Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


28.11.21
1929 0 Друкувати

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Страховий стаж

Пенсія у разі втрати годувальника призначається за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності:

Вік померлого годувальника

Необхідний стаж

до досягнення особою 23 років включно

1 рік

від 24 років до досягнення особою 26 років включно

2 роки

від 27 років до досягнення особою 28 років включно

3 роки

від 29 років до досягнення особою 31 року включно

4 роки

від 32 років до досягнення особою 33 років включно

5 років

від 34 років до досягнення особою 35 років включно

6 років

від 36 років до досягнення особою 37 років включно

7 років

від 38 років до досягнення особою 39 років включно

8 років

від 40 років до досягнення особою 42 років включно

9 років

від 43 років до досягнення особою 45 років включно

10 років

від 46 років до досягнення особою 48 років включно

11 років

від 49 років до досягнення особою 51 року включно

12 років

від 52 років до досягнення особою 55 років включно

13 років

від 56 років до досягнення особою 59 років включно

14 років

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від тривалості страхового стажу померлого годувальника в разі смерті особи, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера або осіб з інвалідністю, зазначених у частині другій статті 32 Закону (якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі – Революція Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року), а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі Революції Гідності, або зниклої безвісти, у порядку, передбаченому Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти».

Умови призначення пенсій

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) мають:

непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на повному його утриманні та одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування:

Особи

Умови

чоловік (дружина), батько,  мати

якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж, визначені статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

діти померлого годувальника (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника)

до виповнення ними 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах

до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років

діти-сироти

до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника

якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (незалежно від віку і працездатності)

Незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника право на пенсію по втраті годувальника мають:

– рідні діти годувальника;

– усиновлені діти;

– пасинок і падчерка (за умови, що вони не одержували аліментів від батьків).

Незалежно від кількості членів сім’ї, їм призначається одна спільна пенсія і розподіляється між ними рівними частками.

Однак на вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується йому окремо.

До заяви про призначення пенсії надається пакет документів, перелік яких визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846 (далі – Порядок):              

1. Документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах 2, 3 пункту 2.1 Порядку, а саме:

– за періоди до 01.01.2004 –  документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, а також підтверджуючі документи про стаж за періоди роботи за кордоном, за період роботи до 01.01.1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген.

За період роботи, починаючи з 01.01.2004 року, використовується інформація, наявна в структурному підрозділі Пенсійного фонду, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку (далі – відділ персоніфікованого обліку).

– для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01.07.2000 року (додатки 1, 3 до Положення).

При призначенні пенсії за померлого пенсіонера, вказані вище документи надаються у разі відсутності їх в пенсійній справі померлого годувальника.

Довідково: відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

2. Також надаються такі документи:

 • документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);
 • свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
 • документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником”;
 • свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про безвісне зникнення особи, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отримана в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»;
 • документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
 • довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;
 • довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
 • документи про місце проживання (реєстрації);
 • документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
 • експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника);
 • документи про стаж, визначені підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, особи, якій призначається пенсія, (для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від медико- соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

До заяви про призначення пенсії членам сім’ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону.

Довідково:

За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймається документ про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), виданий згідно із вимогами статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, або інші документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання (реєстрації) особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт.

У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, а також рішення суду.

За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, приймаються:

 • довідки відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. За відсутності зазначеного документа й неможливості його одержання факт здійснення догляду може встановлюватись у судовому порядку;
 • довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої допомоги та період її одержання.».

Строки призначення пенсії

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника така пенсія призначається на весь період, протягом якого вони вважаються непрацездатними.

Членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають наявний страховий стаж, визначений  статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), така пенсія призначається довічно.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

Розміри пенсії по втраті годувальника

Для обчислення розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно обчислити розмір пенсії за віком померлого годувальника, враховуючи його стаж та заробіток.

Так, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

 • на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
 • на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

За матеріалами Пенсійний фонд України

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам