Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


18.11.19
5038 0 Друкувати

ІНКОТЕРМС 2020: особливості можливого застосування

"Вісник. Офіційно про податки".

Нині, у 2019 р., увесь світ використовує Інкотермс 2010. Водночас триває підготовка до очікуваної публікації Інкотермс 2020. Передбачається, що нові правила наберуть чинності з 01.01.2020 р. Але перш ніж говорити про особливості нової редакції Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів, слід звернути увагу на низку суттєвих моментів, які безпосередньо впливають на порядок застосування Інкотермс і про які часто забувають.

Використання Інкотермс нечинної редакції

Сторони договору мають право використовувати Інкотермс не обов’язково чинної редакції. Донедавна обов’язковість застосування в Україні правил Інкотермс, причому в окремих випадках саме чинної редакції, була передбачена низкою законодавчих актів. Однак ці норми не відповідали міжнародній практиці, за якою суб’єкти підприємницької діяльності могли використовувати під час укладання договорів купівлі-продажу правила Інкотермс різних редакцій. Також зазначені норми суперечили рекомендаціям Міжнародної торгової палати, які дозволяють використовувати правила інтерпретації комерційних термінів будь-якої редакції. У зв’язку з цим Верховною Радою було прийнято Закон України від 05.07.2012 р. № 5060-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення умов поставок», положення якого дають змогу українським суб’єктам господарювання використовувати в договорах і контрактах внутрішньої та зовнішньої торгівлі відомі міжнародні порядки, рекомендації та правила міжнародних органів і організацій, а також правила Інкотермс будь-якої погодженої сторонами договору редакції.

 Нові правила з наступного року?

Втім, враховуючи певну унікальність української нормотворчості, слід все-таки дочекатися офіційного прийняття правил Інкотермс 2020, які мають набрати чинності з 01.01.2020 р., і деяких супутніх нормативно-правових актів. Досить згадати історію з Указом Президента України від 04.10.94 р. № 567 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» (втратив чинність), згідно з яким під час укладання суб’єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари, повинні були в обов’язковому порядку застосовуватися Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (правила Інкотермс). При цьому зазначеним Указом на Кабмін було покладено обов’язок опублікування державною мовою України змін до правил Інкотермс, що фактично було порушенням авторських прав Міжнародної торгової палати. Таким чином, цілком ймовірно, що офіційної публікації нової редакції Інкотермс 2020 в Україні не буде.

 Використання умов, які відрізняються від Інкотермс

Традиційно сторони мають право використовувати в договорі будь-які умови, відмінні від передбачених Інкотермс. Незважаючи на те що у відповідному розділі зовнішньоекономічного договору зазначається вид транспорту та базисні умови поставки за Інкотермс (п. 1.5 Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Мінекономіки від 06.09.2001 р. № 201), в офіційному поясненні Міжнародної торгової палати до правил Інкотермс 2010 зазначено, що сторони при укладанні договору можуть використовувати умови поставки, відмінні від викладених в офіційній редакції правил. А вступ до Інкотермс 2000 (п. 12 Положення) передбачає, що, керуючись положеннями Конвенції ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, сторони можуть посилатися на порядок порту чи конкретної торгівлі або практику, яку сторони могли встановити в попередніх операціях. При цьому такі спеціальні умови конкретного договору можуть замінити правила Інкотермс. А офіційні коментарі до Інкотермс 1990 передбачають, що будь-яке положення, яке міститься в правилах Інкотермс, не може мати застосування, якщо сторони в контракті передбачили інші умови за питаннями, регульованими правилами.

Аналогічний підхід спостерігається в наказі Мінфіну від 30.05.2012 р. № 65 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа», згідно з яким у графі 20 митної декларації «Умови поставки» скорочене буквене найменування умов поставки наводиться з урахуванням класифікатора умов поставки. При цьому передбачено, що якщо зовнішньоекономічним договором обумовлено умови поставки, що відрізняються від визначених класифікатором, то в митній декларації вказується скорочене буквене найменування умов поставки, які найбільш наближені до умов, передбачених договором.

 Переходу права власності Інкотермс не передбачено

Правила Інкотермс не регулюють такі питання, як перехід права власності на товар, право розпорядження товаром тощо. Вони регулюють лише деякі обов’язки сторін договору з поставки або передачі товару відповідно до договорів купівлі-продажу, а також розподіл ризику між сторонами договору в цих випадках. Крім того, вони пов’язані з обов’язком очистити товар для експорту та імпорту, упакування товару, обов’язком покупця прийняти поставку, а також надати підтвердження того, що відповідні зобов’язання були належним чином виконані.

 Зміни-2020: скасування умов EXW, FAS та DDP

Розглянемо, які ж зміни готуються в редакції Інкотермс 2020. Чинна редакція цих правил містить 11 торговельних термінів, поділених на два окремі класи: Правила для будь-якого виду або видів транспорту і Правила для морського й внутрішнього водного транспорту. При об’єднанні термінів у чотири традиційні групи (Е, F, С, D) зведена таблиця торговельних термінів Інкотермс 2010 така.

Група Е

Відвантаження

Будь-який вид транспорту

EXW

Франко-завод
(назва місця)

Група F

Основне перевезення, неоплачене продавцем

Будь-який вид транспорту.

Морський і внутрішній водний транспорт.

Морський і внутрішній водний транспорт

FCA

FAS

 

FOB

Франко-перевізник (назва місця).

Франко уздовж борту судна (назва порту відвантаження).

Франко-борт (назва порту відвантаження)

Група С 

Основне перевезення, оплачене продавцем

Морський і внутрішній водний транспорт.

Морський і внутрішній водний транспорт.

Будь-який вид транспорту.


Будь-який вид транспорту

CFR


CIF


CPT


СIР

Вартість і фрахт (назва порту призначення).

Вартість, страхування і фрахт (назва порту призначення).

Фрахт/перевезення оплачені до (назва місця призначення).

Фрахт/перевезення і страхування оплачені до (назва місця призначення)

Група D

Доставка

Будь-який вид транспорту.

 

Будь-який вид транспорту.

 

Будь-який вид транспорту

DAТ


DАР


DDP

Поставка на терміналі (назва термінала).

Поставка в пункті (назва пункту).


Поставка з оплатою мита (назва місця призначення)

Редакція Інкотермс 2020 передбачає, що із зазначеного переліку буде вилучено позиції EXW, FAS і DDP.

 ЕХW рідко застосовується і не відповідає МК ЄС

Умови EXW у практиці міжнародної торгівлі застосовуються досить рідко і в основному орієнтовані на здійснення поставок усередині країни, коли продавцеві вигідно передати покупцеві товар на власному складі. Однією з причин відмови від умов EXW є, серед інших, і їх невідповідність Митному кодексу ЄС, що, на наш погляд, не є досить вагомим аргументом, оскільки в останній редакції правил тлумачення торговельних термінів Інкотермс 2010 р. було спеціально зроблене застереження про те, що ці правила можуть використовуватися також у внутрішньонаціональній торгівлі, де застосування EXW має досить поширений характер.

Щодо практики використання Інкотермс в Україні, то слід зазначити, що використання умов EXW при укладанні експортних договорів купівлі-продажу супроводжувалося такою проблемою. Податкові органи відмовлялися визнавати право експортера на нульову ставку ПДВ з тієї причини, що в цьому випадку експортер не мав можливості підтвердити факт вивозу товару за межі митної території України.

 FAS можна замінити FCA

Формальною підставою для скасування умови FAS «вільно уздовж борту судна» є недостатньо активне його використання учасниками зовнішньоторговельних операцій. Передбачається, що таку умову можна замінити умовою FCA, що належить до тієї самої групи. Так, за умовами групи F обов’язки продавця вважаються виконаними після того, як він за договором (контрактом) передав товар перевізнику. При цьому обирає перевізника та укладає з ним договір покупець, а не продавець. Продавець одержує від покупця інструкції щодо того, кому, коли і як передати товар, що поставляється.

Водночас така зміна не враховує морську специфіку умови FAS, у зв’язку з чим цілком ймовірно, що й після прийняття редакції Інкотермс 2020 під час перевалки окремих категорій вантажів у морських портах зазначені умови редакції Інкотермс 2010, як і раніше, використовуватимуться.

 Замість умов DDP — DTP і DPP

Замість умов DDP планується запровадити дві нові умови: DTP (доставка на терміналі з оплатою мита), що в основному відповідає умові DAТ, але при цьому продавець оплачує всі імпортні мита — і доставку товарів до термінала в країні покупця, і DPP (доставка до місця з оплатою мита), що в основному відповідає умові DАР, але при цьому продавець також оплачує імпортні мита та доставку, але вже не до термінала, а до вказаного місця призначення.

Зазначимо, що в міжнародних договорах купівлі-продажу, які передбачають такі умови, доцільно робити спеціальне застереження «без сплати ПДВ», оскільки обов’язок сплати такого виду митного платежу згідно із законодавством покладається на українського імпортера. Деякі фахівці вважають за можливе оплату іноземним продавцем «імпортного» ПДВ під час виконання зазначених умов поставки аналогічно оплаті митного мита, тобто через декларанта. Однак у цьому випадку досить висока ймовірність того, що податковий кредит, який утворився в результаті оформлення митної декларації, просто загубиться.

 Новий термін CNI

Інкотермс 2020 передбачає також ще один новий термін, а саме «умова поставки CNI» (вартість і страхування), яка припускає, що продавець виконав поставку, коли застрахований продавцем товар розміщено у зазначеному порту відвантаження, з переходом у тому самому місці всіх ризиків від продавця до покупця. Втім, на нашу думку, цю умову логічніше була б включити до групи F, оскільки умова CNI не передбачає оплату продавцем фрахту, а за умовами групи С продавець зобов’язаний сплатити транспортні витрати, пов’язані з доставкою товару в пункт призначення, з переходом ризиків, пов’язаних з доставкою товару, від продавця на покупця в момент передачі товару перевізникові.

 Умову FCA буде поділено на дві

В Інкотермс 2020 умови поставки FOB і CIF, як це вже було передбачено в редакції Інкотермс 2000, використовуватимуться під час здійснення контейнерних перевезень морським і внутрішнім водним транспортом, а умову FCA можливо буде поділено на дві, одна з яких також використовуватиметься при здійсненні морських контейнерних перевезень, а друга — винятково для наземного транспорту.

Висновок

На завершення зазначимо, що в міжнародній практиці трактування перевізниками та експедиторами деяких умов поставок згідно з різними редакціями правил інтерпретації комерційних термінів у договорах перевезення і транспортно-експедиторських договорах, як правило, значно відрізняється від трактування цих  самих термінів у міжнародних договорах купівлі-продажу. У результаті існує досить високий ступінь ризику виникнення збитків учасників зовнішньоторговельної угоди через підміну понять умов поставки на службові терміни, які використовуються при транспортному експедируванні. Таким чином, від нової редакції Інкотермс 2020 очікується більш детальне пророблення правил застосування комерційних термінів, що дасть змогу учасникам ЗЕД ефективніше здійснювати свою діяльність.

Автор: Олександр ТРУСОВ, експерт-аналітик з питань зовнішньоекономічної діяльності.

Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
65589 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам