Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.08.19
23594 3 Друкувати

Псування товарів: списання, уцінка, резерв

Солошенко Людмила, податковий експерт.

На жаль, із зіпсованим товаром може зіткнутися будь-яке підприємство. Адже через різні обставини товари можуть псуватися, втрачати товарний вигляд, урешті-решт за продовольчими товарами може спливати строк придатності тощо. Як бути із зіпсованим товаром і що робити з псуванням у бухгалтерському та податковому обліку? Зараз і з’ясуємо.

Проводимо інвентаризацію

Виявлення факту псування цінностей — привід провести інвентаризацію (випадок її обов’язкового проведення згідно з п. 7 розд. I Положення № 879*). Причому стартувати вона повинна в день виявлення факту псування. Обсяг інвентаризації у такому разі визначає керівник підприємства.

* Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Виявлені під час інвентаризації непридатні та зіпсовані запаси вносять до окремого інвентаризаційного описуіз зазначенням їх найменування, кількості, причин, ступеня і характеру псування, пропозицій щодо списання, уцінки або можливості подальшого використання в господарських цілях (п. 4.4 розд. III Положення № 879).

При цьому форму інвентаризаційного опису та інших інвентаризаційних документів підприємство може розробити самостійно або скористатися вже готовими затвердженими формами, самостійно доопрацьованими за потреби. Наприклад, формами, затвердженими наказом Мінфіну від 17.06.2015 р. № 572(згідно з пп. 1, 2 цього наказу вони є обов’язковими для бюджетників, проте можуть використовуватися за власним бажанням й іншими підприємствами).

За результатами інвентаризації інвентаризаційна комісія складає протокол, який передає керівникові підприємства на затвердження. Керівник затверджує протокол протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації (пп. 1, 2 розд. IV Положення № 879). На підставі такого протоколу та пропозицій інвентаризаційної комісії

зіпсовані товари можуть бути списані з балансу, уцінені, передані на утилізацію тощо

Усі матеріали інвентаризації (описи, акти, протокол) складаються не менше ніж у 2 примірниках (п. 21 розд. II Положення № 879). На підставі затвердженого протоколу результати інвентаризації відображають в обліку в тому звітному періоді, в якому завершена інвентаризація. Детальніше про проведення інвентаризації див. спецвипуск «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 94.

Списання зіпсованих товарів

Бухгалтерський облік.Якщо прийнято рішення списати зіпсований товар з балансу (зважаючи на невідповідність критеріям активу — не очікується економічних вигід від використання, п. 5 П(С)БО 9 «Запаси»), зауважте: списати частину зіпсованих товарів за рахунок норм природного убутку не можна, оскільки природний убуток передбачає втрату кількості (усихання, розтрушування, подрібнення, розлив, вивітрювання, випаровування тощо), а не якості товарів. А ось інші всілякі втрати (включаючи псування) до норм природного убутку не включені(детальніше про природний убуток див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 45, с. 13 і № 72, с. 6).

І навіть якось занормувати псування самостійно, щоб застосовувати такі норми при списанні, підприємство не може (адже узаконений лише природний убуток, усе інше — наднормативні втрати).

Тому в облікових цілях псування являє собою наднормативні втрати і

облік псування загалом схожий з обліком наднормативних нестач

Зіпсовані товари (запаси) списують до складу інших операційних витрат (Дт 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей») за їх фактичною собівартістю з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (п. 27 П(С)БО 9, п. 5.7 Методрекомендацій № 2**). А якщо облік ведеться за продажними цінами, то списують ще й відповідну торгову націнку (Дт 285 — Кт 282). Витрати на вивезення (утилізацію) відносять до Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності».

** Методрекомендації з бухобліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

Одночасно зі списанням вартість зіпсованих товарів відображають за балансом — обліковують на субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» до моменту встановлення винних у псуванні осіб і стягнення з них шкоди, завданої підприємству. Детальніше про відшкодування шкоди та притягнення працівників до матеріальної відповідальності див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 72, с. 18.

Після встановлення винної особи, зобов’язаної відшкодувати шкоду, на суму належного відшкодування роблять запис: Дт 375 — Кт 716 (п. 27 П(С)БО 9, Інструкція № 291***). Одночасно суму нестачі списують із позабалансового субрахунку 072.

*** Інструкція про застосування Плану рахунків…, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

А ось якщо винна особа не встановлена, то суму втрат обліковують на субрахунку 072 до закінчення строку позовної давності — 3 років з моменту встановлення факту псування.

Податок на прибуток.У податковоприбутковому обліку витрати від зіпсованих товарів на загальних підставах братимуть участь у формуванні бухфінрезультату — об’єкта оподаткування (тобто зіграють у його зменшення).

Податкових різниць при списанні зіпсованих товарів ПКУ не передбачено

Про те, що не виникає податкових коригувань при наднормативних нестачах, виявлених при інвентаризації або крадіжці, говорилося й у листах ДФСУ від 18.04.2018 р. № 1702/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 29.08.2017 р. № 1756/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, а при списанні зіпсованих ТМЦ — у листі ДФСУ від 08.08.2019 р. № 3687/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

А ось у разі встановлення винуватця нарахований бухгалтерський дохід (Дт 375 — Кт 716) у загальному порядку збільшить бухфінрезультат — об’єкт оподаткування.

ПДВ.Зіпсований товар не може бути використаний у госпдіяльності. Тому якщо його вартість при придбанні включала суму вхідного ПДВ, то для компенсації останнього слід нарахувати компенсуючі ПЗ (на підставі п.п. «г» п. 198.5 ПКУ  як за негоспвикористанням; БЗ 101.04). При цьому компенсуючі ПЗ за зіпсованими товарами нараховують виходячи з вартості їх придбання (п. 189.1 ПКУ). А у разі списання зіпсованої самостійно виготовленої продукції — виходячи з «матскладової», тобто вартості товарів/послуг (придбаних з ПДВ), використаних у виробництві такої продукції. Інакше якщо визначити таку вартість складно, то знайте, що за списуваною самостійно виготовленою продукцією податківці бажають бачити компенсуючі ПЗ виходячи із звичайних цін (листи ДФСУ від 26.04.2019 р. № 1858/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 15.11.2018 р. № 4835/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 14.09.2018 р. № 4040/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

ПЗ нараховують у періоді списання зіпсованих товарів. Для цього не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду списання треба скласти зведену ПН з ознакою зведеності «1» і типом причини «13» (використання в негоспдіяльності) в шапці, а також умовним ІПН покупця «600000000000» (детальніше про складання такої ПН див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 96, с. 32). Хоча можна й не чекати кінця місяця, а скласти таку ПН датою списання зіпсованих товарів.

А ось якщо товари придбавалися без ПДВ (зокрема, у неплатників ПДВ), то компенсуючі ПЗ при списанні товарів нараховувати не потрібно (лист ДФСУ від 10.08.2017 р. № 1567/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Причому якщо надалі встановлена винна особа, яка компенсує підприємству шкоду, фіскали пропонують: (1) скласти зменшуючий РК до компенсуючої ПН для зменшення раніше нарахованих компенсуючих ПЗ + (2) скласти нову ПН за п. 188.1 ПКУ на дату отримання від винної особи суми компенсації (див. лист ДФСУ від 15.03.2019 р. № 1070/6/99-99-15-03-02-15/ІПК // «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 32, с. 2). ЧИТАТИ ДАЛІ...

Інші матеріали із "Податки та бухгалтерський облік", 2019, № 66:
Чи дисконтувати позику? Аргументи проти
Вихідна допомога: видаємо на виході
Змінили базу розподілу ЗВВ*: що в обліку?
Маркування товарів: «еко» = екологічний
Індексуємо зарплату за вересень 2019 року
Доходи за 2005 — 2019 рр. виплачені в серпні 2019 року: розраховуємо компенсацію
Календар робочого часу — 2020
Нові-старі критерії блокування ПН/РК
Терміни повернення відрядженим залишку інвалюти
Акцизна декларація: ребрендинг
Пальне з давальницької сировини: зменшуємо акциз
Дії платника сільгоспЄП при перетворенні
Безнадійна кредиторка при імпорті товару

Передплатити "Податки та бухгалтерський облік"

Коментарі
  • Ирина
20.08.19 10:34

Не соглашусь с автором статьи, т.к. в ИНК речь идет не о списании, а о "...При цьому якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без ПДВ (у тому числі придбані у неплатників ПДВ), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, зокрема, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання"

Відповісти
  • ННД
21.08.19 11:56

Ирина,а чому? Якщо не було ПДВ при придбанні, то що компенсувати зобов"язаннями при негоспвикористанні?

Відповісти
  • Людмила
20.08.19 10:58

Ирина, но ведь списание и есть частный случай нехозиспользования

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111265 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам