Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


04.01.21
66996 77 Друкувати

Знайомтеся! Нова, об’єднана, звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ

Наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773 затверджено нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Таким чином звичну форму № 1ДФ доповнено відомостями про нарахування ЄСВ.

Податковий розрахунок за новою формою вперше будемо подавати за I квартал 2021 року.

Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Звітність складається із Розрахунку та додатків до нього:

Додаток 1 (Д1) "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам";

Додаток 2 (Д2) формується та подається лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення;

Додаток 3 (Д3) "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу":

Додаток 4 (4ДФ) "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору" ;

Додаток 5 (Д5) "Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби";

Додаток 6 (Д6) "Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства".

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 січня 2015 року N 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 грудня 2020 року N 773)

01

ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ

011

Звітний1

 

012

Звітний новий2

 

013

Уточнюючий3

 

014

Довідковий 4

 

02

Звітний (податковий) період5

 

 

 

 

(рік)

 

 

(квартал)

 

 

   (номер Розрахунку)

03

Платник6

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
від ____________ N ___________________________

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

031

Податковий номер7 або серія (за наявності) та номер паспорта8 платника

 

 

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

033

Відокремлений підрозділ юридичної особи (якщо Розрахунок подається податковий агент за відокремлений підрозділ)
__________________________________________________________________________________________

 

(повне найменування відокремленого підрозділу)

034

Податковий номер ліквідованого платника єдиного внеску (заповнюється у разі подання розрахунку правонаступником при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий"9)

 

035

Код філії (заповнюється у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий"10

 

04

Податкова адреса
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

05

Розрахунок подається до

(найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок)

06

Інформація про додатки, що додаються до Розрахунку та є його невід'ємною частиною

кількість додатків

кіль-
кість арку-
шів

061

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

 

 

062

Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

 

 

063

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

 

 

064

Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

 

 

065

Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

 

 

066

Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

 

07

Код основного виду економічної діяльності

 

 

 

 

 

08

Клас професійного ризику виробництва

 

09

Ознака платника єдиного внеску

Відмітка "Х" про відповідну ознаку

091

Роботодавець

 

092

Бюджетна установа

 

093

Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС

 

094

Підприємство, організація громадської організації інвалідів

 

10

Штатна чисельність працівників, усього в розрізі місяців звітного кварталу (показники кількості працівників зазначаються в цілих одиницях)

1

2

3

101

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

 

 

 

у т. ч.

102

працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

 

 

 

103

працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

 

 

 

104

Облікова кількість штатних працівників

 

 

 

105

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату / (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)

 

 

 

106

Кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення

 

 

 

107

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді з числа непрацюючих інших з подружжя працівників дипломатичної служби, яким нараховано єдиний внесок

 

 

 

108

Жінок

 

 

 

109

Чоловіків

 

 

 

110

Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

 

 

 

(грн коп.)

Код рядка

I. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу

1

2

3

 

 

 

1

Загальна сума нарахованого доходу, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

 

 

 

у т. ч.

1.1

сума нарахованої заробітної плати

 

 

 

1.2

сума винагороди за договорами цивільно-правового характеру

 

 

 

1.3

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків

 

 

 

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування

 

 

 

1.5

сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

 

 

 

2

Сума нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

 

 

 

2.1

Роботодавцями (22 %)

 

 

 

2.2

Підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами - підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

 

 

2.3

Підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ, УТОС (5,3 %)

 

 

 

2.4

Підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

 

 

2.5

додаткова база нарахування єдиного внеску (22 %)

 

 

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6)

 

 

 

у т. ч.

3.1

на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

 

 

 

3.2

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями, у тому числі фізичними особами - підприємцями, у т. ч. тими, які обрали спрощену систему оподаткування працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

 

 

3.2.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями, працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

 

 

3.3

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

 

 

3.3.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)

 

 

 

3.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

 

 

3.4.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

 

 

3.5

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %)

 

 

 

3.6

на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншого з подружжя працівника дипломатичної служби (22 %)

 

 

 

4

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

 

 

 

4.1

Донараховано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, з них:

 

 

 

4.1.1

8,41 %

 

 

 

4.1.2

5,30 %

 

 

 

4.1.3

5,50 %

 

 

 

4.2

Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику

 

 

 

4.3

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди

 

 

 

5

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 5.1)

 

5.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

6

Сума на яку зменшено суму нарахувань та або утримань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

 

 

 

6.1

Зменшено суму нарахувань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, з них:

 

 

 

6.1.1

8,41 %

 

 

 

6.1.2

5,30 %

 

 

 

6.1.3

5,50 %

 

 

 

6.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику

 

 

 

6.3

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди

 

 

 

7

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, усього (р. 3 + р. 4 - р. 6)

 

 

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7)

 

II. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)

1

2

3

Сума нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу (крім військовослужбовців строкової військової служби)

1

Сума грошового забезпечення (без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок), усього, грн

 

 

 

2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування, усього, грн (р. 2.1 + р. 2.2)

 

 

 

у т. ч.

2.1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

 

 

2.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

 

 

Сума нарахованої допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами:

3

Сума допомоги, усього, грн

 

 

 

4

Сума допомоги, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (р. 4.1 + р. 4.2))

 

 

 

у т. ч.

4.1

Сума допомоги, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

 

 

4.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

 

 

Сума нарахованого єдиного внеску на грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)

5

На суми грошового забезпечення, усього: (р. 5.1 + р. 5.2)

 

 

 

5.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %);

 

 

 

5.2

Нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення (22,0 %);

 

 

 

6

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 6.1 + р. 6.2)

 

 

 

6.1

Донараховано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

6.2

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди

 

 

 

7

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7.1)

 

7.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

8

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 8.1 + р. 8.2)

 

 

 

8.1

Зменшено грошового забезпечення у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

8.2

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди

 

 

 

9

На суми допомоги, усього: (р. 9.1 + р. 9.2)

 

 

 

у т. ч.

9.1

нараховано єдиного внеску (22,0 %)

 

 

 

9.2

нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою сумою допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

 

 

 

10

Донараховано сум допомоги у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 10.1 + р. 10.2)

 

 

 

10.1

Донараховано єдиний внесок на суми допомоги у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (22 %, 33,2 % в т. ч. донараховано суму допомоги до розміру мінімальної заробітної плати) та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

10.2

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди (2 %)

 

 

 

11

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 11.1)

 

11.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

12

Сума на яку зменшено суму нарахувань та або утримань з єдиного внеску у зв'язку у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 12.1 + р. 12.2)

 

 

 

12.1

Зменшено суми допомоги у зв'язку та/або попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду (22 %, 33,2 %, у т. ч. виходячи з розміру мінімальної заробітної плати)

 

 

 

12.2

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди (2 %)

 

 

 

13

Загальна сума єдиного внеску з сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті, усього (р. 5 + р. 6 - р. 8)

 

 

 

14

Загальна сума єдиного внеску з сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 13)

 

15

Загальна сума єдиного внеску з сум у зв'язку з вагітністю та пологами, що підлягає сплаті, усього (р. 9 + р. 10 - р. 12)

 

 

 

16

Загальна сума єдиного внеску сум у зв'язку з вагітністю та пологами, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 15)

 

III. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків - вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу

1

2

3

1

Сума грошового забезпечення відповідно до законодавства, на яку нараховується єдиний внесок

 

 

 

2

Сума нарахованого єдиного внеску для патронатних вихователів, батьків - вихователів та прийомних батьків на суми грошового забезпечення відповідно до законодавства:

 

 

 

3

Донараховано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

4

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

5

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 5.1)

 

5.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

6

Сума єдиного внеску, що підлягає сплаті усього (р. 2 + р. 3 - р. 4)

 

 

 

7

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 6)

 

 

 

Доповнення до податкового Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на _____ арк.

N з/п

Зміст доповнення

 

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта7)

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта7)

________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

____________
1 Розрахунок, який подається за звітний (податковий) період першим (п. 1 розділу III Порядку).

2 Розрахунок, який подається подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах.

3 Розрахунок, який подається подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах.

4 Розрахунок, який подається платником єдиного внеску з типом "Звітний" у додатках якого наявна інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат.

5 Вказується звітний (податковий) період, за який подається Розрахунок з типом "Звітний" ("Звітний новий"), або звітний (податковий) період, що уточнюється, для Розрахунку з типом "Уточнюючий" та обов'язково зазначається номер Розрахунку (в хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

6 Платник - податковий агент та платник єдиного внеску.

7 Зазначається код за ЄДРПОУ платника або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

8 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

9 Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правоноступником Розрахунку з типом Уточнюючий" за осіб, що перебували у трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований.

10 Код філії (заповнюється у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заповнюється службовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________
Службова особа контролюючого органу (власне ім'я та прізвище)

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

Додаток 1
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1)
(пункт 1 розділу IV)

  

____________
* Подається платниками єдиного внеску

1 Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III Порядку).

2 Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

3 Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

4 Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат".

5 Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3).

6 Зазначається код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

7 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

8 Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником, який ліквідований.

9 Зазначається код філії, по застрахованим особам якої виправляються дані за попередній звітний період у разі подання платником податків Розрахунку з типом "Уточнюючий".

10 Зазначається позначка у разі подання Д1 для призначення пенсії застрахованим особам.

11 Зазначається позначка у разі подання Д1 для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат.

12 Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

13 Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до Порядку).

14 Код типу нарахувань:

1 - сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких (якої) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул, сума грошового забезпечення - нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах;

2 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку платником податків самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку платником податків самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку платником податків самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку платником податків самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

10 - нарахована сума заробітку (доходу) грошового забезпечення за дні відпустки;

11 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці податковими органами донараховано суму єдиного внеску;

12 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці податковими органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу, грошового забезпечення);

14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні звітні (податкові) періоди, у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням);

15 - грошове забезпечення нараховане в поточному звітному (податковому) періоді за минулий звітний (податковий) період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особа, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2019 N 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 за N 745/32197.

15 Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов'язково повинен бути заповнений.

16 Кількість календарних днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів.

17 Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 25 заповнюється тільки для "Звітного нового" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючого" (виключно при коригуванні реквізитів) цього Додатку.

  

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

Додаток 2
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д2)
(пункт 2 розділу IV)

  

____________
1 Якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III Порядку).

2 Якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

3 Якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

4 Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3), номер Розрахунку, до якого додається Д2 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску.

6 Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником податків, який ліквідований.

7 Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

8 Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до Порядку).

9 Код типу нарахувань:

1 - сума нарахованого грошового забезпечення /допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

2 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/надбавки/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

3 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку платником податків самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

4 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/надбавки/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку платником податків самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

10 Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 17 заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючий" (виключно при коригуванні реквізитів).

11 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

  

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

Додаток 3
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д3)
(пункт 3 розділу IV)

  

____________
1 Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III Порядку).

2 Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку) відносно інформації з попередньо поданого (-их) Розрахунку (-ів) за такий звітний (податковий) період.

3 Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

4 Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3), номер Розрахунку, до якого додається Д3 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

5 Платник єдиного внеску

6 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку.

7 Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника податку у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували на строковій службі у платника податків, який ліквідований.

8 Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

9 Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до Порядку).

10 Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 14 заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючий" (при коригуванні виключно реквізитів).

11 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

  

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

Додаток 4 ДФ
до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
(пункт 4 розділу IV)

  

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Виключення інформації щодо оподаткування процентів при проведенні коригувань.

4 Виключення інформації щодо оподаткування виграшів (призів) у лотерею при проведенні коригувань.

5 Заповнюється виключно для проведення коригування податкових розрахунків за минулі періоди до 01.01.2021

6 Заповнюється виключно для проведення коригування податкових розрахунків за минулі періоди до 01.01.2021

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

Додаток 5
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д5)
(пункт 5 розділу IV)

  

____________
1 Якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III Порядку).

2 Якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку);

3 Якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

4 Якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат" призначення пенсії та призначення матеріального забезпечення, страхових виплат.

5 Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4),
номер Розрахунку, до якого додається Д5 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

6 Зазначається код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

7 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

8 Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником, який ліквідований.

9 Зазначається код філії, по застрахованим особам якої виправляються дані за попередній звітний період у разі подання платником податків Розрахунку з типом "Уточнюючий"

10 Зазначається позначка у разі подання Д5 для призначення пенсії застрахованим особам.

11 Зазначається позначка у разі подання Д5 для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат.

12 Категорія особи: 1 - наймані працівники (з трудовою книжкою); 2 - наймані працівники (без трудової книжки); 3 - особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру; 4 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; 5 - особи, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами; 6 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 7- особи, із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами; 8 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

13 Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

14 Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 20 заповнюється для "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків.

  

 

Відмітка про отримання
(штамп контролюючого органу)

 

Додаток 6
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д6)
(пункт 6 розділу IV)

  

____________
1 Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III Порядку).

2 Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V Порядку) відносно інформації з попередньо поданого (-их) Розрахунку (-ів) за такий звітний (податковий) період.

3 Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V Порядку).

4 Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії".

5 Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3), номер Розрахунку, до якого додається Д3 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

6 Зазначається повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними документам.

7 Зазначається код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

8 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

9 Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником податків, який ліквідований.

10 Зазначається позначка у разі подання Д6 для призначення пенсії застрахованим особам.

11 Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

12 Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 17 заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючий" (при коригуванні виключно реквізитів).

13 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

 

Коментарі
 • Бух
04.01.21 07:45

Две формы объединили в одну и все!

Відповісти
  Оцінити
 • 23
 • 1
 • ЄВА
04.01.21 09:37

Вже який раз запитую тут щодо лікарняних. Як тепер із ними бути. Останній раз коли я подавала заявку швидше ніж подала персоніфікацію, мені соцтрах не прийняв. Причину неприйняття "розбіжності із пенсійним фондом". Писала пояснюючу, яка зарплата за минулий місяць. Тепер що, кожного разу писульки писати по трьох місяцях? Дебіли бл..

Відповісти
  Оцінити
 • 58
 • 1
 • а у нас
04.01.21 10:08

ЄВА, саме смішніше буде те, що доведеться по тих працівниках, які були на лікарняному або йдеть на пенсію, подавати окремий звіт з позначкою "Довідковий"!!!! П.....ц! Як на мене, простіше здати повний звіт щомісяця!

Відповісти
  Оцінити
 • 87
 • 0
 • ^^^
05.01.21 12:25

а у нас, всем так было бы лучше, но особо одаренным не понять, накуролесили и вопят о покращеннях для бухгалтеров. Уроды.

Відповісти
  Оцінити
 • 31
 • 0
 • 535
04.01.21 12:56

а у нас,  Теперь ,для расчета страхового стажа данные тоже будут не совсем корректны, особенно для людей свежеоформленных. Так же люди идущие на биржу и т п будут просить справки, до этого фонды видели их доходы

Відповісти
  Оцінити
 • 23
 • 0
 • а у нас
04.01.21 15:31

535, для цього буде "Довідковий" звіт, а не довідка

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 2
 • Наталія
04.01.21 10:16

Жахіття

Відповісти
  Оцінити
 • 35
 • 0
 • Ива
04.01.21 09:38

Тоесть за январь есв не сдаем уже?

Відповісти
  Оцінити
 • 10
 • 0
 • а у нас
04.01.21 10:09

Ива, да.

Відповісти
  Оцінити
 • 5
 • 0
 • Елена
04.01.21 15:47

а де про це написано, тому що я не розумію, наказ №435 не відмінили
в законі "Про збір та облік єдиного внеску..." теж змін немає
Строк подання звіту календарний місяць
А офіційних коментарів немає

Відповісти
  Оцінити
 • 22
 • 0
 • ГБ (Главбух)
04.01.21 10:07

А за уточненки тоже 510 штрафа?

Відповісти
  Оцінити
 • 13
 • 0
 • Елена
04.01.21 10:54

ГБ (Главбух), меня вот тоже сразу это заинтересовало... Раз они не новый отчет сделали, а "изменили" 1ДФ, то штраф за неподачу или ошибку будет как за 1ДФ

Відповісти
  Оцінити
 • 20
 • 0
 • а у нас
04.01.21 10:09

А 5 таблиці вже немає? Чи окремий звіт зроблять?


Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Наталия
04.01.21 11:12

а у нас, есть Додаток 5.

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Алена
04.01.21 10:35

За декабрь отчеты сдаем по старому, ЕСВ и 1ДФ, а потом только в апреле следующий, все правильно поняла?

Відповісти
  Оцінити
 • 9
 • 0
 • ^^^
05.01.21 12:26

Алена, да.

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Наталия
04.01.21 10:52

. З 1 січня діє оновлений Порядок подання звітності з ЄСВ


Мінфін вніс зміни до Порядку №435. Ці зміни стосуються строків подання ліквідаційних звітів (для фізосіб), а також Додатку 4, який подається роботодавцями. Зміни невеликі, але все-таки їх варто розглянути

Друга зміна стосується Таблиці 1. Пропонується у рядку 2.2 зазначати суми зарплати, що виплачена «підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, працюючим особам з інвалідністю (8,41%)».

По суті, це не зміна, а приведення чинної форми Звіту у відповідність до чинного законодавства. Нагадаємо, що ще  з 1 січня 2019 року ФОП до заробітної плати найманих працівників, що є особами з інвалідністю, мають право  застосовувати ставку ЄСВ у розмірі 8,41%. Тепер це буде враховано і у формі Звіту.


Крім того, в Таблиці 1 пропонується додати новий рядок 3.6. У ньому буде вказуватися нарахування ЄСВ на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншому з подружжя працівника дипломатичної служби (22%). Але ця зміна (яка теж давно вимагалася чинним законодавством) більшості роботодавців не стосується.

Как єто понимать? Поменяется бланк?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 1
 • Бух
04.01.21 14:44

Наталия, да, поменялись, но не только таблица 1, а все таблицы - 5,6 и 7 еще и титульный лист отчета

Відповісти
  Оцінити
 • 6
 • 0
 • Наталия
04.01.21 17:12

Бух,Так за декабрь мы подаем измененную форму?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Наталия
04.01.21 17:10

Бух,Скажите,пожалуйста, а новые бланки уже есть. И где их скачать?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Гостья
04.01.21 11:10

С ума сдохнуть можно. Ну на фига???? Был нормальный Додаток 4 и удобоваримый 1-ДФ. 

Відповісти
  Оцінити
 • 100
 • 0
 • Україна
04.01.21 11:17

Цікаво, а який утриманий із зарплати єдиний внесок включати в поле 19 додатку 1?
Обєднані в один всі податки (ПДФО, ВЗ) чи додадуть ще і ЄСВ із зарплати?

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Україна
04.01.21 11:24

Україна, Все, зрозуміла: додаток 1 для платників єдиного податку.
Для "основної маси" додаток 2

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 5
 • Наталія
04.01.21 12:45

Україна, "Додаток 2 (Д2) формується та подається лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення",

я так зрозуміла, що цей додаток нам не потрібно заповнювати. Чи може не так зрозуміла (((. Ех без півлітри не розбереш.

Відповісти
  Оцінити
 • 10
 • 0
 • Mariya A.
04.01.21 11:18

Не отчет, а "франкенштейн" какой-то!
Я его боюсь! 

Відповісти
  Оцінити
 • 114
 • 0
 • Елена, Мариуполь
05.01.21 11:38

Mariya A.,))), ага!
Я на странице бегунок вниз тяну-тяну, тяну-тяну - ему (отчету) конца нет. С такой же скоростью офигеваю. Отчет показался бесконечным, .

Відповісти
  Оцінити
 • 21
 • 0
 • Людмила
04.01.21 11:54

сделали специально, чтобы по-больше ошибок было
и форму старого изменили с той же причины

Відповісти
  Оцінити
 • 50
 • 1
 • Маруся
04.01.21 12:07

Я одна відчуваю себе неуком, дивлюся на цей звіт і думку гадаю(

Відповісти
  Оцінити
 • 63
 • 0
 • Ірина
10.02.21 15:01

Маруся,чи є ця форма оновленою в медку?де її знайти?

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Шурик
05.01.21 08:52

Маруся,
Не мы эту бредятину вводим, а правящие нами дебилы. 

Відповісти
  Оцінити
 • 27
 • 0
 • Ольга
04.01.21 12:18

Интересно, а ФОПов вносить уже не нужно?

Відповісти
  Оцінити
 • 14
 • 0
 • Марина
04.01.21 13:52

Ольга, вот меня тоже волнует этот вопрос :)И если раньше 1-ДФ можно было подавать порциями (что мы и делали по ЗП и по ФОПам, т.к. 2 разные учетные программы), то теперь как это все слепить в кучу и надо ли вообще лепить.

Відповісти
  Оцінити
 • 17
 • 1
 • Елена
04.01.21 15:54

Марина, Мене теж цікавить це запитання, як бути з порціями
і як подавати копії якщо подаємо звіт в різні податкові

Відповісти
  Оцінити
 • 11
 • 0
 • Тетяна
04.01.21 12:25

Да уж.... Накрутили...Объединили... Потом разъединят на 3 отчета, будет отдельно ЕСВ, отдельно ПДФО, и отдельно Военный сбор. И подавать будем каждую неделю. 

Відповісти
  Оцінити
 • 53
 • 0
 • Шурик
05.01.21 08:56

Тетяна,
Раз в неделю в США когда-то была зарплата. Можем скатится и на раз в день, как было в Веймарской Республике до Адольфа.

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 2
 • Елена.
05.01.21 10:53

Шурик, не дай бог. У них тогда инфляция жуткая была, поэтому зарплату и выдавали каждый день, а то и два раза в день. На следующий день на эти деньги уже ничего нельзя было купить

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Елена, Мариуполь
05.01.21 11:40

Елена.,Э.М. Ремарк "Черный обелиск"?  ))

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Алена
04.01.21 12:56

Тетяна, думаю так и будет, сначала смешали все, наберут штрафов, а потом по просьбе трудящихся снова разделят и опять накрутят и все по кругу, одна радость это чудовище раз в квартал, а не каждый месяц.

Відповісти
  Оцінити
 • 21
 • 3
 • ^^^
05.01.21 12:30

Алена, а ни фига это не радость. Заявку по больничным ФСС не проверит, пенсию уходящему на пенсию не насчитают, пособие по безработице уволившемуся не выплатят и все пойдут к вам то ли за справками, то ли как выше пишут за доп отчетом.

Відповісти
  Оцінити
 • 18
 • 0
 • Светлана
05.01.21 12:42

^^^,соответственно больничные получат с задержкой,пенсию насчитают тоже с большой задержкой и т.д. но плохо в том ,что негатив будут сбрасывать на бухгалтера,который не при делах.Не будешь же объяснять периодичность и сроки подачи отчетности работнику.

Відповісти
  Оцінити
 • 12
 • 0
 • ^^^
05.01.21 13:29

Светлана, никто три месяца больничный ждать не будет, будем либо справки клепать, либо промежуточные отчеты сдавать.

Відповісти
  Оцінити
 • 6
 • 0
 • а у нас
04.01.21 15:35

Алена, ага, якщо у вас немає звільнених, які будуть оформляти допомогу по безробіттю, лікарняних і працівників, які оформлюють пенсію. Всім іншим - "Додатковий" вам в поміч!

Відповісти
  Оцінити
 • 21
 • 0
 • Лариса
04.01.21 14:14

Алена, меня тоже только то, что  раз в квартал и радует.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 4
 • Ніка
04.01.21 14:04

З кожним роком стає веселіше, щоб вони зі своїми ідеями та полегшеннями самі працювали

Відповісти
  Оцінити
 • 39
 • 0
 • злой клоун
04.01.21 16:50

это бизнес попросил (с)

Відповісти
  Оцінити
 • 10
 • 0
 • Леся
04.01.21 17:38

А меня интересует по компаниям пустышкам: если оборотов, сотрудников и зп нет - нужно ли будет подавать этот отчет?  Раньше ЕСВ обязательно нужно было подавать, а 1ДФ не нужно было... А как теперь с эти отчетом...

Відповісти
  Оцінити
 • 6
 • 0
 • Елена
04.01.21 21:34

Леся, а я и ЕСВ не подавала (по ТоВ). Раз в год начисляю 50грн директору и плачу налоги. По пустышкам - ничего подавать не нужно, имхо.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 1
 • Татиана
04.01.21 21:58

Елена, это как же? По 1дф -согласна, пустышки не подаём. Хотя, если раз в год, к примеру за декабрь начислили  директору 50 грн., то эа 4 кв. уже должны подать 1дф. А ЕСВ - один наёмный есть, значит пустую Табл.1 Додатка4 с указанием в шапочке - штатн.един.- 1, полагаю, что нужно сдавать.

Відповісти
  Оцінити
 • 7
 • 0
 • Елена
04.01.21 21:56

Я правильно понимаю, что Д4 будет 3 штуки за каждый месяц квартала? 

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • NATALYA
04.01.21 23:35

Елена, вроде да. Но это какой-то дурдом сделать такой трудоемкий отчёт.

Відповісти
  Оцінити
 • 10
 • 0
 • Ангелина
05.01.21 00:11

Военный сбор теперь к базе для НДФЛ привезен. В общем случае база совпадает. НО! Как быть теперь с ВС с доп.благ?? Для НДФЛ натуральный коэффициент применяется, а что с военным сбором? Без коэффициента или со своим коэффициентом - в любом случае база для начисления будет отличаться от базы для НДФЛ. Какие мысли на этот счет, коллеги?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • *
05.01.21 13:21

Ангелина, мысли таковы, что военный сбор вводился изначально на год. Может, завтра его постигнет судьба фонда чернобыля, если кто помнит. После "обнаружения" кражи этого фонда, фонд прикрыли. И послезавтра опять будут отчетный кракозяблик менять. 

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Стася
05.01.21 09:53

Старый отчет по ЕСВдля юр осиб  не отменили, новый "странный" приняли, наверное будет две формы отчетности -ежемесячная и квартальная.

Відповісти
  Оцінити
 • 7
 • 0
 • Ирина
05.01.21 12:43

Стася, Его не отменили, так как за декабрь еще не сдали отчет

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Киев
05.01.21 10:41

Системно уничтожается все, что было сделано для автоматизации госсектора и уменьшения прослойки чиновников. Кроме того, чем больше отчетов "по требованию" (больничные, увольнения, пенсионеры....) - тем больше вероятность, что бухгалтера их пропустят. Клондайк для штрафов.

Відповісти
  Оцінити
 • 27
 • 0
 • Елена.
05.01.21 11:00

Киев, "клондайк для штрафов" - полностью согласна! У нас в налоговой когда-то сотрудница была, так она реально прямо руки потирала если кто-то проштрафился.

Відповісти
  Оцінити
 • 11
 • 0
 • ^^^
05.01.21 12:32

Чтобы этим законодателям сильно икалось каждый раз, когда я буду материться, сдавая этот чудо отчет. Всех с покращенням.

Відповісти
  Оцінити
 • 21
 • 0
 • Ирина
05.01.21 22:38

^^^, Как говорят у нас в Одессе ,,Не надо мне делать как лучше, оставьте всё как хорошо,,

Відповісти
  Оцінити
 • 43
 • 0
 • Олена Холостенко
05.01.21 13:49

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • Злой бух
05.01.21 18:36

Господи!   чем тебя бухгалтера прогневали, что такая кара упала на нас. Господи! пошли законодателям ума, чтобы они отрезвели.

Відповісти
  Оцінити
 • 29
 • 0
 • Екатерина
08.01.21 20:51

Так теперь этот объединенный отчёт будем подавать раз в квартал? 
Ежемесячно ЕСВ не нужно?
А за декабрь пока ещё на старых бланках сдаем?

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • Виталий
10.01.21 19:38

ФОП 2-я группа. Отчет по ЕСВ 1 раз в год, 1ДФ раз в квартал. Так было раньше. Сейчас тоже нужно будет сдавать 1ДФ и ЕСВ раз в квартал, я правильно понял?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • финмон
10.02.21 19:28

Виталий, этот новый отчет для наемных лиц, а ФОП за себя будет подавать другой отчет, свою декларацию по ЕН и аналог годового ЕСВ, для 2 гр. думаю будет все годовое как раньше, а если ц ФОП есть наемные, то поквартально новый отчет 

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Алена
11.01.21 10:47

Подскажите, а как быть если у тебя филиал?
 

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • ЛВ
12.01.21 14:13

как всегда "покращення" до маразма! А можно было просто в таб.6 добавить 2 колонки: ПДФО и ВЗ и сдавать помесячно и была бы сразу вся картина по работнику видна...Ну как всегда ....соединили рога и копыта и премию получили за "доблесный труд", а нам геморрой ...

Відповісти
  Оцінити
 • 26
 • 0
 • Ірина
18.01.21 13:06

При анализе этого Страшилы получается, что подавать будем Додаток 1 - 3 шт. по одному за каждый месяц, Додаток 4(ДФ) - 3 шт. также с разбивкой по месяцам и лишь Додаток 5 (трудові відносини) - реально квартальый. Недоумение вызывает повторение информации по принятию и увольнению и в Додатке 4 и в Додатке 5. А по поводу заполнения граф "Номер Розрахунку" и "Номер додатка в Розрахунку" - думаю, что выйдет отдельная инструкция. Короче - главное веселье нас ждет в апреле. Поистине - если Бог хочет наказать, то лишает разума. 

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Наталия
18.01.21 14:15

Ірина,Я думаю,главное веселье ждет бухгалтеров ,у которых в январе будут либо больничные ( как у меня) либо оформление пенсии..
Программы не настроены,инструкций четких нет...А у меня еще и вообще первый раз больничный надо будет оформлять(((И так переживаю,как это сделать,а тут "Покращення"

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Ірина
18.01.21 14:48

Наталия, пока работник болеет прогуляйтесь до Вашего ФСС и подпишите с ними договор про электронную отчетность. Тогда сможете по Медку подать заявку-розрахунок, а  позже отчет о выплате. Сам расчет среднедневной для больничных не изменился. Обязательно оформите протокол комиссии. ЕСВ за больничный не забудьте оплатить до 20 февраля (если закроют больничный в январе)  если Фонд задержит выплату. И помните про копейки если выплачиваете через кассу. Все получится!

Відповісти
  Оцінити
 • 7
 • 0
 • Утомленная солнцем
02.02.21 01:02

Ірина, коротко и информативно. Спасибо!

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Наталия
19.01.21 09:06

Ірина, Спасибо огромное))

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • ку-ку-ку-ку
23.01.21 21:58

А якщо подавати "довідковий" звіт, наприклад за січень, то що - тільки з нарахованими одній особі лікарняними? а який термін подання цього довідкового звіту? а як тоді подавати квартальний потім без цієї особи (бо вже подали?) чи потім воно затирається, коли подаєш за квартал "звітний"? тобто сплата податків залишається в ті ж строки, що й були? і ЯКЩО ФСС досить буде заявок-розрахунків, протоколу комісії ТО НАВІЩО ПОДАВАТИ "довідковий" за місяць? О_о

Відповісти
  Оцінити
 • 5
 • 0
 • Валентиа
01.02.21 09:55

Какой дурдом!!! И с каждым годом всё "лучше". Кто это придумал, считает себя таким умным, потому что ему не работать с этими дебильными отчётами.

Відповісти
  Оцінити
 • 4
 • 0
 • Балук
09.02.21 22:08

Скажіть чи подавати мені звіт довідковий , якщо  у мене у штаті є працівник, якому 01 січня виповнилося 60 років і він йде на пенсію?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • бухгалтер
23.02.21 15:19

як " дурень" придумав такий звіт, то нехай і сам його робить ........
 

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • БУХ
01.03.21 09:05

В медке будет отчот ?

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
 • Павло
02.03.21 11:17

а є № цієї форми ?
хотів в https://cabinet.tax.gov.ua/ подивитись , не можу зрозуміти чи вона є?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
 • Татьяна
03.03.21 16:19

Кто-то уже сдавал справочный отчет по болеющим? В Медке формы нет, в электронном кабинете подтянута старая ДФ. 

Відповісти
  Оцінити
 • 0
 • 0
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Середня зарплата: як ви виплату назвете, то… нікого не колишить...
23835 40
Календар бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Додаток
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд