівнює 5634,28 грн (2102оклад + 2621доплата до МЗП + 281,94нічн + 629,34надурочн).

Відрядження і доплата до МЗП

Ми вже знаємо, що виплати виходячи із середньої зарплати порівняно з МЗП участі не беруть. Тому якщо робочі дні, протягом яких працівник був у відрядженні, оплачувалися:

за середнім заробітком, такий середній заробіток не включається в суму зарплати за місяць для порівняння з МЗП (лист Мінсоцполітики від 13.02.17 р. № 322/0/101-17/282);

При цьому розмір доплати до МЗП визначаємо пропорційно дням, позначеним у табелі як робочі.

як звичайні робочі дні, доплата до МЗП визначається в загальному порядку як за повністю відпрацьований місяць. Пропорційний розрахунок доплати до МЗП не проводять.

Приклад 4. Працівник з 8 по 11 січня 2020 року перебував у службовому відрядженні. Його оклад — 3048 грн Інших доплат і надбавок немає. Протягом розрахункового періоду (листопад-грудень 2019 року) він отримав зарплату в сумі 8346 грн. У листопаді-грудні 2019 року працівником відпрацьовані всі робочі дні.

Середньоденна зарплата:

8346 грн : 42 роб. дн. = 198,71 грн,

де 42 — кількість відпрацьованих днів у листопаді-грудні 2019 року.

Денна зарплата в січні 2020 року становитиме:

(3048 грн + 1675 грн) : 21 роб. дн. = 224,90 грн,

де 1675 — доплата до МЗП у січні 2020 року (4723 - 3048);

21 — кількість робочих днів за графіком роботи в січні 2020 року.

Більшим виявився показник денного заробітку (198,71 грн

Сума зарплати за січень 2020 року становитиме:

4723 грн (3048 грн + 1675 грн).

Доплата до МЗП та інші виплати

А тепер з’ясуємо, чи потрібно враховувати доплату до МЗП при розрахунку в наступних звітних періодах лікарняних, відпускних тощо? Відповіді — у таблиці нижче.

Показник

Підстави для включення доплати до МЗП при розрахунку

Середня зарплата згідно з Порядком № 100*

(для відпускних, «військового» заробітку, оплати днів відрядження тощо)

Включаємо. На це є дві підстави:

1) п. 3 Порядку № 100. Ця норма при розрахунку середньої зарплати в усіх випадках її збереження дозволяє враховувати разом з такими виплатами, як основна зарплата, доплати і надбавки, також і інші доплати. До таких інших доплат якраз і можна віднести доплату до МЗП;

2) п. 4 Порядку № 100, який містить у собі перелік виплат, що не беруть участі в розрахунку середньої зарплати. І доплата до МЗП у ньому не зазначена

Середня зарплата згідно з Порядком № 1266**

(для лікарняних, декретних)

Порядок № 1266 дозволяє включати в розрахунок середньої зарплати для обчислення сум лікарняних і декретних усі виплати, які входять до фонду оплати праці (ФОП) та бази стягнення ЄСВ.

Згідно з п.п. 2.2.1 Інструкції № 5*** доплата до МЗП належить до ФОП, а згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ потрапляє в базу нарахування ЄСВ у складі зарплати

Індексація зарплати

Доплата до рівня МЗП включається до ФОП у складі додаткової заробітної плати (п.п. 2.2.1 Інструкції № 5)

Денний заробіток для оплати періоду відрядження

Включаємо. У денний заробіток включаються всі елементи зарплати, які працівник отримає згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, у якому його направляють у відрядження, тобто нараховані елементи зарплати за відпрацьовані ним дні

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

*** Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Наостанок декілька слів про відповідальність. МЗП-вимога — це державна соціальна гарантія, виконувати яку зобов’язані всі роботодавці незалежно від їх фінансового становища і можливостей. За невиконання вимоги про нарахування зарплати не нижче МЗП (не нижче пропорційної МЗП) на сьогодні діють такі санкції:

— «трудовий» штраф за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці у розмірі 2 МЗП (9446 грн) за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП);

— адмінштраф на посадових осіб підприємств та ФОП згідно з ч. 1 ст. 41 КУпАП — у розмірі від 51 до 1700 грн. За повторне протягом року порушення або за ці дії щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, — у розмірі від 1700 до 5100 грн.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
44329 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти