Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2020/№30
Друкувати

Суміщення професій (посад)

Огай Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Ситуації, коли працівник суміщає професії (посади) на одному і тому ж підприємстві, трапляються доволі часто. І це цілком можна пояснити. Працівник отримує більше, роботодавець якоюсь мірою економить на зарплаті, не наймаючи ще одного «цілого» працівника, а робота виконується. Загалом, виникає така собі трудова ідилія. Досягти її не складно. Потрібно просто все правильно оформити. А ось яким чином — ви дізнаєтеся зі статті.

Коли застосовують суміщення

Передусім запам’ятайте: ст. 31 КЗпП забороняє вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої його трудовим договором.

Інша річ, якщо таке прохання оформлене офіційно і належно оплачується.

Припустимо, є певний обсяг роботи, і його потрібно комусь виконувати. Якщо є робота, отже, в штатному розписі під неї має бути відведена посада (штатна одиниця). Причому оскільки ви цю роботу хочете покласти на наявного в штаті працівника, то посада ця має бути не заповненою (вакантною). Наприклад, вакансія утворилася через звільнення якого-небудь працівника, введення до штатного розпису нової посади або збільшення кількості штатних одиниць за наявною посадою тощо.

Якщо посада з додатковою роботою відрізняється від тієї, яку працівник уже обіймає й обов’язки за нею він виконуватиме у свій основний робочий час, то маємо справу із суміщенням професій (посад).

Основна посада і посада з додатковою роботою ідентичні? У наявності розширення зони обслуговування (збільшенням обсягу виконуваних робіт). Усі інші умови, що дозволяють збільшити трудове навантаження працівника шляхом розширення його зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваної роботи, аналогічні суміщенню професій (посад). Тому його сьогодні й розглянемо.

Що ще потрібно знати про суміщення

Розібратися з питаннями суміщення допоможуть КЗпП, Генеральна угода на 2019 — 2021 роки, постанова № 1145 та Інструкція № 53-ВЛ*.

* Відповідно Генеральна угода від 14.05.2019 р., постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 р. № 1145 та Інструкція Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 14.05.82 р. № 53-ВЛ.

Зазначимо, що останні два документи прийняті ще за часів СРСР, проте окремі їх положення ще діють у частині, яка не суперечить законодавству України (див. постанову ВРУ від 12.09.91 р. № 1545-ХІІ). Саме вони містять визначення поняття «суміщення професій (посад)». Наведемо його.

Під суміщенням професій (посад) розуміють виконання працівником з його згоди разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою), в одного й того самого роботодавця протягом установленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни).

Позначимо основні умови, за яких можливе суміщення посад.

1. Як ми вже говорили вище, суміщення професій (посад) передбачає, що посада, яка суміщається, є вакантною, внесена до штатного розпису підприємства, але не заповнена.

Не нехтуйте цим правилом. За відсутності вакансії за посадою, яка суміщається, у штатному розписі суміщення неможливе (див. постанову Верховного Суду від 24.10.2019 р. у справі № 824/238/19-а // reyestr.court.gov.ua/Review/85154028, листи Мінекономіки від 10.04.2020 р. № 3304-04/24218-06, Мінсоцполітики від 12.01.2016 р. № 10/06/186-16).

2. Пам’ятайте! Саме по собі оформлення суміщення не закриває вакантну посаду. Вона залишається вакантною.

3. Працівник, який суміщає посади, не звільняється від основної роботи, передбаченої його трудовим договором. Додаткові обов’язки за посадою, яка суміщається, працівник виконує в межах робочого часу (зміни), визначеного за основною роботою (наприклад, з 8:00 до 17:00 суміщає роботу секретаря керівника з роботою менеджера з персоналу).

А якщо працівник працює в режимі неповної зайнятості, чи можна йому суміщати? Так, звичайно, якщо це економічно доцільно і не веде до погіршення якості праці.

Сказане вище справедливо і для сумісників. Це підтверджують фахівці Мінсоцполітики в листі від 02.02.2015 р. № 102/13/84-15. Вони підкреслюють: у разі виробничої необхідності працівник, який працює за сумісництвом, може виконувати додаткову роботу в межах свого робочого часу, суміщаючи професії (посади).

Водночас суміщення професій (посад) можливе тільки в тих випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи. Тому, зазвичай, воно встановлюється в межах тієї самої категорії персоналу, до якої належить цей працівник.

Як оформити?

Ініціатива встановити суміщення професій (посад) може виходити як від працівника, так і від роботодавця. Тобто тут у вас традиційно два шляхи:

— або отримати заяву працівника з відповідним проханням;

— або без заяви, відповідно до прийнятого роботодавцем рішення (див. ч. 3 ст. 32 КЗпП).

Найшвидший — перший варіант. У такому разі працівник подає на ім’я керівника письмову заяву з проханням установити суміщення за бажаною посадою (професією), яка є вакантною. Якщо останній не заперечує, то видає наказ (розпорядження) про встановлення суміщення професій (посад), з яким ознайомлює працівника під підпис.

Переходимо до другого варіанта. Установлення/скасування суміщення професій (посад) вважаються зміною істотних умов праці. Тому якщо його ініціатором виступає роботодавець, то він зобов’язаний письмово повідомити про це працівника (бажано під підпис) не пізніше ніж за 2 місяці. Плюс до цього встановлення/скасування суміщення професій (посад) мають бути викликані змінами в організації виробництва та праці.

Важливо! Якщо працівник не погоджується на продовження роботи в нових умовах праці, то після закінчення 2-місячного строку попередження трудовий договір з ним припиняється на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП. Звільняючи працівника за цією підставою, ви зобов’язані будете виплатити йому вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітку.

Як бачите, шлях установлення суміщення професій (посад) за ініціативою роботодавця нелегкий і доволі довгий. Тому якщо чекати 2 місяці не хочете, домовляйтеся з працівниками.

Оформляючи наказ про суміщення (незалежно від того, хто є ініціатором суміщення), в обов’язковому порядку зазначте в ньому:

— назву професії (посади), за якою відбуватиметься суміщення, умови виконання роботи;

— строк суміщення (за необхідності). Річ у тому, що суміщення професій (посад) може установлюватися на певний строк або без обмеження строком;

— розмір оплати за суміщення (про особливості її встановлення див. у наступному розділі статті).

Важливо! Якщо з працівником укладено письмовий трудовий договір для оформлення суміщення посад, не потрібно укладати новий трудовий договір або вносити зміни до наявного. Достатньо просто видати наказ (розпорядження) про встановлення суміщення.

Також НЕ потрібно:

— подавати податківцям Повідомлення про прийняття на роботу в разі встановлення суміщення. Адже на суміщення окремий трудовий договір не укладають;

— вносити запис про суміщення професій (посад) до трудової книжки. Водночас якщо працівник хоче бачити запис про суміщення в трудовій, то ви можете його внести;

— окремо вести облік робочого часу за суміщуваною професією (посадою) в табелі обліку робочого часу. Облік ведуть тільки за основною посадою.

А як бути зі скасуванням суміщення, якщо воно було встановлене безстроково або потреба в ньому відпала до закінчення строку встановлення? Скасування суміщення відбувається так само, як і його введення (див. вище), тобто:

— за домовленістю між працівником і роботодавцем (на підставі заяви працівника);

— або за ініціативою роботодавця — з попередженням не менше ніж за 2 місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден продовжувати роботу в нових умовах, трудовий договір з ним припиняється згідно з п. 6 ст. 36 КЗпП.

Якщо ж у наказі (розпорядженні) про встановлення суміщення був зазначений строк, до якого воно вводиться, то після закінчення цього строку суміщення припиняється автоматично.

Як оплачувати?

Установлюємо доплату. Працівникам, які виконують разом зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від основної роботи, здійснюється доплата за суміщення (ст. 105 КЗпП).

У загальному випадку розмір такої доплати встановлюють у колективному договорі, що діє на підприємстві, або в іншому локальному акті, який регулює питання оплати праці (наприклад, у положенні про оплату праці), погодженому з профкомом (представником трудового колективу).

Зазначимо, якщо на підприємство поширюється дія Генеральної угоди на 2019 — 2021 роки, то доплата за суміщення професій (посад) одному працівникові не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою (окладом) за суміщуваною посадою працівника.

Доплату за суміщення професій (посад) здійснюють на підставі відповідного наказу (розпорядження).

Врахуйте! З доплатою за суміщення професій (посад) краще не жартувати. Якщо підприємство не нараховує/не виплачує її працівникові, то воно не дотримується мінімальних державних гарантій в оплаті праці. На це звертає увагу Верховний Суд у постанові від 24.10.2019 р. у справі № 824/238/19-а.

Трудова доплата. Врахуйте, що для цілей визначення трудової доплати до мінзарплати (МЗП) з розміром МЗП порівнюють загальну суму зарплати з урахуванням доплати за суміщення професій (посад).

Індексація. Чи буде базовим місяць, у якому працівникові встановлено доплату за суміщення посад?

Ні! Місяць установлення доплати за суміщення посад не є базовим за умови, що в такому місяці не підвищується оклад (тарифна ставка) працівника (абзац сьомий п. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078).

Тому базовим для працівника залишиться місяць, у якому відбулося останнє підвищення окладу за його основною посадою.

Розрахунок середньої зарплати. Тут без сюрпризів. Доплату за суміщення посад враховують при розрахунку середньої зарплати для розрахунку лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, відпускних, компенсації за дні невикористаної відпустки, вихідної допомоги та ін.

Оподатковуємо й відображаємо

Тут усе просто: згідно з п.п. 2.2.1 Інструкції, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, доплата за суміщення посад (професій) входить до фонду додаткової зарплати. Відповідно ця виплата входить до бази нарахування ЄСВ.

Якщо працівник користується правом на ПСП і загальна сума зарплати з урахуванням доплати не перевищує граничного розміру доходу, то можна застосовувати ПСП. Інакше базою оподаткування і для ПДФО, і для ВЗ буде нарахована сума зарплати.

Переходимо до звітності. Доплату за суміщення професій (посад) у формі № 1ДФ і Звіті з ЄСВ відображаємо в загальній сумі зарплати.

Окремо виділяти її не потрібно. Також не потрібно зазначати в цих звітах дати встановлення/зняття суміщення.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам