Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


11.09.19
11515 36 Друкувати

Зростання тіньового сегменту економіки та корупційного навантаження на бізнес – можливі наслідки прийняття законопроекту № 1210

ДРС поінформувала Уряд та Верховну Раду України про загрози для суб’єктів господарювання після прийняття законопроекту №1210

Цей проект Закону називається «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Якщо проект проголосують, то Закон набере чинності з дня, що настає за днем його опублікування, крім низки підпунктів, які набувають чинності або з 01.01.2020  р.

Нажаль, Законопроект № 1210 не супроводжується аналізом регуляторного впливу або іншим аналітичним документом, який би містив розрахунки витрат і вигод суб’єктів господарювання та держави від запровадження зазначеного законопроекту. За зверненням підприємців у ДРС його попередньо проаналізували та дійшли висновку, що він несе низку загроз для бізнесу.

Так, згідно з пояснювальною запискою Законопроект № 1210 розроблений з метою запровадження міжнародних стандартів податкового контролю,  протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування, реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків та зборів.

Водночас, аналіз положень Законопроекту № 1210 виявив, що його прийняття може призвести до збільшення тіньового сегменту економіки, підвищення попиту на послуги конвертаційних центрів та посилення корупційного навантаження на бізнес.

1. Законопроектом № 1210 в 4 рази збільшуються штрафи для платників податків за порушення у сфері адміністрування податків, запроваджується ряд нових штрафів, в тому числі, за відсутність реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладних на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість тощо. При цьому, строки проведення контролюючим органом виїзних перевірок збільшуються для всіх груп платників податків, включаючи суб’єктів малого підприємництва.

Таке додаткове адміністративне та фінансове навантаження на платників податків, особливо на суб’єктів малого підприємництва, потребує ретельного фінансово-економічного обґрунтування. Ускладнення процесу взаємодії суб’єктів господарювання з контролюючим органом та підвищення штрафних санкцій без такого обґрунтування може мати наслідком виникнення нових корупційних ризиків та збільшення тиску на бізнес.

При цьому Законопроект № 1210 не враховує інтереси малого бізнесу, який складає податкові накладні/ розрахунки коригування на незначні суми. Внаслідок його застосування можуть виникати ситуації, коли штраф у розмірі 3400 грн. буде перевищувати суму ПДВ або обсяг постачання за такою податковою накладною або розрахунком коригування.

2. Законопроект № 1210 скасовує персональну відповідальність посадової або службової особи контролюючого органу перед державою в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи. Натомість передбачається відшкодовувати шкоду за рахунок контролюючих органів дозволять за умови доведення протиправності дій/бездіяльності та рішень контролюючого органу.

Така практика вже мала місце в Україні до введення в дію Податкового кодексу України та засвідчила свою неефективність. Персональна відповідальність посадової або службової особи контролюючого органу є запобіжником щодо вчинення ним протиправних дій та накладення неправомірних санкцій. Її скасування може призвести до перетворення податкових органів на корумповану систему, що значно погіршить бізнес-клімат в країні.

3. Одночасно Законопроектом № 1210 скасовується черговість погашення податкового боргу, відповідно до якої на сьогодні кошти платника податку ідуть в першу чергу на погашення боргу, в другу чергу – на сплату штрафу, в третю чергу – на погашення пені. Наслідком цього може стати повернення практики в першу чергу погашення пені, що створить штучні умови для накопичення податкового боргу платників податку, а також значно підвищить корупційну складову податкового контролю.

Зазначене не відповідає задекларованим цілям Законопроекту № 1210, оскільки, замість удосконалення процедури адміністрування податків та зборів, його прийняття може призвести до встановлення додаткових адміністративних бар’єрів для ведення бізнесу.

4. До виникнення додаткових корупційних ризики можуть призвести також положення Законопроекту № 1210 щодо врахування в податковому обліку  умов та обставин здійснення операції та/або поведінки платника податків. При цьому, первинні документи враховуватимуться за умови, якщо вони не протирічать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та/або поведінці платника податків.

Зважаючи, що Законопроект № 1210 не дає визначення понять «реальні (фактичні) умови та обставини» і «поведінка платника податку» та не регулює порядок їх встановлення, його редакція є неоднозначною для розуміння  особами, які повинні виконувати вимоги Податкового кодексу України. А отже, на практиці реалізація цих положень може призвести до вибірковості їх застосування.

5. Аналогічні застереження стосуються також і запровадження принципу винної відповідальності, відповідно до якого, у випадку виявлення порушень платником податків податкового законодавства, контролюючим органом встановлюються обставини виявлених порушень, підтвердження наявності або відсутності вини, наявності пом’якшуючих обставин. Зазначені обставини враховуються контролюючим органом під час накладення штрафних санкцій, які, в окремих випадках, можуть бути зменшені на 50 відсотків за наявності пом’якшуючих обставин. Крім того, встановлення обставин вчинення порушень та наявності пом’якшуючих обставин мають ознаки слідчих заходів, що не є притаманною функцією ДПС як контролюючого органу.

6. Положеннями Законопроекту № 1210 розширюється поняття розумної ділової мети, внаслідок чого платникам податків тепер доведеться доводити, що створені ними умови для приросту (збереження) активів у майбутньому відповідають розумній економічній причині.

Це положення може створити значні ризики для платників податків, оскільки відсутність ділової мети може бути встановлена лише судом, що може призвести до затяжних судових спорів між платниками податків та контролюючими органами. Зазначене не відповідає задекларованій Законопроектом № 1210 меті протидії практикам розмивання бази оподаткування.

7. Законопроектом № 1210 також запроваджуються штрафні санкції за  необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі, а також необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі, у розмірі  20 тис. грн. за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або незареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.

За відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платником податку Законопроектом № 1210 також передбачається штраф в розмірі 1 млн. грн.

Штрафи за зазначені порушення вже запроваджені Законом України від 23.12.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», однак їх застосування відтерміновано до 01.01.2020 року у зв’язку з неготовністю ринку.

Водночас, Законопроект № 1210 не передбачає перехідного періоду, який давав можливість суб’єктам господарювання виконати вимоги чинного законодавства та уникнути накладення штрафних санкцій.

Таким чином, зазначені положення Законопроекту № 1210 не відповідають принципу адекватності, оскільки форма державного регулювання у даному випадку не відповідає ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив. Суб’єкти господарювання, що здійснюють операції з підакцизними товарами, розраховували свої витрати та планували свою діяльність з урахуванням відтермінування зазначених вище штрафних санкцій, тому негайне введення їх у дію може призвести до значного негативного впливу на бізнес-середовище.

8. Окремі положення Законопроекту № 1210 можуть бути використані як механізм прихованої приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації.

Так, Законопроектом № 1210 скасовується заборона використовувати як джерело погашення податкового боргу майно, включеного до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств. Таке майно відтепер буде дозволено передавати у податкову заставу з подальшим отриманням згоди контролюючого органу на його відчуження.

За прогнозом ДРС створює можливість для прихованої приватизації в обхід прозорих процедур, встановлених чинним законодавством, шляхом відчуження найбільш ліквідного майна цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації. Зазначене може призвести не лише до значних збитків з боку держави, але і до втрати державою контролю над підприємствами, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

9. Серед всіх змін до визначення «пов’язаної особи», що вносяться  Законопроектом № 1210, є намагання зробити пов’язаними по відношенню до українських суб’єктів господарювання незалежних іноземних контрагентів – постачальників товарів (робіт, послуг).Адже для того, щоб набути статусу пов’язаної особи, буде достатньо, щоб чисті активи українського підприємства були у 3,5 рази менші за кредиторську заборгованість будь-якого іноземного постачальника.

Таким чином, для українських суб’єктів господарювання, які є збитковими за даними фінансової звітності, кожен іноземний контрагент з сумою кредиторської заборгованості в 1 гривню може стати пов’язаною особою для цілей оподаткування.

За прогнозом ДРС це може значно збільшити податковий тиск на бізнес, що не відповідає цілям Законопроекту № 1210.

10. Законопроект № 1210 відтерміновує врахування курсових різниць платника податку у податковому обліку з податку на прибуток.

Однак, слід зазначити, що курсові різниці прямо впливають на фінансовий результат діяльності кожного підприємства та визнаються доходами і витратами в бухгалтерському обліку. Перенесення нараховання курсових різниць для цілей податкового обліку на період сплати заборгованості перед нерезидентом може призвести до значних викривлень між фактичною заробленою сумою коштів та умовно розрахованою сумою, з якої виключені курсові різниці.

Наслідком застосування цих положень можуть стати значні фінансові збитки суб’єктів господарювання.

11. Значне занепокоєння бізнес-спільноти викликають зміни, що запропоновано внести до порядку сплати рентної плати. Так, Законопроектом           № 1210 поняття первинної переробки сировини розширюється операціями агломерації та/або грудкування, що значно збільшує базу оподаткування рентною платою. Замість собівартості руди і первинного дроблення за базу фактично береться вартість кінцевого продукту. 

Одночасно Законопроектом № 1210:

 • ставка рентної плати для видобування руд заліза збільшується з 8 до 10%;
 • скасовуються коригуючі (пом’якшуючі) коефіцієнти для видобутку позабалансових запасів корисних копалин, в т.ч. газу та нафти;
 • запроваджується коригуючий коефіцієнт 2,0 для видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах.

За попередньою оцінкою це призведе до збільшення податкового навантаження лише на металургійну галузь у 3-4 рази. Податкове навантаження на гірничо-видобувні підприємства стане одним з найвищих у світі, що призведе до відтоку щонайменше 435 млн. доларів інвестицій та втрати близько 40 тис. робочих місць.

Все це не відповідає принципу ефективності, оскільки Законопроект № 1210 не забезпечує досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, а навпаки може призвести до значних втрат як з боку бізнесу, так і збоку держави.

ДРС вважає за доцільне поінформувати, що прийняттю проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (за реєстр. № 1210) повинно передувати широке громадське обговорення із залученням представників бізнес-спільноти, профільних асоціацій та інших зацікавлених сторін, з метою уникнення ситуації, коли наміри стабілізувати ринкове середовище матимуть повністю зворотні наслідки.

За матеріалами Державна регуляторна служба

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Елена
11.09.19 01:05

Хотели веселья получите.

Відповісти
 • Бух
11.09.19 06:51

Что-то вообще не весело от законопроектов в этой Раде. С каждой статьей все грустнее и грустнее. Как-то не это ожидалось. 

Відповісти
 • наталія
11.09.19 09:09

Бух, а ожидались кисельные реки, молочные берега. Ну зато что-то меняется 
 

Відповісти
 • клава
11.09.19 09:31

наталія, и очень быстро, аж  пулей

Відповісти
 • Веселе життя
11.09.19 07:45

Упс...Вибрали дебілів-їжте,не обляпайтесь...

Відповісти
 • настя
11.09.19 09:41

Веселе життя, хотела бы я нас слишком умного взглянуть

Відповісти
 • Светлана
11.09.19 08:05

что-то мне все больше хочется объявить войну Японии и сдаться

Відповісти
 • Оксана
11.09.19 09:40

Что вы все злые такие? Что при Порошенке лучше было чтоли?
Ожидалось конечно лучшее, но пока не очень радуют проекты.
Пока проекты, надеемся на доработку в лучшую сторону для бизнеса.

Відповісти
 • ТАНЯ
11.09.19 15:13

Оксана, Да снимите вы розовые очки. Ожидали, конечно, что будет лучше, но до такой степени...Принтер законов перегрелся уже, а жизнь наша только усугубляется. Я боялась, что победит Порошенко и во 2 туре голосовала за Зе. Сначала я думала что команда не копенгаген и по неопытности делает ошибки, но в последнее время пришла к выводу ,что это не ошибки-это план действий. И дергают за ниточки люди совсем не глупые и со своими целями. А масса слуг они ,действительно, неопытные и ими манипулируют. Вообще то кто-то классно все разыграл.

Відповісти
 • клава
11.09.19 16:21

ТАНЯ, т.е изначально Вы думали, что кухарки (шуты, свадебные фотографы,  режисеры комедийных сериалов  и пр) реально могут (без опытных манипуляторов и денежных мешков)  управлять государством? 

Відповісти
 • ТАНЯ
11.09.19 17:24

клава, Если честно, то не думала, что такие манипуляторы будут. У нас раньше такие специалисты были (козак Гаврилюк). А  при Януковиче шофера. Так что оно было всегда. Но во-первых не так массово, а во вторых манипуляторов не было так заметно. Было хоть какое-то соревнование, а сейчас их много и получается просто жесть. Депутаты-слуги они даже не задумываются что они себе же подставы готовят.

Відповісти
 • наталія
12.09.19 09:13

ТАНЯ, Интересно и где ж эти манипуляторы должны были деться??? При чем лоббирование существует не только в нашей стране. То что Вам лобби было не так заметно, это не означает что его не было, просто было немного умнее, а теперь чего стесняться у них больше 50%

Відповісти
 • Мария
11.09.19 14:50

Оксана, так законы принимают, те, которые были писаны паперердниками....

Відповісти
 • Галина
11.09.19 14:17

Оксана, не надейтесь на доработку! Как горячие пирожки законыі принимают без обговорення!

Відповісти
 • Ольга
11.09.19 10:16

"Законопроект № 1210 скасовує персональну відповідальність посадової або службової особи контролюючого органу перед державою в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи." Теперь я понимаю почему без отката невозможно было возмещение получить, ведь у нас виноватым без вины можно стать запросто и кому нужен такой гемор, а так на кармане гешефтик останется. 
А насчет ввода ответственности контролирущего органа: так ведь все мы знаем, что конкретный инспектор в 99% воплощает в жизнь команду, полученную от керивника ДФС, полученную им, в свою очередь, с Львовской площи

Відповісти
 • Ольга
11.09.19 10:21

"Значне занепокоєння бізнес-спільноти викликають зміни, що запропоновано внести до порядку сплати рентної плати.

Одночасно Законопроектом № 1210:

ставка рентної плати для видобування руд заліза збільшується з 8 до 10%;"
А повышение экологического налога в 25 раз с 01.01.19 ДФС почему-то не обеспокоило.

Відповісти
 • Светлана
11.09.19 10:22

кроме мата в голову ничего не лезет...

Відповісти
 • Катя
11.09.19 10:30

Хочу выйти и крикнуть в небо!!!

Відповісти
 • Тиса
11.09.19 12:17

Катя, і небо тобі відповість... градом.

Відповісти
 • Ирина
11.09.19 10:31

Что-то как-то печалька ...

Відповісти
 • аудит
11.09.19 10:33

Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/yedinij-reyestr-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnih-koshtivВсего  содержатся за счет бюджетных средств неприб.орг 72250+ президент+депутати+министерства+фонды=700 000Всего прибыльных предприятий  =700 000НАГРУЗКА  НА БИЗНЕС = 1 ПРЕДПРИЯТИЕ СОДЕРЖИТ 1  БЮДЖ. ОРГ

Відповісти
 • Инна
11.09.19 10:36

Это все, конечно, печально, но меня удивили что сама ДФС забеспокоилась о бизнесе. К чему бы это...

Відповісти
 • Ольга
12.09.19 08:36

Опасаются что не проглотят такой кусок....наберутся силенок и тогда....

Відповісти
 • ННД
11.09.19 11:20

Инна, ДРС

Відповісти
 • СержК
11.09.19 12:49

ННД,  ЖПС...

Відповісти
 • клава
11.09.19 10:44

А почему за неправомерное решение платит контролирующий орган (т.е БЮДЖЕТ, т.е МЫ своими налогами) ПОКА КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН  ПЕРСОНАЛЬНО  НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ РЕШЕНИЯ, НЕПРАВОМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ- НУЖНО ВЫПОЛНЕНИЕ  ПЛАНА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ. 

Відповісти
 • Ігор
11.09.19 11:06

Звичайне піар-лобіювання сировинними експортерами своїх інтересів, ахметамі, новинськими, пінчуками, беняфіциарами... . Вони надра країни експлуатують за копійки, та ще і відшкодування ПДВ отримують за рахунок інших. Самі продають по $80 + відшкодування ПДВ, а державі $1,3 + зруйнована екологія/місцевість. А інша "турбота за малих", звичайне прикриття - крокодилові слізки. Ця "нова влада" разом з регуляторною службою - овочи з того ж рошенівського городу. Хвилюють проблеми малих - нехай припиняють обкрадати на ПДВ. Так само і акцизи з пальним запроваджені старими нафталінами і підтримані новим, не простроченим нафталіном.
Так само і відповідальність фіскальні. Раніше вона була? Вони весь час перейменовуються, ліквідуються та вже не працюють на тій посаді. Є прецеденти виплат?

Відповісти
 • ННД
11.09.19 11:32

Закон має мати чіткі норми, суб"єктивний фактор має бути виключений повністю, суди і адвокати також не з дешевих.

Відповісти
 • бублик
11.09.19 11:49

Гетьманцев Данила Александрович - представитель команды ЗЕ. Очень плодовитый проффессор, если судить по количеству законопроектов. И все прямо такие революционные, что становится страшно! Но становится сразу понятно, что команда пришла не строить, а "доить" эту корову....

Відповісти
 • Ігор
11.09.19 16:13

бублик, Гетманцев Данило Олександрович

ВИБУВ З КОНКУРСУ

за результатами підсумкового рейтингу

Результати анонімного письмового тестування -  79,5 балів

 був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича

є одним із співзасновників ТОВ “М.С.Л.” – оператора державних лотерей, на діяльність якого у 2015-2017 роках були  накладені санкції Президентом України за рішенням РНБО.

https://chesnosud.org/candidate/getmantsev-danilo-oleksandrovich/

Если я вижу судью, у которого уровень IQ 70, а 70 – это плохо развитый шестиклассник, на кой черт он мне сдался в суде?

https://censor.net.ua/ua/resonance/3147707/ekschlen_vkks_andriyi_kozlov_u_budyakiyi_normalniyi_krayini_yakscho_splyv_by_takyyi_skandal_iz_suddyamy
Тобто регіонал, оператор тіньових лотерей з IQ - 79.Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3147707

Відповісти
 • бублик
12.09.19 11:07

Ігор, я дико извиняюсь. но до сих пор верю "дяде Гуглу"
Кто откуда выбыл?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66520

Відповісти
 • Мария
11.09.19 14:52

бублик, ну да.... 
- Дукалис - "это наша корова и мы ее будем доить"

Відповісти
 • Юлія
11.09.19 12:04

Це просто жах!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
 • бух
12.09.19 11:41

обычно для развития экономики налоги снижают и уменьшают давление на бизнес. люди там не глупые руководят страной. значит стоит задача загнать бизнес в жопу. вопрос для чего.

Відповісти
 • Ох
13.09.19 10:08

Беня рулит по полной. 

Відповісти
 • Тетяна
18.09.19 10:27

Да уж..." улыбнуло", особенно забота ДРС о многострадальном бизнесе. 

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам