Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.08.19
1817 0 Друкувати

Розрахунок коригування акцизної накладної форми "С": алгоритм заповнення

Форма та порядок заповнення АН та Розрахунку коригування такої АН затверджені наказом Мінфіну від 19.06.2019 року № 262, який діє з 23.07.2019 року (з дня опублікування) ідентифікатор форми J/F1203501.

Алгоритм заповнення АН на спирт ми розглядали раніше. У цьому матеріалі розглянемо особливості заповнення Розрахунку коригування АН форми «С».

Основні вимоги до РК для АН на спирт:

1) коригуються лише показники складених АН, усі примірники яких зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

2) РК складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує спирт етиловий та склав АН, показники якої коригуються;

3) складання РК здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються;

4) всі РК, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до АН форми "С", підлягають реєстрації в ЄРАН;

5) складені в одному примірнику РК реєструються в ЄРАН особою, що реалізує спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого спирту етилового.

Якщо РК складаються в двох примірниках, то:

- у разі збільшення обсягів реалізованого спирту етилового або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого спирту етилового, примірники РК реєструються в ЄРАН в порядку, передбаченому для акцизних накладних:

 •  перший примірник – особою, що реалізує спирт етиловий;
 •  другий примірник – особою - отримувачем спирту етилового (після отримання від особи, яка реалізує спирт етиловий, першого примірника РК до АН форми "С", зареєстрованого в ЄРАН);

- у разі зменшення обсягів реалізованого спирту етилового:

 •  платник направляє особі - отримувачу спирту етилового перший та другий примірники РК до АН форми "С";
 •  особа - отримувач спирту етилового реєструє в ЄРАН перший та другий примірники РК акцизної накладної форми "С";

6) особа, що реалізує спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого спирту етилового у податковій декларації за таким РК після реєстрації в ЄРАН усіх примірників АН отримувачем спирту етилового;

7) коригування помилково зазначених реквізитів особи - отримувача спирту етилового - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий в АН, складеній у двох примірниках, може здійснюватися лише після реєстрації в ЄРАН другого примірника АН.

Розрахунок коригування акцизної накладної форми «С» (ідентифікатор форми J/F1203501) вийшов в оновленні 11.01.013 програми M.E.Doc (Рис. 1*).

Рис. 1

* 1 – Блок 1. Заголовна частина РК; 2 – Блок 2. Вступна частина РК; 3 – Блок 3. Дані щодо реквізитів особи, яка реалізує спирт етиловий, особи - отримувача спирту етилового, акцизних складів та/або пересувних акцизних складів; 4 – Блок 4. Основна (таблична) частина РК.

У зручній табличній формі наведемо алгоритм заповнення РК до АН форми «С».

Зауважимо, що алгоритм може змінитись!

Алгоритм заповнення РК до АН форми «С»

Блок 1. Заголовна частина РК

Назва поля

Особливості заповнення

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий

1. У РК до АН форми "С", складеної в одному примірнику, відмітка "Х" вноситься до поля "Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий".

2. У РК для АН, складених в двох примірниках робиться відповідна відмітка "Х" в одному з полів РК залежно від того, ким реєструється перший примірник такого розрахунку:

 • "Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий ",

або

 • "Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою - отримувачем спирту етилового".

3. Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених полів.

 

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою - отримувачем спирту етилового

1. У РК для АН, складених в двох примірниках робиться відповідна відмітка "Х" в одному з полів РК залежно від того, ким реєструється перший примірник такого розрахунку:

 • "Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий ",

або

 • "Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою - отримувачем спирту етилового".

2. Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених полів.

Коди операцій для складання в одному примірнику

У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для АН:

 • "0" – якщо АН складається у двох примірниках;
 • "1" – власне споживання чи промислова переробка;
 • "2" –втрачене, зіпсоване, знищене (п. 214.7 та п. 216.3 Податкового кодексу України);
 • "3" – реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання, який не є платником;
 • "4" – ввезення спирту етилового на митну територію України;
 • "5" – вивезення спирту за межі митної території України;
 • "6" – реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

Умови оподаткування

У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

 • "0" – оподаткування на загальних підставах;
 • "1" – спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з пп. 213.2.1 ПКУ;
 • "2" – спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з п. 213.3 ПКУ;
 • "3" – спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до ст. 225 ПКУ;
 • "4" – спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених пп. "а" - "ґ", "ж" пп. 229.1.1 ПКУ;
 • "5" – спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених пп. "д" - "є" пп. 229.1.1 ПКУ.

Увага! Зазначений у РК код операції та умова оподаткування мають збігатися з кодом та ознакою, зазначеними в АН, до якої складено РК.

 

Примірник

1. У даному полі зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такого РК:

- для РК акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

- для РК акцизної накладної, що складається у двох примірниках, у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

2. У разі складання другого примірника РК у відповідному полі такого примірника (крім РК, які передбачають зменшення обсягів реалізованого спирту) зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника такого РК.

Блок 2. Вступна частина РК

Назва поля

Особливості заповнення

Порядковий номер та дата складання

 

1. На РК зазначаються номер та дата АН, показники якої коригуються.

2. Не допускається виправлення даних щодо дати складення АН, показники якої коригуються, її порядкового номера та реквізитів пересувного акцизного складу.

 

Код виду коригування

1. У РК робиться відмітка "Х" в одному з полів залежно від того, який показник АН коригується:

 •  код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або числовий номер філії чи структурного підрозділу, або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового – код коригування "1";
 •  уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отриманий спирт етиловий, – код коригування "2";
 •  код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД – код коригування "3";
 •  обсяг спирту етилового - в декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20 oC, – код коригування "4";
 •  серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання спирту етилового на умовах, встановлених ст. 225 та п. 229.1 ПКУ, – код коригування "5".

Увага! Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених полів, крім кодів виду коригування "1", "2", коли допускається внесення відмітки до двох зазначених полів одночасно.

Блок 3. Дані щодо реквізитів особи, яка реалізує спирт етиловий, особи - отримувача спирту етилового, акцизних складів та/або пересувних акцизних складів

Назва рядка

Особливості заповнення

1.Особа, що реалізує спирт етиловий

2.Особа - отримувач спирту етилового

3. Акцизний склад

4. Пересувний акцизний склад

Заповнюються аналогічно акцизній накладній!

До РК дані щодо реквізитів особи, яка реалізує спирт етиловий, особи - отримувача спирту етилового, філії чи структурного підрозділу особи, що реалізує спирт етиловий, та особи, що отримує спирт етиловий, акцизних складів та/або пересувних акцизних складів переносяться з АН, що коригується.

Блок 4. Основна (таблична) частина РК

№ розділу

Особливості заповнення

Розділ I*

Розділ I РК заповнюється у разі, якщо платником помилково зазначено:

 •  реквізити суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового (філії чи структурного підрозділу отримувача спирту етилового) та/або акцизного складу, на який відвантажений (отриманий) спирт етиловий;
 •  дані щодо коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або обсягів реалізованого спирту етилового.

Тобто, розділ І заповнюється, якщо код виду коригування – "1", або "2", або "3", або "4".

Увага! Якщо в РК зазначено код виду коригування "5", то розділ І РК не заповнюється!

У графі 1 Розділу I зазначається порядковий номер рядка.

В одному документі (РК, в якому платником заповнюється розділ I) зазначаються:

 •  операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД (коди коригування "1" та/або "2", "4");
 •  операції за помилковим та правильним кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (код коригування "3").

 

Для внесення змін до реквізитів суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового та/або числового номера філії чи структурного підрозділу отримувача спирту етилового та/або акцизного складу, на який відвантажений (отриманий) спирт етиловий (код коригування "1" та/або "2"), платник заповнює перший рядок РК, в якому:

 •  з АН переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
 • до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в АН (з урахуванням показників АН форми "С" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН).

Увага! Після реєстрації в ЄРАН РК, складених для виправлення таких помилок, платник має скласти акцизні накладні форми "С" з правильними реквізитами та зареєструвати в ЄРАН, при цьому дата складення нової АН має відповідати даті складення помилкової накладної, зареєстрованої в ЄРАН, а порядковий номер має відповідати поточній нумерації.

 

Для внесення змін до коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД спирту етилового без зміни його кількості (код коригування "3") платник заповнює РК, в якому:

 •  до граф 2, 3 першого рядка таблиці з АН переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
 •  до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в АН (з урахуванням показників, зареєстрованих в ЄРАН, та розрахунків коригування до такої накладної);
 •  до граф 2, 3 наступного рядка таблиці вносить правильні дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
 •  до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить показник коригування (збільшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (+), при цьому збільшення обсягу за правильним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД має збігатися зі зменшенням обсягу за помилковим кодом товару згідно з УКТ ЗЕД.

 

Для внесення змін до обсягу реалізованого спирту етилового (код коригування "4") платник заповнює РК, в якому:

 •  у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує помилково зазначений в АН обсяг спирту етилового;
 •  у наступному рядку таблиці зазначає правильний обсяг спирту етилового.

У РК з кодом виду коригування "4" платник:

 •  до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з АН переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
 •  до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить з відповідним знаком (-) помилковий обсяг спирту етилового, зазначений в АН, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в АН (з урахуванням показників АН форми "С" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН);
 •  до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить правильний показник обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (+).

Розділ ІІ*

Розділ II РК заповнюється у разі, якщо в АН є помилки в серії та/або номері податкового векселя, виданого до отримання спирту етилового на умовах, встановлених ст. 225 та п. 229.1 ПКУ (код коригування "5"), при цьому в такому РК до відповідного поля лівої частини РК вносяться серія та номер податкового векселя, де допущено помилку, які зазначено в АН, що коригується, а в правій частині – правильні реквізити векселя.

* заповнюється лише один з розділів РК (або Розділ І, або Розділ ІІ) залежно від показника, який коригується.

За матеріалами Medoc.ua

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам