Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


16.11.17
17253 17 Друкувати

Як має бути організований облік призовників і військовозобов'язаних на підприємстві?

Крім державних органів і органів місцевого самоврядування, функції ведення військового обліку покладаються також на підприємства, організації, установи незалежно від їх форми власності. Так, на будь-якому підприємстві повинен бути співробітник, відповідальний за ведення обліку військовозобов'язаних і взаємодію з військовими комісаріатами. Як здійснюється військовий облік на підприємстві? - розповість Prostopravo. 

Хто відповідає за військовий облік на підприємстві?

За наявності на військовому обліку на підприємстві менше 500 призовників та військовозобов'язаних обов'язки з ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якому встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку визначається виходячи з кількості призовників та військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку за станом на 1 січня поточного року:

 • від 500 до 2000 призовників та військовозобов'язаних - одна особа;
 • від 2000 до 4000 призовників та військовозобов'язаних - дві людини;
 • від 4000 до 7000 призовників та військовозобов'язаних - три людини, а на кожні наступні 3000 призовників та військовозобов'язаних - по одній людині додатково.

За наявності на підприємствах, в установах і організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об'єднують в окремий підрозділ - військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу і т.д.). Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів встановлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

Підприємства, установи та організації в семиденний термін інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Як організовується військовий облік на підприємстві?

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники та військовозобов'язані працюють або навчаються.

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення.

Постановці на військовий облік призовників підприємствами, установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 18 до 27 років, які:

 • НЕ приписані до призовних дільниць та не перебувають в запасі Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • приписані до призовних дільниць;
 • прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 • набули громадянства України та підлягають приписці до призовних дільниць.

Постановці на військовий облік військовозобов'язаних підприємствами, установами та організаціями підлягають:

 • громадяни, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний і воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
 • особи, звільнені з військової служби до запасу Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення терміну її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
 • особи, звільнені зі служби в Національній поліції, МВС, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, які приймаються на службу цивільного захисту в порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
 • особи, які набули громадянство України та підлягають постановці на військовий облік військовозобов'язаних;
 • особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 • військовозобов'язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • призовники, які відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" звільнені від призову на строкову військову службу;
 • особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
 • жінки, які мають спеціальність, родинну з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Решта військовозобов'язаних знаходяться на загальному військовому обліку.

З метою ведення персонального обліку призовників та військовозобов'язаних на підприємства, установи і організації покладається виконання наступних заходів:

 • перевірка у громадян при прийомі на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць).

Прийом на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після постановки їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також в разі перебування на військовому обліку в СБУ і Служби зовнішньої розвідки;

 • направлення в семиденний термін до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);
 • оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 • забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, встановленими документами первинного обліку відповідно до законодавства;
 • взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами за термінами і способами звірки даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників та військовозобов'язаних;
 • організація періодичної звірки особових карток призовників і військовозобов'язаних з записами у військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звірки особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 • в п'ятиденний термін з дня подання відповідних документів внесення в особисті картки призовників та військовозобов'язаних змін за їх сімейним станом, місцем проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та відправки щомісяця до 5 числа до військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних;
 • складання та подання щорічно до 1 грудня військовим комісаріатам списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • приймання під розписку від призовників та військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подачі до військових комісаріатів для звірки з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 • постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи;
 • постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян і посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності відповідно до закону;
 • ведення і зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників та військовозобов'язаних і звірка їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних на підприємствах, в установах і організаціях ведеться згідно з формою первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника", затвердженої спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, в розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

Звірка даних особових карток призовників і військовозобов'язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах і організаціях, з обліковими даними документів районних (міських) військових комісаріатів здійснюється згідно з графіком звірки, який затверджується розпорядженням відповідної районної держадміністрації або міської ради.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ і організацій, в визначені графіком звірки терміни відправляються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів і проводять звірки даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх обліковими документами. Результати звірки вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звірки облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

У разі отримання розпоряджень військових комісаріатів з оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до призовних дільниць (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані:

 • видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов'язаних і довести його до відома в частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом військового комісаріату у визначені ним терміни;
 • забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття призовників та військовозобов'язаних у військові комісаріати;
 • письмово повідомити військовим комісаріатам про осіб, які не виконали наказ керівника підприємства, установи та організації і не прибули за викликом до військового комісаріату.
Коментарі
 • Тамара
16.11.17 08:26

А сейчас есть наказание за не ведение воинского учета и не сдачи отчетности? Последнее что я помню, штраф в размере минимальной зарплаты. Подскажите, пожалуйста

Відповісти
 • Буржуй
16.11.17 08:52

Тамара, за не сдачу отчетности штраф 117 грн. А вот за не ответ на запрос военкомата -да ,от 1750 грн. Но как говорят призывники -"Вы мне сначала повестку вручите!" Ну не могу понять откуда взялась фраза-обеспечение их своевременного прибытия.?! Ну нет этого в законе. А вообще типично Сталинский докумет, ничего не поменялось с времен СССР.

Відповісти
 • Тамара
16.11.17 13:42

Буржуй, спасибо за ответ. Пока подождем.

Відповісти
 • Натали
16.11.17 09:26

Буржуй, 1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ СВОЄЧАСНЕ ПРИБУТТЯ ЗА ЦИМ ВИКЛИКОМ, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних. (ч. 1 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе")Хотя если присмотреться к тексту, то выходит, что все эти обязанности касаются, в частности, предприятий, которые зарегины на территории, где нет военкоматов)

Відповісти
 • Натали
16.11.17 09:27

Но кого такие нюансы интересуют?! (вопрос риторический)

Відповісти
 • Буржуй
16.11.17 10:34

Натали, Стесняюсь спросить, а где у нас териториальные еденицы, где нет военкоматов? И есть предприятия? Наверное в Крыму и ЛНР, ДНР.

Відповісти
 • Натали
24.11.17 10:49

Буржуй,

Відповісти
 • Натали
24.11.17 10:49

Буржуй, так отож!

Відповісти
 • Гоша
16.11.17 08:32

"...Помимо государственных органов и органов местного самоуправления, функции ведения военного учета возлагаются также на предприятия..." Интересно в странах Евросоюза предприятия ведут подобный учет?Может кто знает?

Відповісти
 • Львам не додают мяса
16.11.17 09:27

Уполномоченным на ведение воинского учета не выплачивают доплату!

Відповісти
 • Юра Г.
16.11.17 11:25

Львам не додают мяса, ждите проверку по труду! (юмор)

Відповісти
 • Янош
16.11.17 13:17

Юра Г., вы имеете ввиду, что персонал работает на неполную ставку? или только числится?

Відповісти
 • Юра Г.
16.11.17 14:31

Янош, Не ооформленное совместитетельство

Відповісти
 • Лорик
16.11.17 11:19

Что-то я недопоняла. Это предприятие должно ставить на воинский учет? Смутило:Прием на работу (учебу) призывников и военнообязанных осуществляется только после постановки их на воинский учет в районных (городских) военных комиссариатах

Відповісти
 • Янош
16.11.17 13:17

Лорик, так, це щось новеньке.

Відповісти
 • Киев
16.11.17 16:14

Странно, я тоже первый раз про это слышу. Получается, что не проверив статус (военнообязанный или нет), мы не имеем права принимать на работу. НИКОГО. Так как женщины тоже могут быть военнообязанными. Таким образом, каждый соискатель должен доказать, что он не военнообязанный, предоставив справку (из военкомата? а они вообще такие справки выдают?). Бред полнейший. Что они курят????

Відповісти
 • Валентина
25.10.18 08:44

в нашем государстве пытаются восстановить информацию о кол-ве военнообязанных лиц  , потому что такого учета в настоящее время нет.

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
55677 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам