Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.12.19
9818 8 Друкувати

Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної: як не платити?

Руслана Пивоварова, адвокат з податкових питань.

Про винних без вини та чи завжди платник податку підлягає відповідальності за несвоєчасну реєстрації податкової накладної.

Всі вже досить звикли до функціонування СЕА ПДВ (система електронного адміністрування податку на додану вартість) і незважаючи на те, що триває битва з драконом СМКОР (система моніторингу відповідності податкових накладних (ПН)/розрахунків коригування (РК) критеріям оцінювання ступеню ризиків) у вигляді послідовного оскарження платниками податку Критеріїв ризиковості, які незаконно штампує податкова служба, до правил гри всі звикли.

Та іноді буває, що платник податків не є ризиковим і все зробив правильно (по закону, а не так як вважає орган податкової служби), однак, отримує штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної, розмір якого зазвичай не надихає.

Зазвичай такі випадки можна категоризувати в наступні групи:

 • помилка СЕА;
 • помилка банку;
 • помилка податкового органу;
 • помилка слідчого судді N-ського районного суду.

А. Помилка СЕА

Система не спрацювала так, як повинна була спрацювати за законом.

1. Платник податків направляє для реєстрації податкові накладні в межах часу операційного дня, встановленого законодавством, а квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної впродовж операційного дня йому не надходить. Такі податкові накладні відповідно до положень пункту 201.10 ПКУ вважаються зареєстрованими в ЄРПН в день їх надсилання платником податків.

2. Неправильне врахування системою показників, з яким обраховується «ліміт» для реєстрації податкових накладних.

Загальновідомо, що платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (ΣНакл), обчислену за такою формулою:

ΣНакл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ.

Це загальне правило.

Проте, є ще спеціальне:

Відповідно до п. 2001.9 ПКУ якщо у платника податку загальна сума податкових зобов'язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Перевищ), а сума, визначена пунктом 2001.3 ПКУ (∑Накл), є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звітні періоди виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, що дорівнює значенню показника ∑Перевищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов'язань за періоди починаючи з 1 липня 2015 року (включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ∑ПопРах незалежно від значення показника ∑Накл, визначеного відповідно до пункту 2001.3 ПКУ.

Платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту, тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Перевищ).

Вищевикладене стисло виглядає так:

Накл = Перевищ - ∑задекларованих до сплати податкових зобов'язань за періоди починаючи з 1 липня 2015 року (включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку) + ПопРах.

Тобто, не у всіх випадках, коли у вас не вистачає «ліміту» для реєстрації, така реєстрація не повинна відбуватись.

Однак, не завжди СЕА ПДВ «пропускає» такі «витівки». Тому, часто скористатись спеціальним правилом, визначеним п. 2001.9 ПКУ, у вас вийде тільки якщо не забракне наснаги судитись. Втім, закон є закон, і неналежна робота системи, яка не пропускає до реєстрації податкові накладні, які мали бути зареєстровані за спеціальним правилом є підставою для звільнення платника податків від відповідальності за несвоєчасність реєстрації таких податкових накладних, за умови своєчасного направлення їх направлення для реєстрації та за наявності відповідних значень формули для застосування спеціального правила.

Описана ситуація – випадок за справою, у якій я представляла інтереси платника податку та остаточне рішення за якою виніс Верховний суд від 30.07.2019 у справі № 2040/6453/18 (ЄДРСР 83470093) – на корись платника. 

В. Помилка банку.

Банк своєчасно не зарахував кошти, перераховані на поповнення рахунку СЕА ПДВ своєчасно АБО

Банк отримувача своєчасно не зарахував кошти, перераховані на поповнення рахунку СЕА ПДВ.

Така ситуація досить часто трапляється, коли платник намагається поповнити рахунок в останній день реєстрації. У такій ситуації, навіть якщо показник формули ∑ПопРах не збільшується, варто все ж таки направити податкову накладну для реєстрації.

С. Помилка податкового органу.

Славнозвісне розірвання договору про електронний документообіг в односторонньому порядку, внаслідок чого СЕА не приймає податкові накладні, що направляються своєчасно платником податку.

D. Помилка слідчого судді N-ського районного суду;

Вкрай поширеною і досі є практика накладення арешту на суми ліміту ПДВ платників податків в межах кримінального провадження.

Не торкаючись питання цілковитої незаконності таких рішень з точки зору Кримінального процесуального кодексу України, зазначу, що за апеляційними скаргами платників апеляційні суди у більшості випадків скасовують такі ухвали.

При цьому, ухвала слідчого судді, як правило, напрочуд швидко виконуються  ДПС (у більшості випадків у день винесення ухвали). Цьому не перешкоджає навіть відсутність вказівки про порядок виконання такої дії як накладення арешту на ліміт ПДВ в СЕА ПДВ в ПКУ та у Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних. Не торкаючись питання правомірності накладення арешту за нормами КПК (загалом – це є незаконним), вважаю, що виконання ДПС України таких рішень суперечить ст. 19 Конституції України.

Вважаю, що за наявного нормативного регулювання, правильним було б повернення таких ухвал без виконання внаслідок відсутності порядку такого виконання та невизначеність поняття «арешту ліміту ПДВ» як дії, яку не передбачено у ЖОДНОМУ нормативно-правовому акті, яким регулюється діяльність податкових органів.

Однак, доки такі ухвали виконуються миттєво до їх скасування апеляційним судом платник податків позбавлений можливості реєструвати податкові накладні у визначені законом строки.

І знову-таки, в даному випадку в межах його волі та можливої поведінки - лише своєчасно здійснити направлення податкових накладних для реєстрації.

Загальна для всіх названих випадків підстава звільнення від відповідальності за ст. 120ПКУ.

Норма права, викладена у п. 1201.1 ПКУ, встановлює відповідальність платника податків за порушення граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної.

Як вбачається із змісту норми п. 1201.1. ПКУ вона встановлює відповідальність не за факт відсутності реєстрації платником податків податкової накладної у визначені строки, а саме порушення платником податків строків реєстрації податкової накладної.

Разом з тим, підпунктом 14.1.60 ПКУ ЄРПН - це реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

Наведені нормативні положення дають підстави для висновку, що в процедурі внесення інформації (відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) до ЄРПН є дві окремі стадії:

1) надання платником податку на додану вартість податкової накладної (розрахунку коригування);

2) прийняття/неприйняття податкової накладної (розрахунку коригування) та внесення відомостей щодо неї (нього) безпосередньо до ЄРПН. Перша із цих стадій залежить від платника податку на додану вартість і є результатом його дій, тоді як друга - це результат виконання роботи програмного забезпечення, що контролюється ДФС, та/або безпосередніх дій працівників ДФС, на яку (які) платник податку не має впливу.

У цьому контексті встановлена нормою пункту 1201.1 ПКУ відповідальність платника податку на додану вартість за порушення граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН, у вигляді накладення штрафу може застосовуватися в разі якщо платник податку не надав (не надіслав) податкову накладну (розрахунок коригування) ДФС у строк, встановлений цією статтею (правова позиція Верховного суду, викладена у постанові від 12.07.2019 р. у справі  № 0940/1600/18, ЄДРСР 82996815).

Неможливість притягнення платника податків до відповідальності за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних за відсутності його вини підтримується Верховним Судом також у постанові від 30.01.2018 р. у спр. № 815/2745/17 (ЄДРСР 72028890), де Суд зазначає: «Аналіз зазначених норм дає підстави вважати, що законодавець передбачив можливість застосування до платника наслідків несвоєчасної реєстрації податкової накладної, передбачених статтею 1201 ПКУ (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), лише за наявності його вини».

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 26.06.2018 р. у справі № 808/2127/17, від 12.02.2019 у справі № 802/2253/16-а.

Отже, визнання порушенням та покладення на платника податків відповідальності за невчинення дій, які він був позбавлений можливості вчинити, незважаючи на те, що зробив все від нього залежне (своєчасно направив податкові накладні для реєстрації в ЄРПН), є неприпустимим, а тому оскаржуване податкове повідомлення-рішення є незаконним та підлягає скасуванню.

Замість висновку.

Що б не стало причиною неможливості своєчасної реєстрації податкової накладної, зробіть спробу – своєчасно направте її для реєстрації, навіть якщо очевидно, що вона не відбудеться.

Фіксуйте всі факти, які свідчать на вашу користь будь-яким способом – формуйте квитанції, робіть скріншоти, витяги з електронного кабінета платника.

Для підтвердження деяких фактів можна звертатись до ДПС України письмово – іноді вони підтверджують факт технічних неполадок в СЕА в певний день чи щодо обрахування певних показників, також повідомляють про проміжок часу, протягом якого тривав арешт «ліміту ПДВ» (це слушно запитати, якщо арешт було скасовано пізніше за дату винесення ухвали про скасування арешту).

Користуйтесь правом адміністративного оскарження – до ДПС України.

P.S. Нажаль, законопроектом № 1210 від 30.08.2019 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» доповнено п. 109.3 ПКУ, за яким особа несе фінансову відповідальність за вчинення податкового правопорушення, визначене статтею 1201, незалежно від наявності вини. Тому, у разі прийняття вказаного закону у первісній редакції та набрання ним чинності, судова практика з освітленого питання може суттєво змінитись.

Викладене є авторською думкою, заснованою на узагальненні матеріалу та професійного досвіду і не може вважатися юридичною, адвокатською консультацією, роз’ясненням з правових питань, наданням правової інформації  тощо. Будь-яка ситуація є індивідуальною та потребує вивчення обставин та документів для прийняття правильного рішення.

За матеріалами Ліга.Блоги

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Ігор
20.12.19 09:56

Цікаво, що відповідальність буде виникати незалежно від наявності вини. Пропоную сплачувати податки незалежно від виникнення зобов'язання, штрафувати на несвоєчасну подачу податкової звітності незалежно від обов'язків - заходити в дитячі садочки, і всіх дітей. Лотерейник Гетманцев хворий. У 2014 році виникли протести проти "диктаторських законів". А зараз проти "диктаторських бізнес законів" будуть?

Відповісти
 • Ігор
20.12.19 11:02

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Відповісти
 • """
20.12.19 13:57

Ігор,ТАК если следовать этим статьям то  повышение пенсионного возраста и увеличение кол-ва лет стажа и есть ущемление права пойти на пенсию в 55 лет женщинам а в 60 мужчинам а вообще Ти-бко урод кончченый !

Відповісти
 • Ігор
20.12.19 12:14

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 19. Самозахист цивільних прав

1. Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.

Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

2. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

Стаття 20. Здійснення права на захист

1. Право на захист особа здійснює на свій розсуд.

2. Нездійснення особою права на захист не є підставою для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків, встановлених законом.

(Взагалі, в Україні занадто велике засилля "кодексного сміття". Треба не тільки скасувати такі, як ПКУ, митний, а прибрати з усіх законів норми про покарання. Лишити Кримінальний, Адміністративний де повинні бути передбачені всі санкції, межи та механізми їх накладення.)

Відповісти
 • ок
20.12.19 10:00

жесть конечно про штрафы без вины. у них сервер нагнулся,а мы штраф плати. без вины виноватые. так при таком раскладе у них сервер стабильно 15 и 30 лежать будет  

Відповісти
 • www
20.12.19 11:16

Адміністративне оскарження - тільки трата часу... В ДПС вже заготовлені стандартні відповіді (не задавольнити). В скарзі написано одне, а у відповіді на скаргу зовсім інше..., міняється тяльки шапка та останній абзац. В суд вже не звертались, оскільки сума штрафу менша, ніж послуги юриста.

Відповісти
 • Елена
20.12.19 13:21

www, так на то и рассчитано. тройное пополнение бюджета с одной сделки. В жизни они не откажутся от такого!

Відповісти
 • Рука 3АКОНА
21.12.19 14:38

Мы как раз сейчас судимся по якобы не вовремя зарегистрированным накладным 15.01.2019, когда сама ДФС Украины публично признала сбои в работе серверов. Нам никаких квитанций не пришло. И тем не менее, инспектора в суде упираются до последнего.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам