USD26.261
Мы на facebook
Отключить рекламу

ПДВ-новації-2017. Вивчаємо Закон

30 грудня 2016 року Президентом України був підписаний Закон від 21.12.2016 № 1797-VIII Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, який набирає чинності з 1 січня 2017 року (крім окремих положень, зазначених у розділі «Прикінцеві та перехідні положення»).

Законом внесено чимало змін в порядок оподаткування податком на додану вартість.  Наведемо основні з них.

 

Порядок реєстрації платників податку 

Зазначено, що реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ може бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Електронна копія реєстраційної заяви передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з ЄДРПОУ.

 

Податкова накладна

Визначено, що обов'язковий реквізит податкової наладної -  код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Платники податків,  крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Уточнено, що до  31 грудня 2017 року штрафні санкції за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не застосовуються.

Крім того, платникам податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, надано право скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг.

 

Зупинення реєстрації податкових накладних

Набирає чинності з 1 квітня 2017 року.

Реєстрація податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації в ЄРПН.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган надсилає квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН. Така квитанція надсилається одночасно продавцю та покупцю.

У квитанції зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної /розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної /розрахунку коригування в ЄРПН.

Письмові пояснення та/або копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування.

Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого така процедура здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

 Термін реєстрація податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН

Змінено граничні строки реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН:

-  для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;

Збільшено термін реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН з 180 до 365 календарних днів. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації.

 

Штрафні санкції за порушення термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної /розрахунку коригування, а також допущення помилок, при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної

Допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, - тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов’язання виправити такі помилки.

Невиконання податкового повідомлення-рішення контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків - продавцем зазначених в абзаці першому цього пункту помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, - тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмірі:

10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок протягом 15 календарних днів;

20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок у строк від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок у строк від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок у строк від 61 до 90 календарних днів;

50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок у строк від 91 до 120 календарних днів;

60 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок у строк від 121 до 150 календарних днів;

70 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок у строк від 151 до 180 календарних днів;

100 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, - у разі невиправлення помилок після спливу 181 календарного дня".

Встановлено штраф при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій) в розмірі:

10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів.

Відсутність реєстрації протягом граничного строку, що зазначена у податковому повідомленні - рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Відсутність реєстрації після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків  суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Штрафні санкції за порушення термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної /розрахунку коригування не застосовуються на період зупинення реєстрації до прийняття  рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування.

 

Податковий кредит

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації.

Виключено пункт, згідно якого податкова накладна, що містить помилки в обовёязкових реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Одночасно уточнено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1  липня 2017 року в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

 

Інші зміни

- надання права на перенесення податкового кредиту, підтвердженого документальною перевіркою контролюючого органу, при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником ПДВ до складу податкового кредиту правонаступника;

- запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, відповідного до якого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню з бюджету;

- з 15 до 90 днів збільшено термін, протягом якого контролюючий орган зобов'язаний провести перевірку продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань на підставі заяви із скаргою щодо допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН (крім податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена).

Теги
Отключить рекламу
Коментарі
 • Бух бух бух
31.12.16 02:30

Валерьянки на их "покращення" не напасешься...

Відповісти
  Оцінити
 • 75
 • 0
 • ta
03.01.17 17:58

Не нахожу в Законе этот абзац из статьи "Уточнено, що до 31 грудня 2017 року штрафні санкції за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не застосовуються.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 1
 • Елена
05.01.17 13:15

Это в "Перехідних положеннях"

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Вики
01.01.17 11:28

Теперь за просроченный 1 день штраф 50%?

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 5
 • Ионный ускоритель
01.01.17 14:56

А если выписываю налоговую на самого себя по бесплатной раздаче или 198.5, то что? Тоже штраф? :/

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
01.01.17 15:45

Вики, Ионный ускоритель,так, вроде же, 50% штраф - только при условии задержки регистрации после получения увед-решения или после акта проверки? Из-за чего паника?

Відповісти
  Оцінити
 • 5
 • 0
 • Мария
01.01.17 18:47

Я вот не могу понять смысл их "гениального изобретения" - приостановки регистрации -"Реєстрація податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації в ЄРПН." хоть бы один пример таких критериев привели..

Відповісти
  Оцінити
 • 27
 • 2
 • Жираф
06.01.17 21:53

Мария, смысл в том, чтобы ваш покупатель не успел воспользоваться регистрационной суммой, увеличенной за счет НН по их мнению сомнительной сделки. Что было: НК снимали потом, при проверках, ждать долго. Сейчас: проверки свое возьмут, зато теперь есть возможность наполнять бюджет по желанию, достаточно лишь заблокировать регистрацию и покупатель начнет листать свои денежки, чтоб не попасть на еще больший штраф.

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Валентина
03.01.17 15:28

Мария, они еще не придумали, но придумают

Відповісти
  Оцінити
 • 12
 • 0
 • Ксюша
01.01.17 20:03

А если отказали в регистрации то поставщик в декларацию должен включать налоговую как налоговое обязательство, то есть налог заплати , а покупателю государство фигу показало. То есть операция сомнительная но налог запалати .А как же борьба со взятками . Если я должна бегать доказывать что не верблюд. Многим будет проще откупится.

Відповісти
  Оцінити
 • 36
 • 0
 • Мария
01.01.17 20:51

этим нововведением они сводят на ноль все плюсы электронного администрирования НДС (в плане борьбы с коррупцией), вводя в нее ручное управление, которое при этом законом не ограничено, т.о. в администрирование НДС попросту вводится произвол фискалов((

Відповісти
  Оцінити
 • 97
 • 1
 • Владимир
02.01.17 09:03

Подскажите, я так понимаю теперь штрафуют за не регистрацию НН на неплательщиков НДС?

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
 • Алена
03.01.17 09:34

Владимир, да, если выписали неплательщику раньше не штрафовали только за плательщиков НДС, теперь только если н/н выписана без НДС штрафа не будет за остальное штраф.

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • 111
04.01.17 08:43

Алена, Не уверен что это так. Наши дебилы опять так статью прописали что она имеет двойное значение. Там запятых так налепили, что я допустим понял,что неплатники не штрафуются

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Буржуй
02.01.17 10:34

Владимир, так и ранее за это штраф только этот факт тяжело выявить.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 4
 • Владимир
02.01.17 10:40

Буржуй, по ст.120.1 штрафы применялись только к НН выдаваемым плательщикам. Де юре их нужно было регистрировать, де факто ответственности за нерегистрацию не было. При том даже адм. при включении соотв. сумм в декларацию. Вот и интересуюсь как поменялась ситуация после Нового Года.

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 1
 • Мария
02.01.17 11:24

Буржуй, Владимир, ранее было "Cтаттею 120 1 ПKУ визначено pозміри штрафів, якi застосовуються y разі порушення термінів реєстрації податкових нaкладних, що пiдлягають наданню покупцям - плaтникам ПДВ, тa розрахунків коригування дo таких податкових накладних в ЄРПН, a також дoпущення помилок пpи зазначенні oбов'язкових pеквізитів податкової накладної.Tобто штрафи зa несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування дo них в ЄРПН нe застосовуються y разі, якщo такі податкові накладні/розрахунки коригування дo них нe надаються oтримувачам (покупцям) товарів/пoслуг"Но я все равно перед отправкой деки по НДС регила НН, выписанные неплательщикам, т.к. по деке все равно лимит уменьшался на эту же сумму... Как я поняла, изменения должны быть по закону №1791, но http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1791-19 - он не вступил в действие ещеи, судя по "1201.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою)..." - все так и осталось - налоговых, которые не выдаются, освобождены или 0% НДС штрафы не касаются...

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Юрий
04.01.17 12:55

Мария, более подробно про прошлые штрафы Лист ГУ ДФС у м. Києві від 27.04.2016 №9871/10/26-15-12-01-18http://kyiv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-67936.html

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 1
 • Натали
02.01.17 10:49

А закон в какой-то газете опубликовали?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 1
 • Мария
02.01.17 12:00

В сигнальном документе закона, на который в этой статье дается ссылка, я вообще не вижу всей этой информации по поводу штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных - откуда же тогда она взята?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Марина
02.01.17 12:33

Я не поняла-при приостановке регистрации нн-пояснення та документы-можно в течении 365 дней предоставлять,а решение ДФС принимает в течении 5 дней после получения пояснень??? И что изменилось по сути в предельном сроке регистрации нн в ерпн?как было 15 дней так и осталось.:)

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 1
 • Мария
02.01.17 12:54

Марина, сроки регистрации изменились - раньше было 15 дней после даты выписки, а теперь, например, для налоговой накладной от 1 числа - срок - последний день месяца, как и для налоговой от 15-го числа, а для налоговой от 16-го числа, как и от последнего числа месяца - срок - 15-е число следующего месяца."Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця,  до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця,  до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені."По поводу приостановки регистрации - даже думать не хочу - такая злая!)

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Мария
02.01.17 12:45

Вопрос автору статьи: откуда взято "Встановлено штраф при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій)", если в тексте закона № 1797-VIII: "61. Статтю 1201 викласти в такій редакції:"1201. Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної1201.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації,..."?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Админ
02.01.17 15:52

Мария, читаем то, что Вы цитируете : крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою. т.е кроме НН, которая не выдается покупателю и составлена на без-НДС-ные операции. а не на все НН, которые не выдаются покупателю

Відповісти
  Оцінити
 • 5
 • 0
 • Буржуй
02.01.17 21:12

Админ, Вы правы

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Мария
02.01.17 16:39

Админ, имеется в виду 1 случай - налоговые, которые не выдаются получателю, 2 случай - без НДС-ные, 3 случай - с 0% НДС, ИМХО.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Админ
02.01.17 17:06

Мария, главное, что б Вы налоговой смогли это доказать. Но Южанина с Вашей формулировкой явно не согласна http://yuzhanina.in.ua/novini/item/123-zvedena-tablytsia-novatsii-zakonu-pro-vnesennia-zmin-do-podatkovoho-kodeksu-ukrainy-shchodo-pokrashchennia-investytsiinoho-klimatu-v-ukraini-reiestr-5368-pryiniatoho-u-tsilomu-20122016-roku.html

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
02.01.17 17:58

Админ, буду ждать официальных разъяснений, хотя пока этот закон не опубликован (не вступил в силу) - даже и спрашивать-то не о чем... Если бы формулировка была "...(крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю) та складена на постачання...)" у меня бы вопросов не было...

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Наталья
08.01.17 15:51

Мария, обратите внимание по тексту на ":" Нет в тексте трех случаев.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • БУХ
02.01.17 16:33

Я не поняла на все товары должен быть УКТВЕД?!!!!!Т.е. даже если товар не импортный?Это начиная с налоговых выписанных с 01.01.17?

Відповісти
  Оцінити
 • 8
 • 0
 • Ольга24
02.01.17 20:20

Бух, ДА.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Светик
02.01.17 22:05

А для налоговых, выписанных декабрем, которые регистрируем в январе, коды указывать не нужно?

Відповісти
  Оцінити
 • 13
 • 0
 • С-Т
03.01.17 08:22

Обеспечим работой районные ГФС! Сначала их сократили,теперь штат будут набирать,это же сколько корреспонденции надо обработать! У кого налоговая под носом?

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Ксения
03.01.17 09:39

А если Н.Н. выписана по итогом дня, тоже должен быть УКТВЕД?!!!!!

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Yana
08.01.17 17:52

Меня тоже интересует этот вопрос.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Лера
05.01.17 12:01

Меня тоже интересует этот вопрос, нигде не вижу ответа на него!

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • .Юлия Рубежанская
03.01.17 09:49

а что с розничными НН с кодом 11 ???? тоже по всем проданным за день позициям проставлять код УКТЗЕД ???

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • 777
03.01.17 10:15

Доброго дня! Мене також цікавить ПН складена з кодом 11 і в грудні теж ставить код УКТЗед? Сьогодні відкрила в СОТІ коди УКТЗед ще список старий. То що робити? Адмін, роз"ясніть, будь-ласка.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • ира
05.01.17 15:08

777,

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Наталия
03.01.17 10:34

А где искать эти коды?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 777
03.01.17 10:42

Наталия, http://dkpp.rv.ua/

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Yana
08.01.17 17:54

Там не везде проставлен код УКТЗЕД

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • ТВ
03.01.17 10:38

"Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції ..." Из указанной цитаты получается,если неподакцизный товар то имею право указывать код? или не указывать ? если это так, то я предпочту не указывать...

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Яна
03.01.17 10:45

ТВ, фразу до конца дочитайте

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • ок
03.01.17 10:44

ТВ, нет, если у Вас не подакциз или импорт, то вы имеете право указывать первые четыре цифры, а не весь код. если подакциз или импорт код полностью

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • НатаКиев
03.01.17 10:39

Вопросов больше чем ответов)))) Нам Бухгалтерам везет, не работа, а развлечения. Один большой сплошной КВЕСТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
  Оцінити
 • 27
 • 0
 • OK
03.01.17 10:43

Согласна с Марией по штрафам за не регистрацию НН на неплательщиков. Надоело что-либо доказывать. Писать законы надо так, чтобы понимание было без вариантов. А если неоднозначность трактовки, то и решение должно быть в пользу налогоплательщика!!! Задолбали эти "писаки"!!!

Відповісти
  Оцінити
 • 20
 • 0
 • Татьяна
03.01.17 10:49

Новые сроки регистрации применяются к налоговым выписанным с 01.01.2017 или к декабрьским тоже?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Ника
03.01.17 22:47

Татьяна, а коды проставляем в налоговых за январь к декабрю не относится?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Джур
03.01.17 10:55

Татьяна, нет, конечно. Выписанным с 1-ого января

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Татьяна
03.01.17 10:57

Джур, спасибо

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Алена
03.01.17 11:04

Кто в курсе какой код УКТ ЗЕД ставить в н/н выписанной по коду 11?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • народ
03.01.17 11:19

Сначала упрощаем, теперь усложняем. Для чего эти коды указывать в налоговой, если товар не импортный, что от этого поменяется? Головной боли станет больше, ошибок в налоговых тоже и конечно штрафы. штрафы. штрафы...

Відповісти
  Оцінити
 • 11
 • 0
 • Vika
03.01.17 12:07

народ, я так понимаю, это как раз для приостановки регистрации, если вы покупаете одни товары/услуги, а продаете другие (ранее уже обсуждали тему скруток).

Відповісти
  Оцінити
 • 7
 • 0
 • Мария
03.01.17 19:17

Vika, по товарам еще можно притянуть за уши смысл, да и то, как фискалы собираются отслеживать все цепочки по каждому перепроданному товару? это же просто нереально! сложно даже самим в своем предприятии отследить цепочку по конкретному товару, а как по всем предприятиям и товарам это можно сделать?! а по услугам - какой смысл? услуги, производство далеко не всегда подразумевают какие-то цепочки, есть себестоимость, которая может очень сильно варьироваться...

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Елена
03.01.17 12:06

народ, А как же иначе бюджет наполнить...Конечно,штрафы...

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
 • //
03.01.17 11:20

если я правильно поняла, то с 01.01.2017г. регистрировать НН на неплательщика надо в те же сроки, что и на плательщика НДС. штрафов за неверно указанный код УКТВЭД не будет, я не нашла необходимый мне код в классификаторе, поэтому придется ставить тот, который подходит приблизительно(оказываем услуги по ремонту супермаркетам(замена ламп, замков, покраска стен и т. п.)).

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Натали
04.01.17 14:01

//, Как нет кода? А по какому-то КВЕДУ вы ведь работаете?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Татьяна
03.01.17 11:59

Замахали -терпенье лопнуло-избавляюсь от бизнеса,хватит кормить дармоедов!!!!!!

Відповісти
  Оцінити
 • 16
 • 0
 • Елена
03.01.17 12:03

Скажите кто-нибудь,спецрежим для сельхозников остался или нет?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Татьяна
03.01.17 12:04

Елена, нет

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Александр
03.01.17 12:10

Весь сыр-бор с кодами из-за невозможности борьбы с обнальными фирмами. Типа пусть теперь вся Украина мучается

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
 • Мария
03.01.17 12:11

Самое интересное, что этот закон еще не вступил в силу, и даже не определено, когда и где его собираются опубликовать) zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1797-19/card6#Public

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Анна
04.01.17 13:06

Мария, как же не опубликован? Пишут "Голос України" от 31.12.2016 г.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • asia.svetlova
03.01.17 13:29

Мария, Это точно, закон не опубликован, то есть возможности официальной изучить его нет, но он уже в действии. Разве такое возможно? Прям так и хочется найти толкового адвоката и подать в суд на наше правительство, которое устанавливает такие странные правила игры

Відповісти
  Оцінити
 • 13
 • 0
 • 11
03.01.17 12:29

// к Вам вопрос. Мы то же оказываем услуги и в НН пишем "послуга" без кода УКТВЭД,как быть теперь с 01.01.2017г.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Алена
03.01.17 13:14

Звонила на линию ГНИ сказали декабрь по старинке сдаем, а с января ставим коды, сказали уточняйте у своей налоговой у них нет точной информации, как правильно, у меня магазин и пекарня, какой код ставить там один на все,по итоговым с кодом 11 ответа нет, ждите. Короче как всегда вагоны впереди паровоза,

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
 • //
03.01.17 12:57

11, пока не знаю, ставила "послуга" без кода УКТВЭД и без кода единиц измерения, теперь ???

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • //
03.01.17 12:58

11, может появятся более вразумительные разъяснения.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Владимир.
03.01.17 13:55

Сначала реестрационный лимит,теперь коды! Сколько можно исдеватся над плательщиками!Чтобы заплатить 20% столько бумаги,столько глупостей надо придумывать.Надо гнать этих сочинителей в шею,не молчать.Мы же их содержим,мы заказываем муэыку,Кому то о-о-чень выгодно запутывать налоговое законодательство,в мутной воде легче ловить рыбку!Надо бойкотировать этот налоговый кодекс......

Відповісти
  Оцінити
 • 40
 • 1
 • Алена
03.01.17 14:15

Владимир., как, штраф впаяют и дело с концом, бухгалтера возмущаются и работают, мы подчиненные, директора должны подымать бучу,а они на нас орут когда к уплате и доказывать трудно, вечный пресс с одной стороны налоговая с другой хозяева.

Відповісти
  Оцінити
 • 17
 • 0
 • январь
03.01.17 14:25

З "покращенням" Вас коллеги! Кто первый в очереди в дурдом?

Відповісти
  Оцінити
 • 28
 • 0
 • Мария
03.01.17 14:36

январь, спасибо, взаимно!) мы все давно уже в нем живем))

Відповісти
  Оцінити
 • 15
 • 0
 • Shadow
03.01.17 15:08

у нас услуги тоже, но до этого писали грн. и код. в классификаторе кода на услуги небыло

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Мария
03.01.17 18:07

Интересно, а форма налоговой накладной, в которой нет места (или оно не указано) для кода услуги по ДК 016:2010 их устраивает? Куда его вписывать, если он (этот код) им так сильно нужен?)

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • ta
03.01.17 15:26

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1797-19 если щелкнуть по словам текст закона - он скачивается

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Киев
03.01.17 16:06

Ну...с новым годом. Подытожим: 1. По регистрации - технические правки. 2. По срокам регистрации - нам безразлично, но если это даст единственному бухгалтеру фирмы возможность пойти в отпуск - отлично. 3. По штрафам за нарушение сроков - ну так не нарушайте. 4. По кодам и УКТ ЗЕД - импортеры это давно пережили, остальным сочувствую -трудоемкий процесс. Не смертельно: за сегодняшний день придумали алгоритм, как ловить ошибки поставщиков (спасибо, услышали, дали время на тестирование) и подготовили допку по их ответственности. 5. Блокировка регистрации вызывает у меня чувство ужаса - если бы у нас не спрашивали мнение по критериям - спала бы спокойнее. Предупреждала, что это будет проблемой - но всем было безразлично....

Відповісти
  Оцінити
 • 13
 • 4
 • лю-лю
03.01.17 16:42

Киев, "4. По кодам и УКТ ЗЕД - импортеры это давно пережили, остальным сочувствую -трудоемкий процесс. Не смертельно: за сегодняшний день придумали алгоритм, как ловить ошибки поставщиков (спасибо, услышали, дали время на тестирование) и подготовили допку по их ответственности." Поделитесь алгоритмом!!!!! Как можно выловить ошибки поставщиков?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Киев
03.01.17 17:06

лю-лю, 1. Мы выгрузим справочники входящих ТМЦ и услуг. 2. Самостоятельно проставим все коды и втянем это в базу. 3.Далее, простой автоматический контроль на уровне совпадения первых 4х цифр кодов: что должно быть по нашему мнению, и что нам предоставил поставщик. 4. Операцию проведем после закрытия января - основная масса затрат стандартны из месяца в месяц. 5. Исправим свои ошибки, сообщим об ошибках поставщикам, подпишем допки об ответственности - время есть.

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 7
 • Кузя
04.01.17 20:05

Киев, ну не знаю, не знаю... Если у меня в ГТД или на входе от поставщика Код с вашим алгоритмом и справочником не совпадет, то я как поставщик , вам просто не смогу зарегистрировать НН под ваш справочник - ибо "скрутка". Это полумера и не решит проблем. Вообще не понимаю как это может работать в масштабах страны, если честно. Еще и с первым событием.

Відповісти
  Оцінити
 • 6
 • 0
 • дана
05.01.17 22:05

Кузя, в точку. Получаешь предоплату, выписываешь налоговую на будущий импортный товар. Потом завозишь, и упс! В ГТД чуточку другие коды, чем в прошлый раз, на одно и то же. Не смешно.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Киев
05.01.17 09:27

Кузя, мы - импортеры. За все время истории с УКТ ЗЕД у меня было не более десятка товаров, разные партии которых умудрились растаможить под разными кодами или ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ цифры импортного инвойса и ГТД не совпали. Контроль выставили только по четырем цифрам - просто для нас это сигнал, что надо разбираться. Одно дело вникать в ситуацию по 1% номенклатуры, другое - по всей (это наша оценка кол-ва проблемных позиций, права или нет - узнаю по итогам января). PS Не я эту хрень придумала, считаю, что фискалы не смогут таким образом решить проблему скруток. Мало того, я ПРОСИЛА о публичной поддержке коллег, чтобы это не вводили. Пока есть первое событие - никто ничего не отловит. Мы (как импортеры с офисом в Киеве и имеющие возможность выделить человека для жизни в ГФС) пострадаем минимально, а п-во, изменение единицы измерения. давальческое сырье, покупка у ФОП засветится сплошной скуткой. Как единственный бух фирмы, расположенной за не один десяток км будет выкручиваться - ума не приложу.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 1
 • Ника
05.01.17 16:16

Киев, у меня за 18 лет разницы по первым ПЯТИ цифрам не было ни разу, пока не стали кабеля закупать в Китае, они эти коды правой пяткой из левого нижнего угла пишут.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Маня
04.01.17 10:41

Киев, а по строительству? Когда в акте 100 и более позиций работ и еще больше материалов и оборудования?

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Киев
05.01.17 09:28

Маня, и что? По всем позициям контрагент сделает ошибки?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 1
 • Киев
04.01.17 16:23

Маня, мы автоматизируем процесс, из-за бредовой идеи какого-то депутата мои девочки страдать не должны. 4 цифры - это укрупненный список, и не такое переживали.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 2
 • лю-лю
04.01.17 08:41

Киев, как по мне существует проблема проставить код. По справке со статистике у меня 33.12 (ремонт и тех обслуживание кассовых аппаратов), а по ДК более подходит 33.13. Так какой же ставить? И кому эти вопросы задавать?

Відповісти
  Оцінити
 • 6
 • 0
 • Алена
03.01.17 16:41

Киев, поделитесь п 4 как ловить ошибки поставщиков?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Мария
03.01.17 16:25

Киев, а кто у кого спрашивал мнение по критериям для блокировки регистрации - не раскроете тайну? и какие возможны варианты этих критериев?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Киев
03.01.17 16:42

Мария, у представителей бизнеса :)..Из приятного - нас услышали и понимают, что любой бестолковый вариант приведет к сотням бухгалтеров в ГФС и параличу работы бизнеса. Из неприятного - пока никто не смог предложить такой набор критериев, чтобы под раздачу не попали реальные предприятия...

Відповісти
  Оцінити
 • 5
 • 3
 • Мария
03.01.17 16:47

Киев, но ведь изначально СЭА и была создана, чтобы отсеять возможность фиктивного НК - все, что регится, по идее, уже кем-то как-то оплачено государству - какой смысл в дополнительных критериях - я не могу понять... Если придумали уже трюки, как обойти регистрационный лимит, то этот вопрос должен решаться там, где и теми, кто этим лимитом может управлять, хотя, по идее, в него никто не должен вмешиваться, ИМХО...

Відповісти
  Оцінити
 • 19
 • 0
 • Киев
03.01.17 16:58

Мария, так та трошечки не так...СЕА будет отсеивать неоплаченный налоговый кредит только с 2017 - после отмены сх льгот. Но СЕА пока не может отследить скрутки. Все понимают, что ручки налоговых инспекторов - это коррупция...Для автоматического контроля нужны критерии: с этим пока огромные сложности.

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 5
 • Мария
03.01.17 16:55

разве что, может быть, есть схемы получения НК от потенциальных возмещенцев НДС, которым так выгоднее работать, чем бороться за возмещение НДС?

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Лёля
03.01.17 17:54

О цэ покращення! : "Змінено граничні строки реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН:- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені; " Теперь можно в отпуске спокойно отдыхать и "не дёргаться".- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені;

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Ніна
03.01.17 18:12

А якщо власна продукція, і коди у постачальників різні, а то і без кодів, а у нас суміш?

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
 • Лена
03.01.17 20:31

Пошла закрывать бизнес(((((((( Страна идиотов!!!!!!!!!

Відповісти
  Оцінити
 • 14
 • 2
 • 777
03.01.17 22:30

Лена, ви будете не перша по закриттю бізнесу. Така кількість закритих ФОПів як в цьому році-це, мабуть, є стратегія наших депутатів, так вони,напевно, бачуть покращення!!! Цікаво, через пару років хто зможе сплачувати податки?

Відповісти
  Оцінити
 • 13
 • 0
 • Настя
04.01.17 09:58

Если закон вступил в силу, то где план проверок на сайте ДФС?

Відповісти
  Оцінити
 • 5
 • 0
 • Любовь
04.01.17 10:05

Подскажите, есть ли ссылка на справочники УКТ ЗЕД и Державний класифікатор продукції та послуг

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
04.01.17 14:08

Любовь, http://dkpp.rv.ua/

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Любовь
04.01.17 15:26

Натали, спасибо огромное

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
04.01.17 14:05

Любовь, гугл все подскажет.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Любовь
04.01.17 10:05

желательно с сайта ДФС

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • мир
04.01.17 10:21

"МАЮТЬ ПРАВО зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду" Если код стал обязательным реквизитом для всех товаров, значит - не МАЄМО ПРАВО, а ЗОБОВ'ЯЗАНІ указывать? Или как?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Настя
04.01.17 10:30

мир, ЗОБОВ'ЯЗАНІ

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Настя
04.01.17 10:29

мир, МАЮТЬ ПРАВО ... НЕ ПОВНІСТЮ, але не менше ніж чотири цифри

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • ta
04.01.17 11:09

Не нахожу в Законе этот абзац из статьи "Уточнено, що до 31 грудня 2017 року штрафні санкції за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не застосовуються."

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • 888
04.01.17 16:13

п.35 прим.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ " Установити, що до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120 1.3 статті 120 1 цього Кодексу, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг."

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Елена Зп
04.01.17 13:31

ta, думаю, если Вы выпишите НН с "неправильным" кодом, то Вам обязательства не снимут, а вот если "найдут" такую НН с "неверным" кодом УКД ЗЕД у вашего покупателя, его, конечно, штрафовать не будут - просто молча кредит снимут со всеми вытекающими последствиями....

Відповісти
  Оцінити
 • 6
 • 0
 • ta
04.01.17 15:33

Елена Зп, я понимаю, что больше пострадает покупатель, у меня др. вопрос - каким пунктом Закона "узаконена " отстрочка штрафов по УКТ ЗЕД.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • С Новым годом!!!
04.01.17 14:45

Раньше мы ставили вместо послуга - шт с кодом 2009 то теперь надо послуга з кодом из 4-х цифр или можно шт(с новым кодом или все же 2009)

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Ольга
04.01.17 15:04

я так понимаю, это код единицы измерения, его и дальше надо ставить, а сейчас речь идет о коде самого товара или услуги.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • С Новым годом!!!
04.01.17 15:39

Ольга, да точно ,запуталась, Спасибо

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Ллл
04.01.17 16:22

уточните пожалуйста..."Державний класификатор продукции и послуг" мы используем, когда товар украинского производства, а код УКТ ЗЕД - когда импортный?правильно я понимаю?

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Ллл
04.01.17 18:21

У меня основная деятельность-это оптовая и розничная торговля,то есть по сути перепродажа.наверное правильней всего будет смотреть по входящим налоговым накладным от поставщика.Просто по импортным товарам руководствуюсь кодами укт зед,это как бы понятно...А вот чем руководствоваться,если товар украинского производства???

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • ИринаД
04.01.17 18:01

Ллл, а Вы смотрели этот классификатор продукции и послуг, там в левой колонке указан код продукции, а в крайней правой колонке код УКТ ЗЕД, правда не по всем позициям. Я нашла свои услуги, и у меня как раз тот случай, что по моей продукции указан и код продукции (в левой колонке) и код УКТ ЗЕД (в правой) и эти коды разные. Вот теперь сижу и думаю - какой из них ставить?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Оля
04.01.17 22:07

ИринаД, тот жа вопрос. товар украинского производства, какой код ставить левый (Код) или правый(УКТЗЭД)?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
04.01.17 17:02

Ллл, я так понимаю, что для товаров (перепроданных без их изменения) - УКТ ЗЕД, а для продукции и для услуг - Державний класификатор продукции и послуг

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • ИринаД
04.01.17 18:06

Мария, если я производитель и произвожу продукцию, то по-вашему я ставлю код продукции из классификатора продукции и услуг. А мой покупатель предположим ее дальше перепродает без изменения как вы написали, то что он должен указывать не мой код продукции, а выбирать код из УКТ ЗЕД, так что ли

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
04.01.17 18:49

ИринаД, я понимаю это так. Вообще смысла этих кодов в НН я не вижу, т.к. в одной группе 4-значного кода может быть много разных услуг/продукции/товаров - что они смогут отследить таким образом? (вопрос риторический)

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Ольга
04.01.17 16:30

А я запуталась с этими кодами. Какой и что я должна ставить. И вообще есть ли привязка кодов статистики к "услугам". У нас в стат.справке коды связанные с фин.деят-тю(упр.фондами). На балансе этих фондов есть инвест.недвиж., которая сдается в аренду... (в ед.изм. "м2"). Вот что надо писать? Грубо говоря коды 66.., 64.. (по справке) или же 68.. который "связан с недвижимостью" ? Тут можно по разному тянуть за уши..., но докажи это: а) арендатора-плательщикам НДС, б)налоговой...

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
04.01.17 17:08

Ольга, в http://dk16.dovidnyk.info/ есть Секція LПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕРУХОМІСТЮ - ищите там, что больше подходит... Но куда ставить эти коды услуг, если в действующей форме НН этого не предусмотрено? Мы сами себе это должны придумать? Или пока никуда их не ставить, раз штрафов до конца года нет?)

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Ольга
04.01.17 21:35

Я так понимаю в графу укт зед... Мы сами себе придумаем , Налоговая посмотрит , подумает и напишет как надо , предварительно собрав со всех штрафы за неправильные обязательные реквизиты с поставщика, и ща то что необоснованно отнесли на нк- покупателя.

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Ольга
04.01.17 16:34

а и к этим "услугам" вообще нет УКТ ЗЕД...

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • sk
04.01.17 17:24

Срок регистрации меняется для НН выписанных с 01.01.17?Так, как в случае если мною была создана НН 16.12.16, то по старым правилам - она прострочена. А по новым -еще можно регать до 15 января.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Ллл
04.01.17 18:24

sk, срок регистрации изменяется для нн выписанных с 01.01.17. так что,если у вас есть нн от 16.12 незарегистрированная,то поздравляю - это просрочка.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • sk
04.01.17 20:25

Ллл, спасибо за разъяснение.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 123
04.01.17 17:40

Дорогие бухгалтера! С Новым годом! Все просто, если без страха. Вместе разберемся во всем! Главное - идти к балансу, держать внимание на истине и делать свое дело с любовью. С наступающим рождеством Христовым! Иисус учит любить и прощать. Простим законодателей и налоговиков за их ошибки, а они простят нас за наши. Простим и себя

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • таки да
04.01.17 21:05

таки да. а притча такова : сегодня ТЫ проверишь меня , а завтра Я тебя ...как-то начало было хочь с 01 апреля . то бишь 1 квартал дайте людям понять шо 29 декабря слуги народа надумали. шось так

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Колхозница
04.01.17 22:14

Доброй ночи! А есть ли спецрежимщики по НДС (сельхоз)? Сегодня отправляла платеж на спец.счета - по результатам деки за декабрь - не хватает регистрационного лимита.... платеж вернулся "уточните реквизиты". По идее, расчетные счета должны работать до конца января, по факту уже закрыли?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Оля
04.01.17 22:33

И еще, а как будет определяться правильность этого кода?В налоговой все пойдут на курсы брокеров?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • лю-лю
05.01.17 08:52

Оля, вот как-то за налоговую я меньше всего переживаю. Как мы, бухгалтера, у которых на фирме нет ни юриста, ни брокера будем определять эти коды - вот это меня волнует. Уже вчера пошли звонки и письма от клиентов и даже поставщики услуг спрашивают какие коды нам писать. Ересь придумали какую-то!!! Если у меня сложная услуга, которая состоит из нескольких услуг с разными кодами, мне что нужно договор переподписывать и разбивать одну услугу на несколько составляющих? И еще представляю себе какая ругань будет между бухгалтерами, все будут требовать РК по тем кодам, которые сами себе придумали. Потому что как правильно многие не знают, но доказывать что правы будут.

Відповісти
  Оцінити
 • 7
 • 0
 • Оля
05.01.17 10:30

лю-лю, согласна с вами, но меня интересует как мне смогут доказать, что код не тот? есть продукция, которую не так просто определить в конкретную группу

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 911
05.01.17 09:10

лю-лю, ну у нас аналогічно - будівельні роботи - якщо дивитись в договір то це загальнобудівельні роботи, але якщо розібрати по актах (кб-2) то там буде і штукатурні і монтажні і земляні - що само собою мають коди, при чому структура акта кб-2 така що виокремити із загальної вартості ті чи інші роботи досить проблематично

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • 911
05.01.17 08:41

з новим роком всіх!! і ЗРАЗУ ТАКЕ ПИТАННЯ - у старих ПН код УКтзед не потрібно зазначати? - я звичайно розумію що не потрібно, але в нас країна дурнувата - може є якийсь лист чи розяснення

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • 911
05.01.17 08:44

911, вибачаюсь - старі в смислі ті що за 2016 які реєструються в 2017?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Ллл
05.01.17 10:04

911, все старые накладные (то есть за 2016 год) делаем и регистрируем по старым правилам

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 1
 • Татьяна
05.01.17 11:24

Ллл, не факт, в налоговой сказали "питання на розгляді"

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Ольга
05.01.17 10:08

вообще объясните что такое это "скрутка" ? )))) чтобы хоть понять в чем могут обвинить

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • 911
05.01.17 11:50

Ольга, ви -торговий посередник- отримали податковий кредит коли купували гвозді, а сформували податкове зобовязання продавши ковбасу....

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 1
 • Ольга
05.01.17 12:16

911, ну так это можно любого производителя обозвать или тех кто оказывает услуги. Я купила у Киевенерго/водоканала/прочих поставщиков товары/услуги на содержание здания и сформировала НК, а НО у меня исключительно от сдачи в аренду инвест.недвижимости и возмещения комун.платежей и одна сводная НН с кодом 8. Но спасибо за посвящение ))). Теперь буду знать что я один из злостных нарушителей ))).

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • 911
05.01.17 12:30

Ольга,як заявляють до виробників чіплятись небудуть - хоча не факт - восновному питання до купі-продай, але навіть тут виникає більше питань чим відповідей, товар для власного використання, товар на складі з часів совка, товар куплений у не платника...... ну багато що.______________ зараз повилазе ще море дуже цікавих і водночас сміховинних питань: наприклад із сьогодні вспливших - розчинник, він же вайт спіріт- внезапно є підакцизним товаром, і його продавці - магазини будматеріалів - повинні бути зареєстровані як платники акцизу. ДО 01.01.17 ніхто той розчинник (вайт спіріт) відслідкувати не міг, так як виробляють його в Україні і продають без коду УКТ зед, тапер будмагам потрібно або реєструватись платником акцизу, або вказувати невірний(непідакцизний код) або не продавати розчинник - і таких питань незабаром вилізе вагон

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 1
 • бука
05.01.17 13:59

911, не могли бы вы кинуть ссылку или откуда узнали, что уайт -спирт подакцизный товар с 01.01.17? Спасибо!

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 1
 • 911
05.01.17 14:09

бука, https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/nalogovyi-kodeks/rozdil-vi-akcizniy-1020943.html ПКУ ст 215.3.4 код (2710 12 21 00) та по суті він таким і був до 01.01.17- просто оскільки його продавали без УКТЗЕД - податкова не могла відслідкувати те що він підакцизний - а якщо із 01.01.17 виписати ПН із таким кодом не будучи при цьому платником податку - вам зателефонують))))

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Ольга
05.01.17 12:42

911, да понятное дело смехотворные ситуации, но когда остановят регистрацию и нужно будет бегать каждый раз по налоговой и доказывать, что не верблюд и при этом чувствовать себя полным идиотом, то как-то не смешно. Учитывая что очереди будут по этому вопросу километровые и явно по записи с номерками до метро )), а там будут сидеть инспектора с круглыми непонимающими глазами и посылать всех в "далекое пешее"

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • 777
05.01.17 12:18

Ну поясніть у кого ПН складенна за щоденним підсумком (11) ,хто що ставить в колонці УКТЗЕД? Прошу..........

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Ольга
05.01.17 12:20

777, да никто еще никуда ничего не ставит. НН можно успеть зарегить до конца месяца (те что до 15-го выписаны). А те что за декабрь, так они еще по-старому.

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • 777
05.01.17 12:33

Просто у мене кругом голова! Сьогодні отримала ПН від постачальника так у накладній проставлені коди із старого довідника на укр.вироби, у мене роздрібна торгівля з нового довідника зовсім інші УКТЗЕД і що, які ставити?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
05.01.17 12:54

777, спокойствие, только спокойствие! (С) До конца месяца, по идее, должны быть разъяснения и изменения в порядке приема НН (сейчас даже Медок не пропускает налоговую с кодом услуги - там нет такого справочника), а пока можно заняться другими делами...)

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Ольга
05.01.17 12:44

777, ну сегодня вам точно никто не скажет как правильно...

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Наталья
05.01.17 13:23

Кто-то пробовал регить НН с кодировкой услуг? У меня не получилось. Отказ с формулировкой, что кода нет в Довиднику.

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • sk
06.01.17 11:25

Наталья, а какой справочник использовали, ДК 021:2015?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
05.01.17 18:09

Наталья, аналогично

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • YYY
05.01.17 15:10

Так теперь УКТЗЕД на всю номенклатуру ставить, а не только на импортную, я правильно поняла???

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 1
 • zzz
05.01.17 16:51

А как быть с товаром, купленным без кодов в 2016 г.?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Женя
05.01.17 17:14

код УКТ ЗЕД услуги, я так понимаю надо ставить циферки с правой колонки, но они даалеко не везде указаны, я всё строительство перещелкала, ни одного номера, шось я гуглю-гуглю а то что мне надо найти не могу, разъяснения будут 30 января 2017 г., все будем регистровать 31 января 2017 г.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Олгьга
06.01.17 09:55

ага, и их сервер ляжет, потому что все дружно начнут регистрировать в последний день. Все как всегда. Потому что приняли и организовали процесс "вовремя".

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Рокся
05.01.17 17:21

Так все таки в н/н должен стоять код ВЕД, мы производители и экспортеры и естественно вся продукция уже с кодами. Значит я могу этим воспользоваться????

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Окси
05.01.17 17:22

Звонила в справочную, дали ответ что за декабрь 2016 регистрируем по старому, т.е. товары украинские без кодов. А за январь на следующей неделе ждут разъяснение. Согласна с Женей что будем все регистрировать 31 января 2017.

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • zzz
05.01.17 17:32

а какие именно цифры с кода брать

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Рокся
05.01.17 17:43

Подскажите правильно я понимаю, что по отходам производства ( токарная стружка, отходы фрезерного производства) код ВЭД будет 7204??? Кто-то может уже с этим разобрался?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • W
06.01.17 11:42

квед по услугам, делаешь проверку , а пишет нет такого кода в справочнике. отлично. как регистр?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Люсинда
06.01.17 12:51

W, вот-вот (((

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • sk
06.01.17 12:49

какой справочник для услуг нужно использовать?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • бух-ПДВ
06.01.17 13:19

http://dkpp.rv.ua/

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Люсинда
06.01.17 13:16

sk, http://dkpp.rv.ua/

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • sk
06.01.17 15:37

Люсинда, а ДК 021:2015 это не актуальный разве?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Алла
06.01.17 13:43

Извините что не по теме.....кто то сегодня НН за декабрь регистрировал? отправила утром и еще нету ни одной квитанции...

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
06.01.17 14:57

Алла, сегодня утром зарегистрировалась декабрьская НН наша.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • юлия
06.01.17 14:28

январь регистрировали, 5 секунд - и кв-я пришла

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Мария
06.01.17 14:59

юлия, Вы сегодня регистрировали январскую НН не на услуги, случайно?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Т.М.
06.01.17 15:45

У всех Новогодние праздники и Рождество, у бухгалтеров Бухгалтерские вальсы "налогове покращення". У людей с 1-го по 10-е выходные. У нас регистрация НАЛОГОВЫХ.(Потому- что штраф.) Дало нам бы ПРАВИТЕЛЬСТВО хоть на НОВОГОДНИЕ ПРОАЗДНИКИ отстрочку по регистрации НАЛОГОВЫХ +5 ДНЕЙ. К кому обращаться.???

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 456
06.01.17 16:10

911 - помогите, нужен проект ЗУ "Плательщик ндс - при оборотах свыше 20 млн.грн."Минипредприятия имеют 1 бухгалтера на все операции, а на больших -отдельный бух.по НДС.Сейчас мини -платят НДС, а большие - возмещают ( посмотрите реестры на возмещение). Тогда большие будут платит, а не возмещать ндс.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • SSS
06.01.17 17:08

Подскажите мы на украинские товары ставим новые коды,а на импрт старые что были в 2016г или нет?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • юлия
06.01.17 17:32

(для Марии) регистрировали НН не услуги. пока не знаю что с услугами делать. какие коды...я так понимаю справочник мидка только прокатывает. я как-то раньше код ТНВЭД вбила тот, что не прописан в мидке (ошиблась). так не зарегистрировалась НН. А услуги у меня редкость, жду что проясниться....

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Татьяна
07.01.17 10:30

Я конечно очень рада, что не будут штрафовать за неправильные коды поставщиков, но как быть с налоговым кредитом? Опять придется обзванивать всех и выпрашивать корректировки

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
08.01.17 14:41

Подскажите код услуги оренды!!нужно срочно..ничего не нахожу!!помогите

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
08.01.17 14:42

Оренды собственных помещений

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Yana
08.01.17 19:07

Натали, http://dkpp.rv.ua/index.php?level=68

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
09.01.17 09:04

Cпасибочки, но это старый код 2010 года, не регистрируется, а в новом в этом разделе нет такого-услуг оренды, а мне надо корректировку налоговой сделать...время в обрез..помогите!!

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 777
09.01.17 09:53

Натали, який ви код ставите на оренду, цікавлюсь,бо в мене теж є оренда, але в мене хоч є ще час, а ви робите коригуючу за грудень? Так грудневі накладні ще без кода УКТЗЕД ставим.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Анн
09.01.17 09:48

Натали, в декабрьских НН код не нужен, а по январским (с 1-15-го) регить до конца месяца.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
09.01.17 09:59

У меня расчет корректировка к декабрьской накладной, выписанной 27.12.2016 года..не регистрируется без кода...у нас не медок, соната...

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 777
09.01.17 10:11

Натали, Зверніться до програмістів програми соната з цією проблемою на форумі, але сьогодні вам навряд чи хтось допоможе, але якщо вам так терміново потрібно зареєструвати накладну є інші безкоштовні програми , наприклад: Єдине вікно, СОТА, Айфін.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
09.01.17 10:00

Кто уже регистрировал декабрьские без кола в январе, откликнитесь??прошло без кода???

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Татьяна
09.01.17 16:08

Натали, все зарегистрировано

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • ок
09.01.17 13:44

Натали, декабрьские прошли без кода

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Анн
09.01.17 10:17

Натали, нам в январе арендодатели регили за декабрь

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
09.01.17 10:00

Извините, без кода...пишу с планшета, сорри

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 777
09.01.17 10:25

Натали, Я реєструвала все ок, не переживайте , заспокойтесь, зробіть в іншій програмі ПН та зареєструйте.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • света
09.01.17 10:41

Коллеги,утром отправила на регистрацию НН,квитанций нет;отправила "запити" и и запросила "витяги",ответов нет.Как у вас?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • тоже света
09.01.17 11:38

света, еще 6 числа отправила ЕСВ - квитанций нет, сегодня повторно-тоже тишина. По запитам такая-же ситуация.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • 777
09.01.17 10:58

света, відправила запит на накладні ,то теж нема квитанцій, у суботу хотіла зареєструвати ПН прийшла ось така квитанція:ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.При необхідності виправте документ та відправте його знову.Виявлені помилки:Документ не може бути прийнятий - реєстрація документу 'F1201008' тимчасово у період з 07.01.2017 12:30 по 08.01.2017 09:00 призупинена у зв'язку із проведенням технологічних робіт. У разі дострокового завершення технологічних робіт, реєстрація буде відновлена раніше зазначеного терміну.Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.10.11Може це з цим звязано.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Натали
10.01.17 07:06

Доброе утречко!!!спасибо всем за помощь!!эсв отправила раньше-квитанцию получила, 1 дф в это воскресенье-квитанция пришла

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Светлана
10.01.17 14:44

Подскажите пожалуйста какой классификатор для услуг применять ДК 016:2010 или ДК 021:2015 ?

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • МИЯ
12.01.17 14:56

А если в классификаторе в правой колонке УКТЗЕД пусто,а квед с номером, то что ставить?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Ірина
23.01.17 11:45

коси вже дибки на голові від усіх цих змін. Підкажіть будь -ласка, бо податківці не знають, С/г виробник у порядковому номері податкової накладної вже не вказується код виду діяльності?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Леся
31.01.17 10:54

Підкажіть код УКТЗЕД для поглуги водопостачання і водовідведення. Дякую

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Админ
31.01.17 11:02

Леся, https://buhgalter911.com/news/news-1025778.html

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Любов
29.05.17 21:01

Підкажіть будь-ласка чи буде штраф,коли накладна зареєстрована з порушенням термінів, товар не виданий,а через пару днів накладну анулювали?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Леся
13.07.17 18:02

Подскажите,где найти коды на оборудование для кондитерки еще и импортного

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ВИДАННЯМ
Контекстна реклама
Календар бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Курси валют
Налаштування
Оформлення
Світла тема
(стандартний)
Сіра тема
Темна тема
Параметри екрану
Фіксована ширина
(стандартний)
На весь екран