Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.05.17
54020 140 Друкувати

Мінфін переглянув критерії для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та правила їх застосування

З 1 квітня 2017 року згідно з п. 201.16 ПКУ в тестовому режимі розпочала роботу система зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН. 

На початку квітня було оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України  «Про затвердження  Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування».

Державна регуляторна служба залишила без розгляду зазначений проект через порушення розробником вимог статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині не оприлюднення проекту регуляторного акту та не здійснення аналізу регуляторного впливу. 

Сьогодні, 5 травня 2017 року, ДФС оприлюднила нову редакцію проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування». 

 Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за наступними адресами:

Державна фіскальна служба України: 04655, МПС, м. Київ - 53, Львівська площа, 8.,
e-mail: monitoringcentr@sfs.gov.ua.

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,
e-mail:  infomf@minfin.gov.ua

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11, e-mail:  inform@dkrp.gov.ua.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Наказом буде затверджено:

- Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що додаються.

- Затвердити Перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що додається.

Передбачено, що до 1 червня 2017 року ДФС повинна здійснити аналіз ефективності застосування Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених цім наказом, та у п’ятиденний термін надати пропозиції Міністерству фінансів України стосовно їх удосконалення. Також ДФС повинна кожного п’ятого числа місяця, наступного за кварталом, надавати пропозиції Міністерству фінансів України щодо удосконалення Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

ДФС проводить оцінку ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК Критеріям. Моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації та інформації, поданої платником податку за формою згідно з Додатком 1 до Критеріїв. У Додатку 1 наведено таблицю:

Таблиця даних платника податку

Код згідно з КВЕД ДК 009:2010

Придбання (отримання) товарів/послуг

Виробництво

товарів/послуг

Код згідно з УКТ ЗЕД /

ДК 016 – 2010

 

Найменування

Код згідно з УКТ ЗЕД /

ДК 016 – 2010

 

Найменування

         

 

Проектом наказу передбачено, що платник податку, у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі, а у період дії тестового режиму (з 01.04.2017 до 01.07.2017), у разі отримання квитанції про ___, має право надати через електронний кабінет інформацію за формою згідно з Додатком 1 до Критеріїв щодо:

- видів економічної діяльності відповідно до Класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

- найменування та кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку;

- найменування та коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Всі податкові накладні, що подаються на реєстрацію в Реєстрі перевіряються ДФС відповідно до таких ознак:

а) податкова накладна, що подається на реєстрацію в Реєстрі, реєструється на покупця – особу не зареєстровану платником податку;

б) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних зареєстрованих в Реєстрі у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування, становить менше 500 тисяч гривень та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, що займає аналогічну посаду менше ніж у чотирьох платників податків;

в) загальна сума сплачених у 2016 році на позабюджетні рахунки до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до зведеного бюджету податків і зборів платником податку та його відокремленими підрозділами, яким подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень (ознака використовується з 01.04.2017 до 01.01.2018);

г) одночасно значення показників D та P, розрахованих за наведеними у цьому підпункті формулами,  має таку величину D>0,05,  Р<Рм*1,3, де:

D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T;

S – загальна сума сплачених за останні 12 місяців на позабюджетні рахунки до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до зведеного бюджету податків та зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;

T- загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, яка зазначена платником податку в податкових накладних зареєстрованих в Реєстрі;

P - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних зареєстрованих в Реєстрі у звітному (податковому) періоді з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування;

Рм - найбільша місячна сума податку на додану вартість зазначена у податкових накладних, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 місяців.

д) ДФС прийнято рішення щодо врахування інформації за формою згідно з Додатком 1 до Критеріїв.

У разі, якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає одній з ознак визначених підпунктами «а», «б», «в», «г», «д» цього пункту – така податкова накладна/розрахунок коригування не підлягає Моніторингу.

Моніторинг податкової накладної/розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими  Критеріями:

1) обсяг постачання товару в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі у 1.5 або більше разів більше залишку різниці обсягу постачання такого товару, зазначеного у податкових накладних зареєстрованих з 01.01.2017 р. в Реєстрі та обсягу придбання відповідного товару зазначеного у отриманих податкових накладних, зареєстрованих з 01.01.2017 р. в Реєстрі;

та сума податку на додану вартість, зазначена у зареєстрованих з 01.01.2017 р. в Реєстрі податкових накладних з придбання товарів таким платником податку з кодами згідно з УКТЗЕД, які визначаються згідно із пунктом 7 Критеріїв*, більше 50 відсотків загальної суми податку на додану вартість, зазначеної у податкових накладних з придбання товарів таким платником податку і зареєстрованих з 1.01.2017 в Реєстрі його контрагентами;

2) відсутність дозвільних документів (відомостей, наданих ДФС уповноваженими на це органами; ліцензій, виданих органами ліцензування), які засвідчують право суб’єкта господарювання на провадження певного виду діяльності (дозвільні документи, ліцензії на здійснення відповідної діяльності, які відповідно до законодавства передбачені для виробництва або реалізації цих товарів/послуг) стосовно товарів/послуг, які зазначені платником податку у податковій накладній поданій на реєстрацію в Реєстрі;

3) відношення суми податку на додану вартість, вказаної у розрахунках коригування, з урахуванням розрахунку коригування для покупців, які не є платниками податку, зареєстрованих платником податку в Реєстрі у поточному місяці, що передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, до суми податку на додану вартість, сплаченої до зведеного бюджету у місяці, за який подано такі розрахунки коригування, більше 0.2.

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає вимогам підпункту 1 та сума ПДВ, зазначена в податкових накладних зареєстрованих платником податку в Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням ПН/РК, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають цьому підпункту 1 більша середньомісячної суми сплачених за останні 12 місяців на позабюджетні рахунки до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до зведеного бюджету податків та зборів платником податку та його відокремленими підрозділами то реєстрація такої ПН/РК зупиняється.

* пунктом 7 Критеріїв передбачено, що перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД та кодів послуг згідно з ДКПП, які застосовуються для здійснення Моніторингу ПН/РК, затверджується ДФС за погодженням з Міністерством фінансів.  

Перелік документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних:

для Критерію 1:

договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, митні декларації;

первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи;

розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

рахунки-фактури (інвойси), акти приймання - передачі, надання послуг, накладні;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена  договором або законодавством;

документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-технічних і технологічних можливостей для здійснення господарських операцій.

для Критерію 2:

договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, митні декларації;

первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи;

розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

рахунки-фактури (інвойси), акти приймання - передачі, надання послуг, накладні;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена  договором або законодавством;

для Критерію 3:

договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, митні декларації;

первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи;

розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

рахунки-фактури (інвойси), акти приймання - передачі, надання послуг, накладні;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена  договором або законодавством;

Копії документів повинні бути завірені належним чином.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Буржуй
06.05.17 07:39

Да , все 4 дня на даче похоже буду читать и вникать. С додатком 1 " до критериев" ясно надо будет подавать как только примут. И " может подать" превратиться " в обязан подать". Надо садить бухгалтера его готовить. Поздравляю тех у кого 1000 -2000 кодов. А вообще получается, что возможность регистрации НН привязана к сумме уплаты других налогов и платежей. Хочешь зарегить больше сумм НН возьми больше сотрудников или плати на них больше налогов.( или плати больше еще чего то там). Классно ребятки критериями периписали Налоговый Кодекс.?! Это же фактическое введение налога с оборота, причем узаконенное приказом одного министерства!

Відповісти
 • SHADOW
06.05.17 10:54

Буржуй, +100500, как то то не понятно, при чем тут пенсионный и соц.взнос к регистрации НН

Відповісти
 • Valentina
10.05.17 15:33

SHADOW, Вы не поняли - будут смотреть сколько всего налогов, сборов и т.п. вы заплатили ! (((( живемо по-новому (((((

Відповісти
 • Буржуй
06.05.17 11:42

SHADOW, из критериев выходит если я только начал работать и по фондам только начал платить. И и допустим пополнил ссчет СЭА НДС Живими деньгами на 100.тис чтоб зарегить НН на 600 тис. (Кинули предоплату). Мне ее заблокируют. т. к. Не попадаю в критерии! Янук с Азировым просто младенцы !

Відповісти
 • ОЛЬГА
06.05.17 10:07

А главное, как упростили администрирование налогов, прям как обещали. Теперь каждый бухгалтер, да что там бухгалтер, школьник, с легкостью подсчитает все лимиты, соберет папку документов по каждой нн, быстренько смотается 25 раз в дфс, и все, может быть повезет ее зарегить.

Відповісти
 • SHADOW
06.05.17 10:48

ОЛЬГА, не смотается " ... має право надати через електронний кабінет інформацію за формою згідно з Додатком 1 до Критеріїв ". хотя, возможно и у ходоков тоже будут принимать

Відповісти
 • 1+1
10.05.17 15:08

SHADOW, а каким образом? В каком формате и как это представляется возможным? И, опять таки. Ведь не всегда ведутся на предприятии какие-ты документы, или под данную ситуацию они вообще не нужны, тогда как? Особенно непонятно какие документы предоставить под этот критерий :"документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-технічних і технологічних можливостей для здійснення господарських операцій". Сканировать трудовые книжки, табеля и ведомости или что? или как?

Відповісти
 • Мирра
06.05.17 14:24

SHADOW, ну если висеть не будет, то может мотаться не придется..... И новая должность сразу же появится в бухгалтерии бухгалтер-администратор-секретарь кабинета)))))))

Відповісти
 • Мирра
06.05.17 14:24

Они хоть сами в этом маразме разберутся????!!!

Відповісти
 • Елена
06.05.17 19:38

Мирра, они и не будут разбираться. Будут блокировать "на глазок" и "на заказ", а плательщики будут бегать к ним с пачками документов и этим шедевром и объяснять, почему согласно наказа регистрация налоговой накладной не подлежит блокировке. Так мытари и научатся, на нашей крови в очередной раз.

Відповісти
 • Бух17
08.05.17 08:16

Елена, похоже на то. Мне уже в некоторых квитанциях 1, пишут ошибки. Понять почему не могу. Получаю продукцию с крупного завода.

Відповісти
 • 13
07.05.17 11:18

и нафига в этой куче подтверждающих доков таможенные декларации (копии заверенные) и вообще эти критерии полная задница нормальным честным предприятиям.... большего маразма я за всю свою трудовую деятельность на поприще бухгалтерии, а это более 30 лет, еще не встречала....грустно, т.к. на возмущение и гнев просто нет сил.

Відповісти
 • Театр абсурда
11.05.17 12:34

Наконец то до власти дорвались свидомые приdurki. Читаешь и не можешь понять, где то ли опечатка, то ли дебилизм.пункт 1 "Накладные на неплательщика НДС ,,,,,,,, не регистрируются."? И какое отношение ЕСВ имеет к регистрации накладной? Полнолуние и смена погоды в целом по Украине на работостособность бухгалтеров влияют больще, чем ЕСВ на НДС. А свои фирмочки при ДФС, как жили так и будут жить вне формул, а в ручном режиме регистрации и возмещения НДС.

Відповісти
 • М.В.
08.05.17 09:36

13, небось ещё и с "мокрыми" печатями таможни...

Відповісти
 • IN_NOCHKA
08.05.17 21:16

М.В., Скажіть дякую, що не доведеться тягнути із собою митника

Відповісти
 • Марі
10.05.17 10:31

IN_NOCHKA, Не підказуйте їм. А то додадуть до переліку необхідних доказів.

Відповісти
 • *****
12.06.17 23:19

Марі, смех сквозь слёзы...

Відповісти
 • gafi
07.05.17 17:34

"У разі, якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає одній з ознак визначених підпунктами «а», «б», «в», «г», «д» цього пункту – така податкова накладна/розрахунок коригування не підлягає Моніторингу." Вот теперь сижу и думаю, не подлежит контролю, это значит, регят и пропускают дальше, или, наоборот, блокируют и имеют её в виду??

Відповісти
 • Света
11.05.17 14:05

gafi, Да, по идее регят и пропускают дальше. Если "підлягає Моніторінгу", то проверяют дальше по критериям пп 1-3 и если есть соответствие по одному из пп.1-3, то блокуриют и иди доказывай, что ты не верблюд

Відповісти
 • М.В.
08.05.17 09:34

gafi, почитайте сами подпункты - может, тогда понятно станет.

Відповісти
 • Оксана
08.05.17 10:17

Подскажите,я правильно поняла. Если обсяг меньше 500 тыс.в месяц, то можно не переживать,подсчитывая коэфициенты ЕСВ и т.д?? Написано,что если отвечает "хотя бы одному из критериев", то НН не мониторятся. Правильно?

Відповісти
 • Буржуй
08.05.17 11:06

Оксана, да

Відповісти
 • Натуся
08.05.17 10:40

Как минимум нужно регить нн не позже чем через 5 дней после возникновения НО, для того чтобы было время для защиты от беспредела, а иначе штрафы по нарушениям терминов регистрации и влет контрагентов по кредиту. По поводу налога с оборотов согласна платить, если уберут все остальные налоги.

Відповісти
 • ИИ
10.05.17 10:46

Натуся, штрафные санкции не применяются с даты блокировки нн до ее разблокировки.

Відповісти
 • Лорик
08.05.17 11:24

не могу понять, при чем ЕСВ к НН. Идиоты.

Відповісти
 • Valentina
10.05.17 15:46

Лорик, заставляют платить всего и много , не глядя какой налог/сбор .

Відповісти
 • Наталья
08.05.17 11:50

БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!Интересно сколько мы все будем еще терпеть этот беспредел!!!!

Відповісти
 • *****
12.06.17 23:21

Наталья, пока не остановим...

Відповісти
 • старийбух
08.05.17 12:24

Тобто, якщо вони будуть перевіряти кожну ПН чи відповідає вона тим крітеріям - то скільки ж буде тривати реєстрація ??? Будемо чекати кілька днів??? Чи я не так розумію?

Відповісти
 • Татка
08.05.17 14:04

старийбух, так и сейчас регистрацию налоговой можно ждать пару дней, у меня уже было, почти два дня регистрировались. и я и контагенты сидели на телефонах и перезванивались, а обороты то и до двухсот тысяч в месяц не дотягивают.

Відповісти
 • бабушка
08.05.17 14:00

не там і не для тих копають яму..., нічого ж не зміниться просто бухгалтерам додаткова робота ,витрати на принтер , бумагу , ніяка формула розрахунку не буде фільтровать добросовісного платника від .... , платитиме добросовісний

Відповісти
 • Кэт
08.05.17 14:22

А что делать с товаром приобретенным в 2016 году (тривалого зберігання)? Его продать уже нельзя будет? Бред какой-то !!!

Відповісти
 • старийбух
08.05.17 14:30

Перевіряти кожну ПН не реально, для цього потрібна спеціальна програма, в якій ми всі занесені зі всіма "крітеріями", при чому вона постійно повинна оновлюватися на "попередні 12 місяців"! Уявляєте технологічні можливості нашої ДФС ? Я не уявляю! Це просто буде виборочна тряска тих, хто ще працює і платить, бо з інших який толк?

Відповісти
 • Елена Зп
08.05.17 14:50

Короче, отпуск этим летом опять не светит :) с какого там эту трахомудрию запускают??? с 1 июля?я уже несколько месяцев думаю поменять работу...устала, как собака, проверять эти коды, крестики, отсутствие крестиков, сверять, мониторить...как зомби. Еще б добавили в НН слово - расходная накладная, сроки, серии, производитель,лот, годность и другие параметры...и чего там еще можно....сил нет уже...не ругаться, и думать....мой директор если ездит в ДФС, сразу к начальнику и орать...по-другому даже никто не слушает....

Відповісти
 • Натуся
08.05.17 14:57

не по теме. сегодня отправила 1ДФ(так получилось), отправила запросы. Никакого движения. Даже доставки нет. У кого как?

Відповісти
 • Костя
10.05.17 14:52

Натуся, эти дебилы на выходные отключают свой сервер. На прием работает, а ответ... Потом в первый рабочий день, в течение первой половины дня Вы получаете ответы на все запросы. Эта х... существует уже 3 недели.

Відповісти
 • Галина
08.05.17 15:05

Натуся, аналогично

Відповісти
 • старийбух
08.05.17 15:05

Натуся, я теж робила запит по ел рахунку - немає відповіді. Думаю, що в держустановах вихідний, електронна система також не активна. До речі, банк теж не проводить платіжки.

Відповісти
 • Натуся
08.05.17 15:46

старийбух, про банки все понятно, а вот эл.администрирование имеет один час ежедневного отдыха с 23.00 до 24.00. Выходных у них нет. А большие магазины типа Епицентра или Ашана? Это саботаж.

Відповісти
 • Лю
08.05.17 16:33

Натуся, это началось 16 апреля - сервер теперь выключается на праздники и иногда на воскресенье - никаких тебе отчетов, вытягов, регистрации. И потом начнет работать 10 мая часов в 10 утра (так было 3 мая после праздников тех)

Відповісти
 • Тетяна
08.05.17 17:58

Ми торгова організація ПН складаємо на виручку ПІДСКАЖІТЬ чи можливо реґ одну ПН і місяць

Відповісти
 • Марі
10.05.17 12:06

Тетяна, Певно ви складаєте ПН за ЩОДЕННИМИ ПІДСУМКАМИ? Назва говорить сама за себе. За кожен день.

Відповісти
 • Светлана
09.05.17 10:00

Нужно просто навести порядок на таможне, что бы все завозилось по белому и не было черных схем и ненужно будет никакие коды отслеживать и перекрывать кислород малому бизнесу, издеваться с бухгалтеров и директоров. Принять нормальный Налоговый кодекс, запретить все письма и поправки, вносить изменения и дополнения как минимум 5 лет.

Відповісти
 • Valentina
10.05.17 15:56

Светлана, респект Вам и уважение ! Самый толковый и , главное , ПРАВИЛЬНЫЙ комментарий Вы дали ! Трезво .

Відповісти
 • Алена
09.05.17 12:27

Я хочу соблюсти ТРУДОВОЙ КОДЕКС по отношению к главному бухгалтеру. Хочу в отпуск на 24 дня!!!!

Відповісти
 • Татьяна
11.05.17 10:11

Алена, согласна с Вами на 100%. Собачья работа - бухгалтерия сейчас.

Відповісти
 • Алсу
09.05.17 15:53

Боже какая сложная формула! с третьего раза не могувьехать ЕСВ ... причем тут ЕСВ ? D>0.05 Это как ? больше пяти копеек?:)

Відповісти
 • Бух...
10.05.17 09:47

Они сами пытались вычислить по той формуле, что написали....ну действительно....маразм уже зашкаливает...что они курят перед тем, как выдать такое "покращення" бух.учета, хотя тут уже об учете наверное речь и не ведется... интересно, а где сравнение с Европой ? мы же привыкли, что все теперь у нас как в Европе...только наверно в Европе за такое бы просто подвесили....зла не хватает...

Відповісти
 • с-т
10.05.17 09:59

с пятницы висят налоговые,ответа на запросы с утра нет.как всегда у ничего них не работает сервер,лимита не вижу.Требую внести профессию бухгалтера в 1-й список (вредность проф.)!!!

Відповісти
 • Машуня
10.05.17 10:24

У меня "новенькому" 6 месяцев. Получили предоплату почти 1 млн. (всего лишь дорогой востребованный сезоном товар, ничего преступного). По критериям: D>0,05, Р

Відповісти
 • Машуня
10.05.17 10:30

по критериям г) "не пролазим" - это очень мягко сказано, там просто зашкаливает... Крайний срок 15 мая. Как регить такую сумму, когда даже вполне "невинные" НН висят по двое суток??? Неужели бух. должен быть ясновидящим и дробить все крупные предоплаты, чтобы избежать гемора. Самое обидное, что впухорылые так и будут делать, а белые-пушистые должны будут доказывать правомерность крупных сделок, для которых штат из 20-ти человек не нужен вовсе.

Відповісти
 • ок
10.05.17 10:38

Машуня, дробление не поможет. 500 тыс. суммарно за месяц, а не по одной налоговой. на несколько фирм дробить будут кому надо

Відповісти
 • Машуня
10.05.17 10:51

ок, Господи-Боже, упустила "у поточному місяці"!.. Мы еще и по пункту б) не пролазим... Даже не знаю как диру объяснить, у него с математикой так себе .... до сих пор не понимает почему НДС=1/6 от общей суммы... И стоит ли заранее ему вообще обрисовывать проблему?.. много слов, а пользы для всех ноль...

Відповісти
 • Valentina
10.05.17 16:00

Машуня, так даже у тех диров , у которых не полный ноль с математикой , уже не хватает мозгов осознать все это ... и как жить ?

Відповісти
 • ЕленаК
10.05.17 11:06

Я правильно поняла, что НДС на таможню не участвует в формулах вообще?

Відповісти
 • Юля
10.05.17 11:10

Вас уже блокировали! Ребята блокировка - это не когда тебе не дают регистрировать налоговые, а когда вырубают эл договор и ты не можешь работать вообще, у нас зависли отчеты о принятии на работу и под угрозой была сдача декларации, т.к. документы в Медке вообще не отправлялись. Гл бух помчалась в налоговую и ей предьявили , то, что в нн нет кодов и даже не смотрели, что это услуги и до 14 апреля мы могли их отправлять без кодов, начали заставлять подписать доп соглашение в договору, о блокировке, после того, как она на всю налоговую начала орать, что если не включат, то обратиться в коррупционный отдел, будет звонить в Киев о беспределе, только после этого включили договор, так штрафовать нас было не за что, что будет когда эта машина заработает на полную, жутко приставить, будим не только бегать с бумажками, а еще с конвертами и в разные кабинет, вот чего они хотят и еще говорят о борьбе с коррупцией и дороге в ЕС, тошно слушать.

Відповісти
 • Натуся
10.05.17 11:45

Юля, так Ваша бухгалтер подписала доп соглашение о блокировке?

Відповісти
 • Юля
10.05.17 11:51

Натуся, нет, хорошо, что ключи до 18 года поэтому заставить не могут.

Відповісти
 • алина
10.05.17 11:47

Если НН попала под критерий 1 , то необходимо предоставить документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-технічних і технологічних можливостей для здійснення господарських операцій.Вопрос: кто и главное на основании каких нормативных документов , будут решать достаточность наличия трудовых ресурсов и возможность осуществлять хоз операцию

Відповісти
 • SHADOW
10.05.17 12:01

меня пункт г нервирует. в начале года народ активно платил(все три месяца), в апреле слабенько. и по итогу естественно будет Р

Відповісти
 • SHADOW
10.05.17 12:02

Р

Відповісти
 • Ольга
10.05.17 12:03

Юля, да они все могут. Нам отключили договор в марте, и ничего не можем сделать, звонила на пульс-они даже данных о фирме не спросили, обращайтесь в свою инспекцию, уже директор 3 раза был на рабочих группах и в налоговой милиции, притащили им кучу заверенных доков, ничего не сдвигается. По НКУ-не имеют право, на деле-им все по-фигу, захотели-и отключили. Я уже злиться устала, хочется их всех..........

Відповісти
 • Бух...
10.05.17 12:03

Народ...а кто-то получил через медок сегодня вытяги ? 12 часов дня и тишина

Відповісти
 • Юля
10.05.17 12:11

Бух..., пришли, отправили в 9 пришли все ближе к 11

Відповісти
 • Марі
10.05.17 12:10

Бух..., Приходять десь протягом години.

Відповісти
 • SHADOW
10.05.17 12:03

админы, у Вас вставка не работает. хотел формулу из пункта г новости вставить. только первую букву ставит остальное отсекает вместе со всем текстом.

Відповісти
 • Админ
10.05.17 13:13

SHADOW, спасибо за замечание. передам программистам. Не проходит коммент из-за знака меньше

Відповісти
 • )))
10.05.17 12:49

21 век на дворе, чиновники могут себе позволить автоматизировать бред сумасшедшего)))

Відповісти
 • ленале
10.05.17 12:59

не удивлюсь, если еще анализі мочи дира и буха добавят к критериям

Відповісти
 • Светлана
10.05.17 14:58

ленале,, і не зареєструють,бо які тут вже аналізи))).

Відповісти
 • Наталья
10.05.17 15:24

Кто-то понял, как заполнять табличку? И зачем она нужна?

Відповісти
 • Окса Запорожье
10.05.17 15:47

Коллеги дорогие и просто хорошие люди переведите с птичьего и объясните простым человеческим языком эту долбаную формулу. У меня какое то отупение.

Відповісти
 • Машуня
10.05.17 16:45

Окса Запорожье, 1) Открываете свою учетную программу. Формируете сводные проводки за последние 12 мес. суммируете все налоги уплаченные в бюджет за последние 12 мес. (счета 64.. и 65 в корреспонденции со сч.311), таможенный НДС там не сидит, т.к. он корреспондируется с Кт377. Делите все это на сумму всех НН за последние 12 мес. Получаете такую-себе-хрень. Так вот эта хрень должна быть больше 0,05...... 2) Сравниваете сумму НДС по всем НН в текущем месяце - это "Р" с наибольшей "месячной суммой" всех НН за последние 12 мес (т.е. с наибольшим значением стр.9 деки по НДС за последние 12 мес.) - это "Рм" .... первое не должно превышать второе более, чем в 1,3 раза..... Ну а с остальными пунктами более менее все ясно. А вообще, это просто зарядка для мозгов, не более. Не представляю, как они соберут в кучу столько показателей, включая совместительство дира на 4 предприятиях, если до сих пор бывают звонки по поводу начислений меньше минималки по работникам-совместителям... Буду регить и решать проблемы по мере их возникновения. Всем терпения.

Відповісти
 • Окса
11.05.17 10:08

Машуня, теперь все понятно. Спасибо большое что разложили все по полочкам, а то прямо затык какой то у меня.

Відповісти
 • Рома
10.05.17 21:08

Машуня, вот это уже на доступном языке. Особенно "такая-себе-хрень" ))). А то выдумали D, S, T...

Відповісти
 • ЯЯ
10.05.17 16:39

Окса Запорожье, присоединяюсь к Вашей просьбе...

Відповісти
 • нива
10.05.17 16:55

Формула с буквой D кассается только тех у кого есть НДС 7%, у остальные по этой формуле будет больше чем 0,05, т.е их не заблокируют. Вторая формула сравнивает весь НДС из НН, зарегистрированных за месяц, включая и регистрируемую НН (Р) с наибольшим НДСом к уплате за последние 12 месяцев(Рм), умноженом на 1,3. И если сумма (Р) больше, чем 1,3Рм, то НН заблокируют

Відповісти
 • Света
11.05.17 14:11

нива, нет, НН по этой причине еще не заблокируют, а будут мониторить по критериям 1-3. А вот если нн будет соответствовать одному из критериев 1-3, вот тогда заблокируют.

Відповісти
 • SHADOW
10.05.17 17:55

нива, а не на оборот? в статье написано если Р меньше чем 1,3Рм

Відповісти
 • Женя
10.05.17 17:28

нива, податковуються за основною ставкою ТА ставкою 7 %

Відповісти
 • нива
10.05.17 18:53

Женя, Сорри, дочитала

Відповісти
 • Светлана
10.05.17 17:08

А как с теми кто в этом году только стал НДСником , в эту формулу они не попадают , что будет блокировка по полной программе ?

Відповісти
 • Света
11.05.17 14:13

Светлана, Нет, попадут под миниторинг. А блокировка по соотвтетствию критериям 1-3.

Відповісти
 • Бусяка
10.05.17 18:32

Получили квитанцию з зауваженням:"за результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно УКТ ЗЕД "...и перечислены коды.Вот скажите, ведь у всех на 01.01.2017 года были остатки на складе, они реализуются в этом году и есно им присваиваются коды по аналогии с поступлениями. Но конечно объемы поступлений и продаж не будут соответствовать( за счет реализации остатка материалов)? Как с этим быть?

Відповісти
 • Zefir
11.05.17 12:06

Бусяка, может быть вопрос глупый,а как Вы увидели такую квитанцию?Это как-то выделено, или настройки специальные? У меня сотни НН, если статус "зарегистрировано" я протокол не проверяю, даже не просматриваю, выгружаю все в 1С

Відповісти
 • Бусяка
11.05.17 19:41

Zefir, при загрузке документов в Медоке.Можно открыть саму НН и в ней квитанцию 1.Первая строка Документ прийнято, а следущая- все остальное

Відповісти
 • Бяка
12.05.17 11:14

Бусяка,спасибо, стандартная процедура мне понятна, но открывать сто НН и проверять на наличие зауважень..., я думала, что такие Нн как-то выделены, привлекая внимание

Відповісти
 • Инна
10.05.17 20:00

Бусяка, мы тоже получили.. Только у нас купля-продажа происходит сразу, остатков нет! И работаем с 2 кодами! И как это так можно было подытожить, что у меня не достаточно покупки по коду, хотя нн от поставщика с таким кодом и кол-вом у меня зарегина первой!?? Они там что курят? Простите..

Відповісти
 • Буржуй
10.05.17 18:37

Представляю как сейчас начальники налоговых, замы, отдел НДС , и электронки сидят и потирают руки. "Малиновые штаны ! - Цак вставьте и 2 раза Ку, Ку!"

Відповісти
 • Машуня
10.05.17 18:53

Буржуй, а представляете, если бы в квитанции с зауваженнями сделали функцию "Ответить", как здесь, на форуме?.. Мечта!

Відповісти
 • не удержалась
11.05.17 10:55

Машуня, Вам лайки за все комменты.

Відповісти
 • Буржуй
10.05.17 19:32

Машуня, сервер бы лег от нецензурщины!

Відповісти
 • Лейла
10.05.17 21:30

Люди добрі! Хто може простою мовою перерахувати критерії, під які не слід підпадати підприємству, що б не блоканули... я вже нічого не розкмію(((

Відповісти
 • Ірина
11.05.17 11:34

Не моє, але влучно написано, процитую:"Что я прочитала в "новом новом" (с) проекте.Освобождаются от мониторинга:1. НН неплательщику2. Первые 500 тыс. базы налогообложения каждый месяц у каждого плательщика3. Заплатившие налогов и ЕСВ (без НДС на таможне) 5 млн.4. Соблюдающие налоговую нагрузку более 5%: налоги и ЕСВ без НДС на таможне к объему операций, облагаемых по ставкам 20% и 7% за последние 12 месяцев - при условии что не нарастили за месяц объем операций более чем на 30%5. Промышленные и сервисные предприятия, без ограничения по КВЭДам, которые получили квитанцию, в т.ч. тестовую, о том что продали то, чего не покупали, подали через электронный кабинет Додаток 1, и ДФСУ приняла решение этот Додаток 1 учесть. В Додатке 1 указаны КВЭДы предприятия, а также коды УКТВЭД/КВЭД чего делают (продукция, услуги) и из чего делают (продукция, услуги). Если ДФСУ Додаток1 принял, предприятие освобождается от мониторинга полностью. Чем руководствуется ДФСУ, принимая или не принимая во внимание Додаток1, не указано; извещение о приеме/отказе не прописано.Критерии мониторинга:1. Одновременно- за период с 01.01.2017 в исходящих НН товара в 1.5 раза больше, чем во входящих за тот же период - без пояснения, как идентифицируется товар- сумма НДС входящего за период с 01.01.2017 по рисковым товарам составляет более 50% всего НДС входящего. Список рисковых товаров в проекте отсутствует, формируется ДФСУ- сумма НДС в НН за месяц, включая мониториемую, превышает среднемесячную сумму уплаченных налогов и ЕСВ за 12 месяцев2. Реализуются товары (услуги), на которые у предприятия нет разрешительных документов - из проекта исчезла сноска о том, что это касается только случаев, когда разрешение предусмотрено законодательством3. Сумма П2 на уменьшение неплательщикам НДС более 20% НО за месяц"Подробнее: http://buhforum.com/viewtopic.php?f=14&t=4326&start=45На рахунок п.3 з останнього переліку не цілком згідна, але сама до кінця не можу вникнути. У новому проекті щодо цього критерію мова йде про всі розрахунки коригування на "мінус", які реєструються платником. Тобто, якщо я реєструю РК від постачальника на зменшення мого ПК , то це може спричинити його блокування?

Відповісти
 • Буржуй
10.05.17 22:06

Лейла, простым языком в 95 % случаев заблокируют однозначно( кто то может поправит) если Вы хотите зарегистрировать в НН в 1, 5 раза больше товара одного кода чем у Вас есть на налоговом кредите( входящий товар с тем же кодом) и сумма НДС больше чем средняя сумма налогов и ЕСВ за месяц. В остальном Вас либо усиленно мониторят( с последствиями) либо не мониторят, если оборот меньше 500 тис. За месяц. Вряд-ли много будет с коэффициентом больше 0.05

Відповісти
 • Лейла
11.05.17 20:13

Буржуй, обнадежили))) Ну что же будем решать проблемы по мере поступления)) Спасибо за разъяснения! Без форумов во всем этом не разобраться))

Відповісти
 • Марта
11.05.17 19:19

Буржуй, Я тоже так поняла

Відповісти
 • Света
11.05.17 14:18

Буржуй, Вы путаете. Мониторинг и блокировка это разные вещи. 95% да, попадут под мониторинг, а потом уже блокировка/неблокировка при попадании/непопадании в критерии 1-3 соответственно. Те 5%, которые не попадают под мониторинг не будут проверяться на критерии 1-3 вообще. Я так понимаю

Відповісти
 • Машуня
11.05.17 08:36

Буржуй, не соглашусь. У меня из 3-х НДСников по одному D=0,56, по второму = 5,9 (а не 0,05, т.е. в 10 и в 100 раз больше). Самые обычные средние предприятия, не без греха даже ))). При чем один из них за 1,5 года НДС вообще ни разу не заплатил (пользуемся до сих пор "импортным НДСом") и там всего два работника-совместителя с начислениями 1000 грн./мес. 0,05 - очень маленький показатель, легко выполнимый обычными работающими предприятиями. А вот с новичками, да, проблема, если только начал работать, налоговов не наработал, а тут еще подвернулась хорошая сделка - "иди сюда"... И коэф. 1,3 для ритмично работающего предприятия вполне себе нормально... а вот если большой скачок в обороте, снова - "иди сюда". Меня больше пугают "скрутки", если честно... приход материалов - выход услуг, или приход материалов - выход готовых изделий, или продажа старых остатков, или я регистрирую НН раньше, чем получаю...

Відповісти
 • Буржуй
11.05.17 11:22

Машуня, может мы по разному считаем но ни на одном из моих прдприятий больше D 0. 35 не выходит.

Відповісти
 • Машуня
11.05.17 14:33

Буржуй, пересчитала еще раз (не дает покоя большой коэф.)... По одному, таки да, накосячила, у меня просто по нему две базы, за 2016 и 2017, не правильно сложила показатели. Но все равно, по двум 0,56 и 0,18 - норм.... А вот с "новеньким" - засада полнейшая (((. И по коэф. и по НН. Не могу получить входящую "крупную НН", не говоря уже о регистрации своей исходящей НН. И весь апрель по трем предприятиям висит в статусе "доставлено" без квитанций... дальше матюки...

Відповісти
 • Буржуй
11.05.17 13:27

Буржуй, извините 0.035

Відповісти
 • Женя
11.05.17 13:05

Буржуй, аналогично, может зависит от вида деятельности, у меня также получается 0,3, 0,33 - чтобы дотянуть до 0,5, нужно набрать в 3 раза больше людей тогда им нечего будет делать и фирмы станут банкротами

Відповісти
 • Женя
11.05.17 13:07

Женя, ой, сорри, коэф. 0,05 а не 0,5, тогда всё нормально

Відповісти
 • Машуня
11.05.17 12:12

Буржуй, почему по разному? 0,35 это намного больше 0,05 ))). А со значением 5,9 я гоню,сорри :). Там 0,586 ...

Відповісти
 • не удержалась
11.05.17 11:04

Машуня, у меня уже по вчерашней регистрации налоговой накладной пришли "помилки" - "невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД: 71.12". Только у нас услуги - проектные работы, и код услуг стоит в графе 3.3. Вот "Такая-себе-хрень" получается. Теперь думаю, надо наверное писать замечения в ДФС - пусть соображают, если есть чем.

Відповісти
 • ЯЯ
11.05.17 15:01

не удержалась, у меня тоже самое по одной из 3 НН, две остальные без замечаний. Все НН на строительные работы, код везде одинаковый... "Веселые" времена нас ожидают с июля

Відповісти
 • Машуня
11.05.17 12:54

не удержалась, у меня по услугам вообще все апрельские НН "Доставлено". ни одной квитанции за апрель. Но в кабинете они все есть. А как мне посмотреть квитанции? Мне тоже интересен текст, с зауваженнями он или без?

Відповісти
 • не удержалась
11.05.17 13:00

Машуня, проверила по критериям - больше,чем 0,05 и по второму тоже. Не знаю, по каким они еще выискивают, но ДОСТАЛИ...........

Відповісти
 • Окса Запорожье
11.05.17 10:22

Машуня, согласна с Вами. После Ваших пояснений посчитала свои фирмы и на первый взгляд все как будто бы не плохо, но.................Есть у меня очень большие сомнения по поводу этих критериев и их адекватной оценки. Чувствую корячится нам большая ж.........а.

Відповісти
 • буржуй
11.05.17 09:21

Машуня, я о блокировке а не мониторинге

Відповісти
 • Киев
11.05.17 08:10

Кошмар...лично для меня - вдвойне. Я лично доказывала всем причастным к приказу, что это - полный многократный бред. Бред по сути, так как никто не смог пояснить, что они ловят - контрабанду, пересортицу, излишнее списание...? Так это так не поймаешь. Бред по форме, так как наличие в одной колонке кода товаров и кода услуг приведет к "костям слонов". Программа просто не поймет. Бред по техническому исполнению, так как это невозможно сделать автоматически и автоматически проверить. И что проверять....Если бы я (и не только я) это не разжевывала чиновникам - можно было бы списать на их безграмотность. Но мы это объясняли как для первоклашек всем причастным. Мы просили НАБУшников проявить интерес к этому (а также к ситуации с завалом СЕА в начале года, так как сознательно был создан бардак в базе СЕА накануне внедрения мощной аналитической программы, которую подогнали нам союзники). И все отмахиваются. Лично я уже не знаю что делать....

Відповісти
 • Zefir
11.05.17 08:57

Ловят они рыбку в мутной воде,а под приказ этот столько можно наловить: кто -то принесет конверт, а кто-то "коробку из-под ксерокса",все дешевле будет, чем бизнес остановленный, клиенты к конкурентам. опять же денежки бюджетные на очередную автоматизацию, по примеру НАЗК, а пока никакого сокращения , надо же кому - то сравнивать хрен с кобылой(извините за не парламентскую лексику) и тормозить процесс

Відповісти
 • Катюха
11.05.17 09:59

Люди, а вот скажите-если у меня услуги (ремонты) и НО будут всегда больше 50% чем НК (только запчасти) за отчетный период- я постоянный клиент??? или у них там совсем с мозгами напряженка?

Відповісти
 • Елена
11.05.17 10:29

Коллеги, подскажите пожалуйста, кто как понял про доход 500 тысяч в месяц. Это каждый месяц они будут мониторить или если один раз превысил, то всё, "постоянный клиент"?

Відповісти
 • Zefir
11.05.17 11:20

Елена," обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних зареєстрованих в Реєстрі у ПОТОЧНОМУ МІСЯЦІ, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування, становить менше 500 тисяч гривень "я думаю, каждый месяц отдельно, опять же не ясно календарный месяц или месяц для регистрации

Відповісти
 • Zefir
11.05.17 10:31

Коллеги, поправьте, может не доглядела(оченьмногабукв, мало знаков препинания): у меня импорт 80%, естественно, НК преимущественно из ГТД, с чем будет сравниваться НО?

Відповісти
 • Елена К
11.05.17 11:22

Zefir, У меня та же песня, причем мы перед новым годом загнали на склад запчасти и сейчас их продаем.....

Відповісти
 • Старийбух
11.05.17 11:38

Киев, вы там ближе к "приближенным", как я понимаю, так объясните пожалуйста, у них что есть программа, которая позволяет очень быстро мониторить почти каждую НН ??? Или как?Там же куча критериев - мы что, все под "колпаком" ???

Відповісти
 • Киев
11.05.17 16:38

Старийбух, все у них есть, мы давно под колпаком. Но, как Вы помните, в начале года они создали в базе кашу из нашего, импорта и услуг. Тут ни одна программа не поможет. Я резко отрицательно отношусь к этим критериям: под раздачу попадут небольшие производственные предприятия, минимизирующие налоги. Вместо контрабандистов. И табличка тоже бессмысленна....вредительтво какое-то. И даже нардеп не может найти, кто автор этой экономической диверсии, которая убьет мелкого отечественного производителя.....

Відповісти
 • Машуня
11.05.17 17:56

Киев, надеюсь они включат заднюю и уйдут на переподготовку. Еще ничего не началось, а уже началось... У меня все висит по несколько дней, у поставщиков тоже... Если не откатятся, парализует все СЕА, т.к. такую муть невозможно автоматизировать и невозможно все вручную проверить.

Відповісти
 • Saha
11.05.17 14:06

Кто должен подавать "Додаток 1-до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатні для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних " ? И когда?

Відповісти
 • Zefir
11.05.17 16:25

Saha, когда получена квитанция с зауваженнями (см.Бусяка выше),через кабинет подается додаток, который принимается/не принимается.Все это пока в проекте, собирают информацию, реакцию,мнения

Відповісти
 • ЗЗЗ
11.05.17 17:20

Люди! Так этот маразм пока еще проект??? или уже действует????????

Відповісти
 • ЗЗЗ
11.05.17 18:10

Раньше мы таскали в налоговую кучу бумажни по бесконечным встречкам, потом ввели электронку, вроде бумажек меньше стало, теперь в итоге у нас и электронка с вечными проблемами на сервере и бумажня с походами в налоговую. РЕФОРМЫ ВИДИМО ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ МАЛЫЙ (СРЕДНИЙ ) БИЗНЕС, ЧТОБЫ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО СВОИ...

Відповісти
 • Марта
11.05.17 19:14

Может надо собирать на "майдан" бухгалтеров. Бред полный. А у кого-то есть сумма налогов по з/п больше чем НДС (зобов"язань) за месяц.

Відповісти
 • Инна
11.05.17 20:55

Марта, Я С ВАМИ НА МАЙДАН!!! И БИТУ КУПЛЮ, А МОЖЕТ И ПУШКУ!!! ДОСТАЛИ!!!!!

Відповісти
 • Кузя
11.05.17 23:11

А помните как все начиналось? Борьба с налоговыми ямами: начало. Реестр НН на флешке в окошко. Додаток 5. Электронные НН на импорт. Потом все вподряд. Наконец СЭА. На то чтобы понять что не работает СЭА ( по задумке - хороший инструмент контроля, если без коррупции) понадобился год. Теперь вот блокировка. Еще год. 100% - с тем же результатом. Работать не будет, таковы результаты всех НДС-ных "реформ". Что дальше? Торжественные похороны СЭА и новая жестоко - бессмысленная реформа? Контрольная марка на каждую единицу товара с электронным трекером? Видеофиксация выполняемых работ? Всю первичку от счёта до платежки сразу через систему запускать с ожиданием квитанции о принятии от ГФС? Или оплаты поставщикам через казначейские счета с автоматической блокировкой подозрительных средств на спецсчете? Пока вором, лгуном и подлецом быть престижно у нас и можно выйти из зала суда под залог в размере 5% от украденного с бюджета или суммы взятки и уехать на все четыре стороны, никакие супер-пупер электронные системы не помогут. Потому что их создают, контролируют и обходят те самые люди.

Відповісти
 • *****
12.06.17 23:48

Кузя, БРАВО!

Відповісти
 • 11
12.05.17 09:59

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Мы производственники.Что писать в нн какие коды если я из кучи составляющих делаю одно целое со своим кодом.И как они это будут отслеживать. Кто умный подскажите.

Відповісти
 • Saha
12.05.17 10:09

У кого-то регистрируются налоговые? Отправила 09.05, до сих пор нет никаких квитанций.

Відповісти
 • Окса Запорожье
12.05.17 10:14

Saha, вчера отправила НН в 15:50 сегодня получила квитанции в 08:11.

Відповісти
 • Saha
12.05.17 10:58

А если квитанций нет? Что делать?

Відповісти
 • Окса Запорожье
12.05.17 12:45

Saha, а в кабинете видете НН по которым нет квитанций?

Відповісти
 • Saha
12.05.17 13:18

Окса Запорожье, Нет, не вижу. Даже квитанции о доставке в ДФС не пришли. У меня такое впервые...???

Відповісти
 • Окса Запорожье
12.05.17 16:01

Saha, звонили в ДФС?

Відповісти
 • Zefir
12.05.17 11:27

Те, кто получил "квитанції із зауваженнями":по логике, квитанции - это результат мониторинга после проверки по признакам, вы проверяли, ваши налоговые с замечаниями действительно не соответствуют признакам/формулам а,б,в,г?

Відповісти
 • Окса Запорожье
12.05.17 12:47

Zefir, присоединяюсь к вопросу. У меня не было пока "квитанцій із зауваженнями", а хотелось бы понять как все таки работает этот мониторинг.

Відповісти
 • Наталья
12.05.17 14:17

Я так и не поняла, что нужно в Додатке 1 писать. Какой от него смысл?

Відповісти
 • ИринаК
18.05.17 12:49

Ребята, я правильно понимаю, что сумма S включает в себя ЕСВ, НДС/без таможенного/, ВС и другие налоги, уплач.в 2016 году?

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам