Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.05.14
1091 9 Друкувати

Порядок заполнения налоговой отчетности по НДС по операциям поставки лекарственных средств и медицинских изделий

   Тимчасово, до внесення змін до форм податкової звітності, в податковій декларації з податку на додану вартість з позначкою 0110 та у розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), в яких відображаються операції з постачання/придбання лікарських засобів та медичних виробів, у полі „номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість” проставляється цифра „7”. Така цифра проставляється незалежно від того, чи в декларації відображаються виключно операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів, чи також відображаються операції з постачання/придбання інших товарів/послуг за іншими ставками податку на додану вартість.
   
   Податкові зобов’язання
   
   Операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів відображаються в такій декларації в рядку 2.2 „Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою” розділу І декларації. У колонці А рядка 2.2 розділу І декларації вказуються обсяги постачання лікарських засобів та медичних виробів без урахування податку на додану вартість, у колонці Б цього рядка вказується сума податку на додану вартість, обчислена у розмірі 7 відс. від значення колонки А.
   
   Придбані до 01.04.2014 лікарські засоби та медичні вироби реалізуються, починаючи з 01.04.2014, із нарахуванням податку на додану вартість за ставкою 7 відс., незалежно від того, що їх придбання здійснювалося в умовах дії пільгового режиму оподаткування.
   
   Операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів , які відображаються в рядку 2.2 декларації, розшифровуються в розділі І додатка 5 (Д5) у розрізі контрагентів у розділі „Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою (рядок 2.2 декларації)”.
   
   При цьому в графі 2 таблиці відображається індивідуальний податковий номер покупця (найменування покупця не зазначається).
   
   У графі 3 відображається період складання податкових накладних (місяць складання, а не конкретна дата (наприклад, 04.2014).
   
   У графі 4 відображається обсяг операцій з постачання на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 відс., за кожним контрагентом. Для заповнення графи 4 використовуються дані з графи 10 розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у розрізі кожного контрагента.
   
   У графі 5 відображається сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість, нарахована за ставкою 7 відс., за кожним контрагентом. Для заповнення графи 5 використовуються дані з графи 9 розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у розрізі кожного контрагента.
   
   Якщо протягом звітного періоду було здійснено кілька операцій з постачання товарів одному контрагенту із застосуванням однієї ставки податку до таких операцій, то їх слід підсумувати та внести до одного рядка додатка Д5. У разі якщо платник податку здійснює операції з постачання товарів одному контрагенту із застосуванням ставок податку 7 відс. та 20 відс., то такі операції відображаються в додатку Д5 окремо.
   
   У графах 4 та 5 рядка „Інші” відображається загальний обсяг постачання на митній території України операцій, що оподатковуються за ставкою 7 відс., за звітний період за податковими накладними, складеними протягом звітного податкового періоду. Обидва примірники таких податкових накладних залишаються у продавця (підстави та правила складання таких податкових накладних визначені пунктом 10 Порядку з заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів від 14.01.2014 № 10, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 185/24962 (далі - Порядок № 10).
   
   Податковий кредит
   
   Операції з придбання лікарських засобів та медичних виробів, при придбанні яких постачальником був нарахований/сплачений податок на додану вартість, а також інших товарів/послуг, які придбані з податком на додану вартість, відображаються в розділі II декларації в такому порядку:
   
   при придбанні на митній території України
   
   - в рядку 10.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/послуги використовуються (призначені для використання) в оподатковуваних операціях (за ставкою 0 відс., 7 відс. або 20 відс.);
   
   - в рядку 10.2, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/послуги використовуються (призначені для використання) виключно у звільнених від оподаткування операціях чи в операціях, які не є об’єктом оподаткування;
   
   - в рядку 14.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/послуги використовуються (призначені для використання) в операціях, які не вважаються господарською діяльністю;
   
   - в рядку 15, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/послуги використовуються (призначені для використання) одночасно в оподатковуваних операціях (за ставкою 0 відс., 7 відс. чи 20 відс.) та у звільнених від оподаткування операціях чи в операціях, які не є об’єктом оподаткування;
   
   при ввезенні на митну територію України
   
   - в рядку 12.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та і ниті товари/послуги використовуються (призначені для використання) в оподатковуваних операціях (за ставкою 0 відс., 7 відс. або 20 відс.);
   
   - в рядку 13.1, якщо лікарські засоби, медичні вироби та інші товари/послуги використовуються (призначені для використання) у звільнених від оподаткування операціях чи в операціях, які не є об’єктом оподаткування;
   
   - в рядку 14.1, якщо такі лікарські засоби та вироби медичного призначення використовуються (призначені для використання) в операціях, які не вважаються господарською діяльністю.
   
   Операції з придбання лікарських засобів та медичних виробів, які відображаються в розділі II декларації, розшифровуються в Розділі II додатка 5 (Д5) в розрізі контрагентів у відповідних розділах залежно від напряму використання таких товарів (в оподатковуваних чи не оподатковуваних операціях).
   
   При цьому в графі 2 таблиці відображається індивідуальний податковий номер постачальника, у графі 3 відображається період складання податкових накладних.
   
   У графі 4 відображається обсяг операцій з придбання на митній території України товарів, постачання яких здійснюється з нарахуванням податку на додану вартість за ставкою 7 відс., у розрізі кожного контрагента.
   
   У графі 5 відображається сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) постачальнику за ставкою 7 відс., у розрізі кожного контрагента.
   
   Особливості оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів
   
   Якщо перша подія операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів (або оплата товару або його відвантаження) відбулася до дати запровадження оподаткування таких операцій за ставкою 7 відс. (до 1 квітня 2014 року), то на дату настання другої події (після 1 квітня 2014 року) сума податку не нараховується. При цьому таку операцію необхідно було відобразити в податковій звітності за звітний (податковий) період, на який припадає дата здійснення першої події (до 1 квітня 2014 року).
   
   При проведенні операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти податкові зобов’язання не нараховуватимуться лише у випадку, якщо першою подією була їх оплата, яка відбулася до 1 квітня 2014 року (згідно з пунктом 187.7 статті 187 розділу V Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з постачання за бюджетні кошти є дата оплати). Якщо оплата за поставлені до 01.04.2014 за рахунок бюджетних коштів лікарські засоби та медичні вироби проводиться з 01.04.2014, то на дату оплати нараховується податок на додану вартість за ставкою 7 відсотків.
   
   При зміні напряму використання, у випадку, коли лікарські засоби та медичні вироби призначалися для використання в оподатковуваних операціях, але фактично були використані у звільненій від оподаткування операції, сума податку на додану вартість, сплачена/нарахована при їх придбанні, із складу податкового кредиту не виключається, але здійснюється нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу. Наприклад, партію ліків було призначено для реалізації через роздрібну торговельну мережу аптек, але вони були використані при наданні послуг з охорони здоров’я, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
   
   Якщо при придбанні в одному звітному періоді лікарських засобів та медичних виробів суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) постачальникам таких товарів, не були включені до складу податкового кредиту (придбання здійснювалось для подальшого використання у звільнених від оподаткування податком на додану вартість операціях), то в разі використання таких лікарських засобів та медичних виробів у наступних звітних періодах в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки такі суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту звітного періоду, протягом якого відбулось використання вказаних товарів в оподатковуваних операціях (пункт 198.5 статті 198 розділу V Кодексу).
   
   У разі якщо при придбанні лікарських засобів та медичних виробів, так само, як і при придбанні інших товарів/послуг, була сплачена/нарахована сума податку на додану вартість, і такі товари (у тому числі лікарські засоби, медичні вироби) частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час придбання таких товарів, яка відповідає частці їх використання в оподатковуваних операціях. Правила такого розподілу встановлені статтею 199 розділу V Кодексу.
   
   Якщо з 01.04.2014 згідно з умовами договорів змінюється вартість (ціна) лікарських засобів та медичних виробів, поставлених до 01.04.2014 в режимі звільнення від оподаткування податком на додану вартість (крім поставлених та не оплачених до 01.04.2014 за рахунок бюджетних коштів лікарських засобів та медичних виробів), то суми податку на додану вартість за такою операцією не нараховуються і в розрахунку коригування, що складається до податкової накладної, не зазначаються. Постачальником лікарських засобів та медичних виробів такі коригування відображаються в рядку 8.1.1 розділу І декларації, а покупцем - в рядку 16.1.1 розділу II декларації.
   
   За матеріалами листа Міндоходів України від 06.05.2014 № 10295/7/99-99-19-04-02-17
За матеріалами ГУ Міндоходів у Рівненській області
Рубрика:
Коментарі
  • Ольга
08.05.14 10:30

спасибо огромное, очень вовремя!!!!!

Відповісти
  • нет слов...
08.05.14 14:40

При проведенні операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти податкові зобов’язання не нараховуватимуться лише у випадку, якщо першою подією була їх оплата, яка відбулася до 1 квітня 2014 року (згідно з пунктом 187.7 статті 187 розділу V Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з постачання за бюджетні кошти є дата оплати). Якщо оплата за поставлені до 01.04.2014 за рахунок бюджетних коштів лікарські засоби та медичні вироби проводиться з 01.04.2014, то на дату оплати нараховується податок на додану вартість за ставкою 7 відсотків. Как понимать? т.е. 05.04 поступило 1000 грн от бюджетников за медикаменты отгруженые в марте.то НДС из 1000 грн вытягивать? и оно будет=65,42 грн.или предлагают за счет своей прибыли сверху на 1000 грн накрутить НДС и оно будет =70 грн.??

Відповісти
  • Александра
08.05.14 18:57

Есть два варианта: 1. Оставляете все как есть и тогда за счет своих средств платите 70 грн.; 2. Согласовываете со своим покупателем изменение цены на 934,58 грн., НДС = 65,42 грн. Итого 1000 грн. Думаю, что большинство пойдет именно на второй метод.

Відповісти
  • Катрина
09.05.14 08:53

и когда же теперь будет обновление 1с? в кабинете пользователя пока нет планируемой новой версии((

Відповісти
  • Андрей
11.05.14 21:55

Самое главное .Как отобразить данную операцию в отчётности по НДС со ставкой 7%? Если поставка в бюджетную организацию данного товара без НДС отображалась в период до 01.04.2014 Пример: Поставка январь 2014 -отображено в РНН , Д5 и Деларации НДС Оплата на сегодня не получена.

Відповісти
  • Наталья
12.05.14 12:02

"Операції з постачання лікарських засобів та медичних виробів відображаються в такій декларації в рядку 2.2 „Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою” розділу І декларації. У колонці А рядка 2.2 розділу І декларації вказуються обсяги постачання лікарських засобів та медичних виробів без урахування податку на додану вартість, у колонці Б цього рядка вказується сума податку на додану вартість, обчислена у розмірі 7 відс. від значення колонки А." Прочитала данный опус- полезла в декларацию и..... Печалька! Строка 2.2 столбец Б вообще никакими цифрами не заполняется- стоит там нолик, круглый и красивый. Звоню в налоговую( с надеждой)- говорят , что надо таки в строку 1 все это дело впендюривать. Кто в курсе- поделитесь? А в Д5 как это все непотребство разделять?

Відповісти
  • Tovtovarish
14.05.14 11:29

Коллеги, а что вы делаете с запоздалыми мартовскими НН от поставщиков? Компания занимается продажей лекарств. С 1 апреля эти операции облагаются НДС по ставке 7%. До этого - освобождались, компания распределяла входной НДС по коэффициенту. Готовим деку по НДС за апрель. Возник вопрос по поводу отражения налогового кредита по входному НДС по налоговым накладным на закупки, оформленным до 1 апреля (мартовские НН, полученные с опозданием). Вариант 1. Включаем в НК полностью в апрельской деке(аргумент - включаем в деку в апреле, а в апреле нет продаж освобожденных от НДС) Вариант 2. Включаем в НК по коэффициенту в апрельской деке (аргумент - если бы это делали своевременно в марте, то использовали бы коэффициент). По результатам года будет перерасчет коэффициента НДС и сможем частитично восстановить кредит. Прошу прокомментировать/покритиковать/предложить другие подходы

Відповісти
  • Ева
15.05.14 12:38

Я приняля решение и оставляю распределение по к-ту, который был на 01/01/14., т.к есть теперь все : 20%, 7%, экспорт 0% , и без НДС... Методики перераспределения нет. Думаю к концу года придумают, в законодательной базе тоже нет изменений по часть определения к-та, так что менять его самостоятельно- чревато штрафными санкциями. Его нужно менять через додаток 7, а он заполняется либо в момент возникновения операций, либо по концу года... Все, что шло 100% неделимо на льготируемую продукцию- выделяю 7% и беру в кредит, дабы хоть тут сократить потери. Не знаю как поведет себя дод 7, буду впихивать как-то , думаю, что прйдет как распределенный по 1и 2 таблице кредита. Хотя руки чешутся сделать по варианту 1 предыдущего бухгалтера,все засунуть в кредит в полном объеме, но тогда придется по году доплачивать а не восстанавливать. проще было, если бы не было без НДС, но у меня они есть, а посему я пока еще не придумала для себя, как пересчитать к-ент и за какой период. Думаю, что по концу года они должны будут изобрести и методику и новые таблицы.... Кто что думает и делает, пишите пожалуйста, думаю коллегиально практики решат проблему сами быстрее, чем наши законотворцы...

Відповісти
  • Ева
15.05.14 13:06

У графах 4 та 5 рядка „Інші” відображається загальний обсяг постачання на митній території України операцій, що оподатковуються за ставкою 7 відс., за звітний період за податковими накладними, складеними протягом звітного податкового періоду. Обидва примірники таких податкових накладних залишаються у продавця (підстави та правила складання таких податкових накладних визначені пунктом 10 Порядку з заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів від 14.01.2014 № 10, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 185/24962 (далі - Порядок № 10).-ЭТО ЧТО ЗА НОВШЕСТВО? Т,Е НЕ ВЫДАВАТЬ КОНТРАГЕНТАМ НН С УКАЗАНИЕМ 7% НДС? ТАК ОНИ НЕ ВЫДАЮТСЯ ТОЛЬНО НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ...... Ну при буквальном прочтении это так.... Мы конечно все всем выдавали, но они хоть анализируют, что они пишут или это я уже так читаю...

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Як працюватиме заборона виїзду директора за кордон ...
4752 0
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам