Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2020/№10
Друкувати

Бухоблік руху валюти: «гарячі» запитання

Сумцова Ольга, налоговый эксперт
У статті розглянемо такі запитання:
— чи потрібно при перерахуванні валюти з одного валютного рахунку на інший (валюта при цьому не змінюється) розраховувати курсові різниці;
— як розраховувати вартість валюти при її вибутті, якщо вона надходила в різні дати за різним курсом?

Ситуація. Є такі операції з руху валюти на рахунках усередині України (див. таблицю). Запитання:

(1) Які потрібно зробити проводки в цьому випадку?

(2) Чи потрібно перераховувати балансову вартість валюти (1) в день її перерахування на валютний рахунок в іншому банку, (2) при вибутті валюти з валютного рахунку під забезпечення банківської гарантії?

Дата

Операція

Курс НБУ,

грн/$ (умовно)

25.02.2020 р.

Надійшла перша попередня оплата — $10000

24,48

28.02.2020 р.

Надійшла друга попередня оплата — $20000

24,45

03.03.2020 р.

Перераховано валюту на валютний рахунок у доларах в іншому банку (Україна)

24,44

04.03.2020 р.

Зараховано валюту на валютний рахунок у доларах в іншому банку

24,43

05.03.2020 р.

Банк зарезервував валюту під гарантію

24,40

31.03.2020 р.

Дата Балансу

24,30

Розглянемо детально всю операцію.

1. Отримання першої попередньої оплати (25.02.2020 р.). Про всяк випадок зазначимо, що отримана інвалюта:

(1) спочатку зараховується на розподільчий рахунок (субрахунок 316) — за курсом НБУ на дату надходження коштів на розподільчий рахунок.

Тому на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок потрібно зробити проводку (курс НБУ на цю дату, припустимо, — 24,49 грн/$):

Зазначимо, що сама заборгованість (Кт 6812) є немонетарною статтею. За нею курсові різниці (КР) не розраховуються. А ось грошові кошти у валюті (Дт 316) — це якраз-таки монетарна стаття. За нею вже розраховуватимуться КР: (1) на дату балансу; (2) на дату здійснення госпоперації (п. 8 П(С)БО 21);

(2) не пізніше наступного банківського дня валюта без доручення клієнта надходить йому на поточний рахунок.

На дату зарахування валюти на поточний рахунок (25.02.2020 р.) робимо проводку (курс НБУ на цю дату — 24,48 грн/$):

І відображаємо на цю саму дату (на дату зарахування валюти на поточний рахунок) КР: $10000 х (24,48 грн/$ - 24,49 грн/$) = -100 грн.

КР за наявними грошовими коштами в іноземній валюті

Позитивна КР

Курс НБУ зріс

Кредит субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці»

Від’ємна КР

Курс НБУ знизився

Дебет субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці»

У нашому випадку маємо від’ємну КР (знизився курс, а отже, у гривневому еквіваленті грошей на рахунку стало менше), тому робимо проводку:

Дт 945 — Кт 316 — 100 грн

2. Надходження другої попередньої оплати (28.02.2020 р.). На дату зарахування грошей на поточний рахунок* (28.02.2020 р.) робимо проводку (курс НБУ на цю дату — 24,45 грн/$):

* Тут спрощуємо приклад. Операцію із зарахування валюти (другої передоплати) на розподільчий рахунок відображаємо так само, як і при отриманні першої передоплати.

Згідно з п. 5 П(С)БО 21, операції в інвалюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції.

Зверніть увагу: на валютному рахунку (Дт 312) тепер значиться валюта, яка «заходила» на рахунок у різні дні за різними курсами. Цей момент важливий для подальшого обліку валюти при її вибутті.

При цьому п. 8 П(С)БО 21 пропонує два альтернативних способи для перерахунку інвалютної статті на дату здійснення операції: або (1) в межах госпоперації, або (2) за всією статтею.

Обраний варіант обліку потрібно закріпити в обліковій політиці (ОП).

Тому якщо ви:

Варіант 1. В ОП закріпили спосіб перерахунку інвалютної статті на дату здійснення операції «в межах усієї статті», то 28.02.2020 р. (на дату другої оплати) потрібно буде перерахувати за курсом НБУ на цю дату (24,45 грн/$) і першу оплату (що надійшла 25.02.2020 р.):

$10000 х (24,45 грн/$ — 24,48 грн/$) = -300.

І відповідно визнати КР: Дт 945 Кт 312 — 300.

У такому разі весь залишок інвалюти на валютному рахунку ($30000) обліковуватиметься за одним курсом (24,45 грн/$).

Варіант 2. Якщо в ОП ми закріпили, що перерахунок інвалюти здійснюється тільки в межах господарської операції, то жодних додаткових проводок при отриманні другої передоплати не робимо. Але тоді виникне питання з обліком собівартості інвалюти при її вибутті (яка фактично значиться за різними курсами). У такому разі підприємство, наприклад, може скористатися методом «середньозваженого курсу». Суть його полягає в тому, що для валюти, яка надійшла на рахунок підприємства на різні дати, розрахунковим шляхом визначається середньозважений курс. На умовах нашого прикладу: усього в нас надійшло $30000. З них — $10000 (25.02.2020 р. за курсом 24,48 грн/$ — 244800 грн) і $20000 (28.02.2020 р. за курсом 24,45 грн/$ — 489000 грн). Середньозважений курс — (244800 + 489000) : 30000 = 24,46 грн/$.

3. Перерахована валюта на валютний рахунок у доларах в іншому банку (Україна) (03.03.2020 р.). Тут виникає запитання: чи потрібно на цю дату розраховувати курсові різниці? Адже валюта в нас та сама ($) і її вибуття по суті не відбувається (як було $30000, так і залишилося).

Насправді тут можна по-різному підходити до цієї ситуації:

(1) не вважати це госпоперацією (оскільки жодних змін у структурі активів/капіталі/зобов’язаннях підприємства не відбувається). І відповідно не перераховувати вартість валюти на цю дату;

(2) перерахувати валюту на цю дату і розрахувати КР.

Що важливо: зрештою, на дату балансу або на дату «реального» вибуття валюти результат вийде один і той же (див. таблицю нижче).

Давайте припустимо, що валюта так і залишилася на іншому вже валютному рахунку підприємства на дату Балансу (31.03.2020 р.).

На дату балансу гривневий еквівалент валюти повинен становити (курс НБУ на дату Балансу — 24,30 грн/$): $30000 х 24,30 = 729000 грн.

Варіант

Метод перерахунку КР

У межах госпоперації

За всією статтею

Перерахування валюти на інший валютний рахунок (у тій же валюті) не визнавали госпоперацією

КР на дату Балансу (31.03.2020 р.): $30000 х (24,30 грн./$ - 24,46** грн/$) = -4800**.

Сальдо за рахунком 312 на 31.03.2020 р.:

244800 + 489000 - 4800 = 729000

КР на дату другої оплати (28.02.2020 р.) = $10000 х (24,45 грн/$ - 24,48 грн/$) = -300.

КР на дату Балансу (31.03.2020 р.): $30000 х (24,30 грн/$ - 24,45 грн/$) = -4500.

Сальдо за рахунком 312 на 31.03.2020 р.:

244800 + 489000 - 300 - 4500 = 729000

Перерахування валюти на інший валютний рахунок (у тій же валюті) визнавали госпоперацією

КР на дату здійснення операції (03.03.2020 р.):

$30000 х (24,44 грн/$ - 24,46 грн/$) = -600.

КР на дату Балансу (31.03.2020 р.):

$30000 х (24,30 грн/$ - 24,44 грн/$) = -4200.

Сальдо за рахунком 312 на 31.03.2020 р.:

244800 + 489000 - 600 - 4200 = 729000

КР на дату другої оплати (28.02.2020 р.) = $10000 х (24,45 грн/$ - 24,48 грн./$) = -300.

КР на дату здійснення операції (03.03.2020 р.):

$30000 х (24,44 грн/$ - 24,45 грн/$) = -300.

КР на дату Балансу (31.03.2020 р.):

$30000 х (24,30 грн/$ - 24,44 грн/$) = -4200.

Сальдо за рахунком 312 на 31.03.2020 р.:

244800 + 489000 - 300 - 300 - 4200 = 729000

* Наш середньозважений курс.

** $10000 х (24,30 грн/$ - 24,48 грн/$) + $20000 х (24,30 грн/$ - 24,45 грн/$) = -1800 + (-3000) = -4800.

4. Зарахована валюта на валютний рахунок у доларах в іншому банку (04.03.2020 р.). Знову ж таки як таких підстав для розрахунку КР тут немає (оскільки жодного надходження/вибуття валюти не відбулося). Але можна й розрахувати КР.

5. Банк зарезервував валюту під гарантію (05.03.2020 р.). Гроші, які банк «заблокував» для забезпечення гарантії, є власністю підприємства. Поки вони не списані з рахунку — вибуття валюти не відбувається (Дт 314 — Кт 312). КР на цю дату можна не розраховувати.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам