Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


24.07.19
4424 0 Друкувати

Акцизна накладна форми «С»: алгоритм заповнення

З 01.07.2019 року запроваджено СЕАРП та СЕ. У зв’язку з цим була змінена форма акцизної накладної. Для спирту етилового використовується акцизна накладна форми «С» (ідентифікатор форми F/J1203401). Зазначена форма вийшла в оновленні 11.01.013 програми (Рис. 1*).

*1 – Заголовна частина АН (спирт), 2 – Вступна частина АН (спирт), 3 – Блок «Особа, що реалізує спирт етиловий», 4 – Блок «з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий», 5 – Блок «Особа - отримувач спирту етилового», 6 – Блок «на який фізично відвантажено (отримано) спирт етиловий», 7 – Таблична частина АН.

Зауважимо, що алгоритм може змінитись!

Алгоритм заповнення АН (спирт)

Блок 1. Заголовна частина АН (спирт)

Назва поля

Особливості заповнення

Коди операцій для складання в одному примірнику*

1) Поле обов'язкове для заповнення;

2) поле приймає значення від 0 до 6:

 • 0 – у разі, якщо АН складається у двох примірниках;
 • 1 – власне споживання чи промислова переробка;
 • 2 – втрачений, зіпсований, знищений спирт етиловий (п. 214.7 та п. 216.3 Податкового кодексу України, далі – ПКУ);
 • 3 – реалізація спирту етилового суб’єкту господарювання – не платнику;
 • 4– ввезення  спирту етилового на митну територію України;
 • 5 –вивезення спирту етилового за межі митної території України;
 • 6 – реалізація отримувачу, який не є суб’єктом господарювання;

3) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 1 або 2 або 6, то в блоці 5: 

 • поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи реєстраційний номер облікової картки платника податків» заповнюється значенням «1000000000»,
 • поле "Найменування" заповнюється значенням "Неплатник";

4) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 3, то в блоці 5:

- поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» заповнюється кодом ЕДРПОУ суб’єкта, крім 1000000000; 

5) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 4, то в блоці 5:

- поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» дорівнює значенню поля «Юридична особа – код за ЄДРПОУ особи, що реалізує спирт етиловий; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» в блоці 3;

6) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 5, то в блоці 5:

-поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» в заповнюється значенням «1000000000» або дорівнює значенню поля «Юридична особа – код за ЄДРПОУ особи, що реалізує спирт етиловий; фізична особа – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» в блоці 3;

7) якщо, поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення «4», то поле «Умови оподаткування спирту етилового» заповнюється  значенням «0» або «2»;

8) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 4, то в блоці 2 поля рядка «Реквізити митної декларації» повинні бути заповнені;

9) якщо, поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 0, то в блоці 5 в полі «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи  – реєстраційний номер облікової картки платника податків» зазначається податковий номер платника акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, який на дату складання акцизної накладної зареєстрований як платник такого податку;

10) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення від 1 до 6, то у полі «Примірник» зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників);

11) якщо поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 0, то у полі «Примірник» зазначаються цифри «1» або «2» (номер примірника) та «2» (кількість примірників);

12) якщо поле «Примірник» (номер примірника) заповнено значенням «2», та (кількість примірників) заповнене значенням 2, то поле «Реєстраційний номер в ЄРАН 1-го примірника» повинно бути заповнене реєстраційним номером.

 

Умови оподаткування*

1) Поле обов'язкове для заповнення;

2) може приймати значення від 0 до 5:

 • 0 – оподаткування на загальних підставах;
 • 1 – спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (пп. 213.2.1 ПКУ);
 • 2 –спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (п. 213.3 ПКУ);
 • 3 - на умовах, встановлених ст. 225 ПКУ;
 • 4 - на умовах, встановлених пп. «а»-« ґ», «ж» п. 229.1 ПКУ;
 • 5- на умовах, встановлених пп. «д»-«є», пп. 229.1.1 ПКУ;

3) якщо, поле «Умови оподаткування» заповнене значенням «1», то поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» заповнюється значенням «5»;

4) якщо поле «Умови оподаткування» заповнюється значенням «3», то в блоці 5:

- поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» зазначається податковий номер платника акцизного податку, який на дату складання акцизної накладної має ліцензію на виробництво алкогольних напоїв;

5) якщо поле «Умови оподаткування» приймає значення «3» або «4» або «5», то в блоці 2:

рядок «Серія та номер податкового векселя виданого до отримання спирту етилового на умовах, встановлених ст. 225 та п. 229.1 Податкового кодексу України» заповнюється значенням серії та номером податкового векселя, який повинен відповідати Реєстраційному номер бланка векселя (із вказанням серії та без пробілів).

 

Напрям використання*

1) Обов'язкове для заповнення;

2) може приймати значення 0 або 1 або 2:

 • 0 – загальний напрям використання;
 • 1 - реалізація виробленого або спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;
 • 2 - реалізація спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий.

 

*Потрібно вибрати відповідний код (у програмі обирається з Довідника).

Блок 2. Вступна частина АН (спирт)

Назва поля

Особливості заповнення 

Дата складання

 

 

1) Поле обов'язкове для заповнення;

2) зазначена дата не може бути меншою дати запровадження СЕАРП та СЕ, тобто «01.07.2019» та не може перевищувати дату реєстрації (системну) акцизної накладної в СЕАРП та СЕ.

 

Порядковий номер

1) В межах одного платника акцизного податку з реалізації спирту етилового протягом однієї дати повинен бути унікальним;

2) зазначаються лише цифри, зазначення інших символів (коми, крапки,прочерки і т.п.) не дозволяється, а також не може починатись на «0».

Реквізити митної декларації

Поле обов’язково заповнюється, якщо у блоці 1 поле «Код виду операції для складання в одному примірнику»:

 • набирає значення 4;
 • набирає значення 5, а поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» в рядку «Акцизний склад» та поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» в рядку «Пересувний акцизний склад» не заповнені.

 

Серія та номер податкового векселя виданого до отримання спирту етиливого

Повинно бути заповненим значенням серії та номером податкового векселя якщо в блоці 1 поле «Умови оподаткування» приймає значення «3» або «4» або «5».

 

 

Блок 3. «Особа, що реалізує спирт етиловий»

Назва поля

Особливості заповнення

Найменування

Поле обов'язкове для заповнення.

Юридична особа - код ЄДРПОУ особи що реалізує спирт етиловий, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта*

1) Поле обов'язкове для заповнення;

2) серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Блок 4. «з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий»

Назва рядка

Особливості заповнення

Акцизний склад

 

1) Якщо у полі «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» зазначено уніфікований номер акцизного складу, то поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» в рядку «Пересувний акцизний склад» не заповнюється;

2) якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» заповнене значенням 4,

то поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ»  та поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» у рядку «Пересувний акцизний склад» не заповнюється.

 

Пересувний акцизний склад

Поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації»

повинно бути заповнено алфавітом латиниця.

Блок 5. «Особа-отримувач спирту етилового»

Назва поля

Особливості заповнення

Найменування

Поле обов'язкове для заповнення.

Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків*

1) Поле обов'язкове для заповнення;

2) заповнюється           ЄДРПОУ (ІПН) особи, що отримує спирт, якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» заповнено значенням 0;

3) заповнюється умовним кодом «1000000000», якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 1 або 2 або 6;

4) заповнюється умовним кодом «1000000000», якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» заповнюється значенням 5, а поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» рядка «Пересувний акцизний склад» та поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» рядка «Акцизний склад» з блоку 6 не заповнені;

5) заповнюється ЄДРПОУ (ІПН) суб’єкта з ЄДР, якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 3;

6) заповнюється ЄДРПОУ (ІПН) суб’єкта, що реалізує спирт етиловий, якщо у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 4;

7) заповнюється ЄДРПОУ (ІПН) суб’єкта, що реалізує спирт етиловий, якщо у блоці 1  поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення 5, а поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» рядка «Пересувний акцизний склад» з блоку 6  заповнено.

* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Блок 6. «на який фізично відвантажено (отримано) спирт етиловий»

Назва рядка

Особливості заповнення

Акцизний склад

 

1) Заповнюється поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ», а також поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» в рядку «Пересувний акцизний склад», якщо у блоці 1 поле «Напрям використання» набуває значення «2»;

2) не заповнюються поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» та поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» в рядку «Пересувний акцизний склад», якщо у блоці 1 поле «Код операцій для складання в одному примірнику» набуває значення 1, або 2, або 3, або 6;

3) не заповнюються поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» та поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» в рядку «Пересувний акцизний склад», якщо у блоці 1 поле «Код операцій для складання в одному примірнику» набуває значення 5, а поле «Юридична особа - код ЄДРПОУ отримувача спирту етилового, для фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків» набуває значення 1000000000;

 

Пересувний акцизний склад

1) Не заповнюється поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації», якщо:

 • у блоці 1 поле «Коди операцій для складання в одному примірнику» приймає значення «0» або «4»,
 • також заповнене поле «Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ» в рядку «Акцизний склад».

Виключенням є акцизні накладні, в яких у блоці 1 поле «Напрям використання» набуває значення «2»;

2) поле «Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації» повинно бути заповнено алфавітом латиниця.

Блок 7. Таблична частина АН

Назва колонок

Особливості заповнення

Колонка 1 Код товару згідно УКТ ЗЕД

 

 

 

В колонці 1 зазначається код згідно з УКТ ЗЕД, який повинен відповідати Довіднику спирту етилового для СЕАРП та СЕ.

Колонка обов’язкова для заповнення.

 

Колонка 2 «Опис спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД»

У колонці 2 зазначаються текст до 250 символів.

Колонка обов’язкова для заповнення.

 

 

Колонка 3 «Обсяг реалізованого спирту етилового, в дал»

У колонці 3 заповнюється числовим значенням більше нуля з заокругленням до двох знаків після коми.

Колонка обов’язкова для заповнення.

 

Колонка 4 «Обсяг реалізованого спирту в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до t 20 oC»

 

1) Колонка обов’язкова для заповнення;

2) у колонці 4 заповнюється числове значення більше нуля з заокругленням до двох знаків після коми;

3) значення колонки 4 повинно бути меншим значення колонки 3.

 

За матеріалами M.E.Doc
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам