Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


17.01.20
66355 70 Друкувати

Плюси та мінуси прийнятого законопроекту № 1210

Віталій Наконечний, помічник депутата ВРУ, на своїй сторінці у Facebook навів основні позитивні та негативні зміни, які чекають платників податків у прийнятому законопроекті №1210. Проєктом Закону України №1210 про внесення змін до ПКУ, який 16.01.2020 прийнятий Верховною Радою України, передбачені такі:

Позитивні для «білого» бізнесу положення:

1. зазначення норм щодо єдиної юридичної особи в структурі ДПС України;

2. збільшення з 6 тис. грн до 20 тис. грн суми, яка використовується при визначенні основного засобу (пп. 14.1.138);

3. змінення з 20% до 25 % визначення частки володіння корпоративними правами для терміну пов'язаної особи (пп. 14.1.159);

4. зазначення, що терміни "сільськогосподарська продукція" та "пасивні доходи" поширюються на весь Кодекс, а не на певну його частину (пп. пп. 14.1.234, 14.1.268);

5. надання можливості платнику податків отримувати листи, акти перевірок, податкові повідомлення-рішення та інші документи від контролюючого органу за допомогою електронного кабінету та на електронну пошту, якщо платник податків подав відповідну заяву про це (п. 42.4);

6. введення інституту поновлення строку на подання скарги в адміністративному порядку, якщо не пройшло 6 місяців з моменту отримання рішення (п.п. 56.3, 56.7);

7. надання можливості нерезидентам оскаржити певні рішення у контролюючого органу, який їх виніс (ст. 56-1);

8. значне розширення відомостей, які повинні міститися в податковому повідомленні-рішенні, зокрема стислий зміст порушень, обставини вчиненого правопорушення (пп. 58.1.2);

9. вирішення проблеми із подвійною сплатою ЄСВ самозайнятими особами, що зареєстровані як ФОП, шляхом обліку ФОП з ознакою провадження "незалежної професійної діяльності" (п. 65.9);

10. виключення із підстав для проведення позапланової перевірки рішення суду (слідчого судді) (пп. 78.1.11);

11. направлення платнику податків акту про неможливість проведення перевірки (п. 81.2);

12. зазначення, що акт перевірки не може розглядатись як заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків (п. 86.1);

13. запровадження процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування (ст. 108-1);

14. запровадження принципу винної відповідальності платника податків за вчинення 10 % порушень, які вказані в ПК України, коли необхідною умовою притягнення особи до відповідальності є встановлення вини особи (п.п. 109.1, 109.3);

15. уточнення, що штраф у розмірі 50% або 75 % можливо застосувати лише коли особа раніше була притягнута до відповідальності (п. 111.4);

16. визначення переліку обставин, що звільняють від фінансової відповідальності, серед яких зазначено вчинення діяння: особою, що діяла у відповідності до висновку об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду, зразкової справи Верховного Суду щодо застосування норми права, від якої в подальшому було відступлено; внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів; обставин не переборної сили (форс –мажору) (п. 112.8);

17. визначення переліку обставин, що пом’якшують відповідальність особи, у разі наявності однієї з яких, штраф визначається у розмірі 50 % від встановленого відповідною нормою (ст. 112-1, п. 113.5);

18. можливість стягнення 1 мінімальної заробітної плати (4723 грн) без доведення суми завданих збитків, у разі встановлення протиправності рішення, діяння контролюючого органу (п. 114.2), а також документально підтверджених витрат, пов'язаних з адміністративним та/або судовим оскарженням в сумі не більше 50 розмірів мінімальної заробітної плати (пп. 114.3.3);

19. збільшення з 20 млн грн до 40 млн грн доходу, коли об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств може не коригуватися на фінансові різниці (пп. 134.1.1);

20. зазначення про необхідність сплати ФОП та самозайнятими особами податку з доходів нерезидентів (пп. 141.4.2);

21. скасування сплати податку на доходи фізичних осіб з пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму (пп. 164.2.19);

22. звільнення від сплати 5 % ПДФО при продажу об’єкту незавершеного будівництва за певних умов (п. 172.1);

23. дозволити ФОП на загальній системі оподаткування відносити до витрат сплату коштів за об’єкти нежитлової нерухомості, транспортний податок, плату за землю (земельний податок та орендна плата) (пп. 177.4.3). Наразі в ПК України норми суперечать одна одній;

24. виключення вантажних автомобілів з об'єктів, які не підлягають амортизації ФОП на загальній системі оподаткування (пп. 177.4.6);

25. зменшення строку на подання заявки на добровільну реєстрацію платником ПДВ з 20 до 10 днів (п. 183.3);

26. уточнення, що касовий метод податкового обліку в ПДВ поширюється в т.ч. на підрядників та субпідрядників (п. 187.1);

27. заміна суб'єкта, на якого поширюється пільга з ПДВ на ввезення племінних чистопородних тварин, з суб'єкта, який вказаний в ст. 209 ПК Україна, на сільськогосподарського товаровиробника (п. 197.18);

28. уточнення, що платниками акцизного податку є виробники електричної енергії, які продають її не "поза оптовим ринком електричної енергії", а "на ринку електричної енергії" (пп. 212.1.13) та зміна бази оподаткування (пп. 214.1.3);

29. введення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН), рідин, що використовується в електронних сигаретах та інші (ст. 215);

30. уточнення ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, а саме зменшені категорії з 5 до 3 (п. 256.3);

31. збільшення граничних обсягів доходу єдиного податку для І-ї групи (з 300 тис. до 1 млн грн), ІІ-ї групи (з 1,5 млн до 5 млн грн) та ІІІ-ї групи (з 5 млн до 7 млн грн);

32. зменшення з 15-ти до 10-ти днів строку, до закінчення якого платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 % може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3 % + 20 % ПДВ (пп. "б" п. 293.8);

33. не поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду (пп. 4 п. 297.1);

34. зазначення, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 грн (пп. 8 пп. 298.2.3);

35. виключення положень, які стосуються доходів по процентам на державні цінні папери; дивідендів, які нараховуються фізичній особі і відразу вкладаються в статутний капітал; прибутків по облігаціям НБУ і зазначені в п. 1.7 розділу військовий збір як такі, що не звільнені від оподаткування збором. Проте, згідно пп. 1.1 вказані операції не є об'єктом оподаткування і тому вони не можуть бути звільнені або не звільнені від сплати військового збору так як звільняються від сплати збору тільки операції, які є об'єктом оподаткування;

36. виключення положення, що звільняються від оподаткування ПДВ до 2021 р. операції з вивезення соєвих бобів та насіння свиріпи або ріпаку (п. 63 підрозділу 2), оскільки таке положення призведе до відновлення законного права на відшкодування ПДВ підприємствами, що здійснюють експорт соєвих бобів та насіння свиріпи або ріпаку;

37. запровадження прискореної амортизації основних засобів на період 2020-2030 р.р. (п. 43-1 підрозділу 4).

Основні ризики щодо:

1) Ускладнення процедур адміністрування податків та збільшення витрат платників:

1. направлення податковим органом інформації до органів місцевого самоврядування про суму сплачених податків до місцевого бюджету конкретними юридичними особами (пп. 12.3.3, 19-1.1.53);

2. розширення терміну дивіденди на суми, виплачені підприємством своїм засновникам нерезидентам за товари/послуги з порушенням ринкових цін (умовні «конструктивні» дивіденди), а також на операції, які призводять до зменшення статутного капіталу, виходу учасника із складу товариства, викупу товариством частки у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку (пп. 14.1.49);

3. визначення, що джерелом походження коштів із України, та відповідно таким, що підлягає оподаткуванню, є продаж нерезидентом акцій/корпоративних прав іноземної юридичної особи у якої наявне нерухоме майно в Україні протягом 365 днів до дня продажу (пп. 14.1.54);

4. розширення переліку та вимог до змісту документації з трансфертного ціноутворення (зазначення інформації про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання товарів; надання копій внутрішньогрупових угод та інформації про розміщення науково-дослідних центрів; подання, крім документації з ТЦО (локального файлу – п. 39.4.6), ще і глобальної документації (майстер-файла – дохід 50 млн євро) та звіту у розрізі країн (country-by-country reporting – дохід 750 млн євро)) (ст. 39). Подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній вперше застосовується після закінчення 2021 р. (п. 53 підрозділу 10);

5. запровадження процедури автоматичного взяття на облік нерезидента за результатами складання акту перевірки та надання можливості адміністративного арешту його активів (п. 64.5, пп. 94.2.9);

6. зменшення з 60 до 30 днів строку стягнення коштів та продажу майна платника податків, який має податковий борг, з моменту отримання податкової вимоги (п. 95.2);

7. запровадження норми, що особа, яка відноситься до пільгових категорій (інваліди, пенсіонери, ветерани…) і має право на звільнення від сплати податку за земельні ділянки в межах певної категорії та площі земель, буде мати пільгу лише з 01 січня наступного року (а не з наступного місяця), якщо вона має у власності декілька земельних ділянок та подасть заяву про застосування пільги після 1 травня поточного року (п. 281.4).

2) Збільшення адміністративного тиску на платників за рахунок надання податковому органу нових повноважень (в переважній більшості дискреційних):

8. розширення терміну розумної економічної причини (ділової мети) (пп. 14.1.231), внаслідок чого можливе його застосування щодо операцій як з резидентами так і нерезидентами, а також введення конкретних негативних наслідків по операціям з нерезидентами (пп. 39.5.4.1, 140.5.15);

9. визначення обов'язку платника податків під час перевірки надавати пояснення та їх документальне підтвердження на запит податкового органу (без уточнення підстав його надання), що може призвести до зловживань податкового органу та вимагання надавати такі документи по всім операціям за перевіряємий період (пп. 16.1.5, 20.1.46), незважаючи на норми пп. 20.1.14 (підтвердні документи надавати тільки якщо виявлені порушення);

10. нарахування штрафів, пені у разі невиплати частини чистого прибутку та дивідендів державними та комунальними підприємствами (пп. 19-1.1.51, 191.1.52, пп. 46.2, 49.19);

11. надання права податковому органу під час перевірки отримувати пояснення від роботодавців та/або їх працівників та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення (пп. 20.1.47);

12. збільшення строку для надання індивідуальної податкової консультації на 5 днів за рахунок подовження цього строку не на 10, а на 15 днів (пп. 52.1, 52.5);

13. надання можливості податковому органу внесення змін до плану планових перевірок 1 раз протягом першого та другого кварталу (п. 77.2);

14. можливість проведення повторної перевірки у разі отримання інформації від іноземних державних органів (пп. 78.1.20);

15. збільшення з 3 до 5 років строку проведення перевірки та винесення податкових повідомлень-рішень щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору при виплаті заробітної плати (п. 102.1);

16. збільшення в 2 рази штрафів для платників податків за окремі порушення у сфері адміністрування податків (ст. 117, 118, 119, 1191, п. 120.1, п. 121.1 та інші: порушення порядку взяття на облік у контролюючих органах – до 2 040 грн (ст. 117); строку та порядку подання інформації про відкриття (закриття) банківських рахунків – до 680 грн (ст. 118); порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків – до 2 040 грн (ст. 119); порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об’єктів нерухомості, новий штраф – до 1 360 грн (ст. 119-1) та строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів – до 4 080 грн (п. 121.1).

Встановлення штрафних санкцій:

- у розмірі 2 % обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 1200 грн, для кожної несвоєчасно зареєстрованої податкової накладної для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ, або які оподатковуються за нульовою ставкою та ін. (п. 1201.1);

- у розмірі 5 % обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 3400 грн, для кожної податкової накладної, яка не зареєстрована для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ або які оподатковуються за нульовою ставкою (п. 1201.2);

- за неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії – у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожний такий факт (більше 210 200 грн), несвоєчасне подання 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожний такий факт (більше 105 100 грн) (п. 120.7) та інші;

3) Ризику відтоку інвестицій з України через:

17. запровадження оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) – юридична особа, зареєстрована в іноземній державі, яка знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи - резидента України (з 2021 р., ст. 39-2).
КІК не є компанія, якщо а) між Україною та іншої країною укладений договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та б) компанія сплачує податок на прибуток за ставкою, яка встановлена в Україні (-5%), або частка пасивних доходів такої компанії становить не більше 50% всіх її доходів (пп. 392.4.1). Крім того, не є КІК компанія у якої дохід не перевищує 2 мільйона євро (пп. 39-2.4.2.1).
Ставка ПДФО по КІК становитиме 18%, окрім випадку розподілу коштів КІК (в такому разі ставка буде 9%) (п. 170.13);

18. заборону амортизації за період не використання основних засобів у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією та інше (пп. 138.3.1);

19. звуження можливості залучення кредитних коштів від нерезидентів, оскільки частина процентів за такими кредитами підпадатиме під оподаткування (введення т.з. правила «тонкої капіталізації»), запроваджуються з 01.01.2021 р. (п. 140.2, п. 53 підрозділу 4);

20. зазначення того, що фінансовий результат до оподаткування зменшується: при реорганізації лише в частині, що не перевищує суму власного капіталу платника податку (пп. 140.4.5); на уцінку власного капіталу; субсидії, отримані суб'єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат (пп. 140.4.6 – 140.4.7);

21. необхідність доведення звичайності цін при роботі з нерезидентами, які зареєстровані у державах, які визначені КМУ, щоб не збільшувати фінансовий результат до оподаткування (п.п. 140.5.5-1);

22. визначення того, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на «суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства», а також на суму штрафів та пені при виплаті на користь осіб, що не є платниками податку на прибуток підприємств та ін. (п.п. 140.5.11);

23. збільшення з 5% до 18% ставки ПДФО щодо оподаткування продажу третього та більше автомобіля протягом року (п. 173.2);

24. запроваджується "податок на розкіш" для житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 кв м (для квартири) та/або 500 кв м (для будинку) – 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт нерухомості – пп. 266.7.1-1;

25. збільшення податкового навантаження на гірничо-видобувні підприємства у вигляді збільшення ставки ренти (до 12%), яка визначається за певною формулою (п. 252.20), що може призвести до скорочення виробничих потужностей.

Коментарі
 • Олександр
18.01.20 10:17

Закон "Про податковий терор"-1210 від "слуг народу" наводить на думку,що Президент Голобородько і Президент Зеленський це різні персони,,,починаючи із білого велосипеда...

Відповісти
 • Валентина
11.02.20 12:36

Олександр, а какие правильные слова говорил: "..п@@Ят и п@@дят, слова одинаковые - ударения разные!"

Відповісти
 • Жанна
06.02.20 13:09

Олександр,а раньше это было не понятно?

Відповісти
 • Оксаначка
21.01.20 11:46

Олександр, Гончарук знал, что говорил)))
Это капець..... 

Відповісти
 • наталія
20.01.20 14:14

Олександр, ну вы ж все-таки не в кино

Відповісти
 • Люмьер
20.01.20 12:42

Олександр,
Ох рассмешили! Это же как нужно верить в сказки, что бы решить,что Голобородько и Зеленский это одна и та же персона!!

Відповісти
 • Ольга
18.01.20 10:43

Когда вступит в силу данные нововведения?

Відповісти
 • Шурик
18.01.20 10:52

Ольга,
Когда подпишут и напечатают. Парашанко годами держало бумажки у себя в столе.
Эти "нововведения" на 163 страницах, половина ПК меняется.

Відповісти
 • Я ФОП
19.01.20 14:32

Шурик, 10 дней у президента подписать или ветировать. Разве нет?

Відповісти
 • Наталья
20.01.20 09:24

Я ФОП, так у Президента нет ответственности за несоблюдение сроков. А ни один Глава ВРУ, который в этом случае может подписать закон, никогда такого не делал.

Відповісти
 • наталія
20.01.20 09:19

Я ФОП, смішно. По закону да, но ....

Відповісти
 • Татиана
18.01.20 11:04

"Основні ризики щодо:
 п. 15. Збільшення з 3 до 5 років строку проведення перевірки ... "
это касается только ПДФО  и военного сбора? Проверялась вся деятельность за последние три года, а теперь за пять лет?

Відповісти
 • Татьяна
18.01.20 11:52

Татиана Это касается ПДФО и воен.сб. в разрезе з\пл.

Відповісти
 • с-т
18.01.20 14:57

Пускай сначала проверят свой бизнес,где сплошь и рядом неоформленные сотрудники,нерегистр.накладные,налоговые долги и пр.пр.пр.

Відповісти
 • Ксюша
18.01.20 19:03

Я конечно понимаю что казна пустая. Так отдохнули что выгребли себе на премии тот мизер. Но каждая новая власть все хуже и хуже. Апетиты растут . Кроме как увеличить штрафы больше ни на что не способны. Коррупция просто зашкаливает. И никакой наказуемости чиновников нет. 

Відповісти
 • Люсинда
20.01.20 08:23

Ксюша, вы хотя бы вникли в текст статьи? Не говоря уже о том, чтобы сам закон посмотреть. Это лучше, чем было. Ну такой бред несете, лишь бы гадость написать, даже безсмысленную. Плохая привычка.

Відповісти
 • Любовь
20.01.20 13:51

Люсинда, бред несете конечно...

Відповісти
 • Люмьер
20.01.20 12:47

Люсинда,
Так разъясните нам "убогим", в чем позитив?????
Не нужно говорить лозунгами!

Відповісти
 • Елена
20.01.20 09:21

Люсинда, а какой позитив вы нашли (ну кроме как увеличение для фопов  обьемов)?

Відповісти
 • Балу
20.01.20 17:11

Елена, увеличение лимитов - это, скорее, негатив для реальной экономики :-)

Кстати, есть вариант, что и ФОПам, которые "обслуживают" большой бизнес (а таких, думаю, большая часть) тоже "прилетит" от увеличения лимитов - их "услуги" подешевеют :-)))))

Відповісти
 • наталія
20.01.20 09:27

Елена, Я тут у одного эксперда видела позитив: штрафы подняли не на 400%, а на 200%. Ну чем не позитив 

Відповісти
 • Елена
20.01.20 09:36

наталія, ага по принципу купи козу-продай козу. Обещали на 400% а подняли ВСЕГО на 200%

Відповісти
 • наталія
20.01.20 09:21

Люсинда, Лучше чем было что?

Відповісти
 • Оксана
20.01.20 08:26

Реформа - супер, одни штрафы.Сделали их вместе

Відповісти
 • Елена
20.01.20 09:38

у розмірі 2 % обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 1200 грн, для кожної несвоєчасно зареєстрованої податкової накладної для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ, або які оподатковуються за нульовою ставкою та ін. (п. 1201.1);

- у розмірі 5 % обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 3400 грн, для кожної податкової накладної, яка не зареєстрована для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ або які оподатковуються за нульовою ставкою (п. 1201.2);   ЧЕМ ГОСУДАРСТВО ОБИДЕЛИ?  ОШИБИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ-СРАЗУ ЛУЧШЕ ЗАСТРЕЛИТСЯ!!

Відповісти
 • 555
20.01.20 14:09

Елена, В связи с этим вопрос к бухгалтерам, у которых есть экспорт : на какую ДАТУ нужно выписывать налоговую накладную про экспорте?
На дату оформления ГТД (письмо  ГФС № 460/4/99-99-15-03-02-13 от 12.02.19 г.; письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.19г.) или на дату пересечения границы ???

Відповісти
 • Олександр
21.01.20 13:18

555, на дату пересечения границы - разница между датой ГТД и проходом границы может быть несколько недель. И оформление ГТД не означает продажу 

Відповісти
 • Анна
23.01.20 13:04

Олександр, пересечение границы тоже не всегда означает продажу. Например, при условиях поставки DAP.

Відповісти
 • Люмьер
20.01.20 12:50

Елена,
Вопрос в том, что если ошибся, вне зависимости от того обидел государство или нет, ШТРАФ! Бухгалтер всегда был наравне с сапером, а с принятием этого закона так и подавно!
Но мы же не выражаем протест!  Так пожужать на форуме!

Відповісти
 • наталія
20.01.20 14:12

Люмьер, почему не выражаем протест? очень многие бизнес-ассоциации работали (протестовали) над этим законопроектом, но, к сожалению, сделать им удалось немного, потому как слугам наплевать на наши аргументы.  

Відповісти
 • Елена
20.01.20 13:06

Люмьер, они єти изменения проталкивали с августа 19, огла тоже говорила, что петля будет НО затмила новость про РРО для фопов. а ндс в стороне остался. 

Відповісти
 • економіст
20.01.20 09:58

Не тіште себе ілюзіями. Збільшення лімітів -це плата за суцільну РРОвізацію.Зверніть увагу що для першої групи ліміт збільшили на 0,7 млн ,другої-,3,5млн ,третьої-2млн.Це компенсація великим торговельним центрам для збереження ухилення від податків шляхом збереження їх продавців через оформлення як ФОПи 2групи уже з касовими апаратами. Якщо тепер для обєму торгівлі 10млн потрібно 7 продавців(але без РРО) то після збільшення лімітів досить 2 продавці (з РРО ) Якщо тепер на утримання 7продавців потрібно тільки на податок 79,3тис грн .то після для 2продавців- 45,3 тис.грн..Крім того врахуйте щей економію на ЄСВ. Введення касових апаратів для ФОПів 2групи пояснювали необхідністю боротьби з мінімізацією податків велими торг центрами . А вийшло все навпаки .раніше мінімізували податки без касових апаратів тепер будуть ще більше з касовими апаратами. А введення РРО для чесних ФОПів це по суті ліквідація для них спрощеної системи обліку і зелена вулиця для податкового рекету.


 


Щоб більше жаху їй завдать


І щоб усяк боявся так робити, —


У річці вражу Щуку утопити!


           (Леонід Глібов)

Відповісти
 • бурундук уезжает из Украины
20.01.20 10:30

економіст,

Весь идиотизм в том, что нынешние «душители ФОП-ов» практически все бывшие липовые ФОП-ы грантоеды или отмыватели хозяйских доходов. А что делать тем, кто реально живет и работает своим ФОП?


Відповісти
 • Люмьер
20.01.20 12:45

бурундук уезжает из Украины,
Печально! Я бы тоже ..... но есть НО!

Відповісти
 • Ольга
20.01.20 11:21

бурундук уезжает из Украины, и правильно ,народ валит валом ,если здесь не ограбят,так грохнут. поэтому - лучше бежать. пока рептилоиды не сожрали

Відповісти
 • 1963
20.01.20 11:13

бурундук уезжает из Украины,А Вы Уезжаете ? Возьмите меня с собой, я хороший бухгалтер но и полы могу мыть,корона не слетит, после таких новостей не то что работать бухгалтером но и жить в этой стране не возможно!! (Это крик души- Админы простите!!)

Відповісти
 • Лариса
05.02.20 18:52

1963,

Відповісти
 • Лариса
05.02.20 18:55

1963, возьмите и меня, народ выдавливают. И  чем дальше, тем сильнее

Відповісти
 • Светлана
21.01.20 14:21

рада за Вас,что Вы все еще готовы работать бухгалтером. Я стала эту работу ненавидеть

Відповісти
 • оля
21.01.20 08:50

работать бухгалтером совсем стало невмоготу, ни праздников нормальных, ни отпуска, ни больничного, даже если ты уехал или лежишь с гриппом все равно тебе позвонят минимум раз 10 за день с работы, из банка, органов разных и т.д. Но самое сложное- бесконечные изменения, это просто невыносимо. Уже на полпути к тому, чтобы ехать клубнику собирать. Простите, тоже накипело

Відповісти
 • економіст
20.01.20 11:02

бурундук уезжает из Украины,Так для себе вони і собі подібних вони зробили добре підвищивши ліміти(2група) на найбільшу суму .а для реальних ФОпів даликасові апарати ,щоб їх можна була постійно тероризувати перевірками.Якщо на межі 2групи 7млн грн платник 3групи має сплатити 350тис податку в рік (7млнх0,05) то на 2групі -11335,2грн(944,6х12) Різниця 338664,8грн .Саме на таку суму і виграють грантоїди і власники великих торговельних центрів на одного ФОПа котрий працює у них продавцем.А як подоїти білого ФОПа ,щоб закрити цю бюджетну диру, при введенні РРО для податківців не буде проблем.

Відповісти
 • Екатерина
20.01.20 12:22

Кто может детальнее объяснить вот этот пункт?
запровадження принципу винної відповідальності платника податків за вчинення 10 % порушень, які вказані в ПК України, коли необхідною умовою притягнення особи до відповідальності є встановлення вини особи (п.п. 109.1, 109.3);

Відповісти
 • Наталья
20.01.20 14:13

отмена презумпции невиновсти в отношении 10%случаев нарушений, изложенных в НКУ (конкретный перечень таких случаев узнаем, когда увидим НКУ)

Відповісти
 • Люмьер
20.01.20 14:46

Наталья,
Вот тут позвольте с Вами не согласится! Это НЕ отмена презумпции невиновности! Это ситуация , когда ты ошибся в свою сторону или в сторону (не скажу государства у нас его нет) в общем в другую сторону, тебя штрафуют! И не по совокупности суммы нарушений, как было раньше, а за каждое нарушение в отдельности и по полной!

Відповісти
 • Ольга
20.01.20 14:07

Екатерина, не переводимая  игра слов. ты виноват уж тем ,что хочется мне кушать, нет лучше так : ты виноват уж тем ,что хочется мне жрать в три глотки

Відповісти
 • ta
20.01.20 14:23

Когда это все вступает в силу!!!???

Відповісти
 • Експортер
20.01.20 14:28

НН на дату фактического пересечения границы

Відповісти
 • Тима
20.01.20 14:38

и с какого года увеличивается доход для ФОП?

Відповісти
 • Люмьер
20.01.20 14:49

Хочется бежать! Только кому мы нужны , если оказались не нужны даже на той земле где родились!(простите коллеги, крик души)

Відповісти
 • Лариса
05.02.20 19:00

Люмьер,Земли нет - ее продадут, а крепостным - свободу.

Відповісти
 • 122342
20.01.20 15:42

что-то не поняла об штрафах от налоговой , что теперь их еще и в доходы по периоду прибавлять ( и платить налог на прибыль) !!!??? так вроде источник оплаты штрафа и есть неиспользованная  прибыль предприятия  .... кто понял объясните тупику :)

Відповісти
 • оля
21.01.20 08:54

122342,я тоже так поняла.... кто еще?

Відповісти
 • Алла
21.01.20 10:57

штрафы идут в расходы по бухучёту, а потом их нужно взять в доходы, как "різниці"

Відповісти
 • 122342
21.01.20 14:06

Алла, так малыши до 20 лямов разницы не считают !!! и у них (у меня) это идет за счет не распределенной прибыли??
А штрафуют больше всего нас малышей , потому что даже суд не рассматривает дело ,а штампует по кальку : должен должен... ой сопротивляешся !!! ну еще заплати за следующий суд (пошлину) и опять должен... должен . И так до тех по пока тебе не объявят должен но процедура окончена.

Відповісти
 • грустьпечальтоска
20.01.20 15:50

так я не поняла, а хорошее что? Как я в этой бочке дегтя должна увидеть ложку меда? Что они сделали для развития и поддержания бизнеса? Ответ - НИЧЕГО!!!!!!! Фу как противно(((((

Відповісти
 • Бубух
20.01.20 17:03

Основной принцип нововведений - вы главное бизнес откройте - а мы придем и все отберем, чем это от коммунистов отличается не понятно.

Відповісти
 • Н
20.01.20 19:00

Оооо, это именно роскошь иметь в селе дом площадью более 500кв.м. (в которые входят сараи, навесы, подвалы, вальеры и прочее..). Обязательно нужно обложить эту роскошь 25000 грн...... Идиоты.... Ума не хватает привязать к стоимости объекта недвижимости и декларации владельца!!! Уже судились по этому поводу, эти дегенераты обложили налогом дом ежегодно на 25000 грн., при его реальной стоисоти 75000 грн., проще сразу им его подарить чем платить налог за него.

Відповісти
 • Оксаначка
21.01.20 11:52

Такая у нас тенденция наблюдается нехорошая.
С каждым новым президентом все хуже и хуже...
Думали Янукович исчядие ада, ан нет, Зеленский переплюнул даже Пороха... я в шоке, мягко говоря.

Відповісти
 • Шурик
21.01.20 13:22

Оксаначка,Надо чаще ходить на выборы и будет счастье.

Відповісти
 • Оксана
21.01.20 16:38

Шурик, не помогает)

Відповісти
 • Оксаначка
21.01.20 11:54

Оксаначка, Если Зе это подпишет, он докажет свою тупость или игру в чьих- то интересах, но не народа точно.

Відповісти
 • 123
21.01.20 17:08

Оксаначка,он бы хоть все причитал , а то ведь на своих советников понадеется . Сомневаюсь что его хватит на 165 стр. не интересного и не понятного текста

Відповісти
 • Вячеслав
21.01.20 12:14

33. Не поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду (пп. 4 п. 297.1);  - где это в законопроекте написано. И что сие значит? Единщики не смогут сдавать в аренду? В чем покращення?

Відповісти
 • Вячеслав
21.01.20 12:23

вернее сдавать смогут, но теперь будет земельный налог.

Відповісти
 • Наталия
21.01.20 21:28

Я правильно понимаю что подняли лимит малодоходников с 20 миллионов до 40 миллионов. И если у меня за 2019 год доход составил 27 миллионов, я могу сдавать декларацию по прибыли не поквартально, а раз в год, притом не учитывая налоговые разницы? Подскажите пж. Спасибо

Відповісти
 • Наталия
21.01.20 21:36

19. збільшення з 20 млн грн до 40 млн грн доходу, коли об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств може не коригуватися на фінансові різниці (пп. 134.1.1);                               Как это понимать? 

Відповісти
 • Ната
29.01.20 16:36

Доброго дня колеги! Прошу піписати петицію та розповсюдити нашу вимогу!Збільшити в п.181.1 ПКУ суму від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість з 1 000 000грн до 5 000 000 грн.https://petition.president.gov.ua/petition/84032?fbclid=IwAR0vivI4_KyOGK-q3D-_r9tVgtOwVyBsjF2tXaPLKfNSl1FlwN1xHn_uqNc

Відповісти
 • Олена
25.02.20 12:23

Таке враження, що коментують громадяни Росії. Жодного україномовного коментаря. Сором Вам усім!

Відповісти
 • Елена
16.04.20 16:40

Олена, что, суть от этого изменится?

Відповісти
 • Сергій
02.03.20 22:24

Шановні форумчани, доброго вечора!
Маю запитання: чи сплачуватиметься віднині 5% ПДФО та 1,5% військовий збір при продажу квартири, яка перебуває у власності менше ніж три роки (перший продаж)? Заздалегідь вдячний за відповідь!

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
77480 146
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі