Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2021/№38
Друкувати

Стара офісна техніка: куди її дівати?

Вишневский Михаил, налоговый эксперт
Комп’ютери та інша офісна техніка постійно удосконалюються. У результаті підприємства часто вимушені закуповувати нове та потужніше офісне обладнання ще до того, як зіпсується старе. А куди подіти, власне, цю офісну техніку, яка, може, й старенька, але повністю придатна до використання? Не викидати ж її на сміття! Давайте подивимося можливі варіанти використання такої техніки.

Найчастіше офісна техніка обліковується на балансі як ОЗ або МНМА. Якщо техніка придатна для використання, це означає, що ця техніка продовжує відповідати критеріям визнання активом (ст. 1 Закону про бухоблік). Отже, просто списати її не вийде. Що ж із такою технікою робити? Практика виробила декілька можливих варіантів позбавитися від неї. Розглянемо кожен з них.

Розібрати на запчастини

Бухоблік. Якщо ви розберете стару техніку на запчастини, з облікового погляду це означатиме ліквідацію ОЗ. Але щоб ліквідовувати цілком справну і придатну для використання техніку (яка зносилася хіба що морально), потрібні підстави.

Такою підставою може бути висновок експертної комісії підприємства про недоцільність подальшої експлуатації ОЗ і складений на підставі цього висновку акт на списання за ф. № ОЗ-3. Саме комісія повинна визначити, які запчастини можна отримати в результаті розбирання офісної техніки, і робить про це спеціальні відмітки в полі «Надійшло від списання» зворотного боку ф. № ОЗ-3 (п. 41 Методрекомендацій № 561*).

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

Акт за ф. № ОЗ-3 відображається в бухобліку тільки після того, як його затвердить посадова особа підприємства (п. 43 Методрекомендацій № 561).

Якщо рішення про ліквідацію техніки з метою розібрати її на запчастини затверджено, робимо проводки Дт 131 — Кт 104 (на суму накопиченого зносу) і Дт 976 — Кт 104 (на суму залишкової вартості).

Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні офісної техніки, оприбуткуються на рахунки запасів із визнанням іншого доходу (п. 44 Методрекомендацій № 561). Тобто при оприбуткуванні запчастин робимо проводку Дт 207 (201, 209) — Кт 746.

Щоправда, є альтернативний метод: проводки Дт 209 — Кт 976 або навіть Дт 209 — Кт 10 (ще до списання залишкової вартості).

А якщо техніка — МНМА? Тоді за фактом списання робимо тільки проводку Дт 132 — Кт 112, а потім просто прибуткуємо запчастини з визнанням іншого доходу. Якщо МНМА ще повністю не замортизовані, буде також проводка Дт 976 — Кт 112.

Податок на прибуток. У малодохідників — усе за бухобліковими правилами. А ось високодохідники (і малодохідники-добровольці) повинні визначити за технікою-ОЗ ліквідаційні різниці, передбачені пп. 138.1, 138.2 ПКУ. Тобто збільшити бухфінрезультат на бухоблікову залишкову вартість розібраної техніки і зменшити його на залишкову вартість за даними податковоприбуткового обліку.

Якщо техніка — МНМА, різницю не визначають.

ПДВ. ОЗ, ліквідовувані за самостійним рішенням платника, для цілей ПДВ-обліку вважаються такими, які поставляються за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ). Водночас згідно з п.п. 14.1.191 ПКУ випадки, коли платник надає податківцям документ про розбирання ОЗ, не вважаються постачанням товарів.

І в консультації в категорії 101.07 ЗІР податківці визнають акт на списання ОЗ за ф. № ОЗ-3 або за довільною формою з усіма реквізитами первинного документа як підставу не нараховувати ПДВ.

Операції з оприбуткування запчастин у результаті ліквідації ОЗ також обходяться без ПДВ-наслідків. На ці операції не нараховуються податкові зобов’язання за п. 189.10 ПКУ.

Якщо техніка — МНМА, п. 189.9 ПКУ не застосовують. Але й нараховувати ПДВ за фактом списання підстав у більшості випадків немає, оскільки техніка вже повністю замортизована і, відповідно, використана в оподатковуваних операціях. А ось якщо МНМА ще повністю не замортизовані, на їх балансову вартість на початок місяця нараховують ПДВ згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

Продати на сторону

Бухоблік. Доцільність продажу справного, але морально застарілого ОЗ, на нашу думку, теж слід підтвердити висновком комісії підприємства (див. п. 41 Методрекомендацій № 561).

Якщо прийнято рішення про продаж офісної техніки, слід промоніторити її на відповідність критеріям з п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 27 (ср. ).

Ці критерії дотримані? Тоді техніка перестає обліковуватися як ОЗ і починає обліковуватися як запаси. Тобто запускається дія НП(С)БО 27 і призначена для продажу техніка переводиться до складу необоротних активів, що утримуються для продажу.

У бухобліку це відображається проводками Дт 131 — Кт 104 (на суму накопиченого зносу) і Дт 286 — Кт 104 (на суму залишкової вартості).

На субрахунку 286 техніка обліковується або за балансовою вартістю, або за чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них менше (п. 9 розд. ІІ НП(С)БО 27).

Звичайно ж, на техніку, яка обліковується на субрахунку 286, жодна амортизація більше не нараховується (п. 6 розд. ІІ НП(С)БО 27).

Продаж техніки відображають стандартними проводками для реалізації оборотних активів. Спочатку визнають дохід від реалізації (Дт 377 — Кт 712), а потім списують балансову вартість (Дт 943 — Кт 286).

Що стосується МНМА, то тут принцип бухобліку аналогічний. За винятком того, що якщо МНМА повністю замортизовані, їх залишкова вартість дорівнює нулю. Тоді просто роблять проводку Дт 132 — Кт 112, а на субрахунок 286 нічого не переводять.

Податок на прибуток. У малодохідників — усе, знову ж таки, за бухобліковими правилами. А ось високодохідники (і малодохідники-добровольці) повинні визначити продажні різниці за ОЗ, передбаченими пп. 138.1, 138.2 ПКУ.

Механізм податковоприбуткових коригувань при продажу виробничих ОЗ такий же, як і при їх ліквідації. Тобто збільшують бухфінрезультат на бухоблікову залишкову вартість техніки (сформовану на момент переведення на субрахунок 286), що продається, і зменшують її на залишкову вартість за даними податковоприбуткого обліку.

Увага: те, що в бухобліку офісна техніка переведена до складу запасів, на податковоприбутковий облік не впливає.

Для цілей податковоприбуткого обліку техніка ОЗ (п.п. 14.1.138 ПКУ), що відповідає податковому визначенню, як була, так і залишається ОЗ (див., наприклад, ІПК ДФСУ від 29.01.2019 р. № 307/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). При цьому податкову амортизацію техніки, утримувану для продажу, припиняють синхронно з бухгалтерською.

Але повинні попередити: іноді податківці натякають на те, що продажні різниці потрібно робити вже на дату переведення ОЗ на субрахунок 286 (див., наприклад, ІПК ДФСУ від 11.05.2019 р. № 2078/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). На нашу думку, це безпідставно, і різницю слід визначати саме на момент продажу ОЗ.

ПДВ. А ось ПДВ-облік операцій із технікою, яка стала утримуваною для продажу, істотно відрізняється від ліквідації. Жодних ліквідаційних пп. 189.9, 189.10 ПКУ тут не буде. Йдеться про звичайну операцію постачання товарів (п.п. «а» п. 185.1 ПКУ).

Базою оподаткування ПДВ у загальному випадку буде договірна вартість. Тобто, відверто кажучи, за скільки ви домовилися продати свою стареньку техніку. Але! Якщо ваша техніка обліковується за балансовою вартістю, договірну вартість треба порівняти з нею. Якщо договірна вартість менша, доведеться нарахувати мінбазний ПДВ до рівня балансової вартості на початок місяця продажу (п. 188.1 ПКУ) і скласти ПН із типом причини «15».

Якщо ж ваша техніка вже після переведення на субрахунок 286 була знижена в ціні і обліковується за чистою вартістю реалізації, то саме ця вартість і буде мінбазою.

Причина такого підходу очевидна. Чиста вартість реалізації — це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва і реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9).

Якщо у вас договірна вартість на рівні чистої вартості реалізації, мінбазний ПДВ вам донараховувати не доведеться.

А якщо балансова вартість ОЗ або МНМА дорівнює нулю? Тоді в ПДВ-обліку орієнтуються тільки на договірну вартість.

Подарувати безоплатно

Бухоблік. У бухобліку операції з безоплатної передачі не належать до продажу. Тому якщо ви вирішили безоплатно роздати свою стареньку техніку, немає необхідності переводити її на субрахунок 286.

Безоплатно передані об’єкти ОЗ просто виключаються з активів (п. 33 П(С)БО 7, п. 40 Методрекомендацій № 561).

Для цього їх знос списується проводкою Дт 131 — Кт 104, а залишкова вартість — проводкою Дт 976 — Кт 104. От і все.

Об’єкти МНМА просто списують проводкою Дт 132 — Кт 112. Якщо є залишкова вартість, її списують проводкою Дт 976 — Кт 112.

Податок на прибуток. Безоплатна передача ОЗ має свої податковоприбуткові особливості. Адже ОЗ відповідає «податковому» визначенню товару (п.п. 14.1.244 ПКУ), а безоплатнна передача ОЗ — «податковому» визначенню продажу (п.п. 14.1.202 ПКУ). А там, де має місце продаж ОЗ, мають місце й продажні різниці. За МНМА цих різниць немає.

Тому високодохідники зобов’язані збільшити свій фінрезультат на суму бухгалтерської залишкової вартості безоплатнно переданих ОЗ і одночасно зменшити фінрезультат на суму залишкової вартості цього ж об’єкта згідно з ПКУ (пп. 138.1, 138.2 ПКУ).

Малодохідників ця різниця, як і попередні, не стосується: у них залишкова вартість безоплатно переданого ОЗ зберігається у складі витрат відповідно до даних бухобліку.

І ще. Якщо ви високодохідник (чи малодохідник-доброволець), вам треба враховувати, кого саме ви вирішили ощасливити, подарувавши йому свою стареньку офісну техніку.

Найпростіше в тому випадку, якщо ви обдарували звичайну фізичну особу, ФОП-загальносистемника або стандартного платника податку на прибуток. Тоді жодної різниці (окрім вищезгаданої продажної) вам визначати не треба.

Якщо ви подарували свою техніку єдиноподатнику або платнику податку на прибуток за ставкою 0 % (п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) — вам доведеться збільшити ваш бухфінрезультат на всю суму вартості ОЗ, які ви подарували таким суб’єктам господарювання (п.п. 140.5.10 ПКУ).

Наступний варіант — офісна техніка подарована суб’єктам фізкультури і спорту, про яких згадує п.п. 140.5.14 ПКУ. Тоді треба розрахувати ліміт на витрати, який становить 8 % від обсягу оподатковуваного прибутку за минулий рік.

Якщо вартість подарованої техніки менша — жодних різниць. Більше? Тоді доведеться збільшити бухфінрезультат на суму перевищення вартості подарованої техніки над значенням 8 %-го ліміту на витрати.

Якщо техніка подарована іншим неприбутковим організаціям (окрім спортивних) — діють положення п.п. 140.5.9 ПКУ. Для таких подарунків ліміт на витрати удвічі менший — 4 % оподатковуваного прибутку за попередній рік. Відповідно бухфінрезультат теж збільшується на суму перевищення.

ПДВ. Безоплатна передача для цілей ПДВ-обліку — це справжнісіньке постачання товарів.

Отже, за фактом безоплатної передачі офісної техніки, з погляду ПДВ-обліку, відбувається її постачання за нульовою вартістю.

З усіма відповідними наслідками для ПДВ-обліку.

Тобто складається нульова податкова накладна, в якій зазначається обдарований (одержувач подарунка).

Водночас до операцій з безоплатного постачання, безумовно, застосовується правило мінбази (п. 188.1 ПКУ). Очевидно, що якою б не була залишкова вартість старенької техніки на початок місяця, коли ви її подарували, це буде більше ніж нуль.

А договірною вартістю в операціях з безоплатної передачі буде нульова вартість.

Тому вам доведеться скласти мінбазну податкову накладну з типом причини «15» і донарахувати ПДВ до рівня цієї самої залишкової вартості.

Як бачите, варіанти, куди «сплавити» морально застарілу офісну техніку, є. Але в кожного з них є як переваги, так і недоліки.

А якщо ви єдиноподатник?

У єдиноподатника бухоблік буде таким же, як описано вище. А ось у податковому обліку будуть свої особливості при операціях з продажу техніки-ОЗ.

У такому разі застосовуватимуться правила п. 292.2 ПКУ і доходом буде різниця між сумою отриманих коштів і балансовою вартістю техніки.

Звертаємо увагу: податківці дозволяють разовий продаж активів, які обліковуються на балансі єдиноподатника як ОЗ. Навіть якщо це автомобіль, тобто підакцизний товар, продаж яких на ЄП заборонений (категорія 108.05 ЗІР).

Але у випадку з технікою радимо завчасно внести в ЄП-реєстр КВЕД 47.41 (чи інший відповідний код). Щоб податківці не скинули з ЄП за здійснення діяльності, не зазначеної в ЄП-реєстрі (п.п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ).

ПДФО та ЄСВ

Якщо старенька техніка продається або дарується фізичній особі, виникає питання з оподаткуванням ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

При продажу все просто. Дохід отримує юрособа, а у фізособи може виникнути хіба що дохід у вигляді додаткового блага. Але це якщо техніку йому продають з індивідуальною знижкою (п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ).

А ось якщо техніка подарована, тоді дохід у фізособи виникає на суму вартості подарунків, що перевищує 25 % мінзарплати (у 2021 році — 1500 грн) з розрахунку на місяць (п.п. 165.1.39 ПКУ).

Сума перевищення над цією неоподатковуваною межею буде додатковим благом для фізособи та оподатковуватиметься із застосуванням натурального коефіцієнта (п. 164.5 ПКУ). А ось ВЗ утримують із «чистої» суми перевищення.

Що стосується ЄСВ, то тут має значення, якій саме фізособі дарується техніка — працівникові або просто сторонній особі. Найчастіше стареньку техніку роздають саме працівникам. Тоді цей подарунок розглядатиметься як одноразове заохочення в натуральній формі. А такі заохочення належать до фонду додаткової зарплати (п.п. 2.3.2 Інструкції № 5**).

** Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Тому з подарунків працівникам стягується ЄСВ. З подарунками непрацівникам такого питання не виникає, оскільки відсутні трудові відносини.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам