Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


03.06.21
15312 49 Друкувати

Податкова реформа - 2021: законопроєкт вже в Раді

12 травня на засіданні Уряду було представлено новий законопроєкт, яким пропонується внести низку змін до ПКУ. Денис Шмигаль, Прем‘єр-міністр України, вважає, що цей документ дасть змогу збільшити щорічні надходження в бюджет до 60 млрд грн. Уряд закриває прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні.

Законопроєкт зареєстровано у ВРУ за № 5600.  

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів:

в частині індексації ставок податків

 • ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік збільшити на 5 %;
 • ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції за 2020 рік збільшити на 14,5%.

Індекси споживчих цін (105 %) та цін виробників промислової продукції (114,5 %) за 2020 рік надіслано Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України листом від 15.04.2021 № 3011-02/22956-03;    

Крім того, відповідно до міжнародних зобов’язань України, проектом пропонується змінити підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво. Так, згідно додатку ХХVIII Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Україна зобов’язана привести норми власного законодавства у відповідність до Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Статтею 3 вказаної Директиви встановлено, що акцизний податок, що справляється з пива, встановлюються в залежності від фактичної міцності готової продукції. При цьому, в Україні ставка акцизу на пиво визначена за 1 л готової продукції.  Приведення правил оподаткування пива у відповідність до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, також передбачено пунктом 118 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165.

Тому, у законопроєкті пропонується діючу ставку акцизу за 1 л пива, замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи з середньозваженої міцності пива за 2019-2020 роки 4,88 відсотка об’ємних одиниць та індексу споживчих цін за 2020 рік  5%;

в частині адміністрування податків і зборів:

- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

- встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, на час адміністративного або судового оскарження;

- встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон до повного погашення податкового боргу;

- надати право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях;

в частині податку на доходи фізичних осіб:

- запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості;

- звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

- зменьшення розміру земельної ділянки з 2 до 0,5 гектара з метою звільнення від оподаткування продажу власної сільськогосподарської продукції;

в частині податку на прибуток підприємств

- встановити обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п’ятдесяти відсотків такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування;

-   запровадити заборону для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, зменшувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень підпункту 139.2.2. пункту 139.2 статті 139 Кодексу у разі, якщо визначення методів обчислення  величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності не погоджена з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до законодавства;

-встановити коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, робіти, послуги);

в частині податку на додану вартість:

-  встановлення обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, у разі придбання та/або імпорту товарів, що у подальшому постачаються на митній території України;

-  розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти (рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла враховуючи, що в умовах ринкової економіки ціни на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції);

-  запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного золота) фізичним та юридичним особам;

обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції. У разі блокування ПН/РК цей строк переривається на період блокування. 

- застосування штрафу у розмірі 40% суми ПДВ за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 180 календарних днів. У разі порушення строку реєстрації на 181 і більше календарних днів застосовується штраф у розмірі 50%

в частині акцизного податку:

- скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел);

- скасувати процедури призупинення ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів, одночасно уніфікувавши та доповнивши підстави для анулювання ліцензій;

- обмежити накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку, а саме встановити сплату акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок та/або ввезення на митну територію України тютюнових виробів у розмірі, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні дев’ять місяців;

- запровадити звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини та прирівнятитаке звітування до податкової декларації;

- перенести на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі;

в частині екологічного податку

- ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшити в 1,6 рази та передбачити їх підвищення у 8 разів у 2029 році (поступово);

- підвищити ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/т до 30 грн/тонну;

- підвищити ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну;

в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

- розширити базу оподаткування за рахунок забезпечення єдиного підходу до визначення об’єкта оподаткування шляхом класифікації видобутої мінеральної сировини згідно з галузевими вимогами з метою усунення можливості платника суб’єктивно визначати вартість корисної копалини;

- запровадити диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts, та опублікованої на офіційному вебсайті Мінекономіки;

- встановити коригування бази оподаткування руд заліза на коефіцієнт сухої ваги товарної продукції (0,9);

в частині рентної плати за спеціальне використання води

-   встановити диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод в залежності від 9 районів річкових басейнів замість 14 басейнів річок;

в частині плати за землю:

- розширити базу оподаткування за рахунок запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності на які не оформлено, але вони фактичного використовуються;

- скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);

- скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім  сільськогосподарських угідь, яка використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення);

в частині єдиного податку:

- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;

- не включати до складу доходу платників єдиного податку першої – третьої групи доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

в частині військового збору:

- звільнити від оподаткування військовим збором доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва».

Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов’язання з 1 гектара такої землі.

 

Коментарі
 • Грустьтоскапечаль
03.06.21 10:48

Очередная ложь, трын***ж и провокация. Крупный бизнес они тронут и налоги платить заставят, хаха три раза. Опять мелкий и средний бизнес будут кошмар ть плюс за нас возьмутся. Ничего хорошего ждать от этих идиотов у власти не приходится... 

Відповісти
 • хрюн сальный
03.06.21 16:05

Грустьтоскапечаль, ну и хорошо пусть ,как следуют кошмарят. Думали  вас не коснется,когда все тихо молчали и сопели в две дырочки. так вам,рагулям и надо.

Відповісти
 • Інна
03.06.21 11:06

очередной прорыв днища

Відповісти
 • Ірина
03.06.21 11:19

И пришел нам пип*ц
,крупный бизнес как работал так и будет.... а мелкий и средний закошмарят.... локдаунами всех не выдавили с рынка....значит не мытьем так катаньем нас додавливают....целенаправленно

Відповісти
 • Ірина
03.06.21 11:29

- застосування штрафу у розмірі 40% суми ПДВ за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 180 календарних днів. У разі порушення строку реєстрації на 181 і більше календарних днів застосовується штраф у розмірі 50%.
....брависсимо....и это в условиях пандемии.... когда люди-человеки-бухгалтера.....могут болеть....организации с 1 бухгалтером - респект .... бухгалтер не человек-доказано еще раз

Відповісти
 • Диана
03.06.21 13:39

Ірина,Так во время карантина этот штраф слава богу не действует  )) п. 521 подразд. 10 разд. ХХ Налогового кодекса
 . Или и эту статью уберут?

Відповісти
 • Евгения
03.06.21 11:48

Мне понравилось о земле. Ничего не имею против оплаты за неё(аренда, налог), но за оформленную. А кто будет определять используется она фактически или нет? Кто будет устанавливать ставку налога (и почему налога, а не аренды)? Кто будет определять размер используемой земли? Бардак-с, господа...

Відповісти
 • Людмила
05.06.21 11:42

Евгения, нет, они имели в виду, если нет права собственности, а есть Свидетельство на постоянное использование земли- это в лихие 90-е выдавали.

Відповісти
 • Наталія
04.06.21 08:57

Евгения, зачем задавать такие сложные вопросы??? как ДПС понравится -так и будут делать, а мы платить :)

Відповісти
 • Облікове Діло
03.06.21 12:04

З вектором все зрозуміло та очікувано, хоча й сумно.
Питання до 911 - навіщо слово "реформа" у заголовку?
Навіть ініциатори цього грабежу не використовують цього слова.

Відповісти
 • Ірина
03.06.21 12:24

Облікове Діло,здирництво чистої води

Відповісти
 • Светлана
03.06.21 12:34

Ірина, хуже. И еще залог на время оскарження,а это дело очень долгое. Веревку на шею осталось и...

Відповісти
 • НН
03.06.21 18:51

Светлана, вот видимо для этого они усиленно собирают инфо по 20-опп

Відповісти
 • Ольга
03.06.21 12:35

НДФЛ возьмите 40процентов с заработной платы 1000000грн  и выше,на пиве не разбогатеешь.

Відповісти
 • Наталія
04.06.21 08:58

Ольга, нету таких зарплат, вся страна через ФОПы платит

Відповісти
 • Юрий
03.06.21 12:38

Можно сделать проще. Открыл юр. лицо - автоматически вешать налоговый долг в 100500 миллионов и арестовывать имущество  участников и директора до момента погашения.

Відповісти
 • Валентина
03.06.21 12:54

Хоть покайтесь, перед остальными,  73 процентные   избиратели, вы наши.  

Відповісти
 • Иван
03.06.21 17:57

Валентина, если бы поставили Порошенко и табуретку, то выиграла бы табуретка. Хотя да, как человек который Зе симпатизировал, я искренне расскаиваюсь. 

Відповісти
 • Диана
03.06.21 13:43

Валентина, походу тут от нашей власти ничего не зависит, кого бы не избрали. 
Я вот вообще не голосую, потому что не верю никому :) Туда нормальные даже и не попадают :)

Відповісти
 • Наталія
04.06.21 08:59

Диана, ага, а от кого зависит? От рептилоидов?

Відповісти
 • Диана
04.06.21 12:53

Наталія,навеерное :). От тех, кто нашей властью управляет :)

Відповісти
 • Наталія
04.06.21 17:10

Диана, так кто управляет?????

Відповісти
 • Людмила
05.06.21 11:44

Наталія, америкосы!

Відповісти
 • павло
03.06.21 13:02

в частині адміністрування податків і зборів. Ось це повний беспредел.
Ти ще БУДЕШ з ними судитися -РОКИ- а заставу на тебе вже повісять. Дякую.

Відповісти
 • антифашист
03.06.21 14:36

так.. а где про реформу прочитать? то что читаю - это беспредел! 

Відповісти
 • Елена
03.06.21 14:46

Одним словом налоговикам дали быть не только проверяющим органом но и колекторами-вышибалами!!!
Проще выдать им сразу автоматы - кто дань не заплатил расстрел на месте!!!
Каждый пункт лучше предыдущего:
1. Если человек уезжает на ПМЖ заграницу и продает дом, дачу, гараж - написали только о НДФЛ на третью недвижимость, а ВС чё забыли???
2.в КТ включать можно в течении полугода - зачем им кредит!? Главное обязательства!!!
3. Налоговые обязательства с 1га - совсем с ума сошли? Это чтоб люди продали свои паи последние????
4. Эко налог, штраф за НДС, перенос убытков и все прочее в этом бреде - ЭТО УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ??? Им воровать уже не чего, так они скоро налог на воздух внесут? Почему бы им не заняться тем, что заводы и фабрики частные и гос-ные ЗАС*АЛИ так воздух и воду, что скоро одни инвалиды будут жить в Украине!!!??? Может их лучше контролировать и штрафовать больше?
Задол*али из нас прид*рков делать! Пусть свои зарплаты и премии урежут!

Відповісти
 • Людмила
05.06.21 11:46

Елена, Всем смотреть мультик "Чиполлино" !!! Ежедневно!!! И попам в церкви велеть "Чиполлино" читать! 

Відповісти
 • антифашист
03.06.21 15:58

Верховная Рада Украины пропалила законопроект о запрете героизации военных преступников и легализации нацизма (с) какие ещё нужны доказательства? у власти фашисты.

Відповісти
 • злой клоун
03.06.21 20:50

верните Азарова!

Відповісти
 • Александр
04.06.21 06:47

злой клоун,
Азаров тоже фашист, он всю эту заразу расплодил. Его хозяин Ахметов - главный фашист, который хозяин и Вовочки тоже.

Відповісти
 • Наталья
03.06.21 22:01

А не пробовали кроме Порошенко и " табуретки " рассмотреть на президента другие кандидатуры ?  Подумайте,там есть нормальные претенденты ( кроме Кличко конечно ) .

Відповісти
 • Ксюша
04.06.21 09:41

Наталья, даже если и табуретку поставить , результат тот же будет. Нормальный туда не пройдет . У него денег нет в таком количестве. Надо признать что это наш менталитет.  

Відповісти
 • Иван
04.06.21 09:17

Наталья, огласите весь список пожалуйста 

Відповісти
 • Наталія
04.06.21 09:02

Наталья, да, лучший кандидат -Кива!

Відповісти
 • Просто
04.06.21 11:11

    Предлагаю ввести в налоговый кодекс два понятия:
налоговая национализация и налоговый расстрел через налоговый арест.
    На будующее : надо узаконить "налоговое рабство", "налоговая мзда" и "налоговая маза". 
    Хотя и без них понятно кто  у власти.

Відповісти
 • Anton
04.06.21 11:33

то хотят обложить НДС продажу на вторичке недвижимости?

Відповісти
 • Олена
04.06.21 12:05

надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду; ШТААААА???? Какая то Маруся ,по своему усмотрению,будет без суда и следствия вершить "правосудие"???а как же принцип доказательности?

Відповісти
 • Ква
04.06.21 12:31

Олена,  "  борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, ... это предприятие само декларирует налог и  само же его не платит...причем тут  Маруся

Відповісти
 • Светлана
07.06.21 09:37

Ква, а вы в электронном кабинете часто реальные цифры видите? Что-то начислят потом и арестуют, а пока разберетесь-посудитесь - банкрот/ Пока нет криминальной ответственности должностных лиц ДПС за причинение неправомерными действиями убытков - так и будет 

Відповісти
 • Оксана
04.06.21 12:08

Слово "реформа" уже вызывает только рвотный рефлекс (((

Відповісти
 • павло
04.06.21 12:10

Щось у нас тема помінялась. Поменше політики бажано. Дякую.

Відповісти
 • Вадим
04.06.21 22:59

павло, мама, а почему нас ведут на расстрел? Доченька, я не интересуюсь политикой(с)

Відповісти
 • Людмила
05.06.21 11:51

Вадим, да-да, это уже проходили, когда уничтожали евреев в конце 30-х начале 40-х

Відповісти
 • Марина
04.06.21 12:37

в частині військового збору:


Крім того, пропонується запровадити для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімального податкового зобов’язання з 1 гектара такої землі.


Слов - нет!


 

Відповісти
 • антифашист
04.06.21 14:45

Марина,

Военный сбор – 1,5% с доходов физических лиц – был ВРЕМЕННО введен на 5 месяцев (с 3 августа 2014 до 1 января 2015).
ВОЕННЫЙ СБОР НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ФИНАНСИРОВАНИЮ АРМИИ И ОБОРОНЫ.
Это не целевой сбор и поступления от военного сбора не привязаны к расходам Министерства обороны.
Военный сбор поступает в общий бюджетный котел (общий фонд госбюджета), в нем и растворяется.
Другими словами, введение и существование военного сбора означает просто повышение налогового бремени на доходы физических лиц:
за 7 лет, правительство отобрало у граждан $5 млрд (130 млрд грн) с помощью военного сбора, который к военным не имеет никакого отношения (с)Відповісти
 • Светлана
07.06.21 09:39

антифашист, и принуждение крестьян избавиться от "лишней" земли, проходили уже в СССР налоги на фруктовые деревья и прочая

Відповісти
 • Мария
08.06.21 11:32

что значит возможных нарушений?? нарушение или есть или его нет.изменения направлены истребление бизнеса

Відповісти
 • Олена
11.06.21 20:45

Чем дольше я работаю  бухгалтером-все хуже и хуже:налоги давят, НДФЛ , вообще, для всех 18%,не важно минималка или 20000 тысяч грн...или....
Законы принимают-меняют-отменяют..,.отчеты,формы и т.д.  не  отработанные.Просто УЖАС!!!

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
107947 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно