Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.10.20
8570 18 Друкувати

Гетманцев придумав, як оподатковувати Facebook, та подав відповідний законопроект

Законопроект Гетманцева визначає, що таке електронна послуга та як стягнути ПДВ з нерезидента, пише "Судово-юридична газета".

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики отримав та вже оприлюднив законопроект № 4184 від 02.10.2020 під назвою «Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам».

Авторами законопроекту є група нардепів під керівництвом Данила Гетманцева.

Що пропонують нардепи

Депутати скаржаться, що надання компаніями нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб’єкта господарювання, не дозволяє ефективно реалізувати правила оподаткування ПДВ. Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим, порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків.

Тому вирішили збільшити доходи Державного бюджету від податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Законопроектом пропонується доповнити Податковий кодекс України нормами щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та нормами щодо удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Зокрема пропонується:

 • виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок;
 • чітко визначити, що для документів, що засвідчують факт постачання послуг, складених в електронній формі, датою оформлення такого документа вважається дата складення такого електронного документа;
 • визначити перелік електронних послуг;
 • звільнити від оподаткування податком на додану вартість постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів у рамках надання освітніх послуг;
 • включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість;
 • встановити правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C);
 • встановити форму та визначити порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення;
 • визначити спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому вебпорталі;
 • визначити правила податкового обліку з податку на додану вартість для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України;
 • звільнення від обов'язку нерезидента реєструвати податкові накладні;
 • передбачити сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.

Електронні послуги в розумінні законопроекту

Законопроект визначає електронні послуги як послуги, які постачаються через всесвітню інформаційну систему загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами (мається на увазі мережа "Інтернет" – ред.) автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини.

До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

а) постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;

б) постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартниі ігри, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх;

в) надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;

г) надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;

ґ) постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

д) надання рекламних послуг в мережі «Інтернет», мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Що не буде вважатися електронною послугою

 Йдеться про такі операції:

 • постачання послуг, якщо при замовленні через мережу "Інтернет" постачання послуг здійснюється без використання мережі "Інтернет";
 • постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення для електронних обчислювальних машин (включаючи комп'ютерні ігри), баз даних на матеріальних носіях;
 • надання консультаційних послуг по електронній пошті;
 • надання послуг з надання доступу до мережі "Інтернет".

Податкове повідомлення про обов'язок нерезидента сплатити суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість нерезиденту буде також надсилатися в електронній формі.

А податкове повідомлення особі про обов'язок нерезидента зареєструватися як платник податку на додану вартість буде надсилатися компетентному органу іноземної держави для інформування особи нерезидента.

Якщо нерезидент не зареєструється як платник податку на додану вартість, то на нього чекає штраф у розмірі 100 відсотків вартості наданих електронних послуг.

Одночасно із Податкового кодексу планують виключити положення про те, що резиденти, які «здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок».

Це буде єдине виключення із правил. Положення про те, що особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг, залишається в ПК.

Для особливо спритних підприємців депутати вигадали норму, про те, що якщо електронні послуги на митній території України постачаються фізичним особам через посередника, то в цілях оподаткування вважається, що посередник є постачальником таких електронних послуг.

Що буде вважатися місцем постачання електронних послуг

Місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг, а конкретніше:

для отримувача послуг - фізичної особи, яка зареєстрована як суб'єкт господарювання, - за місцем реєстрації такого отримувача як суб'єкта господарювання;

для отримувача послуг - фізичної особи, яка не зареєстрована як суб’єкт господарювання, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:

а) кодом країни на SIM-картці, використаній отримувачем електронної послуги;

б) місцезнаходженням провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;

в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;

г) місцезнаходженням банку чи іншої фінансової установи, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги;

д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.

Це також буде виключення із правил, оскільки місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, що і залишиться в ПК незмінним.

Суб’єктам господарювання доведеться враховувати в договорах нове положення.

Згідно з законопроектом, якщо в договорі, в тому числі укладеному в електронній формі, відсутня інформація, що отримувачем електронних послуг є суб’єкт господарювання, то вважається, що така послуга отримана фізичною особою.

Датою виникнення податкових зобов'язань стане дата здійснення постачання товарів, а не відвантаження, як сьогодні.

Датою оформлення електронного документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, буде вважатися дата складення такого електронного документа.

Документом, що підтверджує факт постачання електронних послуг нерезидентом, стане будь-який документ, що підтверджує факт оплати вартості таких послуг, в тому числі надісланий в електронній формі засобами електронного зв'язку.

Як буде відбуватися реєстрація платників ПДВ

Особа-нерезидент зобов’язаний подати заяву про реєстрацію як платник податку, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення ним операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, сукупно перевищує суму еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00 годин 31 грудня відповідного року.

Така заява подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому така особа-нерезидент досягла передбаченого обсягу.

Особа-нерезидент, який не досяг передбаченого обсягу, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, може подати заяву про реєстрацію як платник податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого такий нерезидент вважатиметься платником податку.

Заява про реєстрацію як платника податку подається в податкову в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг через електронний сервіс „ПДВ для осіб-нерезидентів”.

У заяві зазначається інформація щодо реєстрації нерезидента у країні-нерезидента, ідентифікаційні дані нерезидента, електронна адреса, причина реєстрації, інформація щодо підтвердження факту та періоду досягнення суми операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, визначеної для обов’язкової реєстрації платником податку.

Податкова може і відмовити в реєстрації, якщо за результатами розгляду заяви про реєстрацію як платника податку та/або поданих документів встановлено, що особа або не відповідає критеріям, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації, а також якщо під час подання заяви не дотримано відповідні порядок та строки (терміни).

Якщо все в порядку, податкова протягом трьох робочих днів повинна зареєструвати особу нерезидента платником податку та у той же термін направити такій особі-нерезиденту в електронному сервісі “ПДВ для нерезидентів” з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, вказану у заяві на реєстрацію, інформацію про це.

Базовим звітним (податковим) періодом для нерезидента буде квартал.

Базою оподаткування операцій з постачання електронних послуг визначається договірна вартість таких послуг.

Податок становить 20 відсотків бази оподаткування та включається до ціни електронних послуг.

База оподаткування і сума податку визначаються у національній валюті. Перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 00 годин дня визначення податкових зобов’язань.

При цьому податкові накладні складати не потрібно. Податковий кредит також не формується.

Буде складатися спрощена податкова декларація та подаватися протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, не залежно від того, чи здійснювалося протягом звітного (податкового) періоду нерезидентом постачання фізичним особам електронних послуг.

Сума податкового зобов’язання підлягає сплаті в іноземній валюті протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання спрощеної податкової декларації.

Це вже друга спроба ухвалити відповідний закон; попередній законопроект № 2634 так і не дійшов до сесійної зали, його доля невідома і досі. Проте він одразу був розкритикований в соцмережах, в першу чергу через посилання в пояснювальній записці на законодавство РФ та через неможливість уявити створення переліку продуктів, оплата за які буде відслідковуватися банківськими установами.

Гетманцеву також нагадували, що в 2014 році в Угорщині масові протести почалися після спроби оподаткувати інтернет. В Лівані  майже не стався заколот через оподаткування WhatsApp та Facetime, а Уряд пішов у відставку.

Навіть Мінфін обережно поставився до законопроекту, оскільки вважав, що  запровадження особливих правил адміністрування ПДВ для нерезидентів призведе до витрат державного бюджету на адміністрування зазначених операцій та розробку необхідного програмного забезпечення. Водночас неможливо здійснити оцінку щодо можливих втрат або доходів державного бюджету у зв’язку з відсутністю статистичних даних щодо кількості нерезидентів, які будуть реєструватися платниками податку, кількості фізичних осіб, яким такі платники надаватимуть електронні послуги, обсяг наданих послуг та їх вартості, коштів, що будуть витрачені на адміністрування податку та розробку необхідного програмного забезпечення.

Раніше Мінрегіон презентував Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування законопроект, який ставить під сумнів ідею децентралізації.

Автор: Сергей Студенников.

Рубрика:
Коментарі
 • Юра Г.
07.10.20 06:48

Спасибо автору, особенно ЗА ТРЕТИЙ АБЗАЦ С КОНЦА.
Мне нравится одна цитата из фикипедии:
" Тела Муаммара Каддафи, его сына и Абу Бакра Юниса Джабера были выставлены на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате[170]. На рассвете 25 октября все трое были тайно похоронены в Ливийской пустыне[174][175]. На этом закончилось 42-летнее правление полковника Каддафи и революция, которую он провозгласил после свержения монархии в 1969 году."

Відповісти
 • Мирослав
07.10.20 09:08

Юра Г., третий абзац с конца относится к Ливану, а Каддафи правил Ливией. Вы как Буш, путающий Ирак и Иран)

Відповісти
 • Юра Г.
07.10.20 10:38

Мирослав, Вы умный или красивый и где Вы нашли то, что приписали мне?  Мне нравится история Каддафи. Жду продолжение истории Зе

Відповісти
 • Просто
07.10.20 09:51

   Припоминается, уже пытались ввести акциз на интернет, Петя запретил VPN и анонимайзеры, а эти просто хотят ввести 20% на весь контент, не взирая на под законодательные акты избежания двойного налогообложения с рядом стран, оффшор и источником происхождения самой информации.
    Предлагаю ввести налог на идиотизм и тупость в размере прогрессивного НДФЛ с налоговой декларации каждого автора таких законопроектов! (в фонд образования и культуры)

Відповісти
 • Юра Г.
07.10.20 10:40

Просто,интересно сколько они отмоют на идиотизмомере

Відповісти
 • Шурик
07.10.20 11:35

Юра Г.,
Этот прибор по другому назвали в фильме Мудромер, с Бурундуковым в главной роли. Хотя идиотомер, мудомер или мудромер одно и тоже.

Відповісти
 • Грустьпечальтоска
07.10.20 10:03

Просто, я бы не рисовала. Они быстро все с ног на голову вы крутят и заставят нас этот налог платить))))) И будут в чем-то правы, кто их понавыбирал? Да конечно факт что не я греет душу, но увы в целом бесполезен((((

Відповісти
 • Грустьпечальтоска
07.10.20 10:00

Он идиот или все же прикидываться? Каждый раз говорю, что вот это уже полный идиотизм, но нет, они каждый раз 6аходят чем меня удивлять. Клоун, лучше бы с блокировкой налоговых разобрался. Налоговые тысячами по всей Украине блокирует а этот дебил только 42 случая видит.

Відповісти
 • Игорь
07.10.20 10:47

Грустьпечальтоска, это не идиотизм. Это полная некомпетентность. Пришли к власти Митрофанушки - "Ночь всю така дрянь в глаза лезла" вот утром и напридумывал. Ну мы сами виноваты. Поверили.

Відповісти
 • ЕленаНик
07.10.20 10:06

Подумаєш, якийсь там перелік продуктів. в 20-ОПП перелік об"єктів вже маємо, щоб він щоночі снився тим, хто його склав.

Відповісти
 • Лара
07.10.20 10:33

Что-то много его в последнее время, отдохнул бы чуток

Відповісти
 • Игорь
07.10.20 10:48

Да, пора уже "Танчики" обложить )))

Відповісти
 • СержК
07.10.20 11:16

А давайте обложим НДФЛ количество потребленных бактерий и вирусов!!! Ставку можно установить минимальную, чисто символическую - 1 коп. за бактерию...

Відповісти
 • Икс
07.10.20 11:45

Надо ввести поправку : просмотр платного порно по ставке НДС 0% !!! 

Відповісти
 • алиса
07.10.20 13:39

хочу чтобы все их деньги из офшоров хакеры отняли

Відповісти
 • Ледокол
07.10.20 14:26

Хочется увидеть методы борьбы с нерадивыми нерезидентами, которые продолжат предоставлять электронные услуги, руководствуясь законодательством своей страны, даже не подозревая о благих намерениях светочей украинской мысли обложить их налогами. Каким образом планируется контролировать деятельность таких провайдеров? Типа "самый умный" и нашел за чей счет поживиться? Таких умников в других странах было полно задолго до него - результат один: такую деятельность невозможно контролировать таким образом, только по месту регистрации компании-провайдера. Или другие страны зря создают тэкс-фри зоны для ай-ти бизнеса?  

Відповісти
 • Ледоколу
08.10.20 11:07

Страны создают Так-фри зоны, чтобы компании переезжали в их юрисдикцию и оттуда работали на других рынках не уплачивая там (в этих рынках) налоги. 
Если украинская компания платит НДС в Украине, то почему компания-нерезидент с такс-фри зоны не должна платить налоги?
В продолжение к данному закону можно создать для Айт-ти сектора свою такс-фри зону в Украине.

Відповісти
 • Розмари
08.10.20 14:47

Каждый раз, выбирая нового президента и правительство, мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами: казнокрадство, коррупция, некомпетентность. идиотизм во всех сферах деятельности, ужесточении для бизнеса и жизни. А все они выходцы из нашего народа, люди с нашего города, улицы, дома. Так может, как говорил Жванецкий: "Может что-то в консерватории поменять?!"

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
12450 22
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам