Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


18.09.17
25456 58 Друкувати

Що передбачено законопроектом про тестовий режим роботи системи блокування ПН?

Оприлюднено текст законопроекту "Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних" (реєстр.№ 7115).  

Законопроектом пропонується повернутися до тестового режиму зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН, тобто застосування процедур визначених пунктом 201.16 ПКУ, пропонується застосовувати без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН з урахуванням таких особливостей:

► Підтвердженням платнику податків передачі ним ПН/РК до ДФСУ є перша квитанція.

► У разі відповідності ПН/РК  критеріям оцінки ступеня ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, не пізніше 8 робочих годин від, зафіксованого у першій квитанції, часу передачі такої ПН/РК до ДФСУ, надсилається одночасно продавцю та покупцю квитанція з повідомленням про відповідність ПН/РК таким критеріям.

До встановлення критеріїв центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, застосовуються критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН, встановлені відповідно до пункту 74.2. ПКУ.

Реєстрація ПН/РК в ЄРПН здійснюється не пізніше 8 робочих годин від, зафіксованого у першій квитанції часу.

У разі отримання квитанції з повідомленням про відповідність ПН/РК критеріям ризиків, платник податку зобов'язаний протягом тридцяти робочих днів, наступних за днем отримання такої квитанції, надіслати до контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) за основним місцем обліку такого платника податків  в електронній формі письмові пояснення та копії документів, зазначених у підпункті "в"  підпункту 201.16.1 ПКУ

Письмові пояснення та копії документів, подані платником податків, розглядаються комісією контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

За результатами такого розгляду комісія приймає рішення про підтвердження або не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, яке надсилається одночасно продавцю та покупцю.

У разі прийняття рішення про підтвердження відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків у повідомленні про таке рішення обов'язково зазначаються підстави його прийняття.

Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник) або керівник контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) (або за відсутності керівника його заступник) на підставі результатів моніторингу ПН/РК не пізніше 8 робочих годин від часу, зафіксованого у першій квитанції, може прийняти окреме рішення про зупинення реєстрації такої ПН/РК у ЄРПН. Одночасно продавцю та покупцю надсилається квитанція про прийняття такого рішення.

У такому рішенні обов'язково зазначаються підстави його прийняття та вичерпний перелік документів, необхідних для прийняття рішення про скасування рішення про зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

Такий платник податку має право протягом тридцяти робочих днів, наступних за днем отримання квитанції про зупинення реєстрації, надати до контролюючого органу, керівник (або за відсутності керівника його заступник) якого прийняв таке рішення, письмові пояснення та копії відповідних документів в електронній формі.

За результатами розгляду письмових пояснень та копій документів, керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник) або керівник контролюючого органу (або за відсутності керівника його заступник) протягом п'яти робочих днів приймає рішення про скасування або залишення без змін попередньо прийнятого ним рішення. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у такому розгляді.

Рішення про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному порядку або судовому порядку.

У разі, якщо за результатами оскарження в адміністративному або судовому порядку рішення про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН буде скасовано, посадова особа, яка прийняла таке рішення, персонально несе відповідальність згідно із законом.

► Відомості про надіслані квитанції та прийняті рішення, відображаються у ЄРПН не пізніше наступного робочого дня за днем, визначеним ПКУ для їх надіслання та/або прийняття. У разі відсутності таких відомостей у ЄРПН у зазначений термін, відповідна ПН/РК автоматично, з урахуванням реєстраційного ліміту, реєструється у ЄРПН датою і часом, зафіксованими у першій квитанції.

 Зупинити дію норми щодо безумовності податкового кредиту щодо ПН/РК, по яких платником податку отримано квитанцію з повідомленням про відповідність критеріям ризиків і не прийнято рішення про не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених у такій квитанції.

► ПН/РК, реєстрації яких було зупинено з 1 липня 2017 року, реєструються з урахуванням реєстраційного ліміту та ∑Перевищ, у день набрання чинності цього Закону, крім:

ПН/РК, по яких станом на 11.09.2017 року не подані пояснення і документи;

ПН/РК по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації  і по яких станом на 11.09.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких зупинено до набрання чинності цим Законом та по яких платником податку після 11.09.2017 року подані пояснення і копії документів, реєструються у порядку, що діяв до  набрання чинності цим Законом .

► Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику на своєму офіційному веб-сайті щотижнево  оприлюднює узагальнену інформацію  наростаючим підсумком у розрізі контролюючих органів  щодо:

загальної кількості податкових ПН/РК,  поданих на реєстрацію в ЄРПН, суми ПДВ по них, та кількості платників, що їх подали;

кількості ПН/РК, що стали об'єктом автоматизованого моніторингу відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків, суми ПДВ по них, та платників, що їх подали;

кількості ПН/РК, що відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації, суми ПДВ , та платників, що їх подали з них:

 по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:

- прийнято рішення про підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків,

- прийнято рішення про не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків,

кількості ПН/РК, по яким прийнято рішення про зупинення реєстрації, суми ПДВ, та платників, що їх подали, з них:

які відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН;

по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:

- по яких прийнято рішення про скасування попередньо прийнятого рішення.

- по яких прийнято рішення про залишення без змін попередньо прийнятого рішення/

 

У разі прийняття, цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Протягом місяця з дня набрання чинності цього Закону Кабінету Міністрів України зобов'язаний визначити порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та забезпечити функціонування процедур зупинення реєстрації ПН/РК, проведення аналізу результатів застосування цих процедур та за умови усунення недоліків запровадження процедур зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН подати на розгляд ВРУ законодавчі пропозиції щодо застосування процедур зупинення реєстрації з фактичним зупиненням реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • NATA
18.09.17 23:16

Ничего не поменялось, только уменьшили сроки с 365 дней до 30. Подвиг совершили, умники, долго думали? Всех на передовую с автоматами, пусть там подвиги совершают, а не отращивают мамоны.

Відповісти
 • Бізнес HELP!
19.09.17 10:08

NATA, что-то на передовой 26.07 под ДФС и Минфином, 17.08 по Кабмином, 06.09 под Комитетом ВР, т.е. на нашей передовой вас не видно было, ни с автоматом ни без. 06.09.17 было 2 акции: 1) по ВР -автоевросила, 2) под Комитетом ВР - наша. Так вот, рассмотрение вопроса в этот же день на Комитете с представителями 2-х акций было прямо пропорционально количеству людей. Нас - 120 чел. и автоевросила - примерно 2,5 тысячи. Вот и думайте.

Відповісти
 • NATA
18.09.17 23:19

У кого нибудь приняли додатки до критериев, два месяца мучаюсь, пишут , что данные не учтены, что там может быть не так? Задолбали, просто нет слов.

Відповісти
 • Саша
25.09.17 10:42

NATA, Таблицу потрібно подавати разом з повідомлення. Та в ній не повинно бути бульше 5 чи 6 рядків.

Відповісти
 • Тати
19.09.17 10:16

NATA, аналогично!! Сколько раз подавала додатки до критериев, приходит ответ- данные не учтены. По какой причине, на каком основании- не понятно!(( В ДФС звонила, спрашивала, они объяснить ничего не могут. А количество заблокированных накладных растет!((

Відповісти
 • Бух
19.09.17 07:04

NATA, у меня все приняли. Отправили 4 таблицы, итого 86 кодов. Делали так. Нам заблокировали 10 кодов. Подготовили пакеты док и пояснення под каждый, отправили в ДФС, на следующий день - таблицу с этими же кодами. 4 знака. На вход и на выход одно и то же. Приняли в течение 5 дней. Потом заблокировали следующие 10 кодов. По процедуре выше - опять отправили таблицу. А потом рискнули и бросили таблицу со всеми оставшимися кодами - и её тоже приняли. Уже месяц ничего не блокируют. Только продолжаем подавать док на разблокиповку (у нас их 400 штук) и там тоже ссылаемся на принятые таблички

Відповісти
 • Ната
19.09.17 14:09

Бух, а подскажите пожалуйста, вы в таблице указывали именно только те коды, которые заблокировали? Может я неправильно делаю: у меня заблокирован код 4819, я показала в таблице вход 4819 и 4808, выход тот же 4819,4808, хотя 4808 не был заблокирован, просто есть на входе и на выходе. И нужно ли в пояснения прикладывать ОСВ по 281 счету?

Відповісти
 • бух
19.09.17 21:20

Ната, сначала только те, что блокировали. потом - все оставшиеся. например, есть два кода 4819 и 4808. я показівала 4 строки. 1 - на вход 4819, 2- на віход 4819, 3- на вход 4808, 4- на віход 4808. Они так рекомендовали в своих образцах. Никаких пояснений и ОСВ. Там же толкьо таблица подается (в єл.виде)

Відповісти
 • бух
19.09.17 21:25

а в пояснения под каждую заблокированную НН прикладывала 1) договора на вход и на выход, 2) расходные (ГТД и прочее) на вход и на выход, 3) должностные инструкции 4) карточку 281 (не ОСВ), чтобы они движение конкретного товар видели. 5) прописывала почему нет ТТН. ну и в самом пояснениии все это расписывала, тест получается большой. Разблокировали таким макаром 90 штук, 2 отказ и даже скарга не помогла. но в суд пока не идем, суммы смешные по сравнению с гос.пошлиной. и продолжаем на оставшиеся слать

Відповісти
 • н
20.09.17 11:15

бух, спасибо, буду пробовать

Відповісти
 • Тина
18.09.17 23:33

NATA, тоже самое, и продолжают блокировать все подряд. Критерий подала около десяти в разных вариациях, итог- отсутствие результата без всяких пояснень, не знаю что делать

Відповісти
 • Фу
19.09.17 08:14

У нас уже стало традицией. как только что-то покращують, становится еще хуже

Відповісти
 • Кузя
19.09.17 08:41

Дичайший непрофессионализм в действиях Минфина. И полное отсутствие наказания/ порицания для творящих и вытворяющих. Просто в мозгах не укладывается как можно так издеваться над бизнесом! Сегодня одно, завтра передумали, потом вообще концепция поменялась... Тьфу!

Відповісти
 • с-т
19.09.17 08:41

Я,наверное,что-то не понимаю.Если будет срок 30 дней,заблокировано,к примеру 100штук,то документы надо подавать в среднем по 3 пакета каждый день? А работать когда.? Ночевать на работе? А дать возможность керивнику единолично принимать решение:караю-милую.Коррупция рулит!Попозже еще прочитаю,может по другому пойму.

Відповісти
 • Людмила
19.09.17 08:46

У нас транспортные услуги.В июле заблокировали 24 накладных из 60.Подали додаток,пояснения.Отказали из 24 накладных 9.Написали жалобу.Ждем.В августе опять из 65 накладных заблокировали 12.По тем же контрагентам,что в июле.Не хватает зла.

Відповісти
 • Фу
19.09.17 09:54

Людмила, вот и мне кажется что у меня блокируют не по товару, а конкретных контрагентов.

Відповісти
 • Лена
19.09.17 09:54

Ну слов не могу подобрать . Сначала Минфин по скоренькому слипил дерьмо. А теперь и эти "депутатики" во главе с Южаниной выкак.... еще одно дерьмо. Вонь несусветная от всего этого. Но для них то какая разница как деньги отобрать у бизнеса. В ихних карманах деньги не пахнут

Відповісти
 • Buh
19.09.17 09:54

Подскажите, что означает "Зупинити дію норми щодо безумовності податкового кредиту" Вообще не понимаю о чем речь, Кто понимает объясните пожалуйста простыми словами

Відповісти
 • Аврора
19.09.17 11:02

а насчет борьбы за справедливость, из личного, стала осваиваю новую профессию, это быстрее и эффективней. Хотя работаю бухгалтером 17 лет, опыт большой, и логика развита. Но сейчас это мало используются. Берегите себя, свои нервы, свои семьи, мы их так обделяем пока регим, разблокируем, ждем квитанций, пялимся в Медок...тоже из личного)

Відповісти
 • Аврора
19.09.17 11:03

а насчет борьбы за справедливость, из личного, стала осваиваю новую профессию, это быстрее и эффективней. Хотя работаю бухгалтером 17 лет, опыт большой, и логика развита. Но сейчас это мало используются. Берегите себя, свои нервы, свои семьи, мы их так обделяем пока регим, разблокируем, ждем квитанций, пялимся в Медок...тоже из личного)

Відповісти
 • Аврора
19.09.17 11:04

Случайно как ответ прикрепилось. Это просто коммент)

Відповісти
 • Машуня
19.09.17 09:57

Как можно хотеть инвестировать в страну, где каждые два месяца меняются правила ведения бизнеса? Где чиновники не несут ответственности за вред, причиненный "плохими" законами. Где задвоенный блокировками НДС преподносят как увеличение поступлений в бюджет. Где работодатель должен вместо разработки бизнес-планов и увеличения рабочих мест подавать в военкоматы списки "подлежащих призыву". Где фиктивность товара на складе определяется наличием/отсутствием ТТН. Где звонок другу со служебного телефона надо обложить НДФЛ. Где стоимость ввезенного автомобиля 2007 года, который даст фору нашему новому Chery или Vida, увеличивается при растаможке в 3-4 раза. Где оплата коммуналки без субсидии = МЗП. Где через припадочные тарифы и систему субсидирования (что выматывает нервы и населению и работникам соцзащиты) вытаскиваются огромные деньги из бюджета и оседают в чьих-то карманах в виде стотысячных зарплат в то время, как в детских поликлиниках нет вакцин, а в больницах "экстренных" сывороток. Где рисуют свежую разметку на дорогах "аля-стиральная-доска" и проводят это как ремонт. Где количество дебильных, обреченных на провал, законопроектов просто засоряют эфир и отнимают время, так же как РК, выписанные на исправление, например, даты с 14 на 12 сентября и абсолютно не влияющие на стр.18 в деке по НДС... И наконец, где подавляющее большинство населения не знает даже сколько налогов у них удерживают из з/п. Какой псих захочет сюда инвестировать?

Відповісти
 • Наталочка
19.09.17 12:04

Машуня, извените что не в тему - спасибо за инфу по ед. налогу в Харькове. Отвечали и другие , всех не запомнила, но всем большое спасибо.

Відповісти
 • ***
19.09.17 11:08

Машуня, дуже згідна. Але хочу сказати, що інвесторами цієї країни, на жаль, є ми. Ми вкладаємо в цю країну свій час, здоров'я,роботу,освіту, платимо податки, так-так, саме ми платимо, а нас як інвесторів не цінують, справи наші, як у страшній казці, чим дальше- тим страшніше. Я задумуюсь, а чи там я інвестую?

Відповісти
 • ***
19.09.17 10:03

Машуня, 100500%

Відповісти
 • Бізнес HELP!
19.09.17 10:25

Уважаемые коллеги - бухгалтера! Решайте проблему не на форумах и диванах. Постарайтесь, Донесите своим собственникам всю глубину этого кошмара. Крупный бизнес и большая часть депутатов против отмены не только блокировки, но и ввода тестового режима - это единственное быстрое решение на вчера. Присоединяйтесь к группе Бізнес HELP! Это поможет и нам - бухгалтерам, и собственникам предприятий. Будьте в курсе происходящего первыми и из первоисточников. Наши адреса: в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/1395272653890726/, в Тelegram (просто вайбер уже не вмещает количество участников) https://t.me/joinchat/.....Бізнес HELP!

Відповісти
 • не важно
25.09.17 13:36

Бізнес HELP!, А работать когда???? только майданить надо?...не чего от этого не изменится..изменил сильно майдан страну???? в хорошую сторону??...ту не майданить надо тут бомбу кидать на них надо.....

Відповісти
 • Анна Ив.
19.09.17 10:29

Прошу всех, кому разблокировали нн : что они пишут? У меня казус№2 вчера случился. Пришло из заблокированных за июнь 12 штук и 5 за июль. В Медке они разместились в июне и июле но дата получения 14.09 стоит. Штампик зарегистрировано тоже есть. НО!!!! В электронном новом сервисе статус этих накладных - зупинено реестрацию. И что это было не смогли сказать ни в налоговой- они не сталкивались)) ни у моих контрагентов, которые их выписали и подали чемоданы доков для разблокировки- им ничего не пришло. У кого спрашивать? Глюк сервера очередной?

Відповісти
 • Zefir
19.09.17 11:18

Анна Ив., новому сервису простительно, еще не отточили, Вы попробуйте через СЕА - реестр операций и через отбор-зареєстровано за рішенням комісії, я свои таким образом нашла, их в медке не было видно, единственное, в кабинете дата операции не соответствует реальной дате разблокировки, похоже, что дата разблокировки равна дате подачи поставщиком на регистрацию, одному поставщику отказали, и эта НН находится в статусе відмовлено за рішенням комісії в новом сервисе

Відповісти
 • ОК
19.09.17 10:34

Машуня - так ніхто і не інвестує- тільки на всіх каналах віщають про ріст економіки, уже слухати неможливо!!! А насправді ростуть тільки ціни і комуналка, та ще в декого - кишені лопаються - КОЛИ ВЖЕ ПОДАВЛЯТЬСЯ!!!

Відповісти
 • Наталя
19.09.17 10:49

Закон під себе. А якщо не було можливості подати доки на розблокування до 11.09 - я "конверт" чи як. А накладні, які заблоковані після 11.09...Слів нема.

Відповісти
 • Аврора
19.09.17 10:52

Интересно, как понять логику, с одним и тем же кодом (услуги) никаких изменений в лимите, в кредите, разница в 5мин., налоговую на 42грн блокируют,(мало кода на входе типа) следом на 10 000,00 с таким же кодом регистрируют. Тоже думаю наверное еще по опредленным контрагентам как-то блокируют.

Відповісти
 • Ник
19.09.17 10:59

Подскажите,если таблицю враховано, то нн не блокируют по указанными в ней кодами?

Відповісти
 • Людмила
19.09.17 16:04

Таблица принята,но продолжают блокировать

Відповісти
 • Фу
19.09.17 11:31

Ник, у кого как. Одни пишут, что не блокируют, другие, что блок продолжается.

Відповісти
 • Ольчик
19.09.17 11:09

Да, все верно. Все мои отправленные налоговые прошли без блокировки после принятия таблицы.

Відповісти
 • юрий
19.09.17 11:27

Ольчик, код таблицы напишите,плиз

Відповісти
 • Анна Ив.
19.09.17 11:29

УРА! Пришли квитанции 2 сейчас на 2 из всех, что зарегистрировано 15.07 за 18.06. а доставлено мне 18.09 - значит блин в нк попадает только в сентябре...

Відповісти
 • Микола
19.09.17 12:47

Анна Ив., чому Ви думаєте,що можна включити в ПК вересня?? а чому не за серпень? де це можна прочитати?

Відповісти
 • N
19.09.17 11:38

Якщо квитанція прийшла до 20 числа то можна включати в деку за серпень

Відповісти
 • Микола
19.09.17 12:46

N, така ж ситуація прийшла квитанція №2 19,09,2017 на виписану Податкову накладну від 24,07,2017.Я можу включити до податкового кредиту СЕРПНЯ 2017 цю суму? і де це прочитати і чим керуватись ? Дякую.Бо вже сам собі не довіряю...

Відповісти
 • Zefir
19.09.17 11:38

Анна Ив., а чем регламентировано, что в НК попадает по дате "доставлено", учитывая, что регистрация была июлем, поставщик оплатил обязательство за июнь?

Відповісти
 • N
19.09.17 11:36

Анна Ив.,

Відповісти
 • Анна Ив.
19.09.17 11:46

Дело в том,что налоговики програмку под себя сделали- чтоб не штрафовать за не своевр регистрацию нн, при разблокировке и наличии лимита нн регистрируется автоматом тем же числом, что и заблокирована. А вот мне при отсутствии нн никак нк не получить, пока не придет нн, кв2 и не будет присвоен номер регистрации в ЕР. И дфс-ники считают, что по дате получения такой нн я могу ее отразить в нк того периода, в котором ее получила, потому, что их программа - это их дело, а дата разблокировки стоит в кв 2: По ришенню ком вид 28.08 .17 пн № 325 вид 20.06.17 зареестр в ЕРПН 15.07.2017р за №111111... Вот и выходит, что по дате решения комиссии (август можно было, но я уже сдала деку). А в июнь или июль "уточнить" нельзя - по дате решения комиссии и не ранее. Всем спасибо!

Відповісти
 • Як ми раді
19.09.17 16:26

Анна Ив., Кто мне скажет почему решение комиссии от 28.08 а квитанции пришли 18.09 где эта квитанция ходила ????

Відповісти
 • Алла
19.09.17 11:51

Обьясните, практически всем будут приходить квитанции о соответствии степени риска и они должны будут давать пояснения, ничего не понимаю!!!

Відповісти
 • Яна
19.09.17 12:34

Ну и кто сотворил сей ШЕДЕВР???? если был блок и доки подали до 11.09 уже должен быть ответ, если положительный-отлично, зарегистрировали и забыли, если отказ - нужно подавать скаргу...НО, как я понимаю, такие нн тоже не подпадают под п. до 11.09, так как есть отказ, а скарга подана позже... кто не успел подать доки до 11.09 - тоже впролете...кто подал скаргу гораздо раньше, 10 дней прошли, ответа нет налоговая вообще толком сказать не может, а была ли она-скорее всего тоже расчитывать не на что, т.как не была обжалована в судебном порядке. К чему вообще этот чудо-закон, что он даст???

Відповісти
 • @@@
19.09.17 12:37

Раньше была презумпция невиновности плательщика налогов. Теперь презумпция виновности плательщика налогов. Доказывай что ты не верблюд.

Відповісти
 • Яна
19.09.17 12:37

Если уж хотели, хоть как-то помочь бизнесу-под автоматическую разблокировку должны попадать АБСОЛЮТНО ВСЕ НН, заблокированые на дату принятия закона.

Відповісти
 • Ольга
19.09.17 14:42

Написала здесь отзыв и упомянула пороха и мой комент удалили,,,,,,,,,,,,,,,,Свобода слова ёшкин дрын......................

Відповісти
 • Мила
19.09.17 17:21

Отправляла в Медке Повидомлення +238 документов к нему 04.09 квитанция 1 пришла и потом полная тишина со статус в" дорозИ" , отправила повторно 14.09 таже история и только сегодня пришли квитанции № 2 " пакет не прийнято . Не відповідає стандарту ХМL ( помилка структури ) .Что это можеть бЫть ?Помогите , кто сталкивался ?

Відповісти
 • MARYNA
25.09.17 11:00

Мила, А ВЫ ПРАВИЛЬНО РАЗМЕР СОБЛЮЛИ (не больше 2Мб каждый файл), + все в формате PDF?

Відповісти
 • ОК
20.09.17 09:37

Розблоковані ПН включила до Декларації по даті реєстрації = даті рішення комісії, а коли прийшла квитанція, по моєму, нічого не значить, могли її витягнути з запізненням, та й ДФС їх теж відправляє несвоєчасно .

Відповісти
 • Мария
20.09.17 22:22

твою дивизию, если мне заблокировали нн 12.09 каки образом я могла подать уведомление до 11.09... или что все что после 11.09 регится и подается разблокировать не надо?

Відповісти
 • ОК
25.09.17 11:00

"Зупинити дію норми щодо безумовності податкового кредиту" - хто зрозумів, що це значить?

Відповісти
 • Маруся
17.10.17 14:39

ОК, Податкові накладні, які підпали під критерії ризику та реальність яких не було підтверджено обласними комісіями ДФС, утрачають право на безумовний податковий кредит. ДФС матиме право зняти податковий кредит у покупця чи його контрагентів або відмовити у відшкодуванні ПДВ на ці суми

Відповісти
 • ОЛена
25.09.17 12:16

Я думаю, этим они хотят отменить правило о том, что если налоговая накладная зарегистрирована, то налоговый кредит есть, и ничем его подтверждать не нужно: никаких встречек, ТТН, расходок и договоров...

Відповісти
 • Вика
28.09.17 00:06

грустно... сколько бессмысленных движений и потраченных нервов, времени! Я другой такой страны не знаю. И конечно же невежество - это силаю

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам