Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


25.05.21
23074 56 Друкувати

Що передбачають урядові податкові зміни 2021 року — деталі законопроєкту

БУХГАЛТЕР.UA пропонує ознайомитися із законопрожктом, яким Уряд намагається змінити норми ПКУ. 

Уряд на засіданні 12.05.2021 року схвалив податкові зміни. Відразу ж Федерація роботодавців розкритикувала очікувані зміни до Податкового кодексу.

Навколо законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" почалися жваві дискусії.

І хоча на сайті ВРУ досі внесений законопроект від Уряду не з'явився, проте із його текстом ознайомлювали частину держорганів та асоціацій бізнесу.

Незалежна асоціація банків України ознайомила із текстом документу та підготувала пропозиції до нього.

Законопроект пропонує:

1) в частині індексації ставок податків:

- ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік збільшити на 5 %;

- ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції за 2020 рік збільшити на 14,5%;

- діючу ставку акцизу за 1 л пива замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи з середньозваженої міцності пива за 2019-2020 роки 4,88 відсотка об'ємних одиниць та індексу споживчих цін за 2020 рік 5%;

2) в частині адміністрування податків і зборів:

- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

- встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов'язань, на час адміністративного або судового оскарження;

- встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон до повного погашення податкового боргу;

- надати право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов'язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях;

3) в частині ПДФО:

- запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості;

- звільнити від оподаткування ПДФО доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва";

4) в частині податку на прибуток підприємств:

- встановити обмеження для великих платників податків на перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі 50% такого непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування;

- запровадити заборону для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належить державі, зменшувати фінрезультат до оподаткування відповідно до пп 139.2.2 ПКУ у разі, якщо визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності не погоджена з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно дозаконодавства;

- встановити коригування фінрезультату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов'язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від'ємне значення об'єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, робіти, послуги);

5) в частині ПДВ:

- встановлення обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України;

- розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об'єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти (рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла враховуючи, що в умовах ринкової економіки ціни на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції);

- запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації НБУ дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам;

- обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції;

- передбачити застосування нульової ставки ПДВ при експорті сільськогосподарських товарів лише після надходження валютної виручки за такі експортовані товари;

- удосконалення податкового законодавства в частині оподаткування ПДВ випадків, коли сільськогосподарські рослини, насадження або тварини ліквідуються у зв'язку з їх знищенням, втратою, загибеллю (падежем) або вимушеним забоєм внаслідок дії обставин непереборної сили;

6) в частині акцизного податку:

- скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної, сонячної та вітрової);

- скасувати процедури призупинення ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів, одночасно уніфікувавши та доповнивши підстави для анулювання ліцензій;

- обмежити накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку, а саме встановити сплату акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок та/або ввезення на митну територію України тютюнових виробів у розмірі, що перевищує 115% середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні дев'ять місяців;

- запровадити звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини та прирівняти таке звітування до податкової декларації;

- перенести на виробників та імпортерів обов'язок сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб'єкти роздрібної торгівлі;

7) в частині екологічного податку:

- ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти збільшити в 2 рази та передбачити їх підвищення у 10 разів у 2030 році (поступово);

- підвищити ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/т до 30 грн/тонну;

- підвищити ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 3 грн/тонну;

8) в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

- розширити базу оподаткування за рахунок забезпечення єдиного підходу до визначення об'єкта оподаткування шляхом класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами з метою усунення можливості платника суб'єктивно визначати вартість корисної копалини;

- запровадити диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts, та опублікованої на офіційному вебсайті Мінекономіки;

9) в частині рентної плати за спеціальне використання води:

- встановити диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод в залежності від 9 районів річкових басейнів замість 14 басейнів річок;

10) в частині плати за землю:

- розширити базу оподаткування за рахунок запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються;

- скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин;

- скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);

- скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім сільськогосподарських угідь, яка використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), земель населених пунктів, інших земель

несільськогосподарського призначення);

11) в частині єдиного податку:

- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;

- збільшити в 2 рази ставки єдиного податку для платників 4 групи (крім ставок для земель водного фонду та земель закритого ґрунту);

- не включати до складу доходу платників єдиного податку першої - третьої групи доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва";

12) в частині транспортного податку:

- зменшити "поріг" середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об'єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів МЗП, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року;

13) в частині військового збору:

- звільнити від оподаткування військовим збором доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".

Крім того, пропонують запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов'язання з 1 гектара такої землі.

Коментарі
 • ИРИНА
25.05.21 08:13

просто, пи....., я так понимаю военный сбор вообще никогда не отменят, это пожизненная кабала для народа нашей страны, есть война,нет войны,пофиг, платите, за что, а хр... его знает. Нет слов, одни ...........((

Відповісти
 • Люмьер
26.05.21 12:23

ИРИНА,
А войну отменят? Как Вы думаете?

Відповісти
 • антифашист
26.05.21 17:03

Люмьер, Украина кому-то объявляла войну??

Відповісти
 • 1
26.05.21 17:39

антифашист,  Или может  Украине кто-то объявлял?

Відповісти
 • 1
26.05.21 16:43

Люмьер, какую войну? Я что-то пропустила? 

Відповісти
 • Анна
02.06.21 14:02

Какую! Гражданскую! Платим за то, чтобы  стреляли в наших же граждан ((((

Відповісти
 • Наталья
26.05.21 10:15

ИРИНА,Но война то ЕСТЬ!

Відповісти
 • Лариса
25.05.21 12:20

ИРИНА, это наихудшее из преполагаемых изменеий, что Вы увидели? серьезно?
или Вы из числа тех, для кого войны нет?

Відповісти
 • 1
26.05.21 16:44

Лариса, а что за война, раскажите?

Відповісти
 • Валерій
31.05.21 16:00

1, поїдь побачиш!

Відповісти
 • *
25.05.21 09:40

ИРИНА,  В 90-е платили 12% от ФОТ в фонд Чернобыля. Когда не удалось обнаружить, куда пропали деньги из этого фонда, и масштабный скандал не удалось скрыть, эти начисления отменили. 1,5% ВС, конечно, скромнее. Но сдается, схема та же. 

Відповісти
 • Люмьер
26.05.21 12:24

*,
А то что полтора года по этому налогу не было ни отчетов и соответственно учета - это как?

Відповісти
 • Юлия
25.05.21 08:20

Прекрасно. Заблокируют НН, если поставщик за пол года не справился с разблокировкой, то покупатель попрощается с налоговым кредитом 

Відповісти
 • Светлана
25.05.21 08:20

особенно "порадовали" п.4,5 и 10

Відповісти
 • Люмьер
26.05.21 12:26

Светлана, 
А вот это не порадовало?
Кроме того, предлагают ввести для собственников и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения минимального налогового обязательства с 1 гектара такой земли.

Відповісти
 • Мрия
26.05.21 16:28

Люмьер, вы правы, таким налоговым обязательством можно регулировать скорость продажи земли ее собственниками физ. лицами.... прям именины души!

Відповісти
 • Наталія
25.05.21 09:02

Светлана, не, самый лучший это п. 2. Пришли налоговики, посмотрели на потолок, доначислили пару милионов - и вы в налогом залоге. Ну а там лет через 5 може суд и выиграете, но что к тому времени останется от бизнеса, которым будет управлять налоговый управляющий?

Відповісти
 • 1
26.05.21 16:47

Наталія, пять лет? Это в каком суде так бысто? У нас по "спрощеному провадженню",  которое за два месяца должно быть рассмотрено, уже четвёртый год пошёл. 

Відповісти
 • Mariya A.
25.05.21 08:39

 "- передбачити застосування нульової ставки ПДВ при експорті сільськогосподарських товарів лише після надходження валютної виручки за такі експортовані товари;"
Що це за хня така? В мене всі експортні контракти на с/г продукцію з відтермінованими платежами.. Це взагалі як??? Реєструю ПН на експорт по ВМД зі ставкою 20%, а після отримання валюти (яка заходить частинами) - РК на 0%? 
А 6 місяців для включення ПН у кредит при тому, що постачальників блокують???
Хворі люди - хто це придумав (((
Починаю закохуватись у Гену Балашова....

Відповісти
 • Валерій
31.05.21 16:02

Mariya A., а перед цим у Зеленського закохалися...?))

Відповісти
 • Ангелина
26.05.21 10:51

Mariya A.,тот же гетманцев и К придумали

Відповісти
 • *
25.05.21 09:37

Сначала надо установить уголовную ответственность от налогового инспектора до начальника ДПС за всю ахинею, по которой рисуют доначисления в актах. А за каждую ошибку инспектора - нехилый штраф, как у бухгалтера. Чтобы налоговые нарушения были действительно налоговыми нарушениями. А не дутыми хотелками властей наполнить бюджет любой ценой. 

Відповісти
 • Мрия
26.05.21 16:29

*, это гениально! просто и гениально. но этого никогда не будет у нас, ибо не выгодно властям.. а как же потом доить бизнес???

Відповісти
 • ВВВ
25.05.21 19:41

*,никогда. Никогда они не введут зеркальную ответственность. Иначе жить тогда фискалам на одну зарплату.

Відповісти
 • *
25.05.21 09:42

Надо ввести налог с оборота, и отменить НДС с налогом на прибыль. Тогда п.2 отпадет сам собой. Заодно и бюджет наполнится из-за простоты учета, и экономия за счет разгона армии фискальных дармоедов. Плюс бонус. Бизнес потянется в Украину. 

Відповісти
 • Наталия
26.05.21 10:38

И чтоб это делал банк автоматически, как комиссию снимал. Тогда и "прокладки" похудеют и цены более адекватными станут

Відповісти
 • Валентина
25.05.21 09:59

не удивляйтесь потом, что весь бизнес в тени после таких законописцев 

Відповісти
 • Андрій
25.05.21 10:43

Просто аху.....особливо, зміни, щодо адміністрування ПДВ, оце так покращення 

Відповісти
 • таки бух
25.05.21 11:34

как всегда.. наср....т  перед отпуском и отдыхать...а бухгалтерам круглое в квадратную дырку втыкать... ппц...

Відповісти
 • *
25.05.21 11:41

Особенно удивил последний абзац))))). Минимальная налоговая нагрузка с с/х земли. А кто будет гарантировать погоду и урожай? Наверное, клоуны решили, что могут управлять Господом Богом. 

Відповісти
 • Olga
25.05.21 12:12

*,
Та ні, дивіться трошки дальше, є гроші- плати податок, не має грошей - продай землю, тільки за ту ціну, яку тобі дадуть, а не скільки вона коштує( як для мене - безцінна!)

Відповісти
 • ООО
25.05.21 12:05

Когда думал ... куда ж еще хуже.... а оказалось есть куда....

Відповісти
 • Женя
25.05.21 12:42

ООО,то лише еще будет... Подождите, эта шобла всех докопаться. 

Відповісти
 • Светлана
25.05.21 13:55

Смотрела конференцию, Господи прости, "преза", сказал "всі повинні сплачувати податки", тоді країна буде розвиватися". Ух ты?!  слова, конечно, хорошие. Но в его исполнении, особенно когда он говорит, что может действовать даже вне закона, таке собі.  То есть, мы должны будем платить налоги со всего, даже с воздуха, а они буду неэффективно (для народа, не для себя) управлять этими деньгами? Большие сомнения, что они видят развитие страны в долгосрочной перспективе, потому что та ахинея, что они придумали в этом законопроекте, только ускорит экономический крах

Відповісти
 • Елена
25.05.21 17:02

Светлана,так этот сучонок туда и поставлен для ускорения экономического краха

Відповісти
 • Наталія
25.05.21 17:22

Елена, зато хоть посмеемся (с)

Відповісти
 • СВЕТЛАНА
26.05.21 10:43

Наталія, кто останется)))

Відповісти
 • Светлана
26.05.21 08:11

"Поздравляю" всех. Теперь мы все налоговонаказуемые,а так как всем! при проверках доначисляют налоги,которые в течение длительного времени мы отбиваем через суды,эти принудительно выведенные суммы из оборота ускорят конец малому бизнесу
( а каков механизм возврата этого залога?)

Відповісти
 • Наталія
26.05.21 09:42

Светлана, к тому времени, как можно будет вернуть скорей всего уже возвращать будет нечего. В ПКУ написано, что податкова застава распостроняется только на имущество в сумме долга, но по факту они включают в заставу ВСЕ. А с налоговым керуючим, Вы должны будете согласовывать любые (кроме выплаты з-ты и оплаты налогового долга) операции. Прикидываете во сколько это обойдется? Дешевле будет все бросить . 

Відповісти
 • Светлана
26.05.21 11:57

Наталія,я согласна.Выживут только те,чьи владельцы вместе заседают или отдыхают.

Відповісти
 • Ксюша
26.05.21 09:12

А как взымать налоги без суда. Это ж беспредел полный . 

Відповісти
 • Аля
03.06.21 08:52

Ксюша, Ну примерно так же, как долг по тому же ЕСВ на сегодня у ФОПа. Яркий тому пример - спящие ФОП. Есть недоимка. Решение ДФС о взыскании, направленное в исполнительную службу и вуаля, блокировка всех банковских счетов. И личных, как физ.лица, в том числе. Ну и маленький нюансик ). Недоимка по ЕСВ не имеет срока исковой давности. 

Відповісти
 • ХХХХ
26.05.21 09:27

главное, хуже не стало и хоть посмеемся (с)

Відповісти
 • 777
26.05.21 09:47

Ну когда уберут этого Гетманцева, он вместо того, что бы ввести налог на выведеный капитал, рушит то что хоть как то работает.

Відповісти
 • Люмьер
26.05.21 12:30

Это награда, всем скакавшим!

Відповісти
 • ХХХХ
26.05.21 13:31

Люмьер,это награда всем любителям поржать и свидетелям зарабатывания Порохом на всем, чём можно было)

Відповісти
 • Елена
26.05.21 12:51

Люмьер, да! Стране теперь полный и окончательный СУГС!!!

Відповісти
 • Олена
26.05.21 12:38

Ксюша, от це саме цікаве, мені здається. Без суда зняли, а там в судах років 2 висить справа... Припустимо виграли справу- спробуй тепер їх повернути .

Відповісти
 • Люмьер
26.05.21 13:46

Олена,
Видите ли без суда снятие, если все как написано в статье, только по согласованному, самоначисленному обязательству!

Відповісти
 • Мрия
26.05.21 16:34

Люмьер, вы сталкивались с беспределом налоговиков?? с подменой деклараций? с аннулированием принято
й деклараций, оооо тут будет поле для деятельности им... 

Відповісти
 • Светлана
26.05.21 13:53

Не успеешь акт прочитать,а в личной карточке уже долг висит на сумму акта. У нас так больше года висел,пока судились.

Відповісти
 • очень злой бух
26.05.21 13:57

я что-то не поняла:  расширение базы налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства (равные условия ведения бизнеса для всех участников рынка жилья учитывая, что в условиях рыночной экономики цены на жилье формируются с учетом спроса и предложения); Это же почем квартиры то будут

Відповісти
 • антифашист
26.05.21 17:09

очень злой бух, квартиры будут в аренду сдавать, собственное жилье - это пережиток "совка" !!

В перспективе — лишение жилья если не всего народонаселения, то его наибольшей и наименее обеспеченной части, преимущественно той, которой крыша над головой чаще всего досталась от «проклятой советской власти», преимущественно раздававшей жилье «безвозмездно, то есть даром». Тот факт, что в самой бедной стране Европы, каковой является Украина, значительная, аномально высокая по меркам «просвещенного Запада» часть населения имеет собственное жилье в личной частной собственности, надо полагать, не дает спокойно спать очень многим как внутри Украины, так и за ее рубежами.
Ведь известно, что на «просвещенном Западе» процент собственников жилья существенно меньше, чем в «отсталой Украине», и подавляющее большинство живет в арендованном. (с)

Відповісти
 • Валерия
26.05.21 16:38

очень злой бух, тоже обратила внимание, ожидать дополнительно взлета цен на недвижимость?

Відповісти
 • Непогода
26.05.21 14:48

Что значит всего рынка жилья? Это и вторичка тоже? или только от застройщиков?

Відповісти
 • Олена
26.05.21 18:04

З приводу ринку житла, думаю, що хочуть одкладати ПДВ всі опрації, бо зараз існує звільнення  від оподаткування ПДВ вторинної передачі квартир власникам.
 

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
107947 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно