Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.09.17
16332 10 Друкувати

Заповнення форми № 1ДФ

Вісник. Право знати все про податки і збори, 2017, №31-32

Відповіді на запитання, поставлені під час проведення «гарячої» телефонної лінії.

За якою ознакою відобразити вартість подарунка

Наказом по підприємству працівнику до його ювілею було вручено подарунок у вигляді мобільного телефону вартістю 14 500 грн. Чи потрібно вартість цього подарунка оподаткувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором і яку ознаку доходу зазначати у формі № 1ДФ?

Відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2017 р. — 800,0 грн).

Вартість дарунків, яка не перевищує зазначену суму, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «160». Якщо вартість подарунка, яка надається платнику податків, перевищує 800,0 грн, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % і військовим збором (1,5 %) та відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Якщо одночасно зарплата і оплата за сумісництво

Працівник підприємства (менеджер) згідно з наказом працює за сумісництвом охоронником. Як відображати нараховані суми за місяць щодо такого працівника, якщо він одержує заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом? Які ознаки доходів зазначаються у формі № 1ДФ?

Сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом (п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мінпраці України, Мінфіну України, Мін’юсту України від 28.06.93 р. № 43).

Оплата праці, у тому числі за сумісництвом, регулюється Законом України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Оподаткування доходів фізичних осіб передбачено п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, відповідно до якого платниками податку на доходи фізичних осіб (18 %) є фізична особа — резидент, яка отримує доходи, у тому числі з джерела їх походження в Україні.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4), доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору, зазначаються за ознакою «101».

Отже, враховуючи, що оплата за сумісництвом проводиться за трудовим договором, то суми нарахувань доходів відображаються за ознакою «101» одним рядком сукупно із заробітної платою.

Дитяча путівка: чий реєстраційний номер зазначати

Підприємством надано путівку на оздоровлення дитині працівника, який є членом профспілки. Чий реєстраційний номер облікової картки платника податків відображати у формі № 1ДФ: батька (працівника підприємства) чи його дитини?

Форма № 1ДФ — це документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (п. 1.2 Порядку № 4).

При цьому відповідно до п. 3.1 цього Порядку у графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в формі № 1ДФ.

Водночас фізична особа — платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яку не включено до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи — платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу (п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу).

Крім цього, згідно з п. 70.12 зазначеної статті РНОКПП використовується, у тому числі юридичними особами, незалежно від організаційно-правових форм, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема, у випадку, передбаченому пп. 70.12.1 цього пункту, у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України.

Отже, якщо путівка надається податковим агентом дитині, батько якої є членом профспілкової організації відповідно до норм пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, зокрема путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування дитини віком до 18 років, то у формі № 1ДФ відображається РНОКПП такої дитини.

Чи відображати доходи підприємців

Чи потрібно включати у рядок «Військовий збір» розділу ІІ форми № 1ДФ доходи, які виплачуються підприємцям за ознакою «157»?

Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, визначено, що дохід, виплачений самозайнятій особі, відображається у формі № 1ДФ під ознакою доходу «157».

Під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу).

Заповнення розділу II форми № 1ДФ передбачено п. 3.11 Порядку № 4, зокрема у рядку «Військовий збір» відображається загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору.

Отже, при заповненні графи 3а «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» рядка «Військовий збір» необхідно зазначати всі нараховані доходи фізичним особам, у тому числі підприємцям. Порядком № 4 не передбачено виключення будь-яких ознак доходів при заповненні цього рядка, зокрема доходів, які не підлягають оподаткуванню.

Як відобразити результат від перерахунку за дивідендами

У липні 2017 р. підприємством проведено перерахунок за дивідендами, виплаченими у I та II кварталі поточного року. Чи можна зменшити суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, на суму перерахунку та як відображаються в формі № 1ДФ обидва результати?

Порядок проведення перерахунку сум доходів та наданих податкових соціальних пільг визначено п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу. Згідно з пп. 169.4.3 цього пункту роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми — зменшується сума перерахування податкових зобов’язань наступних податкових періодів до повного повернення суми такої переплати.

Результати проведеного перерахунку сум нарахованих доходів та утриманого податку на доходи фізичних осіб відображаються в формі № 1ДФ у тому кварталі, в якому проведено такий перерахунок.

Пунктом 3.6. розділу ІІІ Порядку № 4 встановлено, що стосовно кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*», крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього розділу.

Отже, якщо податковим агентом проведено перерахунок податку на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді дивідендів за ставкою 9 % і поверненню підлягають суми за І та ІІ квартали, то в формі № 1ДФ такий результат відображається сукупно одним рядком за ознакою «109» у тому кварталі, в якому такий перерахунок (повернення) проводиться, в нашому випадку в III кварталі.

При цьому у разі виникнення результату перерахунку податку на доходи фізичних осіб з від’ємним значенням, то допускається заповнення показника зі знаком «мінус».

Оренда земельних паїв: куди сплачувати

Підприємство орендує земельні паї у громадян в областях інших, ніж його місцезнаходження. До якого бюджету підприємству сплачувати податок на доходи фізичних осіб та за якою ознакою зазначати нараховані доходи за таку оренду?

Стаття 168 Податкового кодексу регулює порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюд­жету також здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Податкового Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Згідно з п. 168.4 цієї статті податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України (далі — Бюджетний кодекс).

Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (пп. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу).

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Водночас оскільки військовий збір згідно з п. 29.2 ст. 29 Бюджетного кодексу в повній мірі належить до доходів загального фонду Держбюджету України, то окремі норми п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу для військового збору не можуть бути застосовані, у зв’язку з чим військовий збір сплачується (перераховується) до відповідного бюджету за місцем реєстрації податкового агента.

Отже, податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) доходів у вигляді орендної плати за земельні частки (паї), сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

У формі № 1ДФ зазначені доходи відоб­ражаються за ознакою «106».

Кількість працівників у звітності

Чи враховуються у графі «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» форми № 1ДФ працівники, які перебувають у декретних відпустках?

Відповідно до п. 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція), в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо крім доходу вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із при­­й­няттям та звільненням з місця роботи, то в графі «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» зазначається максимальна кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу.

У графі «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» форми № 1ДФ не враховується кількість працівників, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах, у тому числі по догляду за дітьми.

Автор: 
Інна Петренко
Надія Філіповських, заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Гарри К.
01.09.17 11:17

..тот кто пишет ответы - что-то курит некачественное, или бредит по жизни: КАКОЕ отношение доходы 157 у СПДФО имеют к ВЗ?!.. иное дело - доходы не-ФОП (без предоставления выписки из Реестра)!!. так так и пишите в ответе, а не наводите тень на плетень!...

Відповісти
  • А как же ЭТО
01.09.17 11:46

16.11.2016 г.Налоговики напомнили, как в расчете по ф. № 1ДФ отражать военный сборГУ ГФС в г. Киеве в письме от 10.11.2016 г. № 7431/П/26-15-13-02-15 напомнило, что порядок отражения сведений в разделе II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" налогового расчета по ф. 1ДФ определен п. 3.11 Порядка заполнения и представления налоговыми агентами расчета по ф. № 1ДФ, утвержденного приказом Минфина от 13.01.2015 г. № 4, а именно: в строке "Військовий збір" общая сумма начисленного дохода, общая сумма выплаченного дохода, общая сумма начисленного военного сбора и общая сумма перечисленного в бюджет военного сбора отражаются в гривнях с копейками. Сведения о физическом лице - плательщике налога, которому начислены доходы, с которых удерживается военный сбор, не указываются.То есть, в строке "Військовий збір" указываются только те доходы, с которых удерживался военный сбор.Новая платформа от ЛИГА:ЗАКОН: бланки и шаблоны договоров, формирование отчетности, бухгалтерский и налоговый учет, законодательство и многое другое, что необходимо для работы бухгалтера!

Відповісти
  • Кузя
01.09.17 11:52

"Отже, при заповненні графи 3а «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» рядка «Військовий збір» необхідно зазначати всі нараховані доходи фізичним особам, у тому числі підприємцям. Порядком № 4 не передбачено виключення будь-яких ознак доходів при заповненні цього рядка, зокрема доходів, які не підлягають оподаткуванню." Так порядком не предусмотрено и обратное. Заколебали уже совсем - бросаются из позиции в позицию. Если не написано в порядке - делай как удобно.

Відповісти
  • 745
01.09.17 14:28

И никогда не включала доходы предпринимателей в строке военный сбор. Они сами не знают как правильно. Как они уже задолбали своими разьяснениями. Определились бы уже.

Відповісти
  • Ещё
01.09.17 15:57

745, ужЕ Уже...

Відповісти
  • Татьяна
01.09.17 15:45

745, Как я понимаю, ВС 1,5% только с Фонда Оплаты Труда СВОИХ наёмных работников. А каким боком здесь СПД с кодом 157? Ну показали их в отчёте, а платить за них налоги с какого перепугу???

Відповісти
  • Тата
01.09.17 15:37

не согласна насчёт детской путёвки. Ребёнок не получает дохода, а находится на иждивении у родителей. Путёвку получает родитель, расписывается за путёвку в ведомости, как за полученное материальное благо (путёвка - материальная ценность). Тоже самое и детский новогодний подарок. В 1ДФ нужно показывать родителя, как получателя дохода.

Відповісти
  • поганцы
01.09.17 15:58

Тата, фискалы предлагают пронумеровать ребенка.

Відповісти
  • Елена
05.09.17 14:30

у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Відповісти
  • Елена
05.09.17 14:31

Порядок № 4

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам