Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


18.07.17
37807 16 Друкувати

Перевіряйте КВЕДи контрагентів. Судова практика

Євгеній Піддубко, юрист, податкове право

Під час встановлення реальності господарської операції, судді можуть звернути увагу на відповідність між умовами договору та КВЕДами контрагента.

Наприклад, в договорі йде мова про надання консультації, а у контрагента серед КВЕДів лише будівництво споруд.

Як це вплине на судове рішення?

Вплине погано, тому краще перевіряти КВЕДи контрагента на відповідність суті економічної операції перед підписанням договору та декларуванням витрат.

1. Позивач уклав з контрагентом договори про надання інформаційно-консультаційних послуг, але ВАСУ в ухвалі від 18.05.2017 вказав: «суди попередніх інстанцій вірно зазначили, що контрагент позивача надавало послуги, які не відповідають КВЕД, оскільки з довідки з ЄДРПОУ вбачається, що основними видами діяльності вказаного контрагента є: будівництво житлових і нежитлових будівель; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином, ТОВ немає жодного відношення до надання інформаційно-консультаційних послуг».

2.    Позивач, який має всі КВЕДи, що пов’язані з комп’ютерним програмуванням, виданням програмного забезпечення і таким іншим, чомусь вирішив замовити консалтингові послуги з розробки, тестуванню та впровадженню програмного та інформаційного забезпечення у Контрагента, який серед КВЕДів має лише ті, що пов’язані з ремонтом транспортних засобів.

ВАСУ в ухвалі від 27.09.2016 зазначив: «За встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин справи про те, що у позивача наявні фахівці та спеціалісти необхідних напрямків для виконання робіт за умовами укладених позивачем договорів з ПАТ «ВТБ Банк», колегія суддів касаційної інстанції погоджується з позицією судів про те, що позивачем не обґрунтовано відсутність можливості виконання відповідних робіт власними ресурсами, та економічну й ділову доцільність залучення до їх виконання контрагента ТОВ «Технокомрезерв» на підставі спірного договору №123181 від 02.07.2012».

У разі відповідності КВЕДів контрагента умовам договору з Платником, це є додатковим доказом для Суду для визнання операції реальною.

Наприклад, Позивач замовив у Контрагента будівельно-монтажні роботи. Серед КВЕДів цього Контрагента містяться організація будівництва будівель.

У зв’язку з цим, в тому числі, ВАСУ в ухвалі від 05.07.2017зазначив: «Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що спірні договори з виконання будівельних робіт були укладені з контрагентом з метою виконання власних зобов'язань та  прямо пов'язані з його господарською діяльністю, що підтверджується належними документами первинного бухгалтерського обліку та які були надані під час проведення перевірки та містяться в матеріалах справи».

Аналогічний висновок містяться в ухвалі ВАСУ від 27.06.2017.

Якщо витрати Платника логічно пов’язані з його КВЕДом – це також доказ для суду щодо доцільності таких витрат. Приклад цього -  ухвала ВАСУ від 21.11.2016, відповідно до якої: «основними видами діяльності позивача за  КВЕД-2010 є виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

У свою чергу, для забезпечення основного виду діяльності позивач здійснював закупівлю сировини для виробництва комбікормів, преміксів, білково-вітамінних добавок, замінювачів цільного молока».

Проте, наявність потрібного КВЕДу не може бути єдиною підставою визнання операції реальною. Про це нагадує ВАСУ в постанові від 15.03.2016: «У справі, що розглядається, суди встановили, що згідно з довідкою Державної служби статистики України Представництво за КВЕД-2010 має вид діяльності 73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Проте доказів здійснення такої діяльності Представництво не надало».

Отже, наявність правильних КВЕДів як у Контрагента, так і у Платника, має суттєве значення при вирішенні справи по суті.

За матеріалами Лига. Блоги
Коментарі
 • Владимир
18.07.17 07:53

коди КВЕД визначені національним класифікатором України, який затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 N 457 (КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010).Поясненнями до КВЕД зазначено наступне: «Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців. Основний вид економічної діяльності - це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік... Тобто КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ». И теперь что получается? суды принимают решения основываясь на домыслах? Они хоть сами КВЕД читали?

Відповісти
 • SHADOW
18.07.17 08:19

у нас в Уставе перечислено куча всего, чем мы можем заниматься. кведы взяли те, которые нужны на сегодня. и что мне, под каждый чих квед брать? а если это разово?

Відповісти
 • М.В.
18.07.17 09:31

Расслабились гаврики, раньше хоть пакет документов по конторе собирали, на те же коды смотрели, на название...

Відповісти
 • Oleg7
18.07.17 09:33

Бред. Дожили, что такие решения ВАСУ принимает... Зарегистрированные КВЭД не влияют на право осуществления деятельности. Более того, если уже и проверять, то устав, в котором указываются виды деятельности (и как правило, там перечисляется все что только можно).

Відповісти
 • бух
18.07.17 10:46

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ну маразм уже полный с этими КВЕДАМи. Ну кому и зачем они нужны?????

Відповісти
 • бух
18.07.17 10:49

Шаг вправо, шаг влево расстрел, за стояние на месте повешение.

Відповісти
 • Учетное Дело
18.07.17 11:42

КВЕДы - анахронизм, оставшийся от дифференцированного ЕСВ. Убрать нахрен, облить и сжечь. Только лицензируемые виды деятельности должны интересовать ВСУ.

Відповісти
 • ***
18.07.17 12:37

Сколько "мышиной возни" добавили на нашу голову! Коды, СЭА,блокировки-разболокировки, сканы документов для подтверждения факта хоз. операции. Ну накой? Погрязнем в этих писульках, а на выходе "дырка от бублика". Мало того, что свое должен успеть сделать вовремя, так еще и контрагента вдоль и поперек изучи. Ну как какая-то вчерашняя студентка в ДФС будет разбираться в правомерности сделки по сканам в 2 Мб? Ей такого на сканируют и на подписывают, и что? Это зеленый свет для рвзблокировки? Перевод и времени, и наших с вами налогов на содержание этих операторов никчемных.

Відповісти
 • Алла
18.07.17 13:14

Раньше в Статистике,теперь в РДА заявляют: у нас вот есть только 6 строк - выбирайте из ВСЕХ СВОИХ 6 и заполняйте. И ваши заявления,что вы хотите вписать и заниматься,например, 10 или 12 видами никого не волнуют. Но ведь вы занимаетесь Уставной деятельностью? Почему вас должно волновать, что у них не хватает строк расписать все ваши виды деятельности? Почему всегда "крайние" мы, а не они,которым жалко куска бумаги? Или это лишняя причина для получения штрафа и поэтому все так, а не иначе?

Відповісти
 • Лена
18.07.17 14:32

Алла, у нас 23 КВЭДа (а в Уставе вообще все, что в голову приходило), успели ввести когда еще бесплатно было, а теперь берем Вытяг и там они все и указаны. Ограничивать ваши возможности и желания они не имеют право, настаивайте, требуйте.

Відповісти
 • Лика
18.07.17 13:51

Трудовое законодательство на "высоте", блокировка налоговых, подноготная контрагента!!!Печати не нужны,а талон комбайнера очень важный первичный док??!!! Будем сканировать талоны для подтверждения реальности собранного урожая!!!! И при всем этом всего один бухгалтер,как правило, на небольших предприятиях. Как бы поделикатнее все это назвать?

Відповісти
 • Любовь
18.07.17 14:09

Даже если нет в уставе, заниматься можно всем (кроме лицензируемых видов деятельности) Только суд вправе ограничить деятельность юр. лиц.Статья от 17.06.16 Бухгалтер 911: У фіскалів запитали: яка відповідальність передбачена до платника податків за здійснення діяльності, яка не передбачена статутом ЮО? Відповідь була наступною. Згідно з нормами ч. 1 ст. 19 Господарського кодексу України (далі — ГК) та положеннями ст. 91 Цивільного кодексу України юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). Відповідно до частини другої ст. 57 ГК в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб’єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. Частиною першою ст. 259 ГК визначено, що вид господарської діяльності має місце у разі об’єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Податкове законодавство не містить відповідальності платника податків за здійснення ним діяльності, яка не передбачена установчими документами такого платника податків.За матеріалами Категорія 138.01 "ЗІР"

Відповісти
 • Таня
18.07.17 14:48

Що за бред собачий...Записано в статуті-маю право займатися,Треба ліцензію-беремо

Відповісти
 • Ольга
18.07.17 16:31

Короче кто занимается обналом, должен не лениться внести себе все КВЕДы, а не пропускать через себя что попало ))))

Відповісти
 • Злюка
19.07.17 09:10

Біда в тому ,що хто займається обналом , в того може й буде все внесено- а ви купите у фірми олівець , а вам скажуть - ЗАСЬ. НЕМА КВЕД

Відповісти
 • Абзац
19.07.17 16:47

навіть у деяких крупних компаній нема певного КВЕДу (принаймні у ЄДР на сайті Мінюсту), а реєструються податкові накладні із відповідним кодом послуги згідно з ДКПП (колонка 3.3) і як тепер бути з податковим кредитом? як система ел.адміністрування пропустила таку ПН і зареєструвала, якщо під відповідним кодом послуги контрагент немає аналогічног КВЕДа???

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115600 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно