Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


24.08.19
2324 0 Друкувати

Усиновлення або порядок дій при усиновлені дитини

 Автор: Крістіна Усиченко, адвокатське бюро "Андрія Натини", юридичний інтернет-ресурс "Протокол".

Статистика за 2018 рік каже, що всього було усиновлено 1 730 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дійсно, усиновлення – рішучий крок для кожної людини, яка виявила бажання усиновити дитину та зробити її частиною своєї родини.  Однак, більшість українців, які готові взяти дітей до себе, достеменно не знають порядок і процес усиновлення, що призводить до відкладення реалізації усиновлення на потім. 

Отже, у даній статті розкриємо: що таке усиновлення та яка його процедура.

Що ж таке усиновлення?

Сімейне законодавство зазначає, що усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, а саме дитини: яка була покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі (ч.1 ст.209 СК України); яку було підкинуто чи знайдено (ч.1 ст. 209 СК України); усиновлення братів та сестер (ст. 210 СК України);

 а також у виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування (ч.2 ст.208 СК України).

З чого почати?

Всю процедуру усиновлення можна поділити на чотири етапи:

  1. Постановка осіб, які вивили бажання усиновити дитини на облік кандидатів в усиновлювачі.
  2. Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені.
  3. Знайомство та встановлення контакту з дитиною.
  4. Підготовка документів для подання до суду.

I.       Постановка осіб, які виявили бажання усиновити дитини на облік кандидатів в усиновлювачі.

Насамперед, громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Після того, як весь пакет документів буде передано до служби у справах дітей, останній у свою чергу має протягом 10 днів здійснити перевірку наданих документів на відповідність вимогам законодавства, провести бесіду із заявниками та з'ясувати мотиви усиновлення,  скласти акт обстеження житлово-побутових умов заявників, а також розглянути питання щодо можливості заявників бути усиновлювачами.

Фінальною частиною даного етапу – є занесенням даних про заявників до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, а також формування особистої справи та надання висновку щодо можливості бути усиновлювачами. Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік від дати видачі. Строк дії висновку може бути продовжений, але не більш як на один рік.

II.      Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені.

Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на обліку.

Під час ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, служби у справах дітей зобов'язані надати таким кандидатам в усиновлювачі інформацію про всіх дітей відповідного віку, які перебувають на місцевому чи регіональному обліку.

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі, та містити: ім'я, вік, стать; правові підстави для усиновлення; стан здоров'я відповідно до висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини; форма влаштування дитини (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина, прізвища, імені, по батькові, адреси проживання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників); відомості про наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форма влаштування, а також надаються фотокартки дітей, запропонованих кандидатам.

Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Не допускається видача кандидатам в усиновлювачі направлення для одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою братами і сестрами, крім випадків, коли усиновлюються діти-інваліди, які виховуються в одному закладі або сім'ї.

Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів.

IIIЗнайомство та встановлення контакту з дитиною.

Коли кандидати в усиновлювачі обрали дитину, наступає третій етап процедури усиновлення – знайомство та встановлення контакту з дитиною.  Цей етап, з впевненістю, можна назвати найважливім у всьому процесі усиновлення, оскільки добре встановлений контакт усиновлювачів з дитиною – запорука гармонійних відносин у сім’ї подальшому.

Коли кандидати в усиновлювачі обрали дитину та отримали направлення, вони мають звернутися за місцем проживання (перебування) дитини у присутності працівника служби у справах дітей, , працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. За бажанням прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною може здійснюватися у приміщенні служби у справах дітей або на іншій території за погодженням із зазначеною службою.

Спілкування кандидатів в усиновлювачі з дитиною відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні або на подвір'ї закладу, якщо дитина проживає в сім'ї, спілкування з нею може здійснюватись в житловому приміщенні за згодою на осіб, з якими проживає дитина та які займаються її вихованням в даний час.

Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) та спілкуватися з нею у встановлений для цього час.

IV.    Підготовка документів для подання до суду.

Останній і заключний етап процедури усиновлення, полягає у поданні кандидатами в усиновлювачі заяви до служби у справах дітей про усиновлення обраної ними дитини.

У свою чергу служба у справах дітей має з’ясувати згоду дитини на усиновлення, якщо такій дитині дозволяє вік, оскільки якщо дитина у зв'язку з її віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення, усиновлення проводиться без її згоди, підготувати висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини повинен бути обґрунтованим та містити інформацію про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність (невідповідність) інтересам дитини, а також надати повний пакет документів відповідно до вимог законодавства.

 Згідно з нормами сімейного законодавства кандидати в усиновлювачі подають заяву про усиновлення та зібраний пакет документів до суду. Слід зауважити, що подання такої заяви здійснюється тільки особисто.

Надалі під час судового розгляду суд з’ясовує обставини, що мають істотне значення, зокрема це стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини; мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;  взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною; особу дитини та стан її здоров'я; ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.

При дотриманні всіх умов, встановлених Сімейним кодексом Украни , здатності особи, яка бажає усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини суд постановляє рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини, а саме усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Висновок: процедура усиновлення не є надскладною, якщо під час самого процесу діяти у тандемі зі службою у справах дітей, та звертати свою увагу на те, наскільки їх дії відповідають нормам, які містяться у Сімейному кодексі України та Постанові Кабінету Міністрів Украйни від 08.10.2008 року №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам