Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


15.07.19
2340 0 Друкувати

Матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соцстраху осіб, які працюють на умовах ЦПД

Згідно із внесеними Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі – Закон України № 1105) змінами  розширено коло осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Тобто, починаючи з 11.10.2017 р. страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в тому числі підлягають особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору (далі – ЦПД).

Нагадаємо, що Мінсоцполітики листом від 17.12.2017 р. № 571/0/86-17/218 надало роз’яснення з питань реалізації права на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду осіб, які виконують роботи, надають послуги на умовах ЦПД.

З метою попередження необґрунтованих витрат з коштів Фонду у разі проведення фінансування страхувальників на виплату матеріального забезпечення особам, які працюють на умовах ЦПД з урахуванням рекомендацій, викладених у згаданому листі, слід звернути увагу на наступне.

Особи, які працюють на умовах ЦПД, починаючи з 11.10.2017 р. мають право на матеріальне забезпечення за умови, якщо страховий випадок настав  у працівника у період дії укладеного з ним договору.

Відповідно до статті 30 Закону України матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров'я, яка його видає (стаття 31 Закону України № 1105).

При цьому розрахунок матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах ЦПД, має здійснюватися за місцем здійснення діяльності на умовах ЦПД, під час дії якого настав страховий випадок, після подання звітності щодо сум нарахованого ЄСВ за місяці розрахункового періоду.

Відповідно до вищевказаного листа Міністерства соціальної політики з метою контролю за використанням коштів Фонду до заяви-розрахунку страхувальнику необхідно додавати копію таблиці 5 "Відомості про трудові відносини осіб" Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ до органів доходів і зборів, щодо ЦПД, під час дії якого настав страховий випадок, в якій зазначені суми виплаченого доходу на підставі договору ЦПД за місяці розрахункового періоду (для контролю правильності проведеного розрахунку).

Статтями 22 та 25 Закону України № 1105 чітко визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності й допомога по вагітності та пологах надаються застрахованим особам у формі повної або часткової компенсації втраченого заробітку (доходу). 

Слід зазначити, що договори цивільно-правового характеру регламентуються Цивільним кодексом України. ЦПД – це угода між сторонами: громадянином і організацією (підприємством, тощо) на виконання першим певної роботи (про надання послуг), предметом якого є надання певного результату праці. Загальний зміст будь-якого цивільно-  правового договору полягає в тому, що одна зі сторін зобов’язується виконати певний обсяг робіт (виконавець), а інша (замовник) прийняти її і оплатити на умовах цього договору.

Відповідно, якщо робота або послуга надані в повному обсязі та у визначений договором строк, їх необхідно оплатити. Результат праці за ЦПД оформляється актом виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких проводиться їх оплата.

Таким чином, якщо поданий працівником за ЦПД листок непрацездатності (або його завірена копія) припадає на період дії цього договору, він має право на його оплату лише за умови втрати певної частини заробітку (доходу). Тобто, якщо буде здійснена оплата договору в повному обсязі у визначений договором строк, то оплачувати листок непрацездатності не можна, адже немає факту втраченого заробітку (доходу).

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

При цьому Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР не передбачає надання соціальних відпусток (в тому числі по вагітності та пологах) особам, які виконують роботи або надають послуги за ЦПД.

Враховуючи, що допомога по вагітності та пологах є компенсацією втраченого доходу за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то в такому разі вона має надаватись за рахунок коштів Фонду лише за період від початку настання страхового випадку і до завершення  дії договору.

Крім того слід звернути увагу, що для осіб, які виконують роботи або надають послуги за ЦПД, допомога по вагітності та пологах виплачується з фактичного середньоденного доходу без доплати до розміру мінімальної заробітної плати (дія ч. 2 ст.  26 Закону України № 1105 на таких осіб не поширюється в частині мінімального розміру допомоги). Вимога щодо нарахування ЄСВ не менше  мінімального розміру не стосується винагород за договорами цивільно - правового характеру заробітної плати.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням надається відповідно до вимог ч. 2 ст. 22 Закону України №1105 починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Слід зазначити, що згідно з пунктом  8 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соцстраху, затвердженого постановою правління Фонду соцстраху від 19.07.2018 р. № 12, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку наведеної у ній інформації, а у разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації у заяві-розрахунку.

За матеріалами Фонду соцстраху

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам