Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


02.11.21
13015 9 Друкувати

Зміни від Держстату: скасування окремих форм звітності та запровадження нових у наступному році

Ще у вересні ми писали про оприлюднення Держстатом Календаря та Альбому форм державних статистичних спостережень на 2022 рік.   

2022 рік ще не почався, а Держстат вже вносить зміни у подання статзвітності у наступному ріці.

З прикрістю констатуємо, що обіцяного  скорочення статистичної звітності знов не відбулося. Скасувавши дві форми, Держстат затвердив сім нових та вніс безліч змін у інші форми звітності. Крім того, для деяких звітів змінено строки подання.

Детально про всі зміни дивіться у таблиці нижче.

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2022 рік

з/п

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

змінено строк подання:

1.

Звіт про обсяг оптового товарообороту (25.06.2021 № 147)

1-опт

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

2.

Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 № 176)

4-мтп

місячна

не пізніше 6-го числа місяця, наступного за звітним

3.

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (25.06.2021 № 151)

1-П

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

4.

Обстеження інноваційної діяльності  промислового підприємства (25.06.2021 № 171)

1-інновація

(один раз на два роки)

не пізніше 05 березня

5.

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (25.06.2021 № 162)

2-ТП (повітря)

річна

не пізніше 20 лютого

змінено періодичність подання:

1.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (22.06.2021 № 122)

1-заборго-ваність (ЖКГ)

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

скасовано подання форм:

1.

Звіт про роботу аспірантури (01.09.2021 № 227)

1-нк

річна

не пізніше 20 січня

2.

Звіт про виконання державного замовлення (06.07.2021 № 181)

1-держза-мовлення

квартальна

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)

 1-ОРС (ТМ) 

один раз на п'ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)

2-ОРС (ТМ)

один раз на п'ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)

2-ОРС (ТМ-П)

один раз на п'ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

4.

Анкета обстеження економічної діяльності підприємства

 

 Анкета № 1-РСО (вд) 

(1 раз на рік)

не пізніше 20 серпня

5.

Анкета обстеження стану економічної активності підприємства

 

Анкета № 1-РСО (актив)

(1 раз на рік)

не пізніше 20 вересня

6.

Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва (19.10.2021 №261)

1-ЗЕЗ (буд)

річна

не пізніше 28 лютого

7.

Звіт про ціни виробників послуг (09.11.2020 № 320 (у редакції наказу Держстату від 14.07.2021 № 191))

1-ціни (послуги)

квартальна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

1.

Анкета домогосподарства (05.04.2021 № 69 (у редакції наказу Держстату від 06.07.2021 № 178))

1-ОРС

місячна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Анкета обстеження робочої сили (05.04.2021 № 69)

2-ОРС

місячна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Звіт із праці (25.06.2021 № 135)

1-ПВ

місячна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт із праці (25.06.2021 № 135)

1-ПВ

квартальна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

5.

Звіт про заборгованість з оплати праці (25.06.2021 № 136)

3-борг

місячна

не пізніше 7-го числа кожного місяця

6.

Запитальник основного інтерв’ю (06.07.2021 № 179)

2-УЖД

один раз на рік

у термін, установлений територіальним органом Держстату

7.

Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства (05.04.2021 № 70)

5-УЖД

квартальна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

8.

Стан здоров’я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого користування (05.04.2021 № 70)

Анкета № 2

один раз на два роки

у термін, установлений територіальним органом Держстату

9.

Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до інформаційно-комунікаційних технологій (05.04.2021 № 70)

Анкета № 3

один раз на рік

у термін, установлений територіальним органом Держстату

10.

Житловий фонд станом на 1 січня 20__  року (22.06.2021 № 121)

1-житлофонд

річна

не пізніше 28 лютого

11.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (25.06.2021 № 133)

2К-П

місячна

не пізніше 10 числа звітного місяця

12.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) (25.06.2021 № 133)

2К-П інв

два рази на рік

не пізніше 10 квітня, 10 жовтня

13.

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства (25.06.2021 № 133)

2К-С

квартальна

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

14.

Обстеження ділової активності будівельного підприємства (25.06.2021 № 133)

2К-Б

квартальна

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

15.

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (25.06.2021 № 133)

2К-Т

квартальна

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

16.

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг (25.06.2021 № 133)

2К-СП

квартальна

не пізніше 10 числа першого місяця звітного кварталу

17.

Структурне обстеження підприємства (15.09.2021 № 233)

1-підприєм-ництво

річна

не пізніше 28 лютого

18.

Структурне обстеження підприємства (25.06.2021 № 132)

2-підприєм-ництво

річна

не пізніше 28 лютого

19.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (25.06.2021 № 131)

1-Б

річна

не пізніше 9 лютого

20.

Звіт про обсяги реалізованих послуг (25.06.2021 № 146) 

1-послуги

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

21.

Звіт про товарооборот торгової мережі (25.06.2021 № 148)

1-торг

місячна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

22.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (25.06.2021 № 148)

3-торг

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

23.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (25.06.2021 № 147)

1-опт

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

24.

Звіт про капітальні інвестиції (25.06.2021 № 134)

2-інвестиції

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

25.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції
(25.06.2021 № 134)

2-ОЗ ІНВ

річна

не пізніше 28 лютого

26.

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (25.06.2021 № 161)

4-сг

річна

на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня

27.

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (25.06.2021 № 161)

37-сг

місячна

не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (у липні–грудні)

28.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (25.06.2021 № 161)

29-сг

річна

не пізніше 5 січня

29.

Звіт про використання добрив і пестицидів (25.06.2021 № 160)

 9-сг

річна

не пізніше 5  січня

30.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (25.06.2021 № 159)

24-сг

місячна

не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом

31.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (25.06.2021 № 159)

24

річна

не пізніше 20 січня

32.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
(25.06.2021 № 157)

50-сг

річна

не пізніше 28 лютого

33.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку (25.06.2021 № 155)

6-сільрада

річна

не пізніше 20 січня

34.

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)  сільського господарства 
(25.06.2021 № 157)

2-ферм

річна

не пізніше 28 лютого

35.

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
(25.06.2021 № 168)

11-заг

квартальна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

36.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (25.06.2021 № 165)

13-заг

квартальна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

37.

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали (25.06.2021 № 167)

1-виноград

річна

не пізніше 4 грудня

38.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (25.06.2021 № 165)

21-заг

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня)

39.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (25.06.2021 № 165)

21-заг

річна

не пізніше 20 січня

40.

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (25.06.2021 № 169)

1-зерно

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

41.

Запитальник базового інтерв’ю (05.04.2021 № 68 (у редакції наказу Держстату від 06.07.2021 № 180))

01-СГН

один раз на рік

у термін, установлений територіальним органом Держстату

42.

Звіт про добування водних біоресурсів (25.06.2021 № 158)

1-риба

річна

не пізніше 20 січня

43.

Звіт про відтворення та захист лісів (25.06.2021 № 156)

3-лг

річна

не пізніше 28 лютого

44.

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (25.06.2021 № 166)

2-тп (мисливство)

річна

не пізніше 28 лютого

45.

Звіт про використання та запаси палива (06.07.2021 № 176)

4-мтп

річна

не пізніше 28 лютого

46.

Звіт про постачання та використання енергії (22.06.2021 № 125)

11-мтп

річна

не пізніше 28 лютого

47.

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (06.07.2021 № 177)

1-газ

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

48.

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (06.07.2021 № 177)

1-електро-енергія

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

49.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (25.06.2021 № 150)

1П-НПП

річна

не пізніше 28 лютого

50.

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості (25.06.2021 № 152)

1-ПЕ

місячна

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

51.

Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (25.06.2021 № 154)

1-ПО

міcячна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

52.

Звіт про виконання будівельних робіт (25.06.2021 № 149)

1-кб

місячна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним

53.

Звіт про роботу міського електротранспорту (25.06.2021 № 141)

2-етр

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

54.

Звіт про роботу автотранспорту (25.06.2021 № 145)

2-тр

річна

не пізніше 28 лютого

55.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (25.06.2021 № 142)

51-авто

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

56.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (25.06.2021 № 144)

51-пас

2 рази на рік

не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада

57.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній  основі (25.06.2021 № 144)

51-вант

2 рази на рік

не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня

58.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (25.06.2021 № 143)

31-авто

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом 

59.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (25.06.2021 № 140)

31-вод

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

60.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту (25.06.2021 № 140)

51-вод

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

61.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (25.06.2021 № 139)

51-ца

місячна

не пізніше 6 числа місяця, наступного за звітним

62.

Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (25.06.2021 № 138)

12-труб

місячна

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

63.

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (25.06.2021 № 137)

1-КЗР

річна

не пізніше 28 лютого

64.

Звіт про туристичну діяльність (22.06.2021 № 123)

1-туризм

річна

не пізніше 28 лютого

65.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (25.06.2021 № 153)

1-ПО (поставка/ оборона)

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

66.

Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (25.06.2021 № 153)

1-ПО (зведена)

місячна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним

67.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153)

5-НО (наука/ оборона)

квартальна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

68.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами (25.06.2021 № 153)

5-НО (зведена)

квартальна

не пізніше 15 числа місяця,  наступного за звітним

69.

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (22.06.2021 № 126)

14-ЗЕЗ

квартальна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

70.

Звіт про експорт-імпорт послуг (22.06.2021 № 127)

9-ЗЕЗ

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

71.

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

(22.06.2021 № 124)

10-зез

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

72.

Звіт підприємства про іноземні інвестиції за кордон (22.06.2021 № 124)

13-зез

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

73.

Звіт про ціни на ринку житла (17.06.2021 № 119)

1-ціни

(житло)

квартальна

не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним періодом

74.

Звіт про ціни виробників промислової продукції (17.06.2021 № 118)

1-ціни (пром)

місячна

не пізніше 22 числа звітного місяця

75.

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (25.06.2021 № 129)

3-наука

річна

не пізніше 05 березня

76.

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (25.06.2021 № 163)

1-екологічні витрати

річна

не пізніше 28 лютого

77.

Звіт про утворення та поводження з відходами (25.06.2021 № 164)

1-відходи

річна

не пізніше 28 лютого

78.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2022 році
(25.06.2021 № 130)

1-ІКТ

річна

не пізніше 10 квітня

проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
(25.06.2021 № 170)

1-ПВ (умови праці)

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про витрати на утримання робочої сили (07.08.2014  № 227)

1-РС

один раз на чотири роки

не пізніше 7 квітня

2.

Ефективність програм соціальної підтримки населення (10.07.2013 № 203)

Анкета № 4

один раз на п’ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183)

7-ПВ

один раз на чотири роки

не пізніше 31 березня

4.

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018−2020 років (27.08.2020 № 259)

ІНН

один раз на два роки

не пізніше 31 березня

5.

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220)

10-мех

один раз на п'ять років

не пізніше 28 лютого

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Катерина
02.11.21 13:17

1-опт сделали мисячну?!  это бездушно и не по-христиански)

Відповісти
  • Алла
03.11.21 13:00

Катерина,она и была ежемесячная для некоторых)

Відповісти
  • очень злой бух
02.11.21 13:55

1-опт всегда был месячный и квартальный

Відповісти
  • Olga
02.11.21 14:07

Нам все обещают сократить статочетность... Ну что сказать -ребята у Вас отлично получается -убрали 2 формы , а добавили 7) низкий поклон)

Відповісти
  • *
02.11.21 14:23

Дармоедам нужны рабочие места.

Відповісти
  • Наталія
02.11.21 14:49

А де звіт про офшори?

Відповісти
  • Лора
03.11.21 09:24

 Анкета № 2 "Стан здоров’я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого користування" – з 01 жовтня 2022 року;прочтите внимательно, здесь должны отчитаться за состояние своего здоровья! Це поперання Конституції України та прав громадян, они, кто єто придумал, отлично подготовились и к ковіду і к вакцминаціі!

Відповісти
  • Polly
03.11.21 09:48

Ничего себе люди работают

Відповісти
  • Елена
03.11.21 11:28

как же они зае.............

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам